Tagi: , ,

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Szydłowcu

W szydłowieckiej farze w czasie mszy świętych dziś 3-go maja modlono się do Matki Bożej Królowej Polski, dziękując za dar Jej macierzyńskiej opieki na Polską i Polakami. Szczególnie uroczysty charakter miała msza święta o godz. 10.30, która zgromadziła uczestników miejskich uroczystości Święta Narodowego. Liczne poczty sztandarowe wypełniły prezbiterium, a oficjalne delegacje i wierni nawę szydłowieckiej fary.

Mszę świętą za Ojczyznę odprawił ks. proboszcz Adam Radzimirski. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prefekt Krzysztof Nowosielski. Kaznodzieja przypomniał okoliczności towarzyszące uchwaleniu Konstytucji 3-go maja, kiedy to sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza była dramatyczna. Rzeczpospolita otoczona przez potężne absolutystyczne mocarstwa, targana była wewnętrznymi konfliktami. Sprzedawana przez Polaków zdrajców, którzy na jej nieszczęściu pomnażali własne majątki. Sprzedawana przez Polaków, którzy bardziej ufali obcym państwom niż swoim Rodakom. Szkodzili jej ci - mówił Ks. Krzysztof Nowosielski - którzy w imię złotej wolności, wprowadzali anarchię i bezprawie.

Konstytucja 3- maja miała zaradzić tym nieszczęściom. Rodzi się analogia i pytanie, do naszej aktualnej rzeczywistości - mówił Kaznodzieja- czy nie brak obecnie, takich postaw i takich Polaków, dla których dobro wspólne nie jest ważne, dla których takie wartości jak Bóg, Honor, Ojczyzna, patriotyzm, są śmiesznymi hasłami. To w wielu wypadkach –odpowiadał kaznodzieja - wynik krótkowzroczności, a nawet głupoty, ale przede wszystkim chyba nieznajomości historii, do nauki, której dziś niestety zniechęca się młode pokolenie. Na szczęście puentował ks. Prefekt są dziś i tacy Polacy, dla których Matka Chrystusa jest ciągle Królową Narodu.


Tagi:

Miejskie uroczystości Konstytucji 3-go Maja

Narodowe święto Polaków obchodzone jest w kraju i poza jego granicami, wszędzie tam gdzie są skupiska Polaków i gdzie biją polskie serca. W Szydłowcu na rynku przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki, na mającej miejski charakter uroczystości zgromadzili się wszyscy ci, którzy chcieli zamanifestować swoje patriotyczne uczucia i przywiązanie do spraw ojczystych, do swych obowiązków wykonywanych dla Polski i Polaków.

Do Szydłowca przybyli parlamentarzyści: Marek Suski i Zbigniew Kuźmiuk, obecni byli przedstawiciele kombatantów i weteranów walk o niepodległą Rzeczpospolitą. Przedstawiciele władz samorządowych Gminy Szydłowiec z burmistrzem Andrzejem Jarzyńskim i przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyną Bednarczyk. Przedstawiciele Powiatu Szydłowieckiego ze starostą Włodzimierzem Górlickim i przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Sokołowskim. Przedstawiciele służb mundurowych, szkół i licznych organizacji i instytucji. A także wielu mieszkańców miasta i powiatu szydłowieckiego.

Uroczystość uświetnili przedstawicie Chorągwi Pancernej „Falco” z Szydłowca i strzelcy ze Związku Strzeleckiego, którzy zaciągnęli wartę honorową przy pomniku Naczelnika Tadeusza Kościuszki.
Przemówienie okolicznościowe wygłosiła przewodnicząca Rady Miejskiej K. Bednarczyk. Przypomniała w nim okoliczności historyczne związane ze ustanowieniem Konstytucji Majowej. Mija właśnie 221 lat od jej uchwalenia. Przewodniczaca zaapelowała o jedność w pracy dla Polski, w duchu nauczania bł. Jana Pawła II.