Najwięcej cmentarzy i mogił wojennych – na Mazowszu

1,7 mln zł zostało przeznaczonych w tym roku na renowację i utrzymanie ponad 1,2 tys. grobów i cmentarzy wojennych, które znajdują się na Mazowszu. To największa liczba takich nekropolii w całej Polsce.

Na Mazowszu znajduje się 140 cmentarzy wojennych (z okresu I i II wojny światowej), 244 kwatery oraz 882 mogiły zbiorowe i indywidualne – to najwięcej w kraju. Na tak dużą liczbę miejsc pamięci o poległych miały wpływ wydarzenia historyczne, które miały miejsce na tym obszarze. Na cmentarzach poległych w bitwie nad Bzurą (w Sochaczewie i Ożarowie Mazowieckim) spoczywa ponad 10 tys. żołnierzy Wojska Polskiego, a na cmentarzach Armii Radzieckiej ponad 170 tys. żołnierzy. „W tych dniach, kiedy odwiedzać będziemy groby naszych bliskich, powinniśmy też pamiętać o odwiedzeniu cmentarzy wojennych. Dbanie o ich stan techniczny to jedno z najważniejszych zobowiązań, jakie społeczeństwo zaciągnęło wobec tysięcy poległych, często bezimiennych obrońców naszej ojczyzny” – uważa wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek. Każdego roku wojewoda mazowiecki przeznacza ok. 1,5 mln zł na konserwację nagrobków i zieleni oraz utrzymanie porządku na cmentarzach wojennych. W 2011 r. najwięcej środków - ponad 1 mln zł - otrzymała Warszawa, w tym 650 tys. zł na prace remontowe. – Tu jest najwięcej nekropolii o dużej powierzchni, których utrzymanie jest bardzo kosztowe. Przy mniejszych cmentarzach do utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zobowiązane są gminy – wyjaśniła Halina Lipke, dyrektor wydziału polityki społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki umożliwiły mazowieckim gminom odnowienie m.in. cmentarzy w Sochaczewie i Ożarowie Mazowieckim, cmentarza ofiar terroru w Palmirach oraz kwatery w Aleksandrowie. Odnowione też zostaną groby z Powstania Listopadowego i Styczniowego, wojny bolszewickiej 1920 r. oraz żołnierzy Armii Czerwonej. Od kilku lat w finansowe wsparcie renowacji cmentarzy Armii Czerwonej, gdzie znajduje się bardzo dużo bezimiennych mogił, zaangażowała się ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce. Chodzi m.in. o cmentarze w Pułtusku, Makowie, Mińsku Mazowieckim, Białobrzegach i przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie. O groby żołnierzy radzieckich pytają też coraz częściej rodziny poległych z Rosji. W tym roku wspólnie z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa rozpoczęto odnowę Cmentarza Powstańców Warszawy na Woli: wymieniono część nagrobków, w przyszłym roku nastąpi renowacja płyt i bramy głównej oraz wykończenie tablicy informacyjnej upamiętniającej osoby poległe, których nazwiska nie zostały wcześniej wymienione. W 2010 r. Mazowsze dołączyło do programu Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Grobów i Cmentarzy Wojennych. W powstanie bazy zaangażowała się Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz urzędy wojewódzkie w całej Polsce. Wyszukiwarka cmentarzy wojennych dostępna jest na stronie http://groby.radaopwim.gov.pl


Chóry śpiewały na Zamku..

W sobotę 22 października, w sali kominkowej szydłowieckiego zamku po raz piąty spotkali się - na Szydłowieckich Spotkaniach Chóralnych im. Zofii Stachowskiej - wykonawcy i miłośnicy muzyki chóralnej. Nadrzędnym celem Spotkań jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych, nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń i konfrontacja dorobku artystycznego chórów oraz popularyzowanie twórczości chóralnej różnych epok.

Imprezę rozpoczął Chór Miasta Szydłowca „Gaudium Canti” pod dyrekcją Danuty Klepaczewskiej, koncertem poświęconym pamięci bł. Jana Pawła II. W pierwszej części specjalnie na ten dzień przygotowanego programu widzowie usłyszeli trzy utwory wykonane przez Martynę Książek i Żanetę Sasin. Druga część to utwory wykonane przez chórzystów, wśród których znalazły się między innymi : pochodzący z „ Renesansowego psałterza”- „Dusza Artysty” sł. Karol Wojtyła, muz. Zbigniew Łapiński oraz „Omnia Nudae et Aperta” - fragm. „Tryptyku rzymskiego” K.Wojtyły do muzyki Stanisława Sojki. Partie solowe zaśpiewali Andrzej Czapnik, Barbara Gadowska i Barbara Wiernicka. Całości uroku i niezwykłego brzmienia dodała Zuzia Gadowska, która swoją grą na skrzypcach towarzyszyła szydłowieckim artystom.

Po występie gospodarzy przyszedł czas na gości czyli Chór Nauczycielski „Canto” pod dyrekcją Jerzego Mazurka, który wprowadził wśród słuchaczy pogodny nastrój zabawy i wspólnego śpiewania. W wykonaniu zaprzyjaźnionych chórzystów z Przysuchy widzowie usłyszeli między innymi fragment z opery „Nabucco” G. Verdiego, wiecznie żywe przeboje z Italii oraz rodzime hity biesiadne - „Szła Dzieweczka” czy „Sokoły” - oczywiście w opracowaniu na chór.


Ślubowali w „Janie Pawle”

Dbać o dobre imię klasy i szkoły. Uczyć się jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy dorosnę. Starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom - tak przeszło pięćdziesięcioro dzieci z klas pierwszych ślubowało na sztandar szkoły dziś w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu

Uroczystość odbyła się o godz. 10-ej. W tym ważnym dla pierwszoklasistów momencie towarzyszyli im również rodzice, dla których po raz pierwszy lub wtóry rozpoczął się czas niepokoju o swoje pociechy, idące ścieżkami edukacji.

Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego i złożeniu ślubowania, symbolicznym ołówkiem pierwszoklasiści zostali pasowani na ucznia przez dyrektor szkoły Ewę Świercz. Po pasowaniu zaś najmłodsi dokonali wpisu w księgę pamiątkową oraz otrzymali legitymacje szkolne stając się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół im. Jana Pawła w Szydłowcu.