Tagi:

Nie wypalaj, pomyśl

21 marca – w pierwszy dzień wiosny za oknem mieliśmy śnieg, więc z niecierpliwością czekamy, aż zacznie się wiosna i zieleni się na dworze. Z wiosną co roku przychodzi bezmyślny czas wypalania traw, a strażacy znów zmagAĆ się z tym problemem. Czy tak będzie w tym roku? Nawet, jeśli tak, to na pewno na mniejsza skalę niż rok temu, choćby ze względu na ciągle trwającą zimową aurę.

Ciągle mówi się o szkodliwości tego szkodliwego procederu, nadal nie brakuje zwolenników tej formy pozbywania się z łąk suchych traw. W okresie największego zagrożenia pożarowego, tj. od 1 kwietnia do 31 października, jak informują strażacy, często wystarczy iskra, aby spłonęło kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt hektarów lasu.

Na terenie powiatu szydłowieckiego wypalanie traw stanowi poważny problem. Pod względem pożarów traw na łąkach, nieużytkach oraz lasów, powiat szydłowiecki zajmuje niechlubne pierwsze miejsce w całym województwie mazowieckim! Obszary leśne występujące na terenie powiatu szydłowieckiego należą do II kategorii zagrożenia pożarem (zagrożenie średnie). Już od wielu lat przełom zimy, wiosny to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków, które obok lasów stanowią znaczną część powierzchni powiatu szydłowieckiego. W 2012 roku strażacy z całego powiatu szydłowieckiego, a czasem nawet i spoza powiatu zmagali się z pożarami nieużytków, łąk oraz lasów.


Tagi: , ,

Żegnaj Szkoło! Sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu

14 lutego br. w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu-Zamek odbyła się XV sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu. Głównymi tematami obrad były dwie szkoły podstawowe w gminie. Sesję poprowadziła przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk oraz wiceprzewodniczący Leszek Jakubowski. W pierwszej kolejności podjęto uchwałę w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku.

W pierwszej kolejności podjęto uchwałę w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku. Likwidacja przewidziana jest na dzień 31 sierpnia 2012roku. Uczniom zapewniono możliwość kontynuacji szkoły w Publicznej Szkole im. Gen. Stefana Grota Roweckiego w Wysokiej. Majątek szkoły zostaje własnością gminy Szydłowiec. Niezależnie jaką placówkę do kontynuacji nauki wybiorą rodzice dla swoich dzieci organ prowadzący zobowiązał się do dowozu dzieci do wybranej szkoły.

Zaniepokojeni rodzice oraz mieszkańcy zwoływali zebrania i zapowiadali, że będą protestować przeciwko likwidacji szkoły. Pojawili się również na sesji, na której przedstawili radnym swoje obawy. Przedstawiciel rodziców odczytał oświadczenie, w którym czytał o tradycji placówki, jak również o wyposażeniu szkoły oraz o aktywności mieszkańców w życiu szkoły. Zwrócił uwagę również na to, że likwidacja nie wpłynie pozytywie na dobro dzieci. Głos zabrał również sołtys Stanisław Nowak, który przybliżył pomysły rodziców jak również mieszkańców miejscowości Wysocko, Jankowic, Krzęcin, które według nich wpłynęły by na decyzje o nie likwidowaniu placówki, m.in. odstąpienie od diet radnych, pozostawienie co najmniej 3 klas lub możliwość pozostawienia szkoły podstawowej w Wysocku a utworzeniu gimnazjum w Wysokiej.