Rekolekcje i spowiedź farze św. Zygmunta

Rekolekcjonista ks. Daniek Swend w dniach 10–13 kwietnia, głosił rekolekcje wielkopostne dla dorosłych i gimnazjalistów w parafii św. Zygmunta w Szydłowcu. Tematem kazań były istotne kwestie życia duchowego i nawrócenia, którego nieodłącznym warunkiem jest odrzucenie grzechu i wybór Boga.

W precyzyjnych słowach rekolekcjonista nauczał: Wybór Boga, a odrzucenie grzechu konsekwentnie prowadzi do pełnienia uczynków wypływających z wiary, uczynków miłości do Boga i do ludzi. Odwrotnie wybór grzechu, grzeszne uczynki prowadzą do odrzucenia wiary i Boga, do egoizmu, pychy i krzywdy.

Do rozwoju wiary potrzebna jest modlitwa, będąca już w swej istocie wyrazem miłości do Boga i wypraszaniem Jego wsparcia . Trzeba być konsekwentnym trzeba jak mówił kaznodzieja „trenować, nie odpuszczać z byle powodu”. Na tej drodze za Chrystusem doświadczamy licznych przeciwności. Musimy pamiętać o słowach Jezusa Chrystusa: „Kto chce iść za m,ną niech zaprze się samego siebie i mnie naśladuje”.


Popularyzują pamięć o bohaterstwie

Na zaproszenie władz powiatu szydłowieckiego Komendant główny Straży Granicznej gen. broni Leszek Elas przyjął patronat nad uroczystością 72 Rocznicy Bitwy pod Barakiem, która obchodzona będzie w dniach 7 i 8 września. Komendanta głównego Straży Granicznej będzie reprezentować na tych uroczystościach dyrektor gabinetu KGSG mjr SG Aldona Grzegorczyk.

Ponadto jak informuje mjr A. Grzegorczyk w odpowiedzi na zaproszenie władz powiatowych: - zgodnie z oczekiwaniami w uroczystości weźmie udział także Orkiestra, jak i Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej.

– Z wielką satysfakcją składam na ręce starosty i przewodniczącego gratulacje dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu za ogromne zaangażowanie w popularyzowanie pamięci o bohaterstwie obrońców naszego kraju. Jednocześnie dziękuję za zaproszenie Straży Granicznej do udziału w obchodach Rocznicy Bitwy z nadzieją na dalszą współpracę – powiedziała na zakończenie mjr Straży Granicznej.