Tagi: ,

Rocznicowe obchody w Wysokiej

W 69 rocznicę śmierci żołnierzy dywersji z pierwszego patrolu podobwodu Wanda z 72 pp AK, oddano część poległym i zmarłych żołnierzom przy wzniesionym w 1993 roku pomniku w Ciepłej i na mogiłach akowskich na cmentarzu w Wysokiej. W świątyni parafialnej pw. św. Mikołaja, polecano uczestników walk Bogu oraz modlono się o pomyślność Ojczyzny.

Mszę świętą odprawiał w tej intencji wikariusz ks. Paweł Bukała. We mszy świętej uczestniczyły poczty sztandarowe, kombatanci, młodzież szkolna i nauczyciele przedstawiciele; samorządu powiatowego i gminnego, lasów państwowych i partii politycznych. Po raz kolejny miałem możliwość uczestniczyć w tej patriotycznej uroczystości. W tym roku miała skromny charakter, choć trudno nie dostrzec olbrzymiego zaangażowania osób, które utożsamiają się z tradycją i dziedzictwem Armii Krajowej.

Z kart historii.


Tagi: ,

Kocham Polskę od pokoleń. Akcja Młodzieży Wszechpolskiej

Na szydłowieckim Rynku Wielkim zebrała się dziś kilkudziesięciu osobowa grupa Młodzieży Wszechpolskiej, aby przypomnieć 74 rocznice powstania Armii Krajowej. Młodzi rozdawali przechodniom specjalne kalendarze „Kocham Polskę. Od pokoleń”, z postaciami Wszechpolek: Marii Mireckiej-Loryś oraz Emilii Ziarko. Głównym organizatorem szydłowieckiej akcji jest Michał Adamczyk, pełnomocnik akcji Kocham Polskę w Szydłowcu. Podobne akcje odbyły się w innych miastach w Polsce. W trakcie zgromadzenia zbierano podpisy pod wnioskiem o krajowe referendum w sprawie relokacji uchodźców.

Społeczna akcja Kocham Polskę – zainicjowana przez Młodzież Wszechpolską, ma za cel promocję nowoczesnego patriotyzmu oraz podkreślenie znaczenie więzi międzypokoleniowej, jako jednego z istotnych filarów postawy patriotycznej. Michał Adamczyk powiedział, że organizatorzy chcą promować pozytywne postawy, narodową dumą, radość i optymizm, bowiem wspólnoty, które cenią wartości wspólnotowe i mają własną wysoką samoocenę, a także kierują się względem siebie uczciwością i solidarnością są silniejsze i skuteczniejsze.

Młodzież Wszechpolska powstała w 1922 roku i pomimo nowych czasów i zmiany realiów przyświecają jej same cele jak zasłużonym poprzednikom: miłość do Ojczyzny i chęć pracy dla swego Narodu.


Tagi: ,

Zakochaj się w Polsce

14 lutego to data zapisana w polską historię, bowiem w tym dniu w 1942 roku w okupowanej Polsce rozkazem Naczelnego Wodza utworzono Armię Krajową. Nie zdołali jej z historii wymazać ani okupujący Polskę Niemcy i Sowieci, ani po wojnie komuniści, choć robiono bardzo wiele aby to uczynić. W powstałej na bazie Związku Walki Zbrojnej i wielu innych organizacji oporu Armii Krajowej, według przybliżonych szacunków w roku 1944 walczyło 350-370 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy.

W obchody 75 rocznicy utworzenia AK organizowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowy Związek Żołnierzy AK, nad którymi patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Włączono akcję „Światełko dla Armii Krajowej” . W jej ramach w rożnych miejscach związanych z walką żołnierzy Armii Krajowej zapalono znicze, miedzy innymi w Warszawie, przed tablicą upamiętniającą akcję pod Arsenałem. W trakcie tej uroczystości p.o. Szefa do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk w rozmowie z Polskim radiem powiedział że „Światełko dla żołnierzy AK” jest oddaniem hołdu zarówno dla żyjących akowców, jak i tych, którzy odeszli na wieczną wartę. „To wyraz wdzięczności i pamięci zarówno tym, którzy zginęli podczas II wojny światowej, podczas walki z Niemcami i Sowietami. To także hołd dla tych, którzy cierpieli i znosili szykany ze strony władz komunistycznych, ponieważ byli żołnierzami Armii Krajowej” .

W ramach obchodów środowiska niepodległościowe zorganizowały także akcję „Zakochaj się w Polsce”. W jej ramach aby oddać hołd polskim bohaterom, przechodniom w niektórych miastach rozdawano biało-czerwone serduszka. Akcji patronował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.