Tagi:                                    

Zasłużyli na nasza pamięć!

1 sierpnia 1944 roku punktualnie o godzinie 17:00 w stolicy wybiła godzina „W”. Na terenie okupowanej Warszawy wybuchło powstanie. Głównym celem wystąpienia zbrojnego było wyzwolenie stolicy spod władz niemieckich. Powstańcy mieli liczebną przewagę nad żołnierzami niemieckimi, niestety większość z polskich żołnierzy nie była odpowiednio uzbrojona. Przewaga uzbrojenia okupantów, którzy dysponowali bronią pancerną, artylerią, lotnictwem, zaważyła na końcowym efekcie tego patriotycznego zrywu, który zakończył się w pierwszych dniach października 1944 roku. Powstanie zakończyło się klęską. Warszawa została jeszcze dotkliwiej zniszczona, zginęło około 170 tys. mieszkańców stolicy.

Powstanie, zważając na bohaterstwo i ofiarność Polaków, było nie do uniknięcia. Polska niejednokrotnie była świadkiem walki o wolność. Naszą historię przeplatają liczne powstania i spontaniczne zrywy, w których kierowaliśmy się wyższymi wartościami, przekładając wartości duchowe nad materialne.

Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego pragnie złożyć hołd tym wszystkim, którzy nie zważając na własne życie, przystąpili 1 sierpnia 1944 roku do walki zbrojnej z okupantem. Zasłużyli na wieczną pamięć następnych pokoleń. Oddając swoje życie przyczynili się do walki o wolną, niepodległą Ojczyznę. Apelujemy o wywieszenie 1 sierpnia flagi narodowej, a o godzinie „W” o chwilę zadumy.

Pamiętajmy o tych, którzy walczyli o naszą ojczyznę!


Tagi:                                    

Fronda.pl apeluje do polityków o obronę suwerenności Polski

List do polityków w sprawie zabezpieczenia suwerenności Polski wystosował portal Fronda.pl. „Wzywamy, jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej wszystkich posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia swych konstytucyjnych obowiązków ochrony suwerenności i interesów państwa polskiego oraz przestrzegania Konstytucji” – czytamy w piśmie, które powstało w odpowiedzi na reakcję czytelników portalu po publikacji wywiadu z mecenasem Stefanem Hamburą.

Sygnatariusze listu zaznaczają, że niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny swoim wyrokiem z 30 czerwca br. przypomniał „wielu europejskim politykom o czymś, o czym w zapale pogłębiania integracji europejskiej wydawali się zapominać: że to nie międzynarodowe instytucje, ale suwerenne państwa mają wyłączne prawo decydować o tym, w jakim tempie i na jakich zasadach może przebiegać integracja”.

Wyrok z Karslruhe, nakazuje uchwalenie specjalnej ustawy wzmacniającej rolę niemieckiego parlamentu w podejmowaniu decyzji na szczeblu unijnym. Bez nowego prawa, gwarantującego suwerenność Niemiec, Traktat Lizboński nie będzie mógł być ratyfikowany.


Tagi:                                    

Święto Policji! Obchody w Szydłowcu

W Powiatowej Komendzie Polski odbyła sie dziś uroczysta odprawa, w czasie której zasłużeni policjanci zostali odznaczeni i awansowani na wyższe stopnie służbowe. Komendant inspektor Grzegorz Krukowski podziękował podległym policjantom za ofiarną i profesjonalna pracę, celem której jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i zachowanie ładu społecznego. Policjant stając do walki ze złem, z przestępczością w ramach uprawnień prawnych, cechować się musi coraz większą wiedzą i sprawnością.

W czasie odprawy przedstawiciele władz powiatu przekazali kluczyki do nowego samochodu służbowego, który został zakupiony dzięki wsparciu samorządowców z powiatu szydłowieckiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych z województwa mazowieckiego iz naszego powiatu oraz leśników ze Skarżyska-Kamiennej.

Polski policjant służy każdemu człowiekowi, który mieszka na polskiej ziemi, niezależnie od wieku, przynależności partyjnej, wyznawanej religii, narodowości. Tylko w służbie drugiemu policjant odnajduje siebie i swoje miejsce w społeczeństwie. Takich oddanych społeczeństwu policjantów mamy bardzo wielu, dziś w Dniu ich Święta składamy im podziękowanie i życzenia aby ich patron Św. Michał Archanioł wspierał ich wysiłki aby zwyciężała prawda i dobro.


Tagi:                                    

Skuteczny Polski sprzeciw

Dążenie do zdefiniowania aborcji jako prawa człowieka i usługi medycznej przez ONZ udało się zablokować. Przesądził o tym sprzeciw Polski, wspieranej przez Maltę i Irlandię.

  • Malta konsekwentnie odłącza się od - i uważa za nieważne - wszelkie stwierdzenia i decyzje, które używają odniesień do zdrowia seksualnego i praw reprodukcyjnych, bezpośrednio lub pośrednio, w celu zobowiązania do przyjęcia aborcji jako prawa, usługi czy towaru - mówił ambasador Malty przy ONZ Victor Camilleri podczas genewskiego szczytu Rady Gospodarczej i Społecznej Narodów Zjednoczonych (ECOSOC). Sprzeciw wyraziła też Irlandia.

Była to reakcja na wielką ofensywę aborcyjną zmierzającą do zdefiniowania zabijania nienarodzonych jako prawa człowieka i usługi medycznej. Gdyby się powiodła, ONZ stworzyłby podstawę prawną do powszechnego uznania aborcji za zwykły zabieg medyczny.

Zdaniem Konrada Szymańskiego, europosła i redaktora naczelnego kwartalnika "Międzynarodowy Przegląd Polityczny", takie działania ONZ to próba redefinicji prawa międzynarodowego. - To wtykanie aborcji do systemu prawnego bocznymi drzwiami, bo oficjalnie ONZ nigdy nie zgodzi się na jej legalizację - mówi portalowi Fronda.pl.


Tagi:                                    

O co chodzi?

No i doczekałam się. Moi oponenci ostrzegali, grozili, zakładali fałszywe strony w Internecie… a ja myślałam, że na straszeniu się skończy, bo przecież w demokratycznym, wolnym od 20 lat kraju można chyba mówić co się myśli, nawet o rzeczach niewygodnych dla silniejszych ode mnie władzą i pieniędzmi. http://mamproces.pl/

No więc mówiłam. Między innymi o tym, że aktywiści aborcyjni są powiązani z ogromnym biznesem aborcyjno-antykoncepcyjnym, który na zabijaniu dzieci i masakrowaniu kobiet zarabia krocie. Że wychowanie seksualne to nachalna akwizycja różnych farmakologicznych chemikaliów, od antykoncepcji, przez niebezpieczne szczepionki, po zabójcze środki poronne. Niby oczywiste, ale widocznie szczególnie niewygodne dla tych, którzy woleliby, żeby to był temat tabu.

No więc nie skończyło się na obraźliwych i straszących liścikach. Założono mi sprawę karną z oskarżenia prywatnego Wandy Nowickiej. Odpowiem z art. 212 par. 2, za słowa wypowiedziane w filmie, który obejrzeć mogą Państwo m.in. na tej stronie.


Tagi:                                    

Umiemy więcej niż inni?

Kwiecień każdego roku to w szkołach całej Polski miesiąc sprawdzianów i egzaminów, podsumowujących zarówno wiedzę i umiejętności naszych pociech, ale także – nie zapominajmy o tym – poziom naszych szkół. Jak z egzaminami dają sobie radę nasi uczniowie i nasze szkoły?

W kwietniu 2009 sprawdzian kończący szkołę podstawową zdawało w gminie Szydłowiec 227 uczniów, do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 274 uczniów. Sprawdzian dla szóstoklasistów bada poziom osiągnięć uczniów w pięciu obszarach: umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Egzamin gimnazjalny, składający się z trzech części, sprawdza umiejętności międzyprzedmiotowe z uwzględnieniem powiązania między różnymi dziedzinami wiedzy, z zakresu przedmiotów humanistycznych - języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki. Część humanistyczna uwzględnia też elementy filozofii, dziedzictwa kulturowego w regionie, zagadnienia kultury polskiej i europejskiej.
Część matematyczno-przyrodnicza obejmuje wiadomości i umiejętności z matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii, uwzględnia też ścieżki zagadnienia prozdrowotne, ekologiczne, i obronę cywilną.
Część trzecia to sprawdzian wiadomości i umiejętności praktycznych z języków nowożytnych – angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego.

Znamy już uśrednione wyniki dla poszczególnych szkół, podane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Najwyższy średni wynik ze sprawdzianu w szóstej klasie (26,98) uzyskała Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu.. Jest to wynik wyższy od średniej dla kraju (22,64) , województwa, (23,85), powiatu (23,44) i gminy(23,62.). W egzaminie gimnazjalnym najwyższy średni wynik z części humanistycznej uzyskało Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika (31,31), a z części przyrodniczo - matematycznej Szydłowiecki Zespół Szkół im. Jana Pawła II – 26,97. Z części językowej najwyższy wynik uzyskało także Publiczne Gimnazjum Nr 2 (36,95). Uzyskane wyniki są wyższe zarówno od średniej krajowej, jak wojewódzkiej i gminnej.


Tagi:                                    

Rzecznik Praw Obywatelskich o koncercie Madonny: sprzeciw i niesmak

Organizowanie w Warszawie koncertu Madonny w dniu święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny budzi poważny sprzeciw i niesmak - pisze w liście do Hanny Gronkiewicz-Waltz Rzecznik Praw Obywatelskich. Rzecznik zaznacza, że zarówno pseudonim, zachowanie piosenkarki na scenie jak i poza nią jest dla wielu osób prowokacyjny. Zauważa, że o protestach i negatywnych odczuciach wielu środowisk i osób wobec koncertu planowanego na 15 sierpnia szeroko donosiły media.

„Swoje oburzenie wyraziło także wiele osób ze świata polityki, kultury czy też środowisk ludzi wierzących, ale także wiele osób prywatnych nieaprobujących tego typu arogancji i prowokacji, która nie jest niewątpliwie wyłącznie przypadkowa” – pisze RPO w liście do prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. „Nie jest, w moim przekonaniu, żadnym usprawiedliwieniem odwoływanie się w tej sprawie do konstytucyjnych wolności wyrażania poglądów, swobody działalności twórczej, wolności sumienia i religii” – zaznacza Rzecznik. „Są granice, których w imię wolności przekraczać nie należy. Do nich zaliczyć trzeba konstytucyjną zasadę nakazującą poszanowanie praw innych osób, w tym ich uczuć religijnych – czytamy w liście prof. Janusza Kochanowskiego. Rzecznik zauważa następnie, że „prowokacja artystyczna, jak to określają niektórzy obserwatorzy wydarzeń kulturalnych, mająca na celu zwiększenie zainteresowania koncertem, ma swoje granice wyznaczone sferą wolności i praw innych osób”.

RPO zaznacza, że zdaje sobie sprawę, że to nie prezydent Warszawy jest organizatorem koncertu Madonny, jednak – co wynika z obecnych przepisów – fakt i data organizowania koncertu musiał być znany pani prezydent lub podległym jej służbom i zgoda została udzielona. Rzecznik zwraca się w liście do Hanny Gronkiewicz-Walz o przedstawienie swojego stanowiska w sprawie koncertu Madonny. Przypomnijmy, że przeciwko zorganizowaniu koncertu akurat w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zaprotestował m.in. Marian Brudzyński, radny mazowiecki i przewodniczący Komitetu Obrony Tradycji Narodowych „Pro Polonia”.


Tagi:                                    

Dziennik Polski: Kresowianie chcą skarżyć Ukrainę

Przez aklamację przyjęli wczoraj posłowie uchwałę dotyczącą tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Jest w niej mowa o dokonanych przez UPA masowych mordach „o charakterze czystki etnicznej i znamionach ludobójczych”. To postęp, choć politykom zabrakło odwagi, by nazwać rzeź ludobójstwem – wskazuje Ewa Siemaszko, współautorka słynnej monografii o zbrodniach na Wołyniu.

Uchwała, nawet jeśli dla Kresowian daleka od ideału – ma swą rangę. Zwłaszcza że w ubiegłym roku, gdy mijała okrągła 65. rocznica rzezi na Wołyniu, Sejm nie zdobył się na zabranie głosu w tej sprawie. czytamy. – Marszałek schował wtedy proponowany tekst uchwały do szuflady. Nie było woli przyjęcia czegokolwiek – mówi ksiądz Tadeusz Isakowicz–Zaleski, który zaangażował się w walkę o upamiętnienie ofiar rzezi. Kapłan jest zadowolony, że w uchwale sprawców – Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię – nazwano po imieniu. Cieszy się też, iż posłowie dostrzegli, że masowe mordy dotknęły obywateli II Rzeczypospolitej różnych narodowości, nie tylko Polaków, oraz, że oddano sprawiedliwość tym Ukraińcom, którzy – czasem z narażeniem życia – Polaków wówczas ratowali. – Ksiądz Isakowicz–Zaleski wskazuje też na błąd w uchwale. Zbrodnie nie rozpoczęły się 11 lipca 1943 r., ale znacznie wcześniej. Wspomniany dzień, zwany Krwawą Niedzielą, był apogeum, a nie początkiem rzezi.


Tagi:                                    

Rzeczpospolita: Zabierz babci komórkę!

Dlaczego tak mało jest na rynku telefonów, których klawiatury mają duże, wyraźne cyfry, ułatwiające wybieranie numerów ludziom w podeszłym wieku? Dlaczego dopiero o. Rydzyk włącza ich do świata użytkowników nowych technologii? – pyta publicysta Piotr Semka. "Najsłynniejszy polski redemptorysta swoimi nowoczesnymi pomysłami co rusz zaprzecza kliszy wstecznika i zacofańca. A jego przeciwników to i zaskakuje, i irytuje" – pisze na łamach Rzeczpospolitej, odnosząc się do ostatnich publikacji na temat telefonii "wRodzinie". "

Radio Maryja ma takie samo prawo do zakładania sieci komórkowej jak ulubione radio pani Moniki [Olejnik - red.], czyli Zetka, czy też Radio TOK FM. Takie samo prawo, jakie ma zakon benedyktynów, by wchodzić w spółki z firmami, które sprzedają na zasadzie franczyzy tradycyjne produkty benedyktyńskie" - pisze Semka. "Wiem, trudno porównywać rozmiar emocji, jakie budzi toruński redemptorysta, z zamkniętymi w murach swego klasztoru benedyktynami. Czy jednak usprawiedliwia to nieustanne sugerowanie, że jego pomysły biznesowe to z definicji oszustwa i sprawy dla prokuratora?" - pyta.


Tagi:                                    

Rzeczpospolita: Buzek między św. Barbarą a Simone Veil

"Wybór Polaka na stanowisko szefa Parlamentu Europejskiego ma dowodzić, iż Europa jest coraz bardziej zjednoczona, że skończył się podział na część wschodnią i zachodnią. Wystarczy jednak się przyjrzeć postaciom i symbolom, jakie pojawiły się w inauguracyjnym przemówieniu Jerzego Buzka w Strasburgu, by stwierdzić, że nie ma i nigdy nie będzie jednej, wspólnej Europy" - komentuje Marek Magierowski.

Podaje, że wśród osobistości zasłużonych dla Starego Kontynentu były premier RP wymienia jednym tchem Jana Pawła II oraz Simone Veil, przewodniczącą europarlamentu w latach 1979-1982. A zatem papieża, który walczył z "cywilizacją śmierci", oraz kobietę, której głównym osiągnięciem była legalizacja aborcji we Francji. Buzek wręcza swojemu poprzednikowi statuetkę św. Barbary, a jednocześnie, w rocznicę zdobycia Bastylii, powołuje się na rewolucję francuską, która miała do religii stosunek co najmniej dwuznaczny - zaznacza Magierowski. "Czy konserwatysta Jerzy Buzek oprze się panującym w Brukseli modom? Czy zachowa prokapitalistyczne przekonania w otoczeniu zwolenników "społecznej gospodarki rynkowej"? Jak zareaguje, gdy w PE dojdzie do kolejnej debaty na temat "praw reprodukcyjnych kobiet"? Co odpowie, gdy jakiś dziennikarz zapyta go już nie o kwestię dziedziczenia w związkach partnerskich, tylko wprost o stosunek do "małżeństw homoseksualnych"? Tego nie wiemy" - konstatuje dziennikarz.


Tagi:                                    

12 lipca ogólnopolska zbiórka dla powodzian

Caritas Polska od 29 czerwca do 9 lipca przekazała na rzecz powodzian już 910 tys. zł. Ogólnopolska zbiórka na ten cel odbędzie się w niedzielę, 12 lipca.

Pieniądze przekazane przez Caritas zostały wykorzystane na zakup żywności, środków chemicznych, kołder, pościeli, materiałów budowlanych i innych niezbędnych do funkcjonowania rzeczy. Część pieniędzy trafiła bezpośrednio do powodzian w formie zapomóg finansowych. Caritas Diecezji Rzeszowskiej i Tarnowskiej otrzymały po 250 tys. zł, diecezja świdnicka 210 tys. zł, diecezja opolska 95 tys. zł, diecezja legnicka 75 tys. zł, a Caritas Archidiecezji Przemyskiej 30 tys. zł. Przewodniczący Episkopatu Polski, abp Józef Michalik poparł prośbę Caritas Polska, by 12 lipca odbyła się ogólnopolska zbiórka do puszek na rzecz powodzian. Ma nadzieję, że poruszą się serca Polaków na los poszkodowanych i w duchu miłości chrześcijańskiej wrzucą oni „wdowi grosz” do skarbonek Caritas. Powodzian można również wesprzeć, wysyłając SMS pod nr 72 902 o treści „Pomagam” (koszt 2,44 zł z VAT) lub wpłacając dowolną kwotę na konto Caritas Polska:

ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 z dopiskiem: „Powódź Południe”


; Autor:
Tagi:                                    

Pięknie na Jamnej..

Z inicjatywy ks. Andrzeja Kani a w dniach od 1 do 5 lipca na rekolekcyjnym wypoczynku w akademickim duszpasterskim ośrodku w Jamnej koło Zakliczyna przebywało 10 rodzin ze wspólnoty Domowego Kościoła Ruchu Światło –Życie z Szydłowca. Dom św. Jacka Odrowąża prowadzony przez dominikanów, położony jest wśród malowniczych wzgórz i lasów pogórza ciężkowicko-rożnowskiego, był w tych dniach dla licznej grupy szydło wian, miejscem odpoczynku, a także modlitwy i pracy, w myśl benedyktyńskiego hasła: ora et labora.

Jamna słynie także z cotygodniowych pikników organizowanych w niedzielne popołudnia, dla osób z różnych stron, które przyjeżdżają tutaj na msze świętą do kościoła któremu patronuje Matka Boża Niezawodnej Nadziei. Dominikańska kuchnia serwuje smaczną grochówkę, kiełbaski z grilla, zaś wodzireje prowadza tańce i zabawy dla dzieci. W niedzielę 5 lipca w pomoc zaangażowani byli także goście z Szydłowca. Krótki, ale bogaty w różnorodne treści pobyt na jamieńskim wzgórzu, był szkołą życia duchowego czasem odpoczynku i okazją do pogłębienia przyjaźni.


; Autor:
Tagi:                                    

"List do Kapłanów" w związku z koncertem Madonny

Za tysiącletnią wierność Rzymowi, Polacy nie zasługują na opuszczenie ich w tak decydującym momencie przez własnych kapłanów. Bądźmy razem, a zwycięstwo Maryi będzie zdumiewające!

Najświętszej Dziewicy zawierzam ten Rok Kapłański, prosząc Ją by wzbudziła w duszy każdego kapłana wielkoduszne odnowienie owych ideałów całkowitego oddania się Chrystusowi i Kościołowi… /Benedykt XVI/


; Autor:
Tagi:                                    

Tanie odpoczywanie

Izabela Górnicka-Zdziech Mimo że wszystko drożeje, wcale nie musicie rezygnować z wakacyjnego odpoczynku. Wystarczy, że lepiej go zaplanujecie.

Jeśli myślicie o pobycie za granicą, skorzystajcie z oferty last minute. Ma ona tę zaletę, że na taki wyjazd możecie się zdecydować w ostatniej chwili. Poza tym zapłacicie za niego cenę niższą od wyjściowej, a jednocześnie będziecie mogli skorzystać z usług i luksusów hotelu zawartych w pakiecie (zależnie od kosztu oraz rodzaju wykupionego pobytu). Oferta last minute ma także ten plus, że już się nie zmieni i wyjazd na pewno się odbędzie. W umowie, jaką podpisujecie z biurem podróży, najczęściej znajduje się punkt o tym, że koszt ogólny wyjazdu nie może ulec zmianie kilkanaście dni przed jego rozpoczęciem. Zanim podpiszecie umowę i wpłacicie pieniądze, uważnie przeczytajcie regulamin, aby uniknąć niemiłych niespodzianek. Najlepiej wybrać sprawdzone biuro podróży, cieszące się dobrą renomą.

Atrakcyjne weekendy