Tagi: ,

Witaj, majowa jutrzenko

Rocznicowe obchody uchwalenia pierwszej pisanej, nowoczesnej polskiej konstytucji odbyły się 3 maja na Rynku Wielkim w Szydłowcu. Obchody mają miejski charakter i przebiegają co roku według podobnego scenariusza. W tym roku przemówienie okolicznościowe odczytała przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk. Poczty sztandarowe, delegacje z kwiatami oraz grupa mieszkańców miasta i okolic dopełniały ceremoniału.

Gośćmi władz miejskich byli: wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski i wicemarszałek Mazowsza Leszek Ruszczyk. Słowa przemówienia do obecnych na Rynku skierował wojewoda Kozłowski. Pogratulował mieszkańcom Szydłowca osiągnięć, w szczególności programu rewitalizacji Miasta oraz wyraził nadzieję że te działania i procesy modernizacyjne kraju, przyczynią się w przyszłości do likwidacji szydłowieckiego bezrobocia, tak abyśmy mogli wspólnie pracować dla Polski. Tradycyjnie oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Miejska Orkiestra Dęta, kierowana przez kapelmistrza Henryka Kapturskiego.

W szydłowieckiej farze Mszę świętą za Ojczyznę celebrował prowincjał Pallotynów ks. Leszek Gwarek. Kazanie wygłosił ks. Bogumił Mleczkowski. Wskazał w nim na związek w dziejach ojczystych religijności i patriotyzmu. Przypomniał początki polskiej maryjności sięgające początków polskich dziejów, maryjności która w okresie szwedzkiego potopu doprowadziła do aktu obrania Matki Bożej na Królową Narodu Polskiego.

Warto dodać, że pierwsze obchody uchwalenia Konstytucji 3-maja, odbyły się w 1792 roku. Na tę okoliczność Ignacy Krasicki napisał hymn śpiewany w czasie procesji przez duchowieństwo:

Wyższym nad nieba wzniosłe majestatem O Ty! Co raczysz zawiadować światem I dobrodziejstwy, czym jesteś, objawić Pozwól się sławić

Ustawa Rządowa obowiązywała rok, od maja 1791 do maja 1792. Konfederacja targowicka zdelegalizowała Konstytucję Trzeciomajową, a wojna polsko-rosyjska w jej obronie w 1792 roku, zakończyła się klęską Rzeczpospolitej. Od chwili uchwalenia stała się ona jednak symbolem dążeń do odzyskania polskiej niepodległości i suwerenności. Przyjęto ją w obliczu zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, mając nadzieje na odzyskanie swobody rządzenia we własnym kraju i jego modernizację w oparciu o uchwalone konstytucyjne prawa.

Trzeci rozbiór Polski na długo pogrzebał te nadzieje. Odżyły one w czasie Powstania Listopadowego. Śpiewano wtedy: Polak nie sługa, nie zna, co to pany Nie da się okuć przemocą w kajdany, Wolnością żyje, do wolności wzdycha, Bez niej jak kwiatek bez wody usycha

Do świętowania majowego święta, wrócono zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Potem jednak w latach Polski Ludowej, na długo znów boleśnie prawdziwe były słowa piosenki z XIX wieku: Biedny kraj, biedny kraj Gdzie jest grzechem wspomnieć Maj!

Po odzyskaniu przez Polskę wolności, znów w przestrzeni publicznej możemy śpiewać słowa „Mazurka 3 Maja” i obchodzić uroczyście Dzień Konstytucji Trzeciego Maja.

Witaj, majowa jutrzenko. Świeć naszej polskiej krainie. Uczcimy ciebie piosenką, Która w całęj Polsce slynie. Witaj Maj, piękny Maj, u Polaków błogi raj. Witaj dniu Trzeciego Maja, Który wolność nam zwiastujesz. Pierzchła już ciemiężców zgraja, Polsko, dzisiaj, tryumfujesz. Witaj Maj, piękny Maj, u Polaków błogi raj

Święto Konstytucji 3 Maja powinien być dniem jedności, skupionej wokół polskich najgłębszych wartości i tradycji i wokół Tej, która króluje z Jasnej Góry, Maryi Królowej Polski.


Dodaj Komentarz