Medal za "Solidarność"

Medal „Solidarności”, za działalność w tworzeniu Wolnych Związków Zawodowych „Solidarność” w latach 80-tych na terenie powiatu szydłowieckiego, otrzymał Piotr Sokołowski. Jubileuszowy medal 30-lecia NSZZ Solidarność Ziemi Radomskiej, wręczył przewodniczący szydłowieckiej „Solidarności” Czesław Stefański.

5 listopada w sali konferencyjno-szkoleniowej Biura COMES odbyła się krótka uroczystość. W obecności prezesa Spółki Marka Sokołowskiego oraz pracowników firmy, prezes szydłowieckiej „Solidarności” Czesław Stefański wręczył Piotrowi Sokołowskiemu okolicznościowy medal, za jego działalność w tworzeniu Wolnych Związków Zawodowych.

Podczas spotkania uhonorowany wspominał okres solidarnościowej działalności, przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce.

„W 1980 r zaczął tworzyć Wolne Związki Zawodowe „Solidarność” w czterech zakładach produkcyjnych ROZMET tj. skupiających wówczas ok. 620 osób. Pracując na stanowisku kierownika rozdzielni, Piotr Sokołowski został wybrany na wiceprzewodniczącego Solidarności całego Zakładu. W tym czasie przewodniczącym Komisji Zakładowej był Adam Stefański, kierownik biura rozwoju i inwestycji.

Podczas stanu wojennego, za swą działalność związkowa Piotr Sokołowski został zatrzymany i osadzony w areszcie.

Podczas spotkania nie obyło się bez braw i gratulacji dla Piotra Sokołowskiego. Na zakończenie uroczystości natomiast Czesław Stefański wyraził swoje uznanie wobec prężnie działającego przedsiębiorstwa braci Sokołowskich.


Dodaj Komentarz