Przedwiosenne wystawy - wokół Szydłowca

Odpady garbarskie, eternit, gruz budowlany, butelki, opony, folie, opakowania po olejach silnikowych - to wszystko obejrzeć można w lasach i przydrożnych rowach nieopodal Szydłowca.

– Jeżeli chodzi o odpady niebezpieczne, w tym wypadku pochodzenia garbarskiego, to takich nie możemy gromadzić na wysypisku. Takie odpady zawierają pierwiastek chromu i mało tego, że zaśmiecają to powodują dodatkowo skażenie środowiska. Takimi sprawami zajmuje się już specjalna firma. My natomiast mamy konkretną działalność, zajmujemy się odbiorem i składowaniem odpadów z posesji – mówi Jerzy Kucfir, kierownik Miejskiego Wysypiska Śmieci w Szydłowcu.

– Co do dzikich wysypisk zawierających butelki plastikowe, szkło, gumowe opony, to taką sprawę należy kierować do Straży Miejskiej, która powinna to skontrolować, udokumentować, aby móc przekazać tę sprawę odpowiednim służbom.