Tagi: ,

Kieruj się miłością na drodze

W szydłowieckiej parafii św. Zygmunta, 25 lipca w czasie mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem dziekana ks. kan. Adama Radzimirskiego, modlono się za kierowców i uczestników ruchu drogowego. Kazanie poświęcone problematyce odpowiedzialności na drodze i wdzięczności Bogu za Jego dary, wygłosił ks. Artur Fura, proboszcz z parafii Pawłów. Po mszy świętej ks. A. Fura i ks. Krzysztof Nowosielski poświęcili pojazdy zaparkowane wokół fary: na Rynku Wielkim, ul. Kieleckiej, Kamiennej i Zakościelnej. W czasie mszy świętej i podczas święcenia pojazdów rozdawane były obrazki z modlitwą i dekalogiem kierowcy. Zbierane były także ofiary na rzecz MIVA Polska, która kupuje środki transportu dla misjonarzy.

Dzień bezpiecznego kierowcy zorganizowany został w Polsce po raz dziewiąty. W Dniu Św. Krzysztofa, patrona kierowców, Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. dr Marian Midura i Krzysztof Hołowczyc wraz z Fundacją Kierowca Bezpieczny, apelują o ostrożną i rozważną jazdę i proszą, aby tak zostało potem na co dzień. Dzięki temu wszystkim po polskich drogach będzie podróżowało się bezpiecznie. Akcja ma na celu szeroko zakrojoną prewencję i poprawę BRD w Polsce. Akcja Dzień Bezpiecznego kierowcy jest jednym z elementów XV Tygodnia św. Krzysztofa, który dzięki MIVA Polska obchodzony jest w całym kraju pod hasłem poprawy bezpieczeństwa na drogach i pomocy polskim misjonarzom w zakupie środków transportu.

W Polsce w akcje włączyła Policja, Służba Celna, Służba Więzienna, Straż Pożarna, ORD, władze samorządowe. W ramach akcji organizowane były między innymi pokazy, koncerty, szkolenia kierowców, nabożeństwa i zbiórki funduszy na pomoc misjonarzom.


Tagi:

Święto Policji. Obchody powiatowe w Szydłowcu

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 25 lipca, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji i 95 rocznicy powstania tej formacji mundurowej. W 1919 roku powołano policje państwową: umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. W 1990 roku ustawą z 6 kwietnia, utworzono ramy prawne funkcjonowania Policji, po upadku komunizmu.

W trakcie powiatowych obchodów na wyższy stopień służbowy awanse otrzymali wyróżniający się funkcjonariusze, były także życzenia od władz samorządowych i podziękowania za ofiarną służbę. Życzenia funkcjonariuszom złożył także komendant KPP w Szydłowcu mł. Inspektor Jarosław Popczyński. Wyróżniono także osoby zasłużone dla Policji. Medale za zasługi otrzymali: starosta Włodzimierz Górlicki, ks. kan. Adam Radzimirski i kapelmistrz Henryk Kapurski.

Rys historyczny związany z dziejami formacji przedstawiła Anna Lużyńska podinspektor w Kancelarii Starosty Szydłowieckiego. Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z dnia 24 lipca 1919 roku. Właśnie na pamiątkę tego dnia obchodzone jest Święto Policji. W 1939 roku korpus policyjny liczył około 30 tysięcy funkcjonariuszy. W trakcie kampanii wrześniowej zginęło około 2 tys. z nich, a 12 tysięcy dostało się do niewoli w Związku Radzieckim po napaści z 17 września 1939 roku. Niemal sześć tysięcy policjantów zamordowano w ZSRR wiosną 1940 roku. W trakcie okupacji struktury policyjne funkcjonowały przy Komendzie Głównej Armii Krajowej. Policja Państwowa została formalnie rozwiązana przez polskie władze na uchodźstwie 1 sierpnia 1944 roku, w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego.


Tagi: ,

Aborcja w Szpitalu św. Rodziny – dwa dni po odwołaniu prof. Chazana

W Szpitalu im. Świętej Rodziny dokonano 23 lipca pierwszej – od chwili odwołania prof. Bogdana Chazana – aborcji. Stało się to zaledwie dwa dni po jego odwołaniu z funkcji dyrektora tej placówki. O zdarzeniu poinformował KAI sam prof. Chazan, który stracił stanowisko po tym, jak – powołując się na klauzulę sumienia – odmówił dokonania aborcji ciężko chorego dziecka.

W szpitalu przy ul. Madalińskiego nie wykonywano aborcji. Jak wynika z podanego do publicznej wiadomości projektu wystąpienia po kontroli przeprowadzonej przez władze m.st. Warszawy – organ założycielski placówki – wcześniej dokonano w niej aborcji tylko raz, w 2006 r. Jak informuje prof. Chazan, także wtedy nastąpiło to bez jego wiedzy, podczas jego nieobecności.


Tagi: , ,

Uroczystość w farze dedykowana pamięci kaplana i męczennika ks. Romana Kotlarza

Mszą świętą celebrowaną w intencji ks. Romana Kotlarza ( 1928-1976) oraz złożeniem wiązanek kwiatów pod tablicą upamiętniającą jego imię, uczczono w Szydłowcu 60 lecie podjęcia przez ks. Romana Kotlarza pracy duszpasterskiej w parafii szydłowieckiej. Parafia św. Zygmunta w Szydłowcu była pierwsza placówka duszpasterską po przyjęciu przez tego kapłana- męczennika święceń kapłańskich.

Ks. kan. Bogusław Mleczkowski, który w wygłoszonym kazaniu przypomniał wydarzenia radomskiego czerwca 1976 roku. Mówił o tym jak ks. Kotlarz trafił na skutek zastraszanie i pobicia przez „nieznanych sprawców”, trafił do jednego z radomskich szpitali, gdzie zmarł w w niewyjaśnionych okolicznościach.

Kaznodzieja podkreślił że „ Gorzkie dla władzy, były radomskie protesty w czerwcu 1976 roku." Przypominał że pierwszą drogą Kościoła jest człowiek i że to dlatego ks. Roman Kotlarz ze schodów kościoła św. Trójcy w Radomiu błogosławił protestujących robotników. To się nie spodobało - mówił- ówczesnym komunistycznym władzom, które to nikczemnie planowały, zrealizowały i zacierały ślady zbrodni.


IV Powiatowy Turniej Piątek Pilkarskich rozpoczety

Dzisiaj ( 20 lipca) w obecności zawodników i gości: w tym przewodniczącego Rady Powiatu Marka Sokołowskiego i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Guli, turniej otworzył radny powiatowy i działacz sportowy Artur Ludew, inicjator organizacji turnieju, który po raz pierwszy wystartował w 2010 roku.

Piątki piłkarskie z terenu powiatu szydłowieckiego rywalizować będą ze sobą, w turnieju piłkarskim zorganizowanym przez Powiat Szydłowiecki. Mecze rozgrywane są w każdą niedzielę od 20 lipca do 10 sierpnia, na boisku wielofunkcyjnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu. Do turnieju zgłoszono 8 drużyn: Huragan Budki, Ekipę z Wałsnowa, Orły, Toolmex Truck, Młodych Gniewnych, Szatana Budki, Na mocy paktu i Robbeny i Rolandy. W rozgrywkach uczestniczą zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat

Dla najlepszych drużyn i najlepszych zawodników przewidziane są atrakcyjne nagrody. Zawody sędziują Łukasz Gnat i Sylwester Jaworski. Sprawy organizacyjne prowadzi Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego, i Andrzej Koniarczyk powiatowy koordynator sportu.


Tagi:

Rzeczpospolita: Wilki ostrzegają przed owcami

Wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski pisze w "Rzeczpospolitej" o dostrzegalnym ostatnio na gruncie tzw. praw reprodukcyjnych napięciu między ideologią lewicowo-laicką a personalizmem będącym podstawą konstytucyjnego ujęcia praw człowieka. "Poważne, zdawałoby się, gremia (takie jak Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN) utrzymują, że dochodzi do nadużywania przez lekarzy klauzuli sumienia, a stosowanie owej klauzuli (…) narusza zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania kobiet ciężarnych.

Z tego powodu, jak się twierdzi, klauzulą sumienia nie można objąć odmowy wystawienia recepty na środki wczesnoporonne czy zaświadczenia umożliwiającego dokonanie zabiegu przerwania ciąży" - wyjaśnia. W opinii wiceministra w tym poglądzie są dwa zasadnicze nieporozumienia. Jak czytamy, "żaden akt z zakresu ochrony praw człowieka nie przewiduje niczego takiego jak prawa reprodukcyjne". Autor zaznacza, że w Polsce obowiązuje w klasycznym ujęciu zakaz przerywania ciąży, a przewidziane wyjątki wskazują okoliczności uchylające karalność jej dokonania i zezwalają w kilku przypadkach na legalne działanie lekarza. Trudno więc mówić o prawie do aborcji. "Przekonywanie natomiast, że godność kobiety ma być uzasadnieniem przerwania ciąży, nie odnosi się w żaden sposób do praw gwarantowanych przez konstytucję, ale jest interpretacją w duchu etyki sentymentalizmu, zgodnie z którą cierpienia można uniknąć za wszelką cenę" - dodaje. Zdaniem Królikowskiego, sprawa prof. Chazana pokazała, że mamy do czynienia z frontalnym atakiem na podstawy ustroju państwa polskiego. Celem tej ofensywy ma być doprowadzenie do sytuacji, gdy człowiek w życiu publicznym utraci swą podmiotowość, zostanie zmuszony do zaprzeczenia swojej tożsamości i współdziałania w tym, co w osądzie jego sumienia jest złem moralnym.


Tagi:

W Sadku biegali po raz dwudziesty piąty

W 25 biegu ulicznym w Sadku zwyciężył Damian Sator z Buska-Zdroju. W upale biegło 170 zawodników i zawodniczek, niestety w dwóch przypadkach, z powodu udaru słonecznego biegaczy konieczne było przewiezienie ich do szpitala. Najlepszymi biegaczami z terenu powiatu szydłowieckiego byli: Karol Graba z Mirowa Starego z czasem 00.38.09.73, Tomasz Gwarek z Sadku z czasem 00.38.47.15 i Rafał Tuzimek z Szydłowca z czasem 00.38.52.50. W biegu wraz ze swym synem wiezionym w wózku, uczestniczyła Magdalena Sala z Szydłowca. Po zakończeniu biegu Zawodniczka skwitowała to stwierdzeniem, "że bieganie z wózkiem to jej sposób na uprawianie sportu, kiedy synek nie śpi, bowiem kiedy śpi jest dużo innych rzeczy to zrobienia". Taka mamę trzeba podziwiać!

Przed biegiem głównym odbyły się zawody biegowe dla dzieci młodszych i starszych. Było wiele radości ale i małych dramatów. Nagrody zawodnikom wręczali: burmistrz Andrzej Jarzyński, przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski i odpowiedzialny za miejski sport kierownik Marek Zdziech. Organizatorami zawodów byli: Urząd Miejski w Szydłowcu oraz niezmordowani panowie: Marek Grosicki i Piotr Sokołowski.

XXV bieg uliczny w Sadku zgromadził rekordową liczbę 178 zawodników. Z tej liczby kilka osób nie ukończyło biegu. W szóstym biegu, kiedy gościem specjalnym była Irena Szewińska, zawodników było 165. Rywalizowali o puchar Spółki Comes . Marek Grosicki i Piotr Sokołowski decyzją burmistrza A. Jarzyńskiego zostali uhonorowani tytułem Honorowych Menedżerów Biegu. Wręczenie tytułów odbędzie się 1 września podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego w Sadku. Z biegiem w niedzielę pożegnał się pomysłodawca oraz długoletni organizator i dyrektor biegu Marek Grosicki. Mamy nadzieję że tak jak Piotr Sokołowski 10 lat temu przekazał organizację biegu Burmistrzowi Andrzejowi Jarzyńskiemu, a jednak nadal pomagał i pomaga w organizacji biegu tak samo będzie z Markiem Grosickim, który po odpoczynku zechce wspomóc organizatorów, a z tytułem Honorowego Menedżera będzie miał do tego pełne prawo .