XIV Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863R Szydłowiec-Wąchock. Obchody rocznicowe w Szydłowcu

W Szydłowcu 17 stycznia rozpoczęły się Centralne Obchody 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystości zorganizował Związek Strzelecki oraz „Federacja Kapituła: Równość – Wolność – Niepodległość, Kontynuacji Tradycji Powstania Styczniowego 1863 roku”. Program uroczystości obejmował wydarzenia upamiętniające walki powstańców na terenie Szydłowca, Skarżyska Kościelnego, Mirca, Suchedniowa, Bodzentyna i Wąchocka. Uroczystości rozpoczęły się od odegrania hymnu państwowego na Rynku Wielkim w Szydłowcu z udziałem m.in. członków Związku Strzeleckiego oraz pocztów sztandarowych szkół i organizacji społecznych.

Władze miasta wraz z towarzyszącymi delegacjami złożyły wieniec pod płytą upamiętniająca 150. rocznicę niepodległościowego zrywu z 1863 roku. Następnie uczestnicy uroczystości udali do kościoła farnego pw. Św. Zygmunta. Nabożeństwo sprawowane w intencji Ojczyzny i Powstańców Styczniowych koncelebrowane było przez ks. proboszcza Marka Kucharskiego, ks. Stanisława Drąga i ks. Arkadiusza Bieńka w oprawie muzycznej Miejskiej Orkiestry Dętej z Szydłowca oraz asysty liturgicznej strzelców i orląt Oddziału Szydłowiec ZS. Od lat tej żywej lekcji historii towarzyszy wspólna modlitwa za powstańców styczniowych i Ojczyznę, dodatkowo w czasie mszy św. Komendant Główny Związku Strzeleckiego Roman Burek zaprzysiągł 8 kandydatów na strzelców, którzy historyczną rotę przysięgi złożyli na sztandar Związku Strzeleckiego. Po Eucharystii delegacje złożyły biało-czerwone wiązanki kwiatów przy płycie nagrobnej ks. Aleksandra Malanowicza oraz na mogile Powstańców Styczniowych znajdującej się na cmentarzu parafialnym, a także przy figurce upamiętniającej wydarzenia z 1863 roku u zbiegu ulic Narutowicza, Sowińskiego i Kąpielowej. Wartę honorową wystawili strzelcy i orlęta z Związku Strzeleckiego Oddział Szydłowiec.

W szydłowieckim zamku miała miejsce podniosła gala z udziałem wielu ważnych osobistości. Uroczystości to doskonała okazja do wręczenia odznak i wyróżnień. Daniel Woś prezes Kapituły „Równość-Wolność-Niepodległość” wręczył pamiątkowy grawerton burmistrzowi Szydłowca panu Arturowi Ludwowi, Dyrektor SCK Zamek pani Małgorzacie Bernatek oraz Romanowi Burkowi Komendantowi XIV Marszu. Szydłowieckie obchody 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego uświetnił spektakl teatralny grupy teatralnej „U Radziwiłła” oraz zwiedzanie wystawy poświęconej Powstaniu przygotowanej przez ks. Stanisława Drąga(1).