"Gorzkie Żale" w farze św. Zygmunta

W farze św. Zygmunta w Szydłowcu, w każdą niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.30 śpiewane jest nabożeństwo Gorzkich Żali, połączone z adoracją Najświętszego Sakarmanetu. Tekst tego wielkopostnego nabożeństwa z orginalnym staropolskim brzmieniem, jest dobrą kanwą do medytacji i modlitwy z cierpiącym Chrystusem. W naszej światyni po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem, wierni moga oddać pobożną cześć relikwiom krzyża świętego i św. Zygmunta Króla i Męczennika, patrona szydłowieckiej fary i parafii.

Gorzkie Żale to popularne w Polsce nabożeństwo pochodząceono z początków XVIII w. - po raz pierwszy odprawiono je w 1707 r. Struktura tego nabożeństwa opiera się na strukturze dawnej Jutrzni.

Gorzkie Żale rozpoczynają się Zachętą (lub inaczej Pobudką), później następuje wzbudzenie Intencji. Następnie odmawia się Hymn i dwie pieśni: Lament duszy nad cierpiącym Jezusem Rozmowa duszy z Matką Bolesną Na koniec śpiewa się 3 razy: "Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!" Nabożeństwo Gorzkich Żali dzieli się na trzy części. W każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawia się jedną część. Zachęta rozpoczynająca każdą z części jest taka sama.


Niedzielne nabożeństwo pasyjne

Gorzkie Żale, popularne nabożeństwo pasyjne śpiewane jest podczas Wielkiego Postu. W szydłowieckiej farze św. Zygmunta odprawiane jest w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15. W II niedzielę wielkopostną poprowadził je ks. Andrzej Kania, a kazanie pasyjne wygłosił ks. Krzysztof Nowosielski. Kaznodzieja odniósł się w nim do istoty wolności, która jest darem Boga dla każdego człowieka, a którą to Chrystus poświęcił aby zbawić ludzi.

Chrystus dobrowolnie przyjmując uwięzienie, bolesną mękę i śmierć krzyżową - mówił ks. Nowosielski, zrezygnował z wolności, aby ofiarować się „dla nas ludzi, i dla naszego zbawienia”. Wyzwolił nas z niewoli grzechu i obdarzył swoją wolnością.

Na zakończenie nabożeństwa ks. A. Kania pobłogosławił wiernych Najświętszym Sakramentem. Wierni mogli także oddać cześć relikwiom przechowywanym w szydłowieckiej farze.