Trafiona zabawowa - inwestycja

Ciepła, Wałsnów i Orońsko – przy szkołach w tych miejscowościach nie tak dawno w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” powstały ogólnodostępne place zabaw wyposażone w kolorowe i przyjazne dla najmłodszych urządzenia.

– To duży sukces naszej gminy, że przez ponad miesiąc udało się nam wybudować trzy obiekty dla dzieci – podkreśla Krystyna Wójcik kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Orońsko. - Place zabaw są obiektami ogólnodostępnymi, urządzenia zainstalowane na nich wraz nawierzchnia są kolorowe i z pewnością przypadną najmłodszym do gustu ale i spełnią ich potrzeby ruchowe. Formalny odbiór placów przewidujemy na początku listopada i jeśli pogoda będzie łaskawa, dzieci jeszcze tego roku zdąża nacieszyć się zabawą – informuje.

– Przede wszystkim chcę podkreślić, że w chwili montażu zabawek na placach, dzieci bardzo mocno interesowały się tym co działo się na budowie, oczywiście w bezpiecznej od niej odległości – zaznacza. – Sądząc zatem już po samych reakcjach najmłodszych, inwestycję tę można uznać za trafioną a przede wszystkim potrzebną w naszej gminie – powiedziała na zakończenie K. Wójcik.


Przedstawili ofertę oświatową powiatowych szkół

W czasie sesji Rady Gminy w Orońsku 24 lutego, przedstawiciele powiatu szydłowieckiego zapoznali radnych i sołtysów oraz obecnych na obradach z ofertą oświatową szydłowieckich szkół ponagimnazjalnych.

Ofertę szkół przedstawili: wicestarosta Włodzimierz Woźniak, który poinformowała o nowoutworzonych szkołach specjalnych, oraz o programach powiatu na rzecz wsparcia uczniów dojeżdżających do szkół ponagimnazjalnych i uczniów osiagających bardzo dobre wyniki w nauce. Wicedyrektor Anna Gwarek która przybliżyła kierunki kształcenia w Zespole Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza. W tym roku oferta ta obejmuje w klasach licealnych: ochronę granicy państwowej, ogólnopolicyjną, ogólnokształcącą, strażacką i politechniczną. W technikach: mechatroniczną, elektroniczną, technologii żywienia, technologii drewna. W klasach zawodowych trzyletnich: stolarską, kucharską i wielozawodową i dyrektor Karol Kopycki, który z kolei zaprezentował ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Ogólnokształcących im Henryka Sienkiewicza. W tej szkole zamierza się utworzyć klasy licealne takie jak humanistyczną, lingwinistyczną, psychologiczno-pedagogiczną, informatyczno-matematyczną i sportową.

Radni Rady Gminy w Orońsku skierowali do wicestarosty R. Woźniaka zapytanie o działanie ratownictwa medycznego, a to w związku ze śmiercią 45 letniego mieszkańca Zaborowia, który zmarł przed przyjazdem karetki pogotowia, które według relacji radnego Tadeusza Czubaka dojechało dopiero po 45 minutach od wezwania. Wicestarosta Wożniak poinformował o sytuacji w rpaństwowym ratownictwie medycznym. Plany rozmieszczenia karetek pogotowia i ich ilość w powiecie określa Wojewoda Mazowiecki. Od 1 lipca mają być utworzone duże rejony obejmujące kilka powiatów, które będą obsługiwać operatorzy wyłonieni w konkursie. Obiecał także wyjaśnienia powodów tak długiego dojazdu karetki.