Rekolekcje i spowiedź farze św. Zygmunta

Rekolekcjonista ks. Daniek Swend w dniach 10–13 kwietnia, głosił rekolekcje wielkopostne dla dorosłych i gimnazjalistów w parafii św. Zygmunta w Szydłowcu. Tematem kazań były istotne kwestie życia duchowego i nawrócenia, którego nieodłącznym warunkiem jest odrzucenie grzechu i wybór Boga.

W precyzyjnych słowach rekolekcjonista nauczał: Wybór Boga, a odrzucenie grzechu konsekwentnie prowadzi do pełnienia uczynków wypływających z wiary, uczynków miłości do Boga i do ludzi. Odwrotnie wybór grzechu, grzeszne uczynki prowadzą do odrzucenia wiary i Boga, do egoizmu, pychy i krzywdy.

Do rozwoju wiary potrzebna jest modlitwa, będąca już w swej istocie wyrazem miłości do Boga i wypraszaniem Jego wsparcia . Trzeba być konsekwentnym trzeba jak mówił kaznodzieja „trenować, nie odpuszczać z byle powodu”. Na tej drodze za Chrystusem doświadczamy licznych przeciwności. Musimy pamiętać o słowach Jezusa Chrystusa: „Kto chce iść za m,ną niech zaprze się samego siebie i mnie naśladuje”.

Szatan przeciwnik odnosi sukces jeśli doprowadzi człowieka do rozerwania relacji z Bogiem. Zaczyna się to często pozornie niewinnie, od konsumpcji, przyjemności, wyborów oderwanych od prawdy i dobra. Niszczenie tej relacji potęguje się przez zepsucie obyczajów, demoralizację, dochodzi do takiego stanu, w którym człowiek zaczyna wierzyć po swojemu, według tego jak żyje. Dorabia sobie ideologie do swych własnych uczynków, odwraca się Boga.

Pokuta to droga do zerwania z grzechem, droga powrotu do Boga. Trzydniowe rekolekcje zwieńczyła czwartkowa spowiedź święta, kiedy to kościół św. Zygmunta odwiedzany jest bardzo licznie.

Elementem dobrego przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego jest także piątkowa Droga Krzyżowa ulicami Szydłowca. O godz. 16 odprawiona będzie msza święta i po jej zakończeniu z placu kościelnego wyruszy procesja drogi krzyżowej.


Dodaj Komentarz