Tagi: , ,

Żegnaj Szkoło! Sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu

14 lutego br. w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu-Zamek odbyła się XV sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu. Głównymi tematami obrad były dwie szkoły podstawowe w gminie. Sesję poprowadziła przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk oraz wiceprzewodniczący Leszek Jakubowski. W pierwszej kolejności podjęto uchwałę w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku.

W pierwszej kolejności podjęto uchwałę w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku. Likwidacja przewidziana jest na dzień 31 sierpnia 2012roku. Uczniom zapewniono możliwość kontynuacji szkoły w Publicznej Szkole im. Gen. Stefana Grota Roweckiego w Wysokiej. Majątek szkoły zostaje własnością gminy Szydłowiec. Niezależnie jaką placówkę do kontynuacji nauki wybiorą rodzice dla swoich dzieci organ prowadzący zobowiązał się do dowozu dzieci do wybranej szkoły.

Zaniepokojeni rodzice oraz mieszkańcy zwoływali zebrania i zapowiadali, że będą protestować przeciwko likwidacji szkoły. Pojawili się również na sesji, na której przedstawili radnym swoje obawy. Przedstawiciel rodziców odczytał oświadczenie, w którym czytał o tradycji placówki, jak również o wyposażeniu szkoły oraz o aktywności mieszkańców w życiu szkoły. Zwrócił uwagę również na to, że likwidacja nie wpłynie pozytywie na dobro dzieci. Głos zabrał również sołtys Stanisław Nowak, który przybliżył pomysły rodziców jak również mieszkańców miejscowości Wysocko, Jankowic, Krzęcin, które według nich wpłynęły by na decyzje o nie likwidowaniu placówki, m.in. odstąpienie od diet radnych, pozostawienie co najmniej 3 klas lub możliwość pozostawienia szkoły podstawowej w Wysocku a utworzeniu gimnazjum w Wysokiej.

Radny Krzysztof Gula zaapelował do Burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego o pomoc w podjęciu pracy w innych placówkach szkolnych nauczycieli, którzy stracą pracę. Agnieszka Górska apelowała również, aby odrzuconą tą uchwałę, aby nie była pochopnie podjęta. - Nad tą uchwałą Rada pracowała od dłuższego czasu. Chce zapewnić Państwa, że nie były to decyzje pochopne – mówiła Przewodnicząca Krystyna Bednarczyk - Utrzymywanie takiej placówki jest nieekonomiczne. Uczęszcza do niej 39 uczniów - mówiła Ewa Walczak, naczelnik Wydziału Edukacji. - Koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 14.285 złotych rocznie. Gmina dokłada do utrzymania tej placówki 61 %. ponad otrzymywaną subwencję. Każdy dobry gospodarz patrząc na ten bilans postąpiłby podobnie – wyjaśnia Krystyna Adamczyk, dyrektor Administracji Oświaty. Po wysłuchaniu wszystkich opinii radni podjęli uchwałę o likwidacji placówki. Za było 7 radnych, przeciw 4, wstrzymało się od głosu 4 osoby.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu.

Naczelnik Wydziału Edukacji Ewa Walczak przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Zwracając uwagę na to, że w roku szkolnym 2011/2012 do szkoły uczęszcza 60 uczniów i 15 przedszkolaków. Od 1 września 2012 roku uczniowie oddziału przedszkolnego i klas 1-3 będą uczęszczać do filii PSP nr 2 w ZS im Jana Pawła II w Zdziechowie. Natomiast uczniowie klas 4-6 kontynuować naukę będą w ZS im Jana Pawła II w Szydłowcu. Uczniowie będą mieli również zapewniony dowóz do szkoły.

Sołtys Halina Zawadzka zwróciła uwagę, że szkoła z biegiem lat samoistnie upadnie. Wiceprzewodniczący Rady Leszek Jakubowski zapewnił, że takie obawy są bezpodstawne. Radny Krzysztof Gula zaapelował ponownie do Burmistrza o pomoc w podjęciu pracy w innych placówkach nauczycieli, którzy strąca prace. Za przyjęciem uchwały było 7 radnych, przeciw 4, wstrzymało się 4 osoby.

W kolejnych punktach przedstawiono i przyjęto sprawozdania z prac Rady Miejskiej w Szydłowcu, Komisji Rewizyjnej, stałych komisji Rady Miejskiej za 2011 rok.

Radna Dorota Jakubczyk przedstawiła szereg obiekcji do prac komisji, m.in. na temat obecności władzy wykonawczej na komisjach, która narzuca swoje obiekcje, brak profesjonalizmu w przygotowywaniu materiałów na sesje, jak również braku podpisów w sprawozdaniach z komisji.


Komentarze

super ekipa Ratusza 15 Feb. 2012, 02:05 # 1

witam widzę że burzliwa debata na temat likwidacji szkoły , racja jest za rodzicami , a dlaczego czterech radnych wstrzymało się od głosu , co nie chcieli narazić się swojemu - guru ,żenada brak honoru ,wyborcy wam tego niezapomna i na pewno niedługo zrzadaja waszej weryfikacji. a CO pokazała PANI GÓRSKA - JAKO RADNA SEJMIKU MAZOWIECKIEGO - nic czy otwarcie zaprotestowała- nie -przecież nie pogryzie reki która ja karmi - Jest Pracownica Ratusza a czy nie jest skoligacona rodzinnie , kto to wie .Co do Pan GULi to również żenada , wnioskować do Burmistrza to możne o łaskawe podanie reki a nie zatrudnienie , nauczycieli z likwidowanej szkoły . Pani Walczak ma również zawsze racje - ale tylko w jedna stronę - czy możne przypomni sobie zebranie z rodzicami klas 0 gdy straszyła ich rejonizacja . Super ekipę zmontował Pan JARZYŃSKI ,


NASI KOCHANI WLODARZE15 Feb. 2012, 02:14 # 2

Duży szacunek dla Pani JAKUBCZYK, obiektywizm .Brak profesjonalizmu - super , brak podpisów - po co aby byc winnym i lidzie widzieli kto sie podpisywał pod niepopularnymi decyzjami , ludzie z przypadku a przezciez rożnie bywało -,, i kurczaki ,piwko , a i flaszeczka się znalazła ,, poprzednik ma racje SUUUUPER EKIPA - nadajaca sie tylko do przecinania wstażek i chwalenia sie nieproduktywnymi inwestycjami w nAszej Gminie , Po Sesji czy była imprezka, tylko niejezdzijcie rowerm - bo slisko a i Aniołowie stróżowie was obserwuja janosik


Dodaj Komentarz