Tagi:                                    

Redakcja miesięcznika Dom na Skale parafii Św. Zygmunta

[b]Święty Zygmunt - król Burgundów - w trudnym okresie zmagań chrześcijaństwa z herezją arianizmu, jako wódz plemienia germańskiego przyjął w 508 r. prawowitą wiarę chrześcijańską. Pokutował za popełnione Oddał za nią życie, zmarł śmiercią męczeńską w 523 roku.[/b] Relikwie św. Zygmunta do kościoła szydłowieckiego dotarły za przyczyna ks. proboszcza Stanisława Straszaka w 1829 roku. Biskup płocki Adam Michał Prażmowski, napisał:"Święte relikwie ofiarowaliśmy w darze czcigodnemu Stanisławowi Straszakowi, kanonikowi sandomierskiemu, z władzą do ich przekazywania innym oraz pozwoleniem na ich umieszczenie i wystawienie do czci wiernych"

[b]Miesięcznik "Dom na Skale" wydawany jest przez rzymskokatolicką parafię Św. Zygmunta w Szydłowcu, w diecezji radomskiej, której proboszczem jest ksiądz kanonik Adam Radzimirski.[/b] Pismo (20 stron A4) ukazuje się od marca 2003 roku, w nakładzie około 1100 - 1200 egzemplarzy.


Tagi:                                    

Ważne Informacje

Dziewiątego dnia po Uroczystości Bożego Ciała Kościół katolicki obchodzi Uroczystość NSJ. Również w każdy pierwszy piątek miesiąca wspomina się miłość Chrystusa do ludzi, której symbolem jest serce. W te dni wierni liczniej niż zazwyczaj przybywają do świątyń, korzystają z sakramentu pokuty i przyjmują Komunię wynagradzającą NSJ za grzechy swoje i całego świata. Znana jest praktyka 9 pierwszych piątków miesiąca. Kto przez 9 pierwszych piątków miesiąca przyjmował będzie Komunię św, ten w chwili śmierci będzie w stanie łaski uświęcającej. W naszej parafii księża mają wtedy duże kolejki do spowiedzi. W pierwsze piątki odwiedzamy także chorych zanosząc im Komunię św. Rozpoczynający się miesiąc czerwiec cały poświęcony jest czci NSJ. W kościołach odmawia się wtedy codziennie litanię do NSJ. W naszym dekanacie szydłowieckim parafia Nadolna w Uroczystość NSJ przeżywa swój odpust parafialny.

  • 3 czerwca t.j. we wtorek mija pierwsza rocznica Nawiedzenia naszej parafii przez kopię Obrazu MB Częstochowskiej. Chcemy wrócić pamięcią do tamtych chwil. Przez cały dzień trwać będzie w kościele wystawienie Najświętszego Sakramenu – zapraszmy na adorację. O godzinie 10.30 odprawiona zostanie msza św. dla ludzi starszych i chorych poprzedzona modlitwą różańcową i zakończona specjalnym aktem zawierzenia Matce Bożej. Dla pozostałych taka msza będzie o godz: 20.00. Po mszy przypomnimy sobie tamte chwile uwiecznione na kasecie i zakończymy ten dzień apelem Janogórskim. Hasłem całego dnia będą słowa z nawiedzenia: „Maryjo bądź Matką naszych rodzin”


Tagi:                                    

Sylwetka - O. Cyril Axelrod CSsR

przygotowana przez Larry Kaufmann CSsR

Cyril Axerlod jest specyficznym redemptorystą. Urodził się jako Żyd, z czego czuje się dumnym, od urodzenia jest głuchy i obecnie całkowicie ociemniały; jest ekspertem od alfabetu Braille, potrafi posługiwać się międzynarodowym językiem ociemniałych i w równej mierze językiem migowym, po angielsku, w afro-angielskim i kantonów. Był nagradzany licznymi, międzynarodowymi nagrodami i nagrodą Honoris causa w roku 2001.


Tagi:                                    

Wypowiedź arcybiskupa Stanisława Dziwisza

Osobisty sekretarz Jana Pawła II arcybiskup Stanisław Dziwisz wyraził ogromną radość z otwarcia procesu beatyfikacyjnego, Jana Pawła II. Jego krótką telefoniczną wypowiedź nadało w piątek Radio Watykańskie. Oto pełna wypowiedź arcybiskupa, który z reguły nie występuje w mediach i nie udziela wywiadów: "Dziękuję dyrektorowi sekcji polskiej Radia Watykańskiego za możliwość wyrażenia ogromnej radości i wdzięczności Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za otwarcie drogi do oficjalnego stwierdzenia świętości niezapomnianego Ojca Świętego Jana Pawła II, i to w rocznicę zamachu na jego życie, 13 maja, w dniu objawień fatimskich. Jest to następny znak z nieba, który przyjmujemy z ogromnym wzruszeniem. Jest to jakieś potwierdzenie tego, co Lud Boży już publicznie wyraził w dniu pogrzebu: Subito Santo! (Święty już teraz!).

Moją radość wyrażam w imieniu księdza Mieczysława [Mokrzyckiego], pana Angela [Gugela], ofiarnych sióstr sercanek i tych wszystkich, którzy służyli Ojcu Świętemu na co dzień w jego posłudze apostolskiej". onet.pl


Tagi:                                    

Prace konserwatorskie w Szydłowieckiej Farze

Prace konserwatorskie w Szydłowieckiej Farze

Gołym okiem widać, że kamienna fasada kościoła św. Zygmunta w Szydłowcu wymaga niezbędnych zabiegów konserwatorskich połączonych z przywróceniem jej walorów estetycznych. Przez kilkaset lat fasada uległa dezintegracji na skutek naturalnych procesów wietrzeniowych. Znaczne ubytki widać na powierzchni rozprofilowanych gzymsów biegnących dokoła kościoła. Zawilgocenie powoduje rozwój mikroorganizmów takich jak glony, porosty i grzyby. Zjawisko to najbardziej widoczne jest na ścianie północnej kościoła.


Tagi:                                    

Afera czy mistyfikacja!

Widziałem kapłana poruszonego. Poruszonego dogłębnie. Oskarżenie o zdradę jest dla księdza oskarżeniem tak poważnym, że stawia pod znakiem zapytania szczerość intencji i całość posługi niemłodego już przecież kapłana. Po tej długiej rozmowie w donosy świadome i preparowane świadomie bardzo trudno by mi było uwierzyć. 27 kwietnia Ojciec Hejmo siedział już w samolocie do Polski. "Leciałem do Warszawy, bo przyjaciele mnie umówili z Zarządem IPNu, że mnie przyjmą i będę rozmawiał. I to miało być przed ogłoszeniem jeszcze. I jak dowiedziałem się, że ogłoszenie nastąpiło, wycofałem się, żeby nie robić sensacji". Taki był początek rozgrywającego się na oczach całej Polski dramatu o. Konrada Hejmo. Bo dominikanin nigdzie się nie zaszył. Wrócił do siebie. Do Ośrodka dla Pielgrzymów Polskich "Corda Cordi" na Monte Verde, gdzie już w kilka godzin później polskie i włoskie media rozpoczęły oblężenie. Pierwsze telefony zaczął odbierać tego samego dnia. Wieczorem kilka razy wychodził przed Dom, by złożyć krótkie oświadczenia po polsku i po włosku. Następnego dnia zaczął przyjmować dziennikarzy. Najdłużej, ponad pół godziny, rozmawiał z księdzem Józefem Polakiem, szefem polskiej sekcji Radia Watykańskiego, który powiedział mi: "Widziałem kapłana poruszonego. Poruszonego dogłębnie.

Oskarżenie o zdradę jest dla księdza oskarżeniem tak poważnym, że stawia pod znakiem zapytania szczerość intencji i całość posługi niemłodego już przecież kapłana. Po tej długiej rozmowie w donosy świadome i preparowane świadomie bardzo trudno by mi było uwierzyć".


Tagi:                                    

Orędzie papieża Benedykta XVI

Czcigodni Bracia Kardynałowie, drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, wszyscy ludzie dobrej woli!

  1. Łaska Wam i pokój w obfitości! (por. 1 P 1, 2). Moje serce ogarniają dzisiaj dwa odmienne uczucia. Z jednej bowiem strony czuję, że jestem po ludzku zmieszany i niełatwo będzie sprostać powierzonym mi wczoraj obowiązkom następcy Apostoła Piotra na tej rzymskiej stolicy biskupiej względem Kościoła powszechnego. Z drugiej zaś strony odczuwam szczególną wdzięczność Bogu, który - jak śpiewamy w świętej liturgii - nie opuszcza swojej owczarni, lecz przez świętych Apostołów otacza ją nieustanną opieką, aby kierowali ją ci zwierzchnicy, którym jako namiestnikom swojego Syna zlecił władzę pasterską (por. 1. Prefacja o Apostołach).

Najdrożsi! W moim sercu przeważa mimo wszystko głębokie poczucie wdzięczności za dar Bożego miłosierdzia. Uważam to za szczególną łaskę, którą zyskał dla mnie mój świętej pamięci poprzednik, Jan Paweł II. Czuję, jakby jego mocna ręka trzymała moją. Zdaje mi się, że widzę jego uśmiechnięte oczy i słyszę jego słowa skierowane do mnie w tej szczególnej chwili: "Nie lękaj się!".


Tagi:                                    

Homilia kardynała J. Ratzingera

Podczas Mszy św. pro eligendo Papa - w intencji wyboru papieża, która odbyła się w bazylice św. Piotra kard. Joseph Ratzinger, wygłosił homilię, której tekst prezentujemy poniżej:

W tej godzinie wielkiej odpowiedzialności słuchajmy ze szczególną uwagą, co mówi do nas Pan swymi własnymi słowy. Z trzech czytań chciałbym wybrać tylko te fragmenty, które w tej właśnie chwili bezpośrednio nas dotyczą.


Tagi:                                    

Relacja z Rzymu

Czwartek i piątek,7 i 8 kwietnia 2005 roku

O godzinie 2 nad ranem poszłyśmy pod Plac świętego Piotra, żeby „zająć” miejsce za barierkami. Jednocześnie licząc, iż wpuszczą nas rano na Plac. Czekałyśmy 6 godzin, cały czas stojąc głównie wśród polaków. Ludzie mimo zmęczenia, ponieważ niektórzy spali tam cała noc byli dla siebie życzliwi i mili. Również zdenerwowani i niepewni czy wpuszczą nas. Już od godziny 7 rano karabinierzy wpuszczali poszczególne grupy zza barierek. Po pewnym czasie ludzie zdenerwowali się i zaczęli napierać na barierki. O godzinie 8 rano karabinierzy otworzyli NASZĄ bramkę i wtedy nadeszła najgorsza chwila, ludzie w szale poczęli się przepychać. Na szczęście nic się nikomu nie stało. Cały czas była ładna pogoda, dzięki, której ludzie mogli tyle wytrzymać. Przechodząc przez bramki wykrywające metal zabrali nam szkolny transparent jednak udało się odzyskać, chociaż materiał. Była już pawie 9 rano, kiedy dotarłyśmy na nasze docelowe miejsce na Placu. Koło nas było wiele osób różnej rasy, płci i wieku. To piękne, iż ludzie tak różni potrafią się zjednoczyć. Byłyśmy na tyle, blisko, że jak dobrze się wyprostowałyśmy i stanęłyśmy na palcach to widziałyśmy ołtarz. Uroczystości pogrzebowe zaczęły się o 10 msza prowadzona była po łacinie. Ciało Papieża spoczywało w skromnej, drewnianej trumnie, na której leżała otworzona Ewangelia. W chwili rozpoczęcia się mszy ściemniło się i zaczął wiać silny wiatr. Przez pewien czas powietrze przewracało strony Księgi by po jakimś czasie zamknąć ja na zawsze. Mimo silnych podmuchów już się nie otworzyła, tak jakby Ojciec Święty chciał powiedzieć, iż odszedł i teraz to, co stanie się z Kościołem ze światem zależy tylko od nas samych. Nabożeństwo było naprawdę piękne, chyba tego właśnie życzyłby sobie Jan Paweł II. Każdemu nie zależnie od koloru skóry, wieku czy płci „zakręciła się łezka w oku”.


Tagi:                                    

Odszedł Pasterz nasz - List Pasterski po śmierci Jana Pawła II

Drodzy Bracia Kapłani! Umiłowani Diecezjanie! Przeżywamy dzisiaj niedzielę Dobrego Pasterza i modlimy się gorąco o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Ewangelia ukazuje nam Jezusa, który mówi o sobie, że jest Dobrym Pasterzem, że on jest bramą, że przyszedł po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości (por. J 10, 7-10). Niedziela Dobrego Pasterza jeszcze raz w okresie wielkanocnym przybliża nam Ojca, który w Osobie Syna szuka zagubionych, gromadzi zabłąkanych, troszczy się o chwiejnych, dźwiga ciężar grzeszników i przyjmuje do wspólnoty. W obraz Dobrego Pasterza wpisuje się osoba zmarłego Ojca Świętego Jana Pawła II i nasz ból po jego stracie. Ale czy tylko ból? Wpisuje się również uczucie ogromnej wdzięczności całego Kościoła za Dobrego Pasterza. Przed swoją budującą śmiercią spieczonymi gorączką ustami był zjednoczony w modlitwie z całym światem i składał Bogu ofiarę z życia wypowiadając, jak Chrystus na krzyżu, słowa: „Wykonało się”. „Amen”. Odszedł od nas Jan Paweł II, Pasterz – naszego Polskiego Narodu, który szczególnie ukochał. Nie ma chyba potrzeby przypominać Wam, Najmilsi, tych licznych dowodów miłości Ojca Świętego względem Ojczyzny i naszej diecezji. Przez prawie 20 lat byłem w Rzymie ich naocznym świadkiem. Pozwólcie, że przypomnę jeden – troskę Papieża Polaka o swój naród po wprowadzeniu stanu wojennego i ogromne pragnienie odwiedzenia Częstochowy z racji 600-lecia Jasnej Góry. Miał przecież wobec naszej Matki i Królowej ogromny dług wdzięczności. 1. W szkole Maryi – Niewiasty Eucharystii Cały pontyfikat Ojca Świętego był przepełniony maryjnym zawierzeniem – Totus Tuus Sum – Cały Twój o Maryjo. W liście apostolskim Tertio millennio adveniente Jan Paweł II ukazywał Maryję jako wzór autentycznej wiary. Jej kult, jeśli jest właściwie rozumiany, nie może niczego ująć godności i skuteczności działania Chrystusa, Dobrego Pasterza, który daje swoje życie za owce i jest Jedynym Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Maryja bowiem zawsze wskazuje na swego Bożego Syna i staje się dla wszystkich wierzących wzorem wiary autentycznie przeżytej (por. nr 43). „Wiara autentycznie przeżyta” na wzór Maryi jest w nauczaniu Ojca Świętego orędziem skierowanym do każdego wierzącego człowieka. Wskazuje on na Matkę Syna Bożego jako ideał wiary i tym samym zachęca do rozwijania oraz pogłębiania kultu maryjnego. Prawdziwa pobożność maryjna ze swej natury kieruje wiarę człowieka w stronę Chrystusa, przez co staje się ona „autentycznie przeżywana”. „Pośród istot stworzonych najlepszą nauczycielką wiary jest Najświętsza Maryja Panna. W obliczu ogromu miłości Bożej Maryja uczy nas ufnego zawierzenia; w obliczu Syna ukrzyżowanego i zmartwychwstałego wzywa nas do zjednoczenia się z Nim” (18 czerwca 2000 r.). Niejednokrotnie miałem możliwość towarzyszyć Ojcu Świętemu w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i koncelebrować Mszę Świętą. Uświadamiałem sobie wtedy, że w rozmodlonym sercu Jana Pawła II wiara, cześć do Najświętszego Sakramentu, kult Matki Bożej łączyły się w jedno. Znalazły one wspaniały wyraz w przygotowaniu i przeprowadzeniu obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, aż do „wypłynięcia na głębię” (duc in altum), co tak wyraziście odzwierciedla list apostolski Novo millennio ineunte. Uzupełnieniem tego dokumentu jest list apostolski Rosarium Virginis Mariae i encyklika Ecclesia de Eucharystia vivit. Potwierdzają one, że Eucharystia oraz wiara są i powinny być ze sobą nieodłącznie powiązane w życiu każdego wierzącego, a także całej działalności ewangelizacyjnej Kościoła. Ojciec Święty jeszcze raz wskazał na Maryję jako Niewiastę Eucharystii i w Jej szkole polecił nam uczyć się naszego „amen” wypowiadanego podczas przyjmowania Komunii św., analogicznego do fiat Maryi wyrażonego w momencie zwiastowania. Mamy mówić „amen” jedynie Chrystusowi – Dobremu Pasterzowi – a nigdy grzechowi i temu co złe w świecie (por. nr 55). 2. Troska o „Piotrowe klucze” Prastare mozaiki w rzymskich świątyniach przedstawiają często św. Piotra, który składa klucze Zbawicielowi w ofierze. Czyni to w imieniu całego Kościoła. Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za to, że przez prawie 27 lat własną ofiarą uczyłeś każdego z nas, w jaki sposób okupywać „świadectwo Piotrowych kluczy”, dając przykład bojaźni Chrystusa oraz umiłowania apostolskich i misyjnych podróży, a było ich aż 103 – wśród nich ta w 1991 roku do Ojczyzny i do Radomia, w czasie której poświęciłeś budynek seminarium duchownego. Powiedziałeś wtedy: „Dedykuję Wam przyszły dokument poświęcony formacji do kapłaństwa” – chodziło o adhortację posynodalną Pastores dabo vobis. Przyrzekamy Ci, Wielki Rodaku, że w naszym życiu będziemy zawsze pamiętać, iż losy ludzkości i naszej Ojczyzny zależą w dużej mierze od tego, czy Kościół będzie wychowawcą ludzkich sumień, a klamrą Europy pozostaną nadal ludzie święci, którzy będą wołać również o naszą świętość. W tę wierność wpisuje się gorąca modlitwa w intencji Kościoła, który poprzez Kolegium Kardynalskie wybierze twojego następcę. Bracia i Siostry! W dniach konklawe wołajmy, z głębi naszych serc do Ducha Świętego o światło przypominając sobie słowa zmarłego papieża wyrażone w Tryptyku Rzymskim: «Tobie dam klucze Królestwa». Ludzie, którym troskę o dziedzictwo kluczy powierzono, zbierają się tutaj, pozwalają się ogarnąć sykstyńskiej polichromii, wizji, którą Michał Anioł pozostawił – tak było w sierpniu, a potem w październiku, pamiętnego roku dwóch konklawe, i tak będzie znów, gdy zajdzie potrzeba, po mojej śmierci… Ty, który wszystko przenikasz – wskaż! On wskaże. Przyjmijmy nowego papieża jako naszego, bo on będąc Głową całego Kościoła, stanie się Dobrym Pasterzem polskiego narodu, jako następca naszego Rodaka. 3. Wierność wyrażona dziełami Moi Kochani! Rada Stała Episkopatu Polski w ubiegłą środę zwróciła się do całego narodu w następujących słowach: „Mimo upływającego czasu, nadal trwamy na dziękczynieniu przed Bogiem za dar tego pontyfikatu. Rodzą się inicjatywy, zarówno w diecezjach, jak i poszczególnych środowiskach, zmierzające do upamiętnienia i pogłębienia ogromnej spuścizny duchowej, jaką nam pozostawił Jan Paweł II. Każda z tych inicjatyw jest cenna i godna przemyślenia, jeśli płynie z wiary i służy dobru wspólnemu. Zachęcamy zatem poszczególne wspólnoty, ruchy kościelne, parafie czy stowarzyszenia, by w harmonii ze swoimi biskupami podejmowały na własnym terenie konkretne dzieła dla upamiętnienia pontyfikatu Jana Pawła II, a zwłaszcza te, które wymagają osobistego nawrócenia”. W naszej diecezji jednym z dzieł będzie ośrodek formacyjno-edukacyjny – „Emaus” w Turnie k. Białobrzegów. Pragnę, by tam w niedalekiej przyszłości gromadziły się wszystkie wspólnoty naszej diecezji, aby kształtować swoje serca, zgłębiając papieskie nauczanie. Zapraszam Was, drodzy Kapłani, umiłowani Diecezjanie, do wielorakiej współpracy w dziele o nazwie „Diecezjalne Emaus”, które w wielkanocnym wymiarze będzie przypominało nam zawsze ukochaną Osobę Jana Pawła II oraz datę jego odejścia do Domu Ojca, w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Ks. kard. Joseph Ratzinger miał rację, gdy w dniu wyboru Papieża Polaka podkreślił, że stanie się on drogowskazem dla świata szukającego odpowiedzi na zasadnicze pytanie naszych czasów: Jak żyć dziś według zasad wiary? Po prawie 27 latach pontyfikatu można jedynie dodać, że zadziwiająca była troska Jana Pawła II o pełnię wiary, przejawiająca się w osobistym świadectwie i w bogactwie nauczania pasterskiego. Na współczesną chorobę, jaką jest kryzys wiary i moralności ogarniający coraz szersze kręgi ludzi, wskazuje on Eucharystię jako szczególne lekarstwo. Spotkanie z Jezusem Eucharystycznym dokonuje się w oparciu o wiarę, że on jest Dobrym Pasterzem, a wiara w Niego – koniecznym warunkiem zbawienia. Prawda o zbawczej konieczności wiary w Jezusa Chrystusa rozwija się w „promieniach” Jego żywej i zbawczej obecności w Eucharystii. „Zostań, Panie, z nami” – to jedno z ostatnich przesłań danych Kościołowi przez Jana Pawła II. Bądźmy wierni temu przesłaniu i realizujmy program duszpasterski nakreślony nam przez zmarłego Ojca Świętego – Jana Pawła Wielkiego. Niech on nas w tym wspomaga, błogosławiąc nam dobrą ojcowską ręką z Okna Domu Ojca.

Wasz Biskup Zygmunt


Tagi:                                    

POŻEGNANIE NAJWIEKSZEGO Z POLAKÓW

Kiedy został wybrany na papieża kardynał Wojtyła, było to tak wielkim zaskoczeniem, że trudno było w to uwierzyć. Szybko jednak przyzwyczailiśmy się do tego, że mamy papieża Polaka. Podczas tego długotrwającego pontyfikatu, jednego z najdłuższych w historii Kościoła, nie tylko my Polacy, ale cały świat przyzwyczaił się, że Papieżem jest Juan Paweł II i trudno sobie było wyobrazić, że kiedyś go może nie być. Jako że był papieżem pielgrzymem, znał go i cenił cały świat. To też wieść o śmierci Jana Pawła II poruszyła nie tylko Polaków, ale cały świat, zjednoczyła wszystkich ludzi na modlitwie.

Tą smutną wieść usłyszałem w Danii, gdzie pracuję od przeszło pół roku dla ludzi języka hiszpańskiego. Wielu było zaniepokojonych zdrowiem papieża w minionych dniach, co wyrażało w swoich modlitwach spontanicznych podczas Mszy świętej niedzielnej, jak również na spotkaniach grup, oraz w życiu osobistym. Jednak tej nocy, której odszedł papież do nieba, wielu z ludzi mojej wspólnoty dzwoniło do mnie wyrażając smutek i łzy po śmierci Jana Pawła II. Dania to kraj protestancki, ale po mimo tego odczuwało się żałobę po śmierci papieża. We wszystkich kościołach odprawiano Mszę św. za papieża. Również protestanci modlili się za Jana Pawła II.


Tagi:                                    

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Rzesze wiernych uczestniczyły we mszy świętej i procesji Bożego Ciała w Szydłowcu. W tym roku, w związku z Kongresem Eucharystycznym diecezji radomskiej uroczystość miała zmieniony przebieg, aby bardziej podkreślić szczególny wymiar daru Eucharystii. Msza święta celebrowana przez księdza kanonika Adama Radzimirskiego, proboszcza parafii farnej św. Zygmunta, po raz pierwszy od wielu, wielu lat odprawiona została na Rynku Wielkim. Ołtarz ustawiony został na podwyższeniu w południowej pierzei Rynku. Niezliczone rzesze wiernych wypełniły skwer Tadeusza Kościuszki i znaczną część Rynku. Liturgię uświetniła oprawa muzyczna w wykonaniu orkiestry dętej. Śpiewy prowadził organista i chór parafialny. Zgromadziły się liczne poczty sztandarowe, w tym szydłowieckich szkół: PSP nr 1, ZSO nr 1 i ZSP nr 2,przybyły licznie dzieci komunijne, ministranci. W homilii ksiądz Adam Radzimirski mówił: Chrystus zachęca do spożywania swego Ciała i Przenajświętszej Krwi, słowami Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje za Was wydane. Nietaktem wobec Chrystusa jest nasze niedbalstwo i obojętność, nasze liczne zaniedbania mszy świętych, komunii wielkanocnej. Chrystus nie zraża się naszymi grzechami, ale wcišż wychodzi do nas, przebacza, zaprasza. Dziś idzie z nami, przez nasze miasto, aby dać nam radość i nadzieję. Kaznodzieja prosił także aby Pan pobłogosławił nasze domy, ulice, urzędy, sklepy, miejsca gdzie toczy się nasze życie. Niech świat nas nie łudzi, przyjdż Panie i uzdrów nas! W czasie rozdawania komunii świętej Rynek, przypominał Wieczernik, tak wiele komunii świętych udzielili nasi kapłani. Po zakończeniu mszy świętej wyruszyła procesja eucharystyczna, w której kilka tysięcy wiernych przeszło od Rynku; ul. Radomską, Zamkową, Sowińskiego i Kąpielową, ponownie do Rynku Wielkiego. Pierwszy ołtarz wykonany przez młodzież usytuowany został na schodach wejściowych do Starostwa Powiatowego; tak wymowne były słowa Jana Pawła II, zamieszczone na dekoracji ołtarzowej: "Otwórzcie drzwi Chrystusowi". Do tych słów po odczytaniu Ewangelii według św. Mateusza nawiązał ks. Wincenty Chodowicza pytając: Czy serce moje jest otwarte dla Chrystusa? Czy myślę jak Chrystus, kocham tak jak Chrystus, pomagam tak jak Chrystus? Tak wiele w naszym życiu niewrażliwości, obojętności. Uczniami Chrystusa będziemy mogli nazywać się wtedy, gdy żyć będziemy, na co dzień słowem Chrystusa. Kolejny ołtarz przygotowany przez Chór parafii św. Zygmunta i Akcję Katolicką, usytuowany został przy budynku firmy "Impromex". Ewangelię według św. Marka odczytał ks. Dariusz Maciejczyk, który w krótkim słowie nawiązując do Słowa Bożego o cudownym rozmnożeniu chleba, mówił o niebezpieczeństwie zatracenia życia duchowego, poprzez gonitwę i przesadną troskę o rzeczy materialne - dla ciała. Chrystus troszczy się o nas zarówno w aspekcie potrzeb ciała i potrzeb ducha, o których mamy skłonność zapominać. Jezus nie zostawił głodnych rzesz, tych, którzy poszli za Nim; tak będzie i z nami, jeśli zaufamy Chrystusowi. On zatroszczy się o to, czego nam potrzeba, pociesza nas i umocnia. Trzecia stacja ołtarzowa usytuowana została przy budynku ZUS-u. Ołtarz przygotowały rodziny Domowego Kościoła. Ewangelie według św. Łukasza odczytał ks. Dariusz Szambor, który nawiązując do słów Ewangelii, mówił: Tak często dominuje w nas żal, pretensje i zgorzknienie. Chrystus proponuje nam zupełnie coś innego, dobro, piękno i wspólnotę. Przede wszystkim zaś daje nam siebie. Chce abyśmy skorzystali z Jego zaproszenia na ucztę; nie wymawiajmy się, skorzystajmy z najwspanialszego daru Eucharystii. Ołtarz czwarty usytuowany został w Rynku, obok pomnika Tadeusza Kościuszki, przygotowały go stowarzyszenie czcicieli św. Michała Archanioła i Rodzina Radia Maryja. Przy tym ołtarzu słowa Ewangelii według św. Jana odczytał ks. Adam Radzimirski. Nawiązując do słów Chrystusa o winnej latorośli, mówił: Oderwana gałązka usycha, traci życie tak dzieje się, wtedy, gdy odłączamy się od Chrystusa. Z Nim mamy życie, gdy On jest w naszym sercu wcześniej czy póżniej nasze życie wyda prawdziwe owoce. Następnie ze stopni ołtarza ksiądz Proboszcz, udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, na cztery strony świata. Ksiądz Proboszcz podziękował na zakończenie uroczystości za udział w niej tak licznych rzesz wiernych. Podziękował tym, którzy przygotowali ołtarze, asyście, chórowi, orkiestrze, niosącym feretrony, dzieciom, które sypiąc kwiaty dla Chrystusa zaścielały nimi Szydłowiec.Podziękował również władzom miasta, które przygotowały podest ołtarzowy. Piękna słoneczna pogoda, drzewa sypiące swe kwiaty do stóp Chrystusowych, Ściany Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów wzmacniające śpiewy i Słowa Pańskie. Ludzie klęczący na chodnikach i ulicach miasta przed przechodzącym Najświętszym Sakramentem. Niezwykły klimat i misterium Bożego Ciała, które jest wielkim darem Chrystusa dla Kościoła i Ojczyzny naszej. W procesji szły władze miasta, radni, wielu zwykłych parafian, zauważyliśmy poseł Ziemi Radomskiej Ewę Kopacz, parafiankę św. Zygmunta.Wiele matek z dziećmi, którym szczególnie w dniu Matki, życzymy, niech wszelki Boży dar, spływa na nie i ich rodziny. Bogu dzięki, za ten szczególny dzień i oby Bóg pozwolił nam jeszcze radośniej i z większym społecznym zaangażowaniem przeżyć Boże Ciało za rok! msk

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w galerii.


Tagi:                                    

Rozpoczął się I Kongres Eucharystyczny Diecezji Radomskiej

Kilka tysięcy wiernych uczestniczyło we Mszy świętej inaugurującej I Kongres Eucharystyczny Diecezji Radomskiej. Po liturgii delegacje parafialne otrzymały tzw. lampiony kongresowe, które w niedzielę zostaną zapalone w kościołach parafialnych. W ciągu najbliższych dni biskupi radomscy odwiedzą m.in. chorych w szpitalach oraz więźniów w Areszcie Śledczym na Koziej Górze. Rozpoczęcie kongresu obwieszczono biciem dzwonów o godzinie 19.15 we wszystkich kościołach diecezji radomskiej. Wcześniej, z czterech radomskich świątyń stacyjnych: św. Jana, Matki Bożej Miłosierdza, Najświętszego Serca Jezusowego i Chrystusa Nauczyciela, wyruszyły procesje różańcowe do katedry Opieki Najświętszej Maryi Panny. W tłumie wyróżniały się parafianki z Tomaszowa Mazowieckiego i Opoczna w strojach ludowych. Docenił to później w homilii bp Józef Zawitkowski z Łowicza, który wyraził wdzięczność za kultywowanie tradycji ludowych. Następnie, przed kościołem została odprawiona Msza święta. Na ołtarzu zapalono lampkę oliwną ze znakiem kongresu - dzieło artystów rękodzielników z Szydłowca. Mniejsze lamki wręczono księżom dziekanom. Witając wiernych biskup radomski Zygmunt Zimowski podkreślił, że cel kongresu wyznaczył sługa Boży Jan Paweł II. Nawiązując do słów papieża ordynariusz radomski stwierdził, że ''Eucharystia daje nie tylko siłę wewnetrzną misji Kościoła, ale również i program. Jest ona bowiem pewnym sposobem bycia, który chrześcijan przejmuje od Chrystusa, a przez Jego świadectwo ma promieniować na społeczeństwo i kulturę''. - Niech z niedzielnej Mszy świętej czerpie moc nasza wiara, miłość do Boga i bliźniego, niech rozpala się nasza miłość i umacnia sią nasza nadzieja. W imię Trójcy Przenajświętszej, rozpoczynam jako pasterz tej diecezii I Kongres Eucharystyczny, modląc się razem z wami słowami hymnu kongresowego: Zostań Panie z nami pod osłoną chleba, by życie sens miało, Ciebie nam potrzeba - mówił biskup Zygmunt Zimowski. W homilii bp Józef Zawitkowski z Łowicza apelował o zachowanie pamięci i tożsamości chrześcijańskiej. - Zachowajcie to wszystko w sercach, bo bezbożni was zjedzą swoją pseudomądrością i pseudobogactwem. To my jesteśmy bogaci wiarą, historią i kulturą. Nie bójcie się zapuścić sieci na głębię. Świat jeszcze powie o was: patrzcie, to są świadkowie Chrystusa! - mówił bp Zawitkowski. Wierni podkreślali, że poprzez rozpoczęty kongres oczekują pogłębienia swojej wiary oraz przemiany serc. -Po tych niesamowitych dniach kwietniowych, a tarez majowych, jesteśmy gotowi świadczyć o Chrystusie. Chcemy być jednością i dawać świadectwo innym, którzy są daleko od Eucharystii - mówili uczestnicy wieczornej liturgii. Kapłani wyrazili natomiast nadzieję, że dzięki kongresowi wzrośnie frekwencja na niedzielnych Mszach świętych. - Wierzymy, że tego daru, jakim jest rozpoczęty dziś kongres, nie zmarnujemy - podkreślali duchowni. Hasłem kongresu są słowa:''Poznali Go przy łamaniu chleba'', patronami zaś święci i błogosławieni, którzy uczestniczyli w Kongresie Eucharystycznym, który odbył się w 1932 roku w Radomiu: św. Urszula Ledóchowska i błogosławieni: abp Antoni Nowowiejski, bp Leon Wetmański oraz kapłani-męczennicy radomscy: ks. Franciszek Rosłaniec, ks. Kazimierz Sykulski, ks. Bolesław Strzelecki, ks. Stefan Grelewski, ks. Kazimierz Grelewski oraz ks. Antomi Rewera.Kongres zakończy się w najbliższy czwartek procesją Bożego Ciała oraz Mszą świętą na radomskim Rynku.

rm/Radio Plus


Tagi:                                    

IV finał konkursu "Wędrówki po Ziemi Szydłowieckiej" rozstrzygnięty.

Konkurs regonalny "Wędrówki po Ziemi Szydłowieckiej" zorganizowany przez Dyrekcję Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika, swój finał miał w środę 18 maja, w szydłowieckim Zamku. W zmaganiach wzięły udział cztery gimnazjalne zespoły. Rywalizacja przebiegała w trzech kategoriach. Ostatecznie zwyciężyła trzosobowa drużyna z PG nr 2, II miejsce zajęli reprezentanci PG im. Jana Pawła II z Chlewisk, III miejsce przypadło Zespołowi Szkół -Publiczne Gimnazjum nr 1 z Szydłowca, IV miejsce zaś PG z Orońska. Nagrody książkowe ufundowane zostały przez patronujące konkursowi instytucje samorządowe -Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Szydłowca. msk

w dziale "galeria", prezentujemy 6 zdjęć z konkursu.


Tagi:                                    

Sympozjum, wystawy i Zespół Mazowsze - obchody 30-lecia MLIM w Szydłowcu

W tych dniach mija 30 lat od rozpoczęcia działalności Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. W ciągu trzech dekad działalności, Muzeum obecnie podległe Sejmikowi Mazowieckiemu, zgromadziło znaczne zbiory instrumentarium polskiego i uzyskało znaczącą pozycję w zakresie muzealnictwa polskiego i europejskiego. Muzyka ludowa, to bardzo ważny zaś element kultury narodowej. Obchody Jubileuszu, uświetniło sympozjum naukowe, gdzie omówiono zagadnienia związane z działalnością Muzeum, w minionym trzydziestoleciu i specyficzne tematy związane z ludowymi instrumentami wmuzycznymi, szczególnie dotyczące kolekcjonerstwa, konserwacji, i praktyki gry. Muzeum oprócz ekspozycji stałej, organizuje również ekspozycje czasowe, na jubileusz przygotowane zostały trzy ekspozycje: "Szydłowiec w obrazach Współczesnych", "Lira korbowa - instrument zapomniany" oraz "Szydłowiec - okruchy historii" Wśród intteresujących eksponatów znalazły się min. obraz Józefa Szermentowskiego "Widok rynku w Szydłowcu" z roku 1854r. i Zygmunta Vogela, "Ratusz w Szydłowcu". Ciekawym eksponatem przygotowanym specjalnie na tę wystawę, jest także kopia figury "Chrystusa na osiołku palmowym", z 1460 roku. Orginał rzeżby od 1905 roku przechowany jest, w Muzeum Narodowym w Krakowie jako najstarszy w Polsce tego typu obiekt. Przykład wysokiej klasy techniki snycerskiej. Figura przez ponad 400 lat używana była w parafii szydłowieckiej w czasie procesji palmowych. Dużym przeżyciem artystycznym był występ ponad 100 osobowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze, który zaprezentował piękne tańce,śpiewy i stroje ludowe. Publiczność występ nagradzała gromkimi brawami. Pamiątką jubileuszową, będzie tablica z piaskowca, na której umieszczono krótki opis historii Zamku. Tablicę umieszczono na bryle kamiennej, posadowionej na wyspie przed wejściem do Zamku. Poświęcenia tablicy dokonał ks. Adam Radzimirski, proboszcz i dziekan szydłowiecki. msk


Tagi:                                    

Dziś przypada 85 rocznica urodzin Jana Pawła II

Przy grobie naszego Wielkiego Rodaka w Grotach Watykańskich, jego najbliżsi współpracownicy, pod przewodnictwem ks. arcyb. Stanisława Dziwisza o godz. 7.00 rano, koncelebrowali mszę świętą, w której uczestniczyło około 200 osób. Odprawiono ją w językach polskim, włoskim i rosyjskim. W krótkim kazaniu arcybiskup Dziwisz podkreślił, że wszyscy uczestnicy mszy dziękują za całe życie Jana Pawła II i za jego pontyfikat. W czasie mszy arcybiskup Kondrusiewicz ogłosił inaugurację roku, dedykowanego Janowi Pawłowi II. Będzie on obchodzony w całej archidiecezji moskiewskiej. Dziś o 21.37 pamiętajmy, o zapaleniu świecy, złączmy się na nowo przy Janie Pawle II, który jak wierzymy cieszy się już radością nieba. Życie i śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II, była świadectwem wielkości daru życia i jego znaczenia. Powiedzmy tak życiu od poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Bogu Życia i Miłości dziękujmy za dar życia, który w osobie naszego rodaka, objawił niezgłębione bogactwa natury i łaski. msk


Tagi:                                    

Wigilijna msza święta w intencji beatyfikacji Jana Pawła II

W wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, ks. Adam Radzimirski celebrował mszę świętą, w inencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II. Barwnymi strojami ludowymi wyróżniały się uczestniczące we mszy świętej zespoły: Zaborowianki, Ostałki, Gąsawianki, Korzyce, i Kapela Bursy. W kazaniu celebrans przypomniał osobę Ojca świętego Jana Pawła II, który odszedł od nas do Domu Ojca Niebieskiego, w dniu 2 kwietnia 2005 r. na progu Uroczystości Miłosierdzia Bożego. Jan Paweł II uczył nas solidarności i prowadził do Bożego Miłosierdzia. Troszczył się o chorych, cierpiących, bezrobotnych, biednych a modlitwą wspierał wszystkich; szczególnie dotknietych nieszczęściami, wojną czy prześladowaniem. Kaznodzieja podkreślił znamienny fakt, który miał miejsce 13 maja 2005 w święto Pani Fatimskiej Niepokalanej Dziewicy Maryi - ogłoszenie przez Ojca Świętego Benedykta XVI, zgody na otwarcie procesu beatyfikacyjnego, bez wymaganego prawem kanonicznym okresu 5 lat, od śmierci kandydata na ołtarze. Mamy nadzieję, wkrótce modlić do Jana Pawła II- mówił kaznodzieja. Starajmy się poznawać Jego nauczanie i według niego żyć. Sprawowana Eucharystia została z inicjatywy władz Starostwa Powiatowego włączona w obchody dnia Integracji Kultur Mazowsza, który odbywał się w Zamku Szydłowieckich i Radziwiłów. msk


Tagi:                                    

Obchody Dnia Strażaka w Szydłowcu.

Liczni strażacy oraz goście mszą swiętą w kościele św. Zygmunta rozpoczęli powiatowe obchody Dnia Strażaka. Do światyni strażacy przybyli uformowani w pododdziały, ze sztandarami, przy dźwiękach Orkiestry Dętej. W kazaniu ks. kapelan Adam Radzimirski, nawiązał do osoby św. Floriana patrona strażaków. Będąc rzymskim żołnierzem, śpieszył z pomocą uwięzionym chrześcijanom, za co poniósł śmierć męczeńską. Św. Florian jest dla dzisiejszych strażaków przykładem męstwa i ofiarności. Strażacy pomagając bliżnim, ofiarom wypadków, katastrof, pożarów, cieszą się wysokim społecznym uznaniem. Modlitwą dziś zaś spłacają dług wddzięczności za pomoc i opiekę Bożą i wstawiennictwo św. Floriana. Po mszy świętej ropoczeły na Rynku Wielkim, odbyły się oficjalne uroczystości, które rozpoczeło wciągniecie flagi państwowej na maszt i przemówienie komendanta powiatowego PSP mł. kpt. Roberta Gałązki. Następnie zasłużeni strażacy otrzymali odznaczenia strażackie i państwowe, oraz nomincje na wyższe stopnie służbowe. Na Dzień Strażaka przybyli liczni goście, w tym parlamentarzyści i samorządowcy, a dzieci z przedszkola nr.3 dla strażaków wystąpiły z programem artystycznym. msk W dziale "galeria" zdjęcia można obejrzeć zdjęcia, z tej i z innych uroczystości.


Tagi:                                    

Święty natychmiast święty!

W dniu 13 maja w święto Matki Bożej Fatimskiej i w 24 rocznice zamachu na Jana Pawła II podczas spotkania z duchowieństwem rzymskim w Bazylice św. Jana na Luteranie, papież Benedykt XVI ogłosił natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Nowy papież odczytał napisany po łacinie list prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynała Jose Saraivy Martinsa do kardynała Ruiniego. Prefekt informuje w nim o uchyleniu przez papieża reguły pięciu lat oczekiwania na proces beatyfikacyjny.: „Na prośbę kardynała Camillo Ruiniego, wikariusza generalnego Jego Świątobliwości dla diecezji Rzymu papież Benedykt XVI biorąc pod uwagę szczególne okoliczności, wyłożone w czasie audiencji udzielonej temuż kardynałowi 28 kwietnia 2005 roku uchylił regułę oczekiwania przez pięć lat po śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), papieża, tak by proces jego beatyfikacji i kanonizacji mógł rozpocząć się natychmiast. Mimo jakiegokolwiek sprzeciwu". To ostatnie zdanie oznacza, że jest to ostateczna, nieodwołalna decyzja papieża. Pod listem znajduje się podpis sekretarza Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych arcybiskupa Edwarda Nowaka. Gdy papież odczytał list, wstał, a za nim poszli w ślady wszyscy uczestnicy spotkania. Rozpoczęła się kilkuminutowa owacja na stojąco. Sama decyzja, chociaż bardo oczekiwana była wielkim zaskoczeniem. Chociaż napływ pielgrzymów do grobu Jana Pawła nie maleje. Obok Bazyliki św. Piotra jest specjalna trasa do grobu zmarłego 6 tygodni temu papieża. Ludzi jest tyle ze obok grobu można tylko przejść. Nie ma możliwości dłuższego zatrzymania się ze względu na oczekujące tłumy wiernych.

O. Marian Sojka Rzym


Tagi:                                    

Trzydzieści lat działalności Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych.

W najbliższych dniach Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, będzie obchodzić 30 lecie działalności. Palcówką o zasłużonej sławie od blisko trzech lat kieruje dr. Stefan Rosiński. Zapytaliśmy Dyrektora o plan obchodów jubileuszowych, które planowane są w szydłowieckim Zamku, w dniu 19 maja 2005.

Red. Czy możemy spodziewać się kolejnych, dużej skali atrakcji w Szydłowcu, w związku z uroczystością jubileuszową.


Tagi:                                    

Pat w sprawie poszerzenia cmentarza przy ul. Kamiennej.

Z inicjatywy burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego - od dnia 23 kwietnia prowadzone były rozmowy z małżeństwem A. M. Górskich, którzy, w toku administracyjnych odwołań, zablokowali możliwość powiększenia cmentarza parafialnego. W dniu 24 kwietnia zostało upublicznione oświadczenie w tej sprawie, w którym wyrażone zostało przekonanie o możliwości polubownego rozstrzygnięcia zaistniałej sytuacji. Burmistrz A. Jarzyński poinformował nas, że celem uzyskania możliwości poszerzenia cmentarza o choćby fragment działki zaproponował notarialne podpisanie porozumienia, w którym gmina zobowiązała się w ciągu miesiąca doprowadzić do posesji Górskich wodociąg i kanalizację. Wykonać po przeciwnej od cmentarza, stronie ul. Kamiennej chodnik, wybudować kilka miejsc parkingowych przy ich posesji, uporządkować odpływ wód opadowych oraz nasadzić zieleń celem utworzenia naturalnej osłony. Do dnia 10 maja według informacji uzyskanych w Urzędzie Miasta, te daleko idące propozycje nie zostały zaakceptowane, a tym samym nadal brak porozumienia. Propozycją z drugiej strony jest chęć sprzedaży posesji. Nie została zaakceptowana, bowiem propozycja zamiany działek; parafia oferowała działkę przy ul. Kamiennej 14 o powierzchni 1559 m2, w zamian za działkę Górskich, o powierzchni 2331 m2, plus ewentualne adaptacje. Temat cmentarza wywołał duże zainteresowanie mediów lokalnych min. w „Słowie Ludu” w dniu 10, opublikowany był artykuł, a w nim informacja, że Górscy zainteresowani są sprzedażą swojej działki z zabudowaniami i wyprowadzeniem się z Szydłowca. Rada Miasta, w dniu 29 kwietnia podjęła uchwałę o podjęciu działań zmierzających do utworzenia w Szydłowcu cmentarza komunalnego. Ewentualna lokalizacja cmentarza kounalnego, może być jednak taka sama. Działka parafialna przeznaczona na poszerzenie cmentarza może zostać przekazana gminie. Proces lokalizacji cmentarza rozpocząłby się wtedy od początku. Lokalizacja cmentarza w tym miejscu, ma uzasadnienie w planach zagospodarowania i tradycji miasta. Od ponad stu lat w tym rejonie miasta jest cmentarz, który już był powiększany kilkakrotnie. W oświadczeniu z dnia 24 kwietnia podpisanym przez księdza proboszcza Adama Radzimirskiego wyrażona była nadzieja, że uda się bezkonfliktowo rozwiązać problem z poszanowaniem każdej ze stron. Ksiądz Proboszcz zaapelował także o modlitwę w tej intencji. Ufajmy, że modlitwa parafian i zaangażowanie Burmistrza Miasta przyniesie oczekiwane rozwiązanie problemu poszerzenia cmentarza dla dobra i satysfakcji lokalnej społeczności. msk


Tagi:                                    

Dzieci z PSP im. Jana III Sobieskiego z klas II A i II D, uroczyście przyjęły I Komunię Świętą

Dzieci z klas II A i II D z PSP nr 1, dziś miały uroczystość I Komunii Świętej. Przed światynią ksiądz proboszcz Adam Radzimirski, powitał dzieci, rodziców i gości, a następnie odmówił stosowne modlitwy. Rodzice pobłogosławili swoje dzieci. W czasie mszy świętej sprawowanej przez księdza A. Radzimirskiego, dzieci aktywnie uczestniczyły w liturgii. Przedstawiciele rodziców, poprosili następnie o udzielenie Sakramentu Eucharystii. Dzień I Komunii,jest ważnym ze względu na rozwój wiary dzieci i życia wewnętrznego, które do tej pory kształtowane było przede wszystkim w rodzinie i na katechizacji, teraz także poprzez osobiste życie sakramentalne. Kazanie do dzieci wygłosił ks. Wincenty Chodowicz, który mówił o potrzebie realizowania na serio słów Chrystusa skierowanych do Jego uczniów: "Kto spożywa, moje ciało i pije moją krew, ma w sobie życie wieczne". Świat proponuje dążenie tylko do przyjemności, ale nawet gdyby wszystkie je udało nam sie zdobyć, mając puste serce czy będziemy szczęśliwi? Potrzeba więc roztropności w staraniach o dobra materialne, bo bez Chleba Życia serca nasze będą puste. Słowa kaznodziei poparte rekwizytem, koszem pełnym różności zachęciły dzieci do dialogu i pobudziły do refleksji. Na zakończenie kilka słów wygłosił przybyły ze środkowej Ukrainy,z miejscowości Biała Cerkiew, ksiądz Krzysztof Wilk, który był zbudowany rodzinnym charakterem uroczystości, mówił też że rodzina, jest największym skarbem, jaki Bóg nam dał. Na Ukrainie przygotowywania są zazwyczaj indywidualne. Tam na blisko 100 lat zabrano ludziom wiarę w Boga. Prosił więc o modlitwę, aby takie podniosłe przeżycia I Komunii, możliwe były także na Ukrainie. Na zakończenie ksiądz celebrans A. Radzimirski pobłogosławił zebranym. Uroczystość w świątyni zakończyły pamiątkowe zdjęcia. W rodzinnym gronie kontynuowane było świętowanie tego radosnego dnia. Grupę 49 uczniów klas drugich (AiD) do I Komuni Świętej przygotowywała katechetka S. Magdalena Aleksandra Rojek. Wychowawcami klas są nauczycielki Urszula Bugaj i Justyna Świercz. msk


Tagi:                                    

Stutysięczna rzesza strażaków spotkała się na Jasnej Górze, u stóp Królowej Polski.

Strażacy i muzycy z Orkiestry Dętej z Szydłowca wraz ze swym kapelanem ks. Adamem Radzimirskim uczestniczyli, wraz z ponad stu tysiącami strażaków, głównie z Ochotniczych Straży Pożarnych w pielgrzymce na Jasną Górę. Z Szydłowca pielgrzymi wyjechali 5 autokarami. Tegoroczne V spotkanie strażaków zakończyło oficjalnie obchody 1700 rocznicy śmierci św. Floriana patrona strażaków i było hołdem oddanym Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Pielgrzymkę strażaków rozpoczął niezwykły koncert dedykowany Papieżowi- Polakowi. Ponad 4,5 tys. muzyków-amatorów ze 130 orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych pod batutą Mariana Chmielewskiego, wykonało 24 utwory, w tym ulubioną pieśń Jana Pawła II - Barkę. Koncert odbył się bez wcześniejszych prób.Mszy św. na jasnogórskim szczycie w czasie, której ponowiono strażackie ślubowania służby Bogu, ludziom i ojczyźnie przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź. Nazwał on brać strażacką ramą polskiej państwowości "Jesteście wspaniałym świadectwem - mówił kaznodzieja - To jest wielkie wiano, które w Ojczyźnie jest poprzez wasz mundur, waszą godność, wasze zespolenie razem w wymiarze całej Polski. A tu na Jasnej Górze jest tego widoczny znak".Mówiąc o obecności wśród strażaków księży kapelanów abp Głódź przypomniał, że są oni konieczni i w żadnym razie " nie sklerykalizują straży ani straż nie zeświecczy kapłanów". Odnosząc się do patrona strażaków św. Floriana kaznodzieja powiedział, że jego męczeństwo musi być żywym wzorem w naszym życiu w wyznawaniu trwałych wartości Bogu na chwałę i ludziom na pożytek. Abp Sławoj Leszek Głódź ubolewał, że 4 maja w dniu patrona strażaków w mediach nie pojawiły się informacje o tych którzy cieszą się tak dużym społecznym zaufaniem i spieszą ludziom na ratunek we wszystkich wezwaniach. Na czas pielgrzymki po obu stronach placu jasnogórskiego stały wozy strażackie z wyciągniętymi drabinami, na których powiewały biało-czerwone flagi. Przy ołtarzu ustawiono kopię Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i figurę św. Floriana. Pielgrzymkę zorganizowali: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Zarząd główny Związku OSP RP, kapelan główny strażaków ks. Jerzy Kała, starszy brygadier we współpracy z Państwową Główną Szkołą Pożarnictwa w Częstochowie. wg Radia Jasna Góra msk Ogólnopolskie pielgrzymki strażaków odbywają się, co 5 lat. Wśród uczestników pielgrzymki najwięcej było członków Ochotniczych Straży Pożarnych. W strukturach Związku OSP RP działa ponad 18 tysięcy jednostek, w których służy około 700 tysięcy strażaków ochotników, 450 tysięcy z nich bierze czynny udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych. Z roku na rok wzrasta ilość interwencji, w których udział biorą strażacy ochotnicy i zawodowi. W 2004 roku akcji takich było 360 tys. a w roku bieżącym do kwietnia już 135 tys. Połowa akcji to likwidacja pożarów, pozostałe stanowi udział w likwidacji katastrof, pomoc przy wypadkach drogowych, klęskach żywiołowych, awariach chemicznych czy ekologicznych. wg radia Jasna Góra msk


Tagi:                                    

Egzamin maturalny z j.polskiego.

O 9-tej rozpoczęła się pisemna matura z polskiego. Ten największy z egzaminów, bo piszą go wszyscy maturzyści, w Szydłowcu zdaje 213 osób. W ZSO nr 1 - 152 uczniów i 97 uczniów w ZSP nr 2. W tym roku nie ma już tradycyjnego wypracowania na jeden z czterech tematów. Uczniowie dostają tekst i pytania sprawdzające zrozumienie przeczytanego teksu.Oprócz tego muszą napisać dwie rozprawki. Na wszystko mają niecałe 3 godziny. Aby zdać, trzeba zdobyć 30 procent punktów. Po zakończeniu prace zapakowane w tzw. bezpieczne koperty pojadą do sprawdzenia w komisjach okręgowych, przez egzaminatorów zewnętrznych. Nowa matura z polskiego to poważne przedsięwzięcie logistyczne. Uczniowie w całym kraju dostają te same pytania. Gdyby więc doszło do przecieku, to egzamin musiałaby powtarzać cała Polska. Dlatego arkusze z pytaniami dotarły do szkół w nocy - na kilka godzin przed rozpoczęciem matury. msk


Tagi:                                    

Świąteczny wtorek pełen atrakcji.

Rycerze, pokazami walk, konkursami i demonstracją broni dawnej zabawiali licznie przybyłych na Zamek, uczestników szydłowieckich Zygmuntów. Pokazy zorganizowali członkowie Klubu Miłośników Broni Dawneji Fechtunku "Gryf", który działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach. Klub tworzą jednak w większości mieszkańcy Szydłowca. Idealnym miejscem dla krzewienia tradycji rycerskich wydaje się szydłowiecki Zamek, którego wieże wieńczy Gryf Radziwiłłów. Życzymy przy tej okazji rycerzom nowej siedziby. Awaria energetyczna opóżniła występ powstałego w 2003 r. w pobliskich Gąsawach Niwach zespołu „Liquid Sanity”. Kapela grała muzykę nu-metal. Następnie koncertowali muzycy ze Skarżyska-Kam. grający razem od 1995 r. "Happysad” założyli pod koniec studiów, w roku 2002. Od tego czasu zespół nagrał dwie płyty demo, a 1 lipca 2004 wydał debiutancką płytę "Wszystko Jedno", która ukazała się nakładem wytwórni SP Records. Muzyka „happysad” to przede wszystkim melodyjny rock, z elementami punka i reggae, dopełniony charakterystycznymi tekstami. Zespół tworzą Kuba Kawalec, Łukasz Cegliński, Artur Telka , Maciek Sosnowski. Występ tego zespołu wzbudził entuzjazm zgromadzonej młodzieży, która bawiła się w rytm muzyki. Ostatnim punktem programu był koncert zakopiańskiego zespołu folkowego "Krywań", zespół reaktywowany został w 1993 roku. Łącząc góralskie nuty z nowoczesnym, elektronicznym instrumentarium, "Krywań" śpiewał pomimo deszczu i kłopotów z oświetleniem. Pomimo przeszkód prostej i żywiołowej muzyki słuchało kilkaset osób. msk


Tagi:                                    

Wiązankami kwiatów złożonymi pod pomikiem Tadeusza Kościuszki i mszą świętą sprawowaną za Ojczyznę uczczono rocznicę uchwalenia Konstytucji Majowej i uroczystość Matki Bożej Królowej Polski.

Przemarsz przez miasto od Placu Marii Konopnickiej na Rynek Wielki, a następnie przemówienie i wiązanki kwiatów składane przez liczne delegacje były cześcią obchodów w Szydłowcu, Święta Narodowego. Uroczystość kontynuowano w szydłowieckiej farze, gdzie mszę świętą za Ojczyznę sprawował ksiądz dziekan Adam Radzimirski. W mszy świętej udział wzięli: samorzadowcy, delegacje i przedstawiciele organizacji, partii politycznych, rzemiosła, stowarzyszeń, zakładów pracy i szkół szydłowieckich. Obecni na niej byli harcerze, przedstawiciele Związku Strzeleckiego, a oprawę muzyczną zapewniła Miejska Orkiestra Dęta. Przezbiterium wypełniły poczty sztandarowe i asysta liturgiczna. W kazaniu ksiądz Dariusz Maciejczyk, mówił o różnych przejawach miłości do Ojczyzny, która jest wielkim darem, a zarazem obowiązkiem. świetlane postacie jej historii niech bedą zachętą, do troski o jej pomyślność. Ojczyzna to bowiem ziemia i prochy tych którzy nas poprzedzili, to również mowa ojczysta, poezja i proza, dobra kultury i wielorakie owoce zmagania całego narodu. Niech nas nie zwodzi i zwalnia z wysiłku, zły przykład płynacy z góry, działania aferzystów, którzy niszcza jej dorobek. Ojczyzna to również modlitwa zanoszona z polskiej ziemi, to wołanie do Boga, który zna naszą przyszłość.Na zakońcZenie mszy świętej odmówiny został milenijny akt zawierzenia narodu polskiego Matce Najświętszej.

Na popołudnie zaplanowano szereg imprez rekreacyjnych, program można znależć w dziale Ważne informacje.


Tagi:                                    

Uroczystość Świętego Zygmunta króla i męczennika.

Radośnie świętowany był odpust Św. Zygmunta. Uroczystą sumę, którą poprzedziła procesja wokół świątyni; koncelebrowali ksiądz prałat Wacław Depo, ksiądz kanonik Adam Radzimirski, który modlił się w intencji zmarłego przed 30 dniami Ojca Świętego Jana Pawła II i ks. Dariusz Maciejczyk, który polecał w modlitwie księdza biskupa Zygmunta Zimowskiego, w dniu jego Imienin. W homili ks. W. Depo przypomniał osobę świętego Zygmunta, króla Burgundii, żyjacego w V wieku, który przez pokutę i męczeństwo, doszedł do świętości. Ksiądz prałat nawiązał do przeżyć ostatnich dni i do osoby Jana Pawła II. Okrzyki święty, święty, natychmiast święty, które rozległy się na Placu Św. Piotra, w dniu pogrzebu, były wyrazem szczególnego głosu, który zabrzmiał w Kościele. Dzięki świętemu życiu Jana Pawła II, poczuliśmy się wspólnotą z Bogiem i wspólnotą pomiędzy sobą. Świętość to działanie Boga w sercu człowieka. Chrześcijanin musi być człowiekiem rozróżnającym dobro od zła, prawdę od fałszu. Wszczepionym w Chrystusa jak gałązka w winny szczep; bo bez Chrystusa życie ludzkie nie ma korzenia, ani sensu. We mszy świętej uczestniczyli min. wicemarszałek Bogusław Kowalski, Przewod. Komisji Kultury Sejmiku Mazowsza Jędrzej Dmowski, prezydent Radomia Zdzisław Marcinkowski, oraz przedstawiciele władz Miasta z burmistrzem Andrzejem Jarzyńskim. Śpiewał Chór parafii Świętego Zygmunta. Po mszy świętej na Rynku, odsłonięto pamiątkową tablicę umieszczoną na wschodniej ścianie Ratusza, upamiętniajacą otrzymanie przez powiat szydłowiecki tytułu Stolicy Kulturalnej Mazowsza w 2005 roku. Szydłowiecki Rynek przez cały dzień tętnił życiem, odbywało się wiele imprez w ramach III Szydłowieckich Zygmuntów. Koncerty i występy, przyciągnęły wielu mieszkańców Szydłowca i okolicznych miejscowości, a także gości z innych miast. W porze apelu, o godzinie 21, w świątyni zgromadziło się około 400 osób, aby modlić się za zmarłego przed miesiącem Jana Pawła II. Odśpiewano Apel Jasnogórski, rozważano słowa Ojca Świętego , odmówiono dziesiątek różańa. Organista Zbigniew Matla, wykonał na organach marsz żałobny Chopina. Na zakończenie pomodlono się, w intencji beatyfikacji Jana Pawła II; słowami modlitwy:

Wszechmogący, wieczny Boże, żródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twego sługi Jana Pawła II, abyśmy za jego wstawiennictwem, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Jezu, Królu Polski, błagam Cię, udziel mi, za przyczyną Sługi Twojego, łaski..... o którą pokornie Cię proszę. Amen.


Tagi:                                    

W dniu 1 maja Kościół wspomina Świętego Józefa Robotnika

„Kościół widzi w osobie św. Józefa wzór pracowitości i posłuszeństwa, gdyż podobnie jak Maryja wiernie wypełniał Boże przykazania, nabożnie słuchał słowa Bożego i całkowicie oddał się wiernej służbie Bożej, strzegąc Rodziny z Nazaretu i pracując dla niej" (por. RC 30). „Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je” (Łk 11,28). Bez wątpienia, św. Józef odnajdywał w Słowie Bożym solidny fundament pod budowę życia rodziny nazaretańskiej. Stawał się wraz z Maryją świadkiem Boga, który jest miłością (por. 1J 4,7.17). Oddał się w służbę miłości Boga i człowieka, a poprzez swój warsztat „przybliżył ludzką pracę do tajemnicy Odkupienia” (RC 22). „ Polecajmy świętemu Józefowi, zarówno pracujących, jak i tych którzy poszukują pracy i środków do utrzymania swoich rodzin. Dzisiejsza niedziela rozpoczynająca miesiąc maj, rozpoczęła również tradycyjne nabożeństwa majowe, poświęcone czci i chwale Matki Bożej.


Tagi:                                    

W dniu 1 maja Kościół wspomina Świętego Józefa Robotnika

„Kościół widzi w osobie św. Józefa wzór pracowitości i posłuszeństwa, gdyż podobnie jak Maryja wiernie wypełniał Boże przykazania, nabożnie słuchał słowa Bożego i całkowicie oddał się wiernej służbie Bożej, strzegąc Rodziny z Nazaretu i pracując dla niej" (por. RC 30). „Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je” (Łk 11,28). Bez wątpienia, św. Józef odnajdywał w Słowie Bożym solidny fundament pod budowę życia rodziny nazaretańskiej. Stawał się wraz z Maryją świadkiem Boga, który jest miłością (por. 1J 4,7.17). Oddał się w służbę miłości Boga i człowieka, a poprzez swój warsztat „przybliżył ludzką pracę do tajemnicy Odkupienia” (RC 22). „ Polecajmy świętemu Józefowi, zarówno pracujących, jak i tych którzy poszukują pracy i środków do utrzymania swoich rodzin. Dzisiejsza niedziela rozpoczynająca miesiąc maj, rozpoczęła również tradycyjne nabożeństwa majowe, poświęcone czci i chwale Matki Bożej.


Tagi:                                    

Skrzyżowanie Kolejowej z Obwodnicą nadal niebezpieczne

Przejście lub przejazd rowerem skrzyżowania Obwodnicy z ulicą Kolejową zakazany jest przez znaki drogowe. Rzadko kto jednak, decyduje się na zgodne z przepisami przejście przez tunel, który od lat ma złą sławę. Brak oświetlenia, śmieci, stłuczone butelki nie zachęcają do skorzystania z tego bezkolizyjnego przejścia. Szczególnie jest to uciążliwe dla mieszkańców ulicy Kolejowej i Sadku, oraz pracowników zakładów przemysłowych zlokalizowanych przy ul. Kolejowej i Leśnej. Niebezpiecznym miejscem jest również skrzyżowanie ul. Kolejowej z ulicą Kościuszki i Folwarczną. W tym miejscu bardzo często dochodzi do kolizji i wypadków. Rozwiązaniem byłoby zamontowanie, na tym skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej. msk


Tagi:                                    

Nie osądzajmy o. Hejmy w tym momencie.

Poczekajmy, ta sprawa się wyjaśnia, ale tak czy owak jest to bardzo smutne - powiedział poseł PiS Marek Jurek w "Poranku w radiu TOK FM".

Katarzyna Kolenda-Zaleska: Sprawa o. Hejmy zdominowała dzisiejsze gazety i wszystkie doniesienia. Jak pan odebrał te informacje?


Tagi:                                    

Uroczysta inauguracja pontyfikatu.

Ojca Świętego Benedykta XVI Mszy świętej na Placu Świętego Piotra przewodniczył będzie nowy Papież. Uroczystą Eucharystią zainaugurowany zostanie nowy pontyfikat. Wspierajmy Papieża modlitwą, życzenia zaś można wysłać w 6 językach poprzez oficjalną stronę www.vatican.va lub bezpośrednio na adres: benedettoxvi@vatican.va


Tagi:                                    

23 Kwiecień – św. Wojciecha

Biskupa i męczennika głównego patrona Polski. Św. Wojciech urodził się około roku 956. Pochodził z rodu książąt Sławników, władających w Czechach. Był mężem wielkim i świętym, nie tylko z racji modlitw i umartwień, lecz z powodu czynów pełnych doniosłości historycznej. Słuchano jego głosu nie tylko w Czechach, w Polsce, w Niemczech, ale również w Rzymie i w Paryżu. Wywarł wielki wpływ na współczesną mu Europę. Czechem był z rodu, ale z serca Polakiem. Uważał i innym wskazywał, iż dobro powszechne wymaga żeby Polska była silna w Europie. Wyższe wykształcenie odebrał w Magdeburgu, potem sam przez całe życie zbierał księgi i kształcił się nieustannie. W 983 roku objął rządy diecezji praskiej. Wiele kłopotów miał z ludem zamieszkałym wokół Pragi z powodu pogańskich zwyczajów, handlu niewolnikami, wielożeństwa. Gdy Wojciech chciał przestrzegać przepisów kościelnych burzono się przeciwko niemu. W tej sytuacji zrzekł się biskupstwa, rozdał wszystko, co posiadał i udał się do Rzymu. Wstąpił do klasztoru Benedyktów na Awentynie. W 997 przybył Wojciech na dwór Bolesława Chrobrego. Głównym obowiązkiem arcybiskupa Wojciecha było nawracanie pogan. Postanowił on osobiście udać się na misje pomiędzy Pomorzan i Prusaków. Tego samego roku udał się na Ziemię Gdańską, ochrzcił tamtejszego księcia, zaprowadzając chrześcijaństwo. Następnie podjął się nawracania pogan w Prusach. Przyjęto go nieprzychylnie. Lecz mimo to próbował prowadzić prace misyjną. Zginał śmiercią męczeńską zabity 23 IV 997 Ciało jego wykupił Bolesław i pochował z honorami w Gnieżnie. W roku 998 papież Sylwester II uroczyście wpisał go w poczet świętych. Staraniem Bolesława Chrobrego w 1000roku, została w Gnieźnie utworzona metropolia, której patronem został św. Wojciech. Męczennik, św. biskup Wojciech wybrany został przez Chrystusa, aby na nim - jak na kamieniu węgielnym - Duch Święty wznosił żywy Kościół na ziemiach polskich. Uczono Wojciecha dyplomacji, retoryki, sztuki sprawowania władzy i to miało zapewnić mu sławę i pozycję. Miłość do Jezusa kazała mu założyć habit benedyktyński i poświęcić się ewangelizacji pogan. Dzisiaj - po tysiącu lat - św. Wojciech przypomina, że jedności nowej Europy nie zbuduje się przez traktaty, ale przez miłość do Chrystusa i człowieka.