Ziemia gromadzi prochy. Co kryją szydłowieckie miejsca straceń?

Poruszę niebo i ziemi – mówi Kazimierz Siembiot, ale doprowadzę do upamiętnienia miejsca śmierci i pochówku wielu polskich patriotów. Zdaniem pana Siembiota, pole przy ul Pięknej, może jeszcze nadal kryć szczątki wieszanych tutaj powstańców listopadowych i styczniowych, i innych ofiar carskich represji. Na tym miejscy – mówi- pan Kazimierz, ustawiona była szubienica, a ludzi wieszano na niej jeszcze w 1915 roku. Drugie takie miejsce jest przy polnej drodze nieopodal ulicy Północnej. Podobnie twierdzi pan Manswet Misztal, członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Po wykonaniu egzekucji, zwłoki ofiar grzebano pobliżu. Pan Kazimierz chciałby aby powstał tutaj kurhan, zwieńczony głazem z pamiątkowym napisem oraz dużych rozmiarów krzyż. Jeszcze w latach trzydziestych XX wieku, przy wydobywaniu żwiru odnajdywano ludzkie szkielety. Odkopano wtedy 28 szkieletów, w tym cztery bez czaszki, wtedy też wybudowano Pomnik Powstańców Styczniowych, na cmentarzu katolickim. Opowiadał mi o tym, przed wielu laty ojciec – mówi Kazimierz Siembiot – i blisko 100 letnia sąsiadka, która dobrze pamiętała tamte czasy.

Pan Kazimierz w tej sprawie szuka sprzymierzeńców, zwrócił się więc Związku Kombatantów RP, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i do Związku Strzeleckiego. Wszystkie te organizacje, których lokalne struktury działają w Szydłowcu, poparły pismo K. Siembota, z którym zwrócił się do Burmistrza Szydłowca, Starosty szydłowieckiego, Parafii rzymskokatolickich: w Szydłowcu i w Szydłówku.


Tagi:

Zakończony demontaż pomnika Żołnierzom Września 1939

Wybudowany w 1981 roku, w miejscu bitwy pod Barakiem, pomnik Bohaterom Września 1939, w wyniku prac budowalnych przy drodze ekspresowej nr 7, ostatecznie został już zdemontowany. Wcześniej zdemontowano z postumentu wykonany z piaskowca pomnik zwieńczony orłem, a 24 lutego rozpoczęto prace przy rozbiórce betonowego postumentu. W ocenie konserwatorskiej dokonanej przez Michała Mojeckiego, Pomnik eksponowany w warunkach zewnętrznych zachowany jest w złym stanie. Obiekt narażony był przez lata, na działania szkodliwych czynników pochodzących z atmosfery. Działanie związków chemicznych pochodzących ze spalin samochodowych na powierzchni kamienia utworzyło się nawarstwienie działające agresywnie na składniki mineralne piaskowca i doprowadziło do uszkodzenia i zniszczenia pierwszych stref skały.

Prace demontażowe i montaż pomnika w nowej lokalizacji prowadzi firma konserwacji zabytków z Kielc. W czasie rozbiórki na miejscu prac byli przedstawiciele koła Szydłowiec, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowe: Zofia Pawlak i Marek Jańczyk oraz przedstawiciele Gminy Szydłowiec: społeczny opiekun miejsc pamięci narodowej Marek Sokołowski oraz pracownik UM Ilona Mamla. Głównym motywem uczestniczenia przy pracach rozbiórkowych była kwestia udokumentowania prac jak i sprawa ewentualnego odnalezienia aktu erekcyjnego Pomnika. Pomnik w Baraku, był świadkiem wielu podniosłych uroczystości patriotycznych, szczególnie w ostatnich latach z organizowanych z ceremoniałem wojskowym.

Historia. Pomnik był wybudowani i odsłonięty w 42 rocznice Bitwy pod Barakiem, we wrześniu 1981 roku, powstał staraniem środowiska weteranów Armii Krajowej. Pomysłodawcą budowy i głównym wykonawcą był Zygmunt Jańczyk ps „Milimetr”, ( 1927-1989) którego w tych staraniach wspierali kombatanci z AK, skupieni w ówczesnym Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.


Tagi:

Jasna Góra: kongregacja Ruchu Światło-Życie

O odnowienie ruchu oazowego, nowe wylanie Ducha Świętego dla Ojczyzny i świata modlą się na Jasnej Górze uczestnicy 40. Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu „Światło – Życie”. Jej hasłem są słowa: „W mocy Ducha Świętego”. W spotkaniu uczestniczy ponad tysiąc osób z kraju i zagranicy.

Po raz pierwszy w historii wspólnot oazowych ich moderator ks. Adam Wodarczyk został mianowany biskupem. – Myślę, że jest pokazanie wagi ruchu nie tylko dla Kościoła w Polsce, ale także dla całego Kościoła, bo wspólnoty oazowe działają już w 40 krajach i na wszystkich kontynentach. Jest to więc jakieś podkreślenie tego, jak bardzo ruch jest ważny w Kościele – powiedział bp Wodarczyk. Podczas Mszy św. celebrowanej w jasnogórskiej bazylice bp Adam Szal, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie w nawiązaniu do hasła spotkania, przypomniał, że bez Ducha Świętego nic w Kościele nie może się wydarzyć. – Poznanie wiary możliwe jest tylko w Duchu Świętym, tylko On wychodzi naprzeciw nas i wzbudza w nas wiarę – podkreślił za katechizmem Kościoła katolickiego bp Szal. Zauważył, że „w mocy Ducha jesteśmy posłani, by iść i nauczać wszystkie narody, to wezwanie jest dziś kierowane do każdego z nas. Musimy zastanowić się nad drogami dotarcia do najbardziej potrzebujących”. Kaznodzieja podkreślał, że aby głosić Ewangelię musimy zacząć od przemiany własnego serca. – Nie jest to droga łatwa ani przyjemna, ale warto, bo na końcu jest Królestwo Boże – przekonywał bp Szal i podkreślał „dziś potrzeba jednoznacznych i odważnych chrześcijan, którzy nie zaprą się Chrystusa”.

Hasło spotkania „W mocy Ducha Świętego” jest nawiązaniem do wydarzeń sprzed 40 lat, gdy ruch oazowy jako hasło pracy rocznej obrał słowa: „Odnowa w Duchu Świętym”. - Chcemy przypomnieć sobie doświadczenie odnowy w Duchu Świętym, przebudzenia charyzmatycznego, które było bardzo obecne w Ruchu Światło-Życie od 40 lat, ale w późniejszych latach gdzieniegdzie zaniknęło, wyciszyło się, więc chcemy wrócić do tej pierwszej miłości, do tego doświadczenia – zaznaczył Krzysztof Jankowiak, rzecznik Ruchu Światło-Życie. To dlatego wśród prelegentów znaleźli się m.in. ks. Wojciech Nowacki, dogmatyk, zwiany z Odnową, Joanna i Norbert Dawidczykowie, koordynatorzy krajowi Odnowy w Duchu Świętym. Wspólnota oazowa przygotowuje się do dwóch ważnych wydarzeń, które odbędą się w 2016 roku. Pierwszym jest jubileusz 1050-lecia chrztu Polski, a drugim Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Jasnogórska Kongregacja stanowi ważny punkt w tych przygotowaniach. O oczekiwaniach wobec „oazowiczów” związanych ze spotkaniem młodych mówił ks. Grzegorz Suchodolski, sekretarz generalny komitetu organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w roku 2016.


Tagi:

Oświadczenie Rady Naukowej WSzKMiS

Minister Edukacji straszy dyrektorów szkół i wynajduje kuriozalne zarzuty, formułując przy tym krzywdzące opinie wobec Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. To wszystko budzi niepokój rady naukowej przy toruńskiej uczelni związanej z Radiem Maryja i Telewizją Trwam. Poniżej stanowisko Rady Naukowej Uczelni z Torunia.

Ze zdumieniem przyjęliśmy informację o liście, który minister Joanna Kluzik-Rostkowska skierowała do wszystkich szkół w Polsce, przestrzegając w nim przed organizowaniem w szkołach warsztatów dziennikarskich prowadzonych przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Nie mogliśmy uwierzyć, ze szefowa resortu edukacji narodowej, mogła na podstawie podejrzenia („w związku z dochodzącymi do MEN informacjami”- to cytat z owego listu) o nieokreślonych, jednostkowych „nieprawidłowościach” („w jednym z liceów publicznych” – to znowu z listu szefowej resortu), bez sprawdzenia rzetelności owego jednostkowego donosu uruchomić akcję przeciwko bardzo cennej inicjatywie.

Konieczna jest refleksja nad sprawami, które dobrze opisują następujące pytania: Dlaczego szefowej resortu edukacji przeszkadzają warsztaty organizowane przez WSKSiM, natomiast nie przeszkadza niekontrolowane wchodzenie do placówek oświatowych tzw. seksedukatorów? Dlaczego w przypadku podmiotów forsujących w szkołach edukację seksualną lub przemycających ideologię gender nie było podobnej reakcji, jak w przypadku warsztatów „Zrozumieć media”? Dlaczego nie było reakcji na liczne protesty rodziców, którzy interweniowali w sprawie programu „Równościowe przedszkole”? Tym, którzy chcą odpowiedzialnie podjąć taką refleksję przekazujemy poniższe informacje. Przekazujemy je jako świadkowie, którzy – chociaż reprezentują różne środowiska akademickie w Polsce – z racji swego uczestniczenia w Radzie Naukowej dobrze znają opisywaną aktywność. Wszyscy, którzy otrzymali list od minister edukacji narodowej oraz ci, do których dotarła – często wypaczona - informacja o nim, powinni wiedzieć więcej o cennej inicjatywie toruńskiej uczelni.


Tagi:                                    

Warszawa. Modlitwa za chorych z udziałem abp. Zygmunta Zimowskiego

W Klinice Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie 11 lutego, uroczystej Mszy św. sprawowanej w intencji chorych z okazji Światowego Dniu Chorych, przewodniczył i homilię wygłosił abp. Celestino Migliore nuncjusz apostolski w Polsce. W koncelebrze uczestniczył pacjent tejże kliniki abp Zygmunt Zimowski przewodniczący papieskiej rady ds. Duszpasterstwa chorych i Służby Zdrowia. Emerytowany biskup diecezji radomskiej.

We mszy św. wzięła udział także dyrekcja kliniki, na czele z jej dyrektorem prof. dr. Markiem Durlikiem oraz lekarzami i pacjentami. W wygłoszony słowie abp Migliore powiedział: ”Gdyby Jezus mógł być z nami fizycznie obecny, też obchodziłby Dzień Chorego w szpitalu”. Nuncjusz podziękował przy tym Dyrektorowi Szpitala i choremu abp. Zimowskiemu za zaproszenie do odwiedzenia Klinki. Poniżej za Katolicka Agencją Informacyjna publikujemy tekst homilii:

W pierwsze Boże Narodzenie, dwa tysiące lat temu, Jezus narodził się wśród zwykłych ludzi, wykonujących proste zajęcia, wśród pasterzy, o których sądzono, że trudno im będzie osiągnąć zbawienie, bo jako ludzie niewykształceni nie znali wystarczająco prawa mojżeszowego. Jezus narodził się wśród takich ludzi, bo dla takich ludzi przyszedł na świat; przyszedł ocalić tych, którzy nie mają ratunku, dla których nie widać ocalenia.


Tagi: ,

Przygotowania do 1050. rocznicy Chrztu Polski

Gniezno przygotowuje się do obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Centralne obchody odbędą się w dniach 14-16 kwietnia 2016 roku w Gnieźnie i w Poznaniu. Obchody lokalne będą trwały przez cały rocznicowy rok, a zainauguruje je w marcu jubileuszowy X Zjazd Gnieźnieński – informuje bp Krzysztof Wętkowski, przewodniczący komitetu koordynującego przygotowania rocznicowych obchodów.

Wiadomo już, że centralne obchody o charakterze ogólnopolskim odbędą się w dniach 14-16 marca 2016 roku w Gnieźnie i w Poznaniu. Rozpoczną je uroczystości w Gnieźnie z udziałem Episkopatu Polski. Jak informuje bp Krzysztof Wętkowski, biskupi dziękować będą za chrzest Polski w czasie uroczystej Mszy św. w katedrze gnieźnieńskiej. Odwiedzą także pobliski Ostrów Lednicki, gdzie w czasach pierwszych Piastów znajdował się jeden z głównych ośrodków obronnych i administracyjnych ówczesnej Polski. Tam zabrzmieć ma po raz pierwszy jubileuszowy dzwon, obwieszczając rocznicę chrztu Mieszka I. W kolejne dwa dni, 15-16 kwietnia, uroczystości odbywać się będą w Poznaniu, gdzie również odbędzie się Msza św. w tamtejszej katedrze i gdzie zaplanowano m.in. szereg inicjatyw ewangelizacyjnych. Na poziomie lokalnym rocznicowe obchody trwać będą przez cały 2016 rok, a zaakcentowane zostaną już w roku bieżącym.

„W czasie tegorocznych, kwietniowych uroczystości świętowojciechowych wspominać będziemy 990. rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego. 6 czerwca rozpocznie się w całej archidiecezji gnieźnieńskiej nowenna będąca duchowym przygotowaniem do rocznicy Chrztu Polski. Poza tym zaplanowano kilka przedsięwzięć kulturalnych i naukowych m.in. widowisko plenerowe poświęcone koronacji i konferencję nt. architektury sakralnej w początkach państwa polskiego” – mówi gnieźnieński biskup pomocniczy. W rocznicowym roku 2016 jubileuszowe obchody zainauguruje X Zjazd Gnieźnieński, który odbędzie się w marcu i którego tematyka nawiązywać będzie do obchodzonej rocznicy. Na marzec i kwiecień zaplanowano wystawy i konferencje poświęcone tematyce chrzcielnej i początkom państwa polskiego. Wystawy czynne będą do maja. Wśród proponowanych przedsięwzięć jest m.in. sympozjum "Chrzest Polski z perspektywy XXI wieku” i cykl czterech ekspozycji pod wspólnym tytułem "Rezydencjalne ośrodki państwa pierwszych Piastów. Poznań – Ostrów Lednicki – Gniezno”.


Tagi:

Negocjacje z trójstronnym porozumieniem

Z inicjatywy burmistrza Szydłowca Artura Ludwa, w ratuszu odbyło się spotkanie w sprawie podpisania trójstronnego porozumienia, które pozwoli rozliczyć płatność kontraktu na zagospodarowanie Parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej – jednego z zadań „projektu kluczowego”.

W związku z powstałymi trudnościami w rozliczeniu umowy nr 63/13 na roboty budowlane zawartej w dniu 06 maja 2013r w Szydłowcu, wiążącej strony: Gminę Szydłowiec oraz Konsorcjum Firm RENOVA Sp. z o.o i ART-KON Budownictwo Konserwacja Projektowanie w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej w Szydłowcu” w dniu 05.02.2015 roku dokonano podpisania TRÓJSTRONNEGO POROZUMIENIA (Gmina Szydłowiec - Konsorcjum Firm RENOVA Sp. z o.o i ART-KON – PH ROMIN Sp. z o.o) rozliczającego płatność przedmiotowej umowy. Podpisanie Porozumienia poprzedzały przeprowadzone rozmowy i ustalenia, których inicjatorem był Burmistrz Szydłowca Artur Ludew. Gmina Szydłowiec zobowiązana zapisami umowy z wykonawcą oraz umową o dofinansowanie projektu z województwem mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, nie mogła dokonać rozliczenia płatności końcowej w kwocie 623 534,18 zł na rzecz wykonawcy RENOVA Sp. z o.o zgodnie z wiążącymi wszystkie strony zapisami umowy. Nie wywiązanie się z zapisów umowy groziło uznaniem całej kwoty 623 534,18 zł za wydatek niekwalifikowany ( leżący w 100% po stronie Gminy Szydłowiec). W wyniku przeprowadzonych negocjacji strony doszły do konsensusu, którego efektem jest podpisane porozumienie. Po jego podpisaniu z dniem 05.02.2015r. Gmina dokonała płatności kwoty 623 534,18 zł. rozliczając swoje zobowiązania. Tak przyjęte rozwiązanie pozwala rozliczyć projekt w części dotyczącej zadania „Zagospodarowanie Parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej w Szydłowcu”. Do całkowitego rozliczenia finansowego „projektu kluczowego” pozostało jeszcze zadanie dotyczącego płyty główniej Rynku Wielkiego, ul. Radomskiej i Skweru Staromiejskiego, gdzie również trwają uzgodnienia z wykonawcami w celu podpisania porozumienia trójstronnego. Analizując stan faktyczny, aby gmina mogła ostatecznie zakończyć realizację „projektu kluczowego” należy jeszcze przeprowadzić: - postępowanie koncesyjne na wyłonienie operatora administrującego wyznaczonymi pomieszczeniami zamku - zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, - postępowanie przetargowe dotyczące wyposażenia zamku. Należy tutaj podkreślić, że do zakończenia projektu pozostało jeszcze wiele zadań, zarówno jeżeli chodzi o zakres rzeczowy (procedury postępowań przetargowych), jak i rozliczenia finansowe. W związku z powyższym Gmina Szydłowiec będzie wnioskowała o kolejne aneksowanie umowy przedłużając termin zakończenia projektu do dnia 30.06.2015 roku. O pierwsze aneksowanie umowy gmina wystąpiła w październiku 2014 roku, odpowiedź Mazowieckiej Jednostki w tej sprawie nastąpiła w styczniu br. ustalając termin na 30.03.2015 rok.

Przesłane: Ilona Mamla UM Szydłowiec


Tagi:                                    

Konwencja ma służyć tresurze

"Pod przewodnictwem Platformy Obywatelskiej Sejm wyraził zgodę na ratyfikację Konwencji Rady Europy, w myśl której rodzina jest siedliskiem zwyrodnień społecznych i przemocy" - informuje czytelników "Naszego Dziennika" Piotr Czartoryski-Sziler.

Autor tekstu zwraca uwagę na polityczne aspekty tej ratyfikacji, tj. podaje ilu posłów z konkretnych ugrupowań głosowało za przyjęciem ustawy. W przekonaniu Czartoryskiego-Szilera, na konwencji ciąży bardzo poważny zarzut niekonstytucyjności. W artykule czytamy, że konwencja wprowadza do Polski rewolucję kulturową i edukacyjną.

Autor artykułu przywołuje też wypowiedź ks. Józefa Klocha, rzecznika Episkopatu Polski, w której mówi, że "decyzja posłów głosujących za przyjęciem ustawy o ratyfikacji Konwencji CAHVIO jest sygnałem, że nie jest dla nich priorytetem dobro małżeństwa, rodziny i przyszłość demograficzna Polski".


Tagi:

Samorządowcy dogadali sie w sprawie przeznaczenia obiektów na Kolejowej

Samorządowcy powiatowi i miejscy porozumieli się co do przeznaczenia obiektów po Pogotowiu Ratunkowym. Wcześniej wybudowanych na potrzeby komunalne. Dzięki temu Powiatowy Zarząd Dróg wkrótce zmieni swoją siedzibę. Obecna baza przy ulicy Kościuszki, dzierżawione od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, będzie potrzebny właścicielowi. ZDP musiał zmienić siedzibę. Od dłuższego czasu przymierzano się w samorządzie powiatowym, do przeprowadzki drogowców do byłej siedziby Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kolejowej. Szkopuł w tym, że nieruchomość była Powiatowi podarowana przez Gminę Szydłowiec, tylko na cele związane z ochroną zdrowia.

Nadal na potrzeby ochrony zdrowia użytkowana jest jedynie cześć budynków, w których zlokalizowany jest Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. pozostałe budynki ( po pogotowiu ), nie mogły być wykorzystane do innych zadań realizowanych przez Powiat. Przypomnijmy że opieka nocna i ambulatoryjna oraz bazowanie zespołu ratowniczego, od lipca 2013 roku mieści się w nowych budynkach Szydłowieckiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, przy ulicy Staszica.

Sprawa wymagała uzgodnień ze stroną miejską. Te jednak postępowały bardzo opieszale. W tym roku jednak, jak nas poinformował starosta Włodzimierz Górlicki, rozmowy z samorządem miejskim zakończyły się pomyślnie. Część placu i budynków, będzie mogła być wykorzystana na cele pozamedyczne i znajdzie tam swoją siedzibę Zarząd Dróg Powiatowych. Pozostałe zagospodaruje Samorząd Miejski.


Tagi: ,

Dyskoteka KSM-u

W sobotę 7 lutego do Szydłowca przyjechała spora grupa młodych ludzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, aby wraz z kolegami i koleżankami z Szydłowca, pobawić się na dyskotece. Przewodnim jej motywem była muzyka i styl lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku.

Zabawę poprzedziła msza święta w szydłowieckiej farze koncelebrowana pod przewodnictwem ks. kan. Bogusława Mleczkowskiego, w intencji młodych zrzeszonych, w tym katolickim Stowarzyszeniu. Krótką homilię powiedział diecezjalny asystent KSM ks. Leszek Domagała. Podkreślił na przykładzie Ewangelii św. Marka rolę wspólnoty, w przepowiadaniu i świadczeniu o Chrystusie. Przypomniał postacie świętych: św. Jana Pawła II, św. Stanislawa i św. Karoliny Kózkówny, patronów młodzieży z KSM. Przypomniał znaczenie w życiu chrześcijanina: świadectwa, przewodzenia i nauczania.

Po mszy świętej na sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika, rozpoczęła się dyskoteka na której bawiło się ponad 70 osób.
Dominowały rytmy z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych oraz muzyka klubowa. Ciepło został przyjęty robiący ostatnio furorę na oazach: taniec belgijski.


Tagi:

Bp Tomasik odwiedzi misjonarzy w Afryce

Kamerun, RPA i Namibia - to trzy kraje, które odwiedzi biskup Henryk Tomasik. Ordynariusz radomski udał się z wizytą duszpasterską do misjonarzy z diecezji radomskiej, posługujących na kontynencie afrykańskim. Bp Tomasik przed wyjazdem do Afryki podkreślił, że cały Kościół jest misyjny. Dodał, że jesteśmy zobowiązani, by głosić Ewangelię swoim życiem, ale są też tereny wymagające szczególnej obecności księży misjonarzy.

W Afryce pracuje, z diecezji radomskiej, pięciu misjonarzy i trzy osoby świeckie. Wizyta jest wyrazem wdzięczności za ich pracę, doświadczenie Kościoła powszechnego i misyjnego. Pragnę im podziękować za świadectwo, zaangażowanie, troskę o miejscowy Kościół, a przede wszystkim za budowanie wspólnoty - powiedział biskup Tomasik.

Biskupowi radomskiemu towarzyszy ks. Marcin Andrzejewski, który przez kilka lat był misjonarzem w Kamerunie. - Odwiedzimy ks. Mirosława Bujaka w Kamerunie, ks. Jarosława Wasilewskiego w RPA i ks. Andrzeja Cieszkowskiego w Namibii. Nasi księża są na pierwszej linii frontu duszpasterskiego. Jedziemy, by podtrzymać więź z Kościołem diecezjalnym - powiedział ks. Andrzejewski. Dodał, że przez wiele lat pracy w Kamerunie poznał wystarczająco tamtejszy Kościół. - Mogę powiedzieć, że jedziemy do prężnych, młodych, radosnych oraz śpiewających i tańczących wspólnot parafialnych - dodał ks. Andrzejewski.


Tagi: ,

Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Prezydenta RP z wizytą w Szydłowcu

Andrzej Duda kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta RP spotkał się 31 stycznia, w jednej z sal zamkowych z mieszkańcami Szydłowca i powiatu szydłowieckiego. Politykowi towarzyszyli posłowie PiS-u: Marek Suski i Dariusz Bąk oraz prowadząca spotkanie Agnieszka Górska, radna mazowiecka i liderka lokalnych struktur partii. Godzinna wizyta europosła A. Dudy zogniskowana była wokół wizji prezydentury jaką chciałby realizować, jeśli zostanie wybrany przez Polaków, na ten najwyższy w państwie urząd.

Andrzej Duda zapewnił, że będzie to prezydentura aktywna, ukierunkowana na społeczeństwo i sprawy społeczne. Aktywna w sferze międzynarodowej, skupiona na realizacji narodowych aspiracji. Polska potrzebuje -mówił Duda - reindustrializacji przemysłu i wzmocnieniu gospodarki, tak aby mogłyby być realizowane aspiracje 38 milionowego narodu. Obecny trend opuszczania Polski przez ludzi młodych, musi być zatrzymany- mówił Andrzej Duda. Tworzenie nowych miejsca pracy, to jest obecnie najważniejsze zadanie. Konieczna jest zmiana władzy - kontynuował, bo ta grupa polityczna już nic dobrego dla Polski nie zrobi. Nie radzi sobie z rządzeniem. A czasu i poparcia społecznego powiedział Duda, mieli wiele, Wykorzystywali go aby wprowadzać rozwiązania godzące w społeczeństwo, jak choćby nowa ustawa emerytalna, która obowiązek pracy przedłużyła niemal do 70 roku życia, zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet.

Kandydat przedstawił przy tym, także liczne zaniedbania obecnego prezydenta, jeśli chodzi sprawy Polski i Polaków. Mówił o braku jego aktywności i niewykorzystaniu prerogatyw prezydenckich. Pytał retorycznie: Kiedy obecny prezydent podjął aktywne działania w ważnych sprawach społecznych?. Jest przecież – mówił - wybierany przez społeczeństwo i naród. Kiedy spotykał się w polskich sprawach z wielkim Unii Europejskiej? Kiedy zabrał głos w sprawie embarga na polskie towary nałożone przez Rosje? Kiedy zabrał glos w sprawie Ukrainy? To jest nasz sąsiad- mówił A. Duda, to co tam się dziej jest bardzo ważne dla nas, dla Polski. Zaznaczył, że zależy nam Polakom, na dyplomatycznym rozwiązaniu tego konfliktu. Polski prezydent - mówił następnie - powinien łączyć, budować dialog społeczny. Tego w Polsce obecnie nie ma, mówił A. Duda. Prezydent nie spotyka się z grupami społecznymi. Dwa i pół miliona osób podpisało się pod projektem społecznym ustawy o wieku emerytalnym. Miliony osób podpisało się pod innymi projektami społecznymi ustaw, czy obecny prezydent spotkał się z tymi ludźmi. Nie! Możemy się z sobą nie zgadzać, ale powinniśmy z sobą rozmawiać. Tego wciąż w Polsce, nie ma - mówił A. Duda.