Czy dworzec PKP będzie powiatowy?

Polskie Koleje Państwowe zamierzają pozostawić w swoim władaniu, tylko najważniejsze dworce w kraju. W związku z tym wiele małych, często zdewastowanych i nieużytkowanych budynków dworcowych czeka niepewny los. Dotyczy to także szydłowieckiego dworca PKP, który według zapowiedzi władz PKP miałby zostać wyburzony.

Z inicjatywy radnego Andrzeja Brachy, korzystając z nowych możliwości prawnych, jakie daje ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy komercjalizacji i prywatyzacji Polskich Kolei Państwowych , obowiązująca od 11 stycznia 2011 roku, która umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego przejmowanie na własność, albo uzyskanie prawa użytkownika wieczystego nieruchomości kolejowych wraz z usytuowanymi na niej budynkami, samorząd powiatowy wystąpił z inicjatywą przejęcia z rąk PKP szydłowieckiego dworca PKP.

W tej sprawie odbyło się kilka spotkań, w wyniku których Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Polskich Kolei Państwowych w Warszawie ma przedstawić warunki jego przekazania, o ile byłyby one możliwe do spełnienia przez powiat szydłowiecki, nieruchomość i teren przyległy stałby się własnością samorządu powiatowego.

W celu oceny stanu budynku 2 marca ze Starostwa na dworzec udała się komisja, w której uczestniczyli starosta Włodzimierz Górlicki, naczelnik Tadeusz Poziomkowski, naczelnik Wanda Folga, państwowy inspektor budowlany Jarosław Kobierski oraz przedstawiciele Rady Powiatu: przewodniczący Marek Sokołowski i radny Andrzej Bracha.

W ocenie komisji budynek jakkolwiek mocno zaniedbany i zniszczony, szczególnie przez ostatnie lata, mógłby zostać koniecznym nakładem sił i środków przywrócony do użytkowania. Teren zaś przyległy mógłby zostać wykorzystany na parking.

Prace komisji obserwowali mieszkańcy przyległego budynku i pasażerowie oczekujący na pociąg, zabity bowiem deskami dworzec od dawna był już tylko materialnym śladem dawnej świetności.

Przez kilkadziesiąt powojennych lat, pomimo znacznego zniszczenia na skutek bombardowania w 1939 roku, zachowany fragment dworca kipiał życiem, jednak w wyniku przemian ostatnich kilkunastu lat zupełnie opustoszał, pogrążył się w drętwocie i maraźmie.

Czy teraz jest szansa na zmiany, na powrót do życia i swej funkcji? Zobaczymy! Kroki w tym kierunku zostały podjęte!


Dodaj Komentarz