Chrystus połamany..

W czasie wieczornej mszy świętej celebrowanej przez ks. Andrzeja Kanię w intencji małżonków Ewę i Leszka Jaworskich z ruchu Swiatło-Życie Domowy Kościół. W liturgię aktywnie włączyli się przyjaciele z kręgów Domowego Kościoła.

Liturgię w związku Niedzielą Męki Pańskiej dodatkowo ubogaciła inscenizacja teatralna przygotowana przez młodzież z teatru „U Radziwiłła” działającego przy Szydłowieckim Ośrodku Kultury.

Rozważanie o krzyżu z inscenizacji „Mój Chrystus Połamany” zainspirowane zostało książką, której autorem jest Ramon Cue Romano S.I. Przegotowała je Sława Hanusz. Wystąpili: Marek Michalski i Piotr Napora.


Z palmami za Jezusem. Palmowa niedziela w Szydłowcu!

Niedziela Męki Pańskiej zwana Palmową, otwiera Wielki Tydzień, który bezpośrednio wprowadzający nas w już tajemnicę Męki i Zmartwychwstania Chrystusa. Od 9 lat ta szczególna niedziela ma w Szydłowcu bogatą oprawę związaną, z organizowanym przez Urząd Miejski Kiermaszem Wielkanocnym.

Oficjalne otwarcie tej imprezy kulturalnej połączone jest z święceniem palm i wypieków wielkanocnych oraz Liturgią Niedzieli Palmowej. Liturgię rozpoczęło odczytanie przez ks. Dariusza Maciejczyka Ewangelii z opisem wjazdu Chrystusa na osiołku do Jerozolimy. Następnie precesyjnie z palmami, wierni przechodzą do kościoła na celebrację liturgii mszy świętej, w czasie której odczytywany jest ewangeliczny opis męki Pańskiej.

Na Rynku Wielkim zgromadzili się dziś bardzo licznie mieszkańcy Szydłowca i gminy oraz wielu gości przybyłych na zaproszenie burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego.


Radom. Prawica Rzeczpospolitej Polskiej, czyli z Markiem Jurkiem o gospodarce

W sobotę 16 kwietnia w Radomiu spotkał się zarząd Prawicy RP Marka Jurka i odbyła się konwencja gospodarcza tej partii. Rolę gospodarza spotkania pełniła dr Lucyna Wiśniewska. Przedstawiający program gospodarczy Prawicy RP Eryk Kłosowski z krakowskiego UJ mówił: zbudujemy silny kapitalizmem oparty na odpowiedzialności, uczciwości i solidarności społecznej.

Przykładem przysłowiowej kuli u nogi przedsiębiorczości jest obecny system podatkowy: archaiczny, niestabilny, zagmatwany, w znacznej mierze przyczyniający się do wysokiego bezrobocia i nie reagujący na zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą. Wysokie obciążenie podatkami dochodów netto wynosiło dla osób fizycznych w 2009 roku przeciętnie 41,83%, w tym dla dochodów z wynagrodzeń 58,72% zaś z działalności gospodarczej 29,72%. W założeniach nowego systemu wzięto pod uwagę zachętę do tworzenia nowych miejsc pracy w sferze pozabudżetowej i maksymalnego ułatwienia życia przedsiębiorcom. Podstawowe cechy tego systemu to: VAT zwolnienie dla podmiotów z przychodami poniżej 150 tysięcy PLN. Likwidacja dotychczasowego podatku dochodowego, od osób prawnych, fizycznych, składek na FGŚP, składki na ubezpieczenia społeczne. W miejsce zlikwidowanego podatku wprowadzenie ryczałtowej składki dla dużych przedsiębiorstw na ubezpieczenia społeczne w wysokości 1% przychodu i kwotowy podatek dla dużych przedsiębiorstw w wysokości 900 złotych miesięcznie.

Kwotowe obciążenie małych przedsiębiorstw w wysokości 300 złotych miesięcznie VAT, 300 złotych na ubezpieczenie i 300 złotych podatek dochodowy. Zmniejszenie składki na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych. Dochody z nowego sytemu do budżetu byłyby na poziomie 2010 roku, za to znacznie uproszczony system nie generowałby takiej biurokracji i ułatwiłby życie przedsiębiorcom. Mówiąc o przedsiębiorcach lider partii Marek Jurek podkreślił że osoby te cechuje dzielność życiowa. Prawica RP będzie oparciem dla takich osób: dzielnych, kierujących się chrześcijańskim systemem wartości i będących nie tylko elita materialna ale i moralna narodu.