Najwięcej cmentarzy i mogił wojennych – na Mazowszu

1,7 mln zł zostało przeznaczonych w tym roku na renowację i utrzymanie ponad 1,2 tys. grobów i cmentarzy wojennych, które znajdują się na Mazowszu. To największa liczba takich nekropolii w całej Polsce.

Na Mazowszu znajduje się 140 cmentarzy wojennych (z okresu I i II wojny światowej), 244 kwatery oraz 882 mogiły zbiorowe i indywidualne – to najwięcej w kraju. Na tak dużą liczbę miejsc pamięci o poległych miały wpływ wydarzenia historyczne, które miały miejsce na tym obszarze. Na cmentarzach poległych w bitwie nad Bzurą (w Sochaczewie i Ożarowie Mazowieckim) spoczywa ponad 10 tys. żołnierzy Wojska Polskiego, a na cmentarzach Armii Radzieckiej ponad 170 tys. żołnierzy. „W tych dniach, kiedy odwiedzać będziemy groby naszych bliskich, powinniśmy też pamiętać o odwiedzeniu cmentarzy wojennych. Dbanie o ich stan techniczny to jedno z najważniejszych zobowiązań, jakie społeczeństwo zaciągnęło wobec tysięcy poległych, często bezimiennych obrońców naszej ojczyzny” – uważa wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek. Każdego roku wojewoda mazowiecki przeznacza ok. 1,5 mln zł na konserwację nagrobków i zieleni oraz utrzymanie porządku na cmentarzach wojennych. W 2011 r. najwięcej środków - ponad 1 mln zł - otrzymała Warszawa, w tym 650 tys. zł na prace remontowe. – Tu jest najwięcej nekropolii o dużej powierzchni, których utrzymanie jest bardzo kosztowe. Przy mniejszych cmentarzach do utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zobowiązane są gminy – wyjaśniła Halina Lipke, dyrektor wydziału polityki społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki umożliwiły mazowieckim gminom odnowienie m.in. cmentarzy w Sochaczewie i Ożarowie Mazowieckim, cmentarza ofiar terroru w Palmirach oraz kwatery w Aleksandrowie. Odnowione też zostaną groby z Powstania Listopadowego i Styczniowego, wojny bolszewickiej 1920 r. oraz żołnierzy Armii Czerwonej. Od kilku lat w finansowe wsparcie renowacji cmentarzy Armii Czerwonej, gdzie znajduje się bardzo dużo bezimiennych mogił, zaangażowała się ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce. Chodzi m.in. o cmentarze w Pułtusku, Makowie, Mińsku Mazowieckim, Białobrzegach i przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie. O groby żołnierzy radzieckich pytają też coraz częściej rodziny poległych z Rosji. W tym roku wspólnie z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa rozpoczęto odnowę Cmentarza Powstańców Warszawy na Woli: wymieniono część nagrobków, w przyszłym roku nastąpi renowacja płyt i bramy głównej oraz wykończenie tablicy informacyjnej upamiętniającej osoby poległe, których nazwiska nie zostały wcześniej wymienione. W 2010 r. Mazowsze dołączyło do programu Ogólnopolskiej Komputerowej Bazy Grobów i Cmentarzy Wojennych. W powstanie bazy zaangażowała się Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz urzędy wojewódzkie w całej Polsce. Wyszukiwarka cmentarzy wojennych dostępna jest na stronie http://groby.radaopwim.gov.pl


Dodaj Komentarz