Tagi:                                    

Deus Spes Mea!

Klub miłośników broni dawnej i fechtunku „ Gryf ” ofiarował dla fary św. Zygmunta szablę „najlepszej drużyny rycerskiej na Mazowszu”. Szabla była nagrodą specjalną ufundowaną przez wojewodę mazowieckiego Leszka Mizielińskiego. Rycerze z „Gryfa” otrzymali ją w czasie turnieju o szablę Mikołaja i Krzysztofa Szydłowieckich, na zamku w Szydłowcu 18 września 2005 roku. W prezbiterium warto przypomnieć, znajduje się renesansowa płyta nagrobna Mikołaja Szydłowieckiego wykonana po 1532 roku, a światynia kryje doczesne szczątki rodu Szydłowieckich. Na szabli podarowanej świątyni farnej, wygrawerowany jest piękny napis: Deus Spes Mea ( Bóg nadzieja moja). Szabla zostanie umieszczona w odpowiednio dobranym do tego miejscu. Ofiarodawcy tym gestem chcą nawiązać do dawnych zwyczajów rycerskich. Klub „Gryf” działa od 1996 roku, przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach, tworzą go jednak w większości mieszkańcy Szydłowca. AR, msk


Tagi:                                    

Akcja na dworcu PKS

Pozorowana akcja gaśnicza odbyła się na dworcu PKS w Szydłowcu. Scenariusz ćwiczeń obejmował gaszenie dworca, gdzie w wyniu pożaru dyżurki PKS, ogień rozprzestrzenił się na pozostałe pomieszczenia. W akcji gaśniczej wzięło udział 6 samochodów pożarniczych, z tego 4 z jednostek OSP. Cwiczeniami dowodził za-komendanta PSP kpt. Dariusz Pytlak. msk


Tagi:                                    

60-lecie szydłowieckiego liceum. Postać dyrektora St. Dadeja

Studia magisterskie z wyróżnieniem ukończył w 1948 roku. Proponowano mu stanowisko asystenta na w/w uczelni, ale w tym czasie otrzymał również propozycję pracy w Liceum Ogólnokształcącym w Szydłowcu w charakterze nauczyciela historii, którą przyjął. Pierwszego września 1950 roku otrzymał nominację na stanowisko dyrektora tegoż liceum, na którym przepracował 31 lat. W 1981 przeszedł na zasłużoną emeryturę. W ciągu długich lat pracy pedagogicznej był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany różnymi odznaczeniami, m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jako długoletni członek ZNP otrzymał złotą odznakę związkową. W 1981 roku pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału w Szydłowcu. Dyrektor, Stanisław Dadej, był człowiekiem wielkiego serca, oddanym młodzieży i umiejącym zgodnie pracować z gronem nauczycielskim i środowiskiem. Po ciężkiej , wyniszczającej chorobie, zmarł 2. 12. 1983 roku. W naszej pamięci pozostało po Nim wspomnienie pełne ciepła i serdeczności.

Krystyna Strzelecka, Zofia Kochanek


Tagi:                                    

Wieki służby Bogu i ludziom. Fara św. Zygmunta w Szydłowcu

Kościół w ostatnią niedzielę października obchodzi uroczystość poświęcenia świątyni. W czasie mszy świetych wspominaliśmy dzień poświęcenia świątyni parafialnej, z której jesteśmy dumni i to ze względu na wieki jej historii, jak i piękno architektury i wyposażenia. Pierwszą świątynią parafii św. Zygmunta, erygowanej w 1401 roku, był według relacji Jana Długosza, kościół z drewna. Murowany kościół ufundował w 1495 roku Jakub Szydłowiecki, burgrabia krakowski i poskarbi wielki koronny. Za budulec posłużył miejscowy kamień. Przyjmuje się że zakończenie budowy kościoła nastąpiło około 1525 roku z fundacji Mikołaja Szydłowieckiego, kasztelana radomskiego i podskarbiego koronnego. Najstarszymi fragmentami kościoła św. Zygmunta, są nawa i zakrystia ze skarbczykiem, wykonane tą samą techniką z kamieni piaskowca zbieranego w okolicy i ciosów kamiennych w narożach i nadprożach. W roku 1505 podjęto starania o wyposażenie wnętrza, w związku z ukończeniem gwiaździsto-sieciowego sklepienia prezbiterium. Zapewne więc jeszcze za życia fundatora, a więc przed rokiem 1509, dokonano aktu konsekracji świątyni, o czym świadczą tzw zacheuszki namalowane bezpośrednio na warstwie zaprawy z rysunkiem sklepienia, przykryte drugim tynkiem z malarstwem przypisywanym Stanisławowi Samostrzelnikowi. Znajdujące się w kaplicy południowej herby Jakuba, Odrowąż, Abdank, Jastrzębiec i Janina ( ten ostatni w 1904 roku zamieniony została herbem Trąby-Radziwiłów), świadczą o tym że inicjatorem budowy kaplicy był najprawdopodobniej także Jakub Szydłowiecki. Decyzja o dalszej rozbudowie kościoła podjęta została po objęciu miasta przez Mikołaja Szydłowieckiego około roku 1515, on też najprawdopodobniej dokończył budowę kaplicy południowej wieńcząc ją stropem gwiaździstym, dobudował chór, kaplicę św. Stanisława i kruchtę od strony Rynku Wielkiego. Budowę kościoła kończyło wystawienie ceglanych szczytów, które zwieńczyły herby: od strony zachodniej Sulima i Jastrzębiec, a od wschodniej Odrowąż i Łabędź. Ze względu na pokrycie dachu dachówką, wzmocniono krokwie. W 1525 roku w kościele swoją wizytację odbył biskup Piotr Tomnicki. Na tynku kaplicy południowej odnotowano datę 25 marca 1531, wtedy to miał miejsce akt reformacji nowej erekcji kościoła. Świątynia otrzymała dodatkowe wezwanie Świętej Trójcy. Dokument nowej erekcji parafii potwierdził papież Klemens VII. Wieloletnia renowacja świątyni prowadzona w ostatnich latach staraniem jej kustosza ks. dziekana Adama Radzimirskiego, przywróciła farze piękno i blask, mamy za co Bogu dziękować. opr. M. Sokołowski


Tagi:                                    

Rzeźba Św. Zygmunta!

Sylwetka Świętego Zygmunta trzymającego krzyż, ozdobiła otoczenie plebanii. Poplenerowa rzeźba Świętego Króla wykonana przez rzeźbiarza Antoniego Kamińskiego, podarowana została parafii farnej przez dyrektora Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych Stefana Rosińskiego. W tym tygodniu, staraniem księdza proboszcza Adama Radzimirskiego, została ustawiona na przygotowanym postumencie nieopodal wejścia do kancelarii parafialnej. Rzeźby poplenerowe, otrzymały także dwie szydłowieckie szkoły i parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Szydłówku. msk


Tagi:                                    

Wieści z Rzemiosła

Walne zebranie członków Cechu "Rzemiosł Różnych", w Szydłowcu odbyło się w piątek 28.X. w siedzibie Cechu przy Placu Marii Konopnickiej. Decyzją zebranych na kolejny rok przedłużono kadencję obecnemu zarządowi w składzie Paweł Górlicki - starszy Cechu, Kazimierz Nędzka podstarszy, Mirosław Binder sekretarz i Waldemar Pikiel skarbnik. Przyznane zostały wyróżnienia, między innymi godność zasłużonego członka Cechu otrzymali: długoletni szydłowiecki rzemieślnik mistrz ślusarski Adolf Łaski i Wacław Pikiel kamieniarz. W spotkaniu uczestniczył prezes Izby Rzemiosła z Radomia Ryszard Lewiński. Tradycje rzemieślnicze Szydłowca sięgają czasów założenia miasta Reaktywowany w 1985 roku Cech Rzemiosł Różnych nawiązuje do udokumentowanych tradycji Cechu Rzemieślniczego z 1622 roku. msk

P.S. Środowisko rzemieślnicze Szydłowca ze smutkiem przyjęło wiadomość o śmierci Ś.P. Józefa Jesiona Zasłużonego działacza samorządu rzemiosła, współzałożyciela oraz wieloletniego Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Kaliszu oraz Zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej w Kaliszu. Kawalera Szabli im. Jana Kilińskiego, laureata Złotej Dziesiątki „Rzemieślników Stulecia” Z głębokim żalem żegnamy, prawego, mądrego, skromnego i życzliwego Człowieka Rodzinie Zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.


Tagi:                                    

Prace na Skwerze..

Na Skwerze Józefa Piłsudskiego w Szydłowcu, trwają prace związane z budową alejek i ustawieniem pomnika Józefa Piłsudskiego. Burmistrz Andrzej Jarzyński powiedział nam, że odsłonięcie pomnika zaplanowane jest w dniu 11 listopada, w Święto Niepodległości. Popiersie Marszałka, umieszczone zostanie na wysokiej 4 metrowej kolumnie. Przez skwer przebiegać będą alejki, główna z nich o szerokości 9 metrów. Pomnik z szydłowieckiego piaskowca wykonany został w kamieniarskiej firmie "Pikiel" Starania o ulokowanie pomnika w tym reprezentacyjnym miejscu przy głównej ulicy miasta trwały od kilku lat. W ubiegłym roku, z inicjatywy Związku Strzeleckiego, skwer u zbiegu ulic Widok i Kościuszki, został nazwany imieniem Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym roku szydłowieccy radni zadecydowali o przeznaczeniu 20 tysięcy złotych z miejskiej kasy, na sfinansowanie kosztów budowy pomnika i uporządkowanie otoczenia. Ziszczą się więc wkrótce marzenia tych, którzy oczekiwali w Szydłowcu, upamiętnienia osoby wybitnego Polaka o statusie bohatera narodowego Marszałka Józefa Piłsudskiego. msk


Tagi:                                    

Znowelizować ustawę o ochronie życia poczętego

Posłowie LPR - Piotr Ślusarczyk, Przemysław Andrejuk, Krzysztof Bosak oraz Natalia Markiewicz związana z ruchami pro life zapowiedzieli na konferencji prasowej w Sejmie w dniu 28.X.2005 podjęcie prac nad wprowadzeniem zmian przepisów w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. - Praca nad tą ustawą będzie jedną z nowelizacji, które zamierza wprowadzać LPR – poinformował poseł Ślusarczyk, rzecznik prasowy Klubu. Zaznaczył też, że Liga, jak zapowiedziała, będzie pracować w tej kadencji Sejmu nad szeregiem ustaw, które będą służyły wzmocnieniu rodziny. – Chcemy wprowadzić tzw. „becikowe”, podatek prorodzinny, który będzie rozłożony na liczbę członków rodziny. Jedną z tych nowelizacji jest zmiana ustawy, dzięki której życie ludzkie jeszcze bardziej będzie mogło być chronione - powiedział. Krzysztof Bosak pilotujący prace nad nowelizacją ustawy podkreślił, że usuwanie ciąży w wyniku zagrożenia życia dziecka jest niedopuszczalne, jak również karanie dziecka śmiercią za krzywdę wyrządzoną jego matce jest niewłaściwe. - Obowiązującą dziś ustawę oceniamy jako dobry kompromis – powiedział poseł Bosak. Podkreślił jednak, że w kilku punktach budzi wątpliwości. Liga chce w pełni chronić życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci, dlatego proponuje wprowadzenie zmian w ustawie, w Art. 4 pkt. 2 i 3 ust. 1. – Chodzi o możliwość usunięcia ciąży spowodowanej w wyniku czynu zabronionego, bądź wynikająca z zagrożenia życia płodu – wyjaśnił. Według posła Bosaka dopuszczanie usunięcia ciąży w wyniku zagrożenia życia dziecka jest rodzajem eugeniki i jest niedopuszczalne. Podobnie jak karanie nienarodzonego dziecka śmiercią za krzywdę wyrządzoną jego matce. – Każde dziecko ma prawo do życia i nie można odbierać mu życia, tylko dlatego, że jego matka jest ofiarą gwałtu – powiedział. - Nie można jednej krzywdy wyrównywać inną krzywdą – dodał. Chcielibyśmy zmienić wymienione punkty, tak aby miały one związek z nazwą tej ustawy, która mówi o ochronie płodu ludzkiego – podkreślił Krzysztof Bosak. Wyraził też nadzieje na poparcie dla zmian proponowanych przez Ligę także innych klubów. - Wybór marszałka Sejmu, także głosami LPR, jak i cała sytuacja w nowym Parlamencie pozwoli na skorygowanie obecnie obowiązującej ustawy - dodał. Według Natalii Markiewicz, związanej z ruchami pro life, należy chronić życie od poczęcia do naturalnej śmierci, nawet jeśli powstało ono w wyniku gwałtu. Markiewicz podkreśliła, że obecnie w przypadku czynu zabronionego, jakim jest gwałt, sąd skazuje gwałciciela na karę od roku do 10 lat więzienia, tymczasem dziecko zostaje ukarane śmiercią. - Nie można się na to zgodzić - powiedziała Natalia Markiewicz. - Dziecko powinno się urodzić, a alternatywą dla zabicia dziecka jest oddanie go do adopcji - dodała. Poseł LPR Przemysław Andrejuk uważa, że obecnie znajdujemy się w dobie relatywizmu moralnego. A wartość życia spychamy gdzieś na drugi plan. - Działania Ligi mają na celu wprowadzić bardziej restrykcyjne przepisy w ustawie o planowaniu rodziny - podkreślił. Zdaniem Andrejuka, obecna ustawa ma wiele "furtek", które dopuszczają wykonywanie aborcji. Zapowiedział też, że Liga w dalszych planach ma walkę z podziemiem aborcyjnym. - Jeżeli nie odmawiamy prawa do życia osobom niepełnosprawnym i upośledzonym, to nie możemy także odmawiać tego prawa osobom niepełnosprawnym i upośledzonym jeszcze nienarodzonym – argumentował zasadność wprowadzenia zmian w ustawie poseł Bosak. wg. ww.lpr.pl


Tagi:                                    

Obawy szydłowieckich handlowców!

Zaniepokojenie handlowców w Szydłowcu, wzbudzają plany inwestycyjne związane z modernizacją i przebudową dworca PKS i terenu wokół niego, na Placu Wolności, zwanym dawniej Składowym. Inwestor zaplanował budowę w tym miejscu, sklepu wielkopowierzchniowego. Na ostatniej sesji Rady Miasta radni przyjęli uchwałę w sprawie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum miasta, tj od ulicy Targowej do ul. Folwarcznej. Według informacji uzyskanych od wiceburmistrza Krzysztofa Ziółkowskiego, plan zagospodarowania określi i doprecyzuje przeznaczenie tego terenu. Szydłowiec ma tradycje handlowe i targowe, co łatwo zaobserwować zwłaszcza w środy i soboty, znacznie wzrasta wtedy ruch w mieście i obroty handlowców. Dużo klientów ma jedyny do tej pory w Szydłowcu, sklep wielkopowierzchniowy sieci Biedronka, być może to zachęca do budowy kolejnego tego typu sklepu. Powoduje to obawy wśród lokalnych przedsiębiorców, którzy do tej pory nie przejawiali woli w2spólnego działania. Organizacje przedsiębiorców skupiają niewielu z nich, czyżby dopiero plany konkurencji miały ożywić współpracę szydłowieckich kupców i sklepikarzy?

Marek Sokołowski


Tagi:                                    

Podzielona Rada!

Nadal brakuje przewodniczącego Rady Miasta w Szydłowcu. Po wygaśnięciu 24 czerwca mandatu Ryszarda Piotrowskiego, radni trzykrotnie próbowali powołać nowego przewodniczącego, za każdym razem zgłoszony kandydat nie uzyskał wymaganych 12 głosów poparcia. W czasie ostatniej sesji w dniu 26 października zgłoszona została kandydatura obecnej wiceprzewodniczącej Rady Krystyny Bednarczyk. W głosowaniu kandydatkę poparło tylko 9 radnych. Podobnie było 6 września, wtedy wiceprzewodniczący Leszek Jakubowski uzyskał także tylko poparcie 9 radnych. Inni zgłaszani kandydaci nie uzyskiwali nawet tej liczby głosów. Stanowisko przewodniczącego Rady Miasta Szydłowca pozostaje więc nadal nie obsadzone. Przedłużający się wakat, może nie ma dużego wpływu na formalny status Rady, gdyż obowiązki przewodniczącego wypełniają wiceprzewodniczący, z pewnością jednak osłabia dyscyplinę pracy radnych i dodatkowo obniża zaufanie społeczne do gremiów samorządowych. W Szydłowcu opinię publiczną jeszcze bardziej bulwersuje sprawa starosty, którego radni powiatowi, nie mogą odwołać od blisko roku, pomimo zarzutów prokuratorskich, spraw skierowanych do Sądu i 11 miesięcznej nieobecności w pracy. msk


Tagi:                                    

Czy radni wybiorą przewodniczącego Rady Miejskiej?

Nadal brakuje przewodniczącego Rady Miasta w Szydłowcu. Po po wygaśnięciu mandatu Ryszarda Piotrowskiego, radni pomimo dwukrotnej próby obsadzenia stanowiska, nie zdołali tego uczynić. W programie jutrzejszej sesji Rady zaplanowanej na godzinę 10, ponownie znalazł się wybór przewodniczącego. Wypada życzyć radnym wyłonienia osoby godnej tej zaszczytnej funkcji, utrzymywanie bowiem stanu tymczasowości nie służy powadze Rady i jej sprawnemu działaniu.

msk


Tagi:                                    

Wybraliśmy Prezydenta R.P.

Zdecydowane zwycięstwo w II turze wyborów prezydenckich odniósł kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Lech Kaczyński, na którego zagłosowało 7 544 769 osób, tj w skali kraju 54,04% wyborców. W powiecie szydłowieckim 75,61% oddanych głosów, to głosy na Lecha Kaczyńskiego, na DonaldaTuska kandydata na prezydenta z Platformy Obywatelskiej zagłosowało 24,39% głosujących. Najsilniejsze poparcie kandydat Prawa i Sprawiedliwości uzyskał w gminie Mirów 87,15%, następnie: w gminie Orońsko 79,57%, w gminie Jastrząb 79,36%, w gminie Chlewiska 76,24%, w gminie Szydłowiec 71,40%. W na terenie miasta Szydłowca, z wyłączeniem obwodów wiejskich poparcie wynosiło 68,33% głosujących. Na terenie wiejskim powiatu poarcie dla Lecha Kaczyńskiego przekroczyło 80%, świadczy to o dużym przeniesieniu głosów zwolenników Samoobrony, na kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Znamiennym faktem jest to że PiS w powiecie szydłowieckim ma stosunkowo słabe struktury, w przeciwieństwie do PO. Silne zwycięstwo Lecha Kaczyńskiego i oby szybkie ukształtowanie się nowego rządu rokuje nadzieję na pozytywne zmiany w Polsce. msk


Tagi:                                    

Rodem z Wilamowic. Święty Arcybiskup Józef Bliczewski.

Abp Bilczewski przez całe swoje życie ściśle związany był ze swoją rodzinną miejscowością - Wilamowicami, którą w XIII w. założyli osadnicy z Flandrii. Był ich potomkiem. Mieszkańcy słynącej przez wieki z wyrobu tkanin miejscowości, do niedawna zachowali jeszcze swój język zwany "wilamowskim", będący mieszaniną narzeczy niemieckich. - Jako arcybiskup Bilczewski często odwiedzał rodzinne strony. To z jego inicjatywy rozpoczęto budowę murowanego kościoła p.w. Trójcy Świętej, którą zakończono w 1966 r. W 1999 r. poświęcono dobudowaną do świątyni nową kaplicę z myślą o przyszłym błogosławionym i świętym Józefie Bilczewskim. Inną inicjatywą arcybiskupa było wybudowanie ochronki i sprowadzenie do Wilamowic sióstr służebniczek NMP, aby opiekowały się dziećmi. Był założycielem funduszu dla ubogiej młodzieży, a także wspierał budowę nowej szkoły, która dzisiaj nosi imię najwybitniejszego wilamowianina - opowiada ks. prałat Boguta, proboszcz parafii od 1977 r. W Wilamowicach przyszły święty spędził swoje dzieciństwo. Po ukończeniu szkoły podstawowej udał się do Wadowic, gdzie uczęszczał do gimnazjum. Odznaczał się nieprzeciętnymi zdolnościami. W 1880 r. zdał maturę z wyróżnieniem. Początkowo chciał zostać lekarzem. Jednak postanowił iść za głosem powołania i wstąpił do krakowskiego seminarium duchownego jednocześnie rozpoczynając studia na wydziale teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obydwa fakultety ukończył z wynikiem celującym. Święcenia kapłańskie przyjął 6 lipca 1884 r. W latach 1885-86 odbył studia teologiczne w Wiedniu w dziedzinie dogmatyki i uzyskał doktorat z teologii. Następnie kontynuował studia w Rzymie i Paryżu, poświęcając się głównie archeologii chrześcijańskiej. Archeolog chrześcijański Obok teologii dla abp. Bilczewskiego najbliższymi dziedzinami wiedzy były archeologia i historia. Doktorat z zakresu teologii dogmatycznej uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie studiował archeologię chrześcijańską na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie pod kierunkiem nestora tej dziedziny Jana Baptysty Rossiego. Habilitację otrzymał w 1890 r. na podstawie rozprawy pt. "Archeologia chrześcijańska wobec historii Kościoła i dogmatu". W latach 1896-97 był dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im Jana Kazimierza we Lwowie, a w 1900 r. został wybrany rektorem tej uczelni.

Znaczącą w dorobku naukowym abp. Bilczewskiego jest rozprawa pt. "Eucharystia w świetle najdawniejszych pomników piśmiennych, ikonograficznych, epigraficznych". Metropolita lwowski zebrał w niej prawie wszystkie dostępne wówczas świadectwa pisemne, ikonograficzne, epigraficzne o sprawowaniu Eucharystii. Publikacja ta została uznana za jedną z najlepszych monografii poświęconych Eucharystii.


Tagi:                                    

Z Watykanu

Niech nowi święci: Zygmunt Gorazdowski i Józef Bilczewski orędują u Boga w waszych intencjach. Ich święte życie niech umocni was w wierze, nadziei i miłości - powiedział Benedykt XVI pozdrawiając Polaków podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie. W krótkim przemówieniu Papież nawiązał do Synodu Biskupów i dzisiejszej Mszy św. kanonizacyjnej, która wieńczy Rok Eucharystii. Papież podziękował ojcom synodalnym z pracę podczas synodu. Zapowiedział, że owocem prac biskupów będzie adhortacja posynodalna. Wskazując na wiszące na fasadzie Bazyliki Watykańskiej wizerunki pięciu nowych świętych: abp. Józefa Bilczewskiego, ks. Kajetana Catanoso, ks. Zygmunta Gorazdowskiego, Alberta Hurtado Cruchagę i Feliksa z Nicosii, Papież krótko scharakteryzował ich sylwetki. Podkreślił, że są oni przykładami jedności życia z Chrystusem. - Każdy z tych uczniów Jezusa został wewnętrznie ukształtowany przez Jego boską obecność przyjętą, celebrowaną i adorowaną w Eucharystii. W ten sposób możemy przeżywać powołanie, do którego każdy chrześcijanin jest wezwany, ażeby być "chlebem łamanym dla życia świata", jak przypomina nam o tym dzisiejszy Światowy Dzień Misyjny - powiedział Papież wskazując na więzi łączące misję Kościoła z Eucharystią. Na zakończenie Benedykt XVI powierzył Najświętszej Maryi Pannie. Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Papież pozdrowił zebranych na Placu św. Piotra pielgrzymów języka francuskiego, angielskiego, niemieckiego. Benedykt XVI pozdrowił też licznych pielgrzymów z Chile, którzy przybyli na kanonizację Alberta Hurtado Cruchagi wraz z liczną grupą biskupów i prezydentem kraju. Następnie Benedykt XVI pozdrowił pielgrzymów przybyłych z Chorwacji i Ukrainy. Kierując pozdrowienia do Polaków Papież powiedział w ich ojczystym języku: - Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków, uczestników kanonizacji. Niech nowi święci: Zygmunt Gorazdowski i Józef Bilczewski orędują u Boga w waszych intencjach. Ich święte życie niech umocni was w wierze, nadziei i miłości. Z udziałem kilkudziesięciu tysięcy wiernych Benedykt XVI ogłosił w Watykanie świętymi pięciu błogosławionych. Obok chilijskiego jezuity o. Alberta Hurtado Cruchagi, włoskiego księdza diecezjalnego Kajetana Catanoso i kapucyńskiego brata zakonnego Feliks z Nicosii, do chwały ołtarzy Kościoła powszechnego zostali też wyniesieni: ks. Zygmunt Gorazdowski i św. abp Józef Bilczewski. Przed południem na Plac św. Piotra przybyło ponad tysiąc pielgrzymów z Polski i Ukrainy. Episkopat Polski reprezentował kard. Józef Glemp, kard. Henryk Gulbinowicz, abp. Stanisław Dziwisz i abp. Henryk Muszyński. Ze Lwowa pod przewodnictwem kard. Mariana Jaworskiego przyjechała między innymi grupa wykładowców i kleryków seminarium duchownego im. bł. Józefa Bilczewskiego. Przed odśpiewaniem Litanii do Wszystkich Świętych sylwetki błogosławionych przedstawił kard. Jose Saraiva Martins, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Następnie Papież wypowiedział uroczystą formułę kanonizacyjną: "Dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla wywyższenia wiary katolickiej, dla wzrostu życia chrześcijańskiego mocą autorytetu Jezusa Chrystusa, św. Apostołów Piotra i Pawła i naszego, po głębokim namyśle i refleksji, wzywając Bożego światła i rady wielu braci w biskupstwie ogłaszamy i uznajemy świętymi błogosławionych: Józefa Bilczewskiego, Kajetana Catanoso, Zygmunta Gorazdowskiego, Alberta Hurtado Cruchagę i Feliksa z Nicosii". Po wgłoszeniu aktu kanonizacyjnego zabrani na Placu św. Piotra odśpiewali potrójne "Amen". Przedstawiciele diecezji oraz zgromadzeń zakonnych założonych przez nowych świętych złożyli przed ołtarzem relikwie nowych świętych. Relikwiarz św. abp. Józefa Bilczewskigo przyniósł biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej, Marian Buczek, a św. Zygmunta Gorazdowskiego siostra ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa. Zakonu założonego przez nowego świętego. (Życiorysy nowych Świętych zamieściliśmy w dziale Polecamy. red.)

KAI (mw, ml, tom //mr)


Tagi:                                    

Stronnicze media

Sami zbadajcie czy media elektroniczne są stronnicze. Zróbcie tak jak ja. Przez ostatni tydzień wystawiałem komentarze w czterech głównych serwisach internetowych. Po 50 przeciw Kaczyńskiemu i przeciw Tuskowi. Przeważająca większość przeciw Tuskowi została ocenzurowana. Niemal wszystkie przeciw Kaczyńskiemu zostały przez moderatorów użyte. Komentarze były wystawiana z różnych komputerów, z różnymi podpisami, lecz zachowano równy ich poziom. Najwięcej było rzeczowych opinii, najmniej zawierających epitety). Oto wyniki Wirtualna Polska przeciw Kaczyńskiemu wystawiono: 48 Przeciw Tuskowi wystawiono: 0 Onet przeciw Kaczyńskiemu wystawiono: 35 Przeciw Tuskowi wystawiono: 11 Interia przeciw Kaczyńskiemu wystawiono: 37 Przeciw Tuskowi wystawiono: 3 Gazeta przeciw Kaczyńskiemu wystawiono:40 Przeciw Tuskowi wystawiono: 2 Tak jesteśmy manipulowani. Nasze preferencje nie są wynikiem naszego rozsądku lecz są efektem manipulacji. Dzieje się tak dlatego, że opinie, na których budujemy wizerunek są zafałszowane. Mało kto z nas zna Tuska czy Kaczyńskiego z życia. Wszystko co wiemy to sprawa mediów. Media kreują Tuska na estetycznego, podczas gdy już w Liceum urządzał na wagarach libacje alkoholowe na molo w Sopocie. Tusk wg mediów szanuje wartości a jednak ślub kościelny zawarł skrycie tuż przed wyborami po latach życia bez niego. Nagle okazało się że jest mu to potrzebne, akurat tuż przed wyborami. Rozdarcie szat na temat Kurskiego to tryumf Tuska. Ale dlaczego nikt nie rozdziera szat nad gorszą potwarz, której dopuściła się Gronkiewicz-Waltz? Kobieta które pensja wynosi tyle samo co budżet dom opieki nie została nawet ukarana słownie. Kaczyńskiego przekreśla się za prowadzenie spraw w stolicy, ale pomija się fakt że absolutną większość posiada tam PO która torpeduje wszystkie działania (podobnie jak za rządów AWS-u). Krytykuje się Kaczyńskiego za zrobienie porządku z parasolkami nad Wisłą gdzie gromadziły się męty a pomija fakt że trzy największe i najgłupsze inwestycje w stolicy wprowadziła PO. Takimi metodami posługują się tylko brudni ludzie których trzeba wyrzucić z polityki a nie dawać na prezydenta. Gdy się zobaczy jak media manipulują w innym świetle widać informacje o obu kandydatach - chociażby takie jak porównanie spraw Kurskiego i Gronkiewicz-Waltz. Proszę o przesłanie tego listu dalej - to jedyna metoda aby te informacje dotarły do całej Polski - na media nie ma co liczyć.

Mariusz Mazurkiewicz Kaulbachstr. 47, 80539 München


Tagi:                                    

"Gloria Artis" - Zasłużony dla kultury polskiej

Szydłowiecki literat, fraszkopisarz i poeta, na codzień radomski policjant Marian Frąk, otrzymał z rąk Ministra Kultury, brązowy medal "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis". Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w Warszawie 28 września, wśród nagrodzonych była również znana polska aktorka Irena Kwiatkowska, odznaczona złotym medalem. Tworzący z pasją Szydłowianin, w swych poetyckich refeksjach porusza zarówno tematy żartobliwe jak i poważne odniesienia do życia, przemijania, sensu dni. Miło nam że jego dorobek literacki oraz wkład pracy w rozwój kultury został dostrzeżony i nagrodzony, tym bardziej że na łamach naszego miesięcznika często publikujemy utwory Mariana Frąka. msk


Tagi:                                    

Święty ks. Zygmunt Gorazdowski

Patriotycznie i religijnie

Urodził się w listopadzie 1845 r. w Sanoku, w rodzinie szlacheckiej. Podczas rzezi galicyjskiej był kilkumiesięcznym niemowlęciem, i wówczas niańka - chcąc go uratować - ukryła go pod kołem młyńskim. Wtedy nabawił się choroby płuc, która nękała go przez całe życie. Widział w niej działanie Opatrzności: "Bogu dziękuję za chorobę, bo gdyby nie ta choroba, nie byłbym został księdzem i nigdy bym nie był zadowolony, rozminąwszy się ze swoim powołaniem".


Tagi:                                    

Kanonizacja bł. ks. Zygmunta Gorazdowskiego

RZYM –WATYKAN 23 X 2005

Już za kilka dni 23 października, w Watykanie, Papież Benedykt XVI dokona pierwszych kanonizacji w swoim pontyfikacie. Wśród przyszłych Świętych znajduje się bł. Zygmunt Gorazdowski kapłan, tercjarz franciszkański, Założyciel Zgromadzenia Sióstr św. Józefa. Zakochany w Chrystusie jak św. Franciszek, ubogi jak On, pochłonięty żarem apostolskim, niezmordowanie pracował dla chwały Bożej i zbawienia braci. Od początku swojej pracy duszpasterskiej dał się poznać jako człowiek posiadający wyjątkowy charyzmat miłosierdzia wobec najuboższych i potrzebujących pomocy. Z poświęceniem, które przekraczało zwykłą miarę, pełnił uczynki miłosierdzia co do duszy i co do ciała, powołując do istnienia liczne dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i zasługując sobie na miano Ojca ubogich i Księdza bezdomnych. W jego osobie wszyscy ludzie dobrej woli otrzymują przykład prawdziwych wartości i konkretny sposób realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego. Jego charyzmat pozostaje wciąż aktualny, ponieważ ubogich zawsze mamy między sobą...Jest to zatem Patron na nasze czasy! o. M. Sojka Rzym Życiorys bł. Zygmunta Gorazdowskiego w dziale: Polecamy


Tagi:                                    

„Te chwile tworzą historię – spotkania z Janem Pawłem II”

Wystawa fotograficzna 16.X. uświetniła obchody Dnia Papieskiego w Szydłowcu. Jej autor, pan Tomasz Buba z Radomia, otwierając ekspozycję opowiedział pokrótce o powstawaniu kolekcji i co ciekawe, zapewnił, że nie jest ona jeszcze sprawa zamkniętą, mimo śmierci jej głównego bohatera, czyli polskiego Papieża. Pomysł o fotografowaniu Papieża i ludzi z nim związanych przyszedł mu do głowy w 1995 roku w Skoczowie, gdy służbowo, jako policjant, uczestniczył w tej jednodniowej pielgrzymce. Dwa lata później, wyposażony już we właściwy sprzęt, był obecny pod Wielka Krokwią w Zakopanem. W 1999r. witał Papieża z pielgrzymami na płycie lotniska w Gdańsku ( stojąc niedaleko biskupa Jana Chrapka ), potem pojechał do Wadowic, gdzie w serce zapadły mu głęboko osobiste refleksje Ojca Świętego. Kolejne spotkanie i kolejne zdjęcia związane są z ostatnia wizytą Jana Pawła II w Polsce. Pan Tomasz skoncentrował się wtedy na Krakowie, dlatego na wystawie zobaczyć można zdjęcia zrobione na Błoniach, w Łagiewnikach, na Wawelu oraz pod słynnym oknem rezydencji Arcybiskupa Krakowskiego. Może słowa Papieża, które wtedy padły „Niestety to jest spotkanie pożegnalne. Bardzo wam dziękuję za te spotkania pod oknem. Jak za dawnych lat, tak i teraz. Jesteście już inną młodzieżą, ale nawyki są te same, dobre nawyki”, sprowokowały go do wyjazdu do Rzymu. Uczestniczył tam wtedy w misteriach Wielkiego Tygodnia 2004, a rok później na Placu Św. Piotra fotografował już pogrzeb Tego, którego śladami podążał przez 10 lat. Tomasz Buba opowiadając o tym dniu wspominał głównie to, co działo się na Placu po uroczystościach pogrzebowych. Atmosfera nie dająca się opisać . Polacy zgromadzeni pod oknami apartamentów papieskich śpiewali pieśni religijne i patriotyczne. Może rozpamiętywali w swoich sercach słowa Papieża, szczególnie ważne dla pana Tomasza: „Wy jesteście młodzi, a papież już stary. Nie czekajcie aż staniecie się starsi, by wyruszyć ścieżką świętości. Świętość jest zawsze młoda, tak jak wieczna jest miłość Boga. Prawdziwa radość jest zawsze zdobyczą, której nie otrzymuje się bez długiej i trudnej walki, a Chrystus posiada tajemnicę zwycięstwa”. Zdjęcia, które można zobaczyć w zamkowej bibliotece są tylko częścią zbiorów Tomasza Buby. Jest ich dużo więcej, były pokazywane w Wyższej Szkole Biznesu im J. Chrapka w Radomiu. Autor planuje rozszerzanie wystawy o zdjęcia związane z ludźmi szczególni bliskimi Janowi Pawłowi II, pierwszym z nich ma być Ojciec Pio. Jak mówi sam pan Tomasz, jego zdjęcia dotyczące Papieża mogły powstać dzięki możliwości bycia blisko centrum wydarzeń, jakie dawała mu legitymacja służbowa. Nigdy jednak nie był na audiencji prywatnej, ani nie rozmawiał z Ojcem Świętym. „Byłem blisko, ale poprzez obiektyw aparatu” – mówi. W przerwach pomiędzy wizytami Papieża w Polsce Tomasz Buda fotografował Góry Sowie i ich tajemnice historyczne związane z hitlerowską siedzibą i tajną produkcją z okresu II Wojny Światowej. Zdjęcia te były prezentowane w 2003 roku w radomskiej „Łaźni”. Pasja fotograficzna „zżera” dużo czasu i pieniędzy, ale jak widać było na wernisażu na zamku, wspiera go rodzina tj. brat, mama i syn. Powodzenia!

Po wernisażu w sali kinowej Szydłowieckiego Centrum Kultury wystąpił teatr poezji „U Radziwiłła” wsparty śpiewem chóru Zespołu Szkół z ulicy Wschodniej. Wśród stałych artystów teatru można było dostrzec nową, ale coraz częściej prezentowaną, twarz Dariusza Bernatka. Młodzież dała słuchaczom możliwość obcowania z poezją, nad którą tak mało mamy czasu się zatrzymać w codziennym życiu. Szczególnie pięknie brzmiały teksty wzbogacone muzyką. Poezja śpiewana wydaje się nie mieć sobie równej. JP-D


Tagi:                                    

Żywy pomnik wdzięczności w Szydłowcu

Nowoczesny kompleks Zespołu Szkół, Szkoła Podstawowa nr 2 i Publiczne Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu od 17 października noszą imię Jana Pawła II. Szkoła dołączyła tym samym do grona elitarnych placówek oświatowych noszących imię Sługi Bożego Jana Pawła II stając się jak to określiła w swojej wypowiedzi Dorota Dobosz wizytator szkoły "żywym pomnikiem wdzięczności dla Jana Pawła II". Mszę świętą w wielkiej w hali sportowej, gdzie odbywała się uroczystość nadania imienia, celebrował dla około tysiąca uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości ks. bp Stefan Siczek, który zachęcił do pielęgnowania w szkole zasad uczciwości i solidarności, do pielęgnowanie prawdy o Bogu i człowieku, której głosicielem był Jan Paweł II, a co nierozerwalnie łączy się z poznawaniem dorobku jego nauczania. Na uroczystości odczytany został list od księdza arcybiskupa Stanisława Dziwisza, który przekazał szkole obraz przedstawiający Patrona szkoły. Akt nadania imienia odczytała i przekazała dyrektorowi szkoły Ewie Świercz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krystyna Bednarczyk. Na holu szkoły odsłonięta została tablica upamiętniająca Patrona szkoły, ufundowana przez władze miejskie. Uczniowie szkoły przygotowali wystawę okolicznościową i spektakl poetycki „Jan Paweł II orędownik prawdy”. Zdaniem burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego „to wielka radość że patronem szkoły jest wielki przyjaciel młodzieży”. Warto dodać że zgodę na nadanie szkole imienia Jana Pawła II, wyraził ordynariusz diecezji bp. Zygmunt Zimowski. Ksiądz dziekan Adam Radzimirski przedstawił pismo ordynariusza radomskiego. Szkoła położona jest na terenie parafii Św. Zygmunta, ale objęta jest opiekę duszpasterską parafii Narodzenia NMP na Szydłówku. Asystę liturgiczną i obowiązki gospodarza pełnił więc ks. kanonik Krzysztof Śliwak. M. Sokołowski


Tagi:                                    

Jasnogórski Obraz przekazany Diecezji Radomskiej

Abp Stanisław Dziwisz przewodniczył 15 października uroczystościom zakończenia peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Lubelskiej. Tym samym obraz przekazany został Diecezji Radomskiej. W uroczystościach wzięło udział prawie 40 biskupów (z Polski i zagranicy) i ponad 400 księży. W centralnej Mszy Świętej uczestniczyło kilka tysięcy wiernych. Do Lublina przyjechało wiele delegacji z naszej diecezji. Przewodniczący Episkopatu Polski abp Józef Michalik, zapytany czym jest peregrynacja i jak się do niej przygotować, powiedział: -Dla Diecezji Radomskiej będzie to czas łaski. Owocność peregrynacji Jasnogórskiego Obrazu zależy przede wszystkim od otwartości ludzkich serc i chęci współpracy z Panem Bogiem. W homilii ks. abp Dziwisz podkreślał, iż obecność Maryi w obrazie Matki Bożej to wielki dar dla wiernych tak Archidiecezji Lubelskiej jak i Diecezji Radomskiej: -W tej Eucharystii powierzamy Bogu Archidiecezję Lubelską, wszystko to co ją stanowi, jej dwa wieki pielgrzymowania drogami wiary, nadziei i miłości. Powierzamy też Diecezję Radomską, zapraszającą teraz Matkę Jezusa do wędrowania po jej ziemi – mówił Metropolita Krakowski. Nawiązując do obchodzonego 16 października Dnia Papieskiego powiedział: - Po raz pierwszy przeżywamy ten dzień bez Jana Pawła II, a dokładnie z nim, ale na inny sposób. Odszedł do Domu Ojca i dlatego pozostaje z nami w głębokiej duchowej komunii, której nie wyrażą żadne słowa. Księga jego pontyfikatu została już zamknięta i opieczętowana pieczęcią Bożej miłości. Stale powracamy i będziemy powracać do tej księgi, by uczyć się z niej prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku, o naszym życiu i przeznaczeniu - mówił ks. abp Dziwisz. Ks. bp Zygmunt Zimowski zwrócił z kolei uwagę na konieczność jak najlepszego przygotowania się do peregrynacji: -Dziś czujemy wielką radość, ale jednocześnie jakiś niepokój, czy rzeczywiście przygotujemy się dobrze na czas łaski i nawiedzenia. Od trzech miesięcy trwa nowenna, przygotowująca nas na spotkanie z Maryją. Przed nami jeszcze 6 miesięcy, a więc mamy jeszcze wiele do zrobienia - stwierdził Biskup Radomski.

Peregrynacja kopii Cudownego Obrazu rozpocznie się w kwietniu, do tego czasu trwać będzie jego konserwacja na Jasnej Górze. ir Tygodnik Ave


Tagi:                                    

Rocznica wyboru!

Obchodzimy 27 rocznicę powołania pierwszego w dziejach Polaka Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Głównym punktem obchodów ustanowionego na pamiątkę tego wydarzenia "Dnia Papieskiego", w Szydłowcu będzie msza święta i nadanie imienia Jana Pawła II, Zespołowi Szkół przy ul. Wschodniej. Dziś w bibliotece w Zamku o godz. 16.00 zostanie otworzona wystawa zdjęć poświęconych pontyfikatowi Jana Pawła II. W kościele św. Zygmunta o godz. 17.30 odbędzie się nabożeństwo różańcowe poświęcone beatyfikacji Jana Pawła II. Wieczorem w świątyni młodzież zaprezentuje prezentację multimedialną "Jan Paweł II - Orędownik Prawdy". Pontyfikat Jana Pawła II był wyjątkowym promieniowaniem jego człowieczeństwa. Ojciec Święty zawsze coś z siebie dawał, budując wokół siebie świat dobra, życzliwości, zainteresowania każdym człowiekiem. Było w tym coś z emanacji jego kapłańskiej duszy. Był jak twierdzą świadkowie pontyfikatu głęboko złączony z Bogiem i z Niego czerpał. W tym wszystkim objawiała się jego głęboka świętość. Przypominał Pana Jezusa żyjącego w naszych czasach. Odszedł do Domu Ojca w dniu 2 kwietnia 2005 roku. Modlimy się o jego rychłą beatyfikację. msk


Tagi:                                    

Polska katolicka w chrześcijańskiej Europie- Lech Kaczyński

W pełni utożsamiam się z powyższymi słowami, którymi mój brat Jarosław Kaczyński poprzedził wstęp do raportu o działaniach Prawa i Sprawiedliwości na polu chrześcijańsko - społecznym. Zasadniczym celem mojej prezydentury będzie bowiem uzdrowienie moralne polskiego życia publicznego. Jego niezbędną podstawą są wartości chrześcijańskie we wszystkich wymiarach - od materialnych i podatkowych praw rodziny po gwarancje prawno - ustrojowe.

Wraz z odzyskaniem niepodległości pojawiły się nowe zagrożenia. Wśród nich należy wymienić idee, które w imię opacznie rozumianej wolności niszczą wolność i życie innych ludzi, świat moralny i kulturę, która została nam przekazana. Dlatego nowym, bardzo poważnym wyzwaniem na dzisiaj jest dla mnie obrona dziedzictwa duchowego, tradycji, patriotyzmu i rodziny. Demokracja musi być zakorzeniona w sprawdzonym na przestrzeni dziejów systemie wartości, dzięki któremu nasz naród przetrwał najtrudniejsze doświadczenia historyczne. Pogląd ten stanowi fundament mojego programu. Trzecia Rzeczpospolita dla sporej części Polaków okazała się pod wieloma względami rozczarowaniem. Wśród jego przyczyn trzeba wymienić wady ustawodawstwa, które mają swoje umocowanie w przyjętej w 1997 roku nowej konstytucji. Jej słabym punktem pozostaje niespójność systemu wartości, do którego się odwołuje. Polsce potrzebna jest głęboka zmiana. Zagwarantuje ją przyjęcie nowej ustawy zasadniczej, która da początek IV Rzeczypospolitej - państwa przywróconego narodowi. Jego trwałość powinny gwarantować wartości najwyższe. Dlatego we wstępie do konstytucji napisaliśmy: "W imię Boga Wszechmogącego! My, Naród Polski, składając Bożej Opatrzności dziękczynienie za dar odzyskanej niepodległości, wdzięczni poprzednim pokoleniom za ich wytrwałą pracę, poświęcenie i ofiary dla Polski, zrzuciwszy jarzmo obcej przemocy i komunizmu, zobowiązani do zachowania i umocnienia niepodległości Państwa Polskiego, pomni ponad tysiącletnich dziejów związanych z chrześcijaństwem, pragnąc Rzeczypospolitej silnej prawdą, uczciwością i sprawiedliwością, naszą wolność i odpowiedzialność za los współczesnych i przyszłych pokoleń Narodu wyrażamy na kartach tej Konstytucji, która jest najwyższym prawem dla Rzeczypospolitej Polskiej"

Jan Paweł II uczył nas, że neutralność światopoglądowa państwa powinna polegać na solidarności i równości wszystkich obywateli bez względu na wyznawaną religię i przekonania. Nie może jednak oznaczać dogmatycznego zaprzeczania fundamentalnym wartościom. Jest moim najgłębszym przekonaniem, że państwo musi uwzględniać religijne, moralne, kulturowe i prawne dziedzictwo cywilizacji zachodniej. Polska opinia publiczna powinna być zjednoczona wokół tego, co stanowi istotę odpowiedzialności państwa i istotę naszej kultury - wokół spraw takich, jak ochrona prawa do życia, praw rodziny, wychowanie zgodne z prawem natury i z tradycją narodową. To są właśnie najważniejsze składniki dobra wspólnego narodu. Pierwszą wspólnotą ludzką jest rodzina. Jeśli pozostaniemy obojętni wobec szerzenia się patologii podważających wartości rodzinne, to nieuchronnie przenikną one do innych wspólnot, by w rezultacie stać się zagrożeniem dla życia narodów i naszej cywilizacji. Kwestie legalizacji aborcji i eutanazji, przyzwolenia na demoralizację i aprobata dla rozwiązłości, dotyczą w ogromnym stopniu problemu trwałości struktur społecznych i więzi narodowej. Uważam za konieczność reagowanie na przejawy burzenia podstaw cywilizacyjnych chrześcijańskiego Zachodu. Polska w Unii Europejskiej powinna promować właściwe pojęcie praw człowieka, takie, o jakim uczył nas Jan Paweł II. W sposób oczywisty dotyczy to najpierw osób najsłabszych i najbardziej bezbronnych. Chrześcijański ład moralny leży w interesie samej Unii Europejskiej. Nie może się ona stać opanowanym przez prawa dżungli zbiorowiskiem wyobcowanych, wykorzenionych jednostek. Powinna być przede wszystkim wspólnotą suwerennych państw solidarnie chroniących życie i swobody swych obywateli, prawa rodziny, ład moralny i chrześcijańską tożsamość cywilizacyjną. Powinna być wspólnym wysiłkiem chrześcijańskiej Europy dla odbudowy naszego moralnego i politycznego miejsca we współczesnym świecie. Jako Prezydent IV Rzeczypospolitej zamierzam służyć tej sprawie.


Tagi:                                    

Rośnie zagrożenie ptasią grypą

Minister rolnictwa Jerzy Pilarczyk podpisał rozporządzenie zakazujące trzymania drobiu na otwartej przestrzeni, w związku z wykryciem wirusa ptasiej grypy w Rumunii. Rozporządzenie zakazuje handlu żywnym drobiem na targowiskach i bazarach, zabrania organizowania targów, wystaw i pokazów ptaków lub konkursów. Jak wyjaśnił minister rozporządzenie wejdzie w życie w poniedziałek - wtedy zostanie skierowane do opublikowania, ze względu na weekend. Pilarczyk zaznaczył, że za złamanie zakazu grożą kary, ale nie same kary są najistotniejsze, ale najważniejsze jest zastosowanie się do środków ostrożności po to by uchronić przed przeniesieniem wirusa na teren Polski. Krajowy lekarz weterynarii poinformował że najwięcej ferm drobiu jest w woj. mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim i w tych rejonach weterynaria będzie prowadzić wzmożony nadzór. Najbardziej zaś zagrożone rejony - to tereny podmokłe, rejony stawów, bagien, jezior i rzek, gdzie mogą gromadzić się migrujące ptaki. Jeżeli okazałoby się, że wykryto wirusa ptasiej grypy, to następuje likwidacja stada, wyznaczony zostaje trzykilometrowy okręg zapowietrzony, a w promieniu 5 km ustanawia się okręg zagrożony. W tych okręgach mogą być wprowadzone restrykcje dotyczące przemieszczania się wszystkich zwierząt, a nawet ludzi. Jażdżewski podkreślił, że "jedyną metodą walki jest natychmiastowe wybijanie drobiu". wg PAP


Tagi:                                    

Imieniny w Katedrze

W radomskiej katedrze Opieki Najświętszej, 13 października kilkudziesięciu kapłanów koncelebrowało mszę świętą w intencji ks. biskupa Edwarda Materskiego. Głównym koncelebransem był biskup Marian Zimałek z Sandomierza. Solenizant uroczystość imieninową w Radomiu przeżywał po raz dwudziesty piąty. Słowa powitania do obecnych skierował ks. bp Stefan Siczek. Homilię wygłosił ks. bp. Adam Odzimek, który nawiązał do patrona solenizanta św. Edwarda króla Anglii, przytaczając liczne przykłady jego niestrudzonej pracy nad uporządkowaniem spraw społecznych i mecenatem kultury. W czasie mszy świętej pomodlono się także w intencji proboszcza parafii katedralnej ks. Edwarda Poniewierskiego. W mszy świętej uczestniczyli min. członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego członkiem honorowym jest ks. biskup E. Materski. Solenizant urodził się 6 I 1923 r w Wilnie, święcenia kapłańskie przyjął 20 IV 1947 r. Studiował teologię na Uniewersytecie Warszawskim 29. X 1968 r. został mianowany biskupem pomocniczym kieleckim, a sakrę biskupią przyjął 22 XII 1968 r. Od 28 III 1981 r był biskupem sandomierskim, później sandomiersko – radomskim. Wraz z erygowaniem Diecezji Radomskiej ks. bp Materski został jej ordynariuszem. Miało to miejsce 25 III 1992 r. W latach 1966 – 1988 był wykładowcą katechetyki formalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był także przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego. Jest honorowym obywatelem miasta Radomia (1996 r.), Skarżyska – Kamiennej (1997 r.) i Chmielnika (2001 r.). msk


Tagi:                                    

Dzień Edukacji

W szkołach odbyły się dziś akademie okolicznościowe, nauczycielom wyróżniającym się w pracy wręczono nagrody. W szydłowieckich szkołach pracuje kilkuset nauczycieli i pracowników oświaty, im wszystkim a także uczniom oraz emerytowanym nauczycielom składamy życzenia wszelkiej pomyślności. msk


Tagi:                                    

Ciepły obiad

Piękna słoneczna jesień powoli się kończy. Zbliżające się chłody utrudnią dzieciom i młodzieży drogę do szkoły, tym bardziej że wiele z nich rodzice nie mogą ani dobrze ubrać, ani odpowiednio zaopatrzyć. Trudności materialne dotykaja wszak znaczną liczbę mieszkańców Szydłowca i okolic. Ciągle jeszcze nie wszyscy uczniowie mają podręczniki, a spora grupa uczniów może zjeść ciepły posiłek, tylko dzieki pomocy innych. Obiady szkolne dla uczniów potrzebujących wsparcia finansują ośrodki pomocy społecznej, parafie i osóby prywatne. Szkolny obiad kosztuje od 2,50 do 3,50 w zależności od stołówki, za kwotę kilkudziesięciu złotych przekazanych na ten cel do szkoły, ktoś z potrzebujących może na okres miesiąca, otrzymać tak konieczne wsparcie. msk

msk


Tagi:                                    

Między pierwszą a drugą turą..

Pierwszą turę wyborów prezydenckich mamy już za sobą. Zgodnie z przewidywaniami, będzie jeszcze druga tura. W dniu 23 października będziemy wybierać Prezydenta Polski, głosując na jednego z dwóch kandydatów Donalda Tuska albo Lecha Kaczyńskiego. W gminie Szydłowiec, w I turze bezapelacyjnie wygrał Lech Kaczyński, uzyskując 2655 głosów, to jest 37,74% poparcia. Drugi był Donald Tusk uzyskując 1725 głosów tj. 24,54% poparcia, a trzeci kandydat Samoobrony Andrzej Lepper, na którego zagłosowało 1627 wyborców tj. 23,15% uczestniczących w wyborach. Frekwencja w gminie Szydłowiec wyniosła 45,12%. W powiecie szydłowieckim najniższa frekwencja była w gminie Jastrząb, gdzie udział w wyborach wzięło 40,95% uprawnionych, najwyższa zaś w gminie Orońsko gdzie zagłosowało 44,66% uprawnionych do głosowania.

W całej Polsce frekwencja, jak podała PKW wyniosła 49,74%. Z pośród głosujących 5 429 666 osób tj. 36,33% głosujących poparło Donalda Tuska, a 4 947 927 głosujących tj. 33,10%, swoim poparciem obdarzyło Lecha Kaczyńskiego. Trzy tygodnie przed wyborami sondaże dawały D. Tuskowi zwycięstwo w pierwszej turze. Różnica ta jednak w ostatnich tygodniach zaczęła maleć. Na dwa dni przed I turą w sondażach prowadził o kilka procent Donald Tusk. Według piątkowego sondażu PBS dla „Gazety Wyborczej”, kandydat PO miał 40-proc. poparcie w I turze wyborów prezydenckich; kandydat PiS 34-proc. Wynik I tury jest potwierdzeniem zmniejszenia się tej różnicy. Dzisiejsza „Rzeczpospolita” napisała: „Wynik lidera PO jest bowiem sporo gorszy niż w ostatnim przedwyborczym sondażu (miał tam 42 proc.), a kandydat PiS depcze mu po piętach”. „Fakt” napisał: „Choć I turę wygrał Donald Tusk, nikt nie ma wątpliwości – za dwa tygodnie czeka nas ostra walka, bo Lech Kaczyński może tylko zyskać” (2005-10-10). Już sondaże co do drugiej tury wskazują na różnicę w granicę błędu statystycznego, co dobrze rokuje Lechowi Kaczyńskiemu. opr. msk


Tagi:                                    

Światowe Dni Młodzieży - refleksje duszpasterza

Weltjugendtag – Köln 2005

Zaproszenie na Światowe Dni Młodzieży skierował do młodych, także obecny papież Benedykt XVI, rozpoznając tym samym potrzebę kontynuacji genialnej wręcz idei swojego wielkiego poprzednika. Wzmianka o obu tych następcach św. Piotra nie jest w tym miejscu bez znaczenia, przede wszystkim, dlatego, ze należy ja odczytywać także w kontekście miejsca i czasu, a zwłaszcza w kontekście tzw. interpretacji znaków czasu. Na czym zatem polega geniusz tego projektu, który znamy pod nazwa „Światowych Dni Młodzieży“? Kto jest tak naprawdę tym, który jest gospodarzem tego wyjątkowego zgromadzenia? Jak rozumieć to wydarzenie?


Tagi:                                    

Oazowe spotkanie w Czarnej

W Czarnej koło Stąporkowa, w sobotę 8 października odbył się dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie. W spotkaniu uczestniczyło około 1000 osób, dzieci, młodzież oazowa i rodziny "Domowego Kościoła". Konferencję do zebranych wygłosił ks. Eugeniusz Dukielski. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył biskup Stefan Siczek. W homili ks. Biskup mówił o roli modlitwy w życiu chrześcijanina. Powiedział: "Dobrze że mamy nasze wspólnoty, w czasie spotkań których, możemy się dzielić życiem, modlić, rozmawiać o sprawach duchowych." Ksiądz Biskup zachęcał do pielęgnowania "modlitwy będącej rozmową z Bogiem, modlitwy ciszy, modlitwy psalmów, kanonów i modlitwy różńcowej, będącej modlitwą ust i serca rozpamiętującego tajemnice wiary." Na zakończenie mszy świętej ks. bp S. Siczek nawiązując do miejsca spotkania, powiedział: "byliśmy przy żródle, a przy żródle człowiek pije ożywczą wodę." Zachęcił przybyłych do dawania dobrego przykładu życia, do przykładu dobrego słowa, a przede wszystkim do dawania samego siebie". Słoneczna pogoda, piękno położonego wśród lasów Ziemi Koneckiej, Sanktuuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej, modlitwa, spotkania z przyjaciółmi i znajomymi z Ruchu, bogactwo liturgii, to wszystko wyzwalało radość i poczucie wspólnoty. Spotkanie w Czarnej zakończyło się po południu nabożeństwem maryjnym. Organizatorem spotkania był moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie ks. Albert Warso. W Dniu Wspólnoty Czarnej, z parafii św. Zygmunta uczestniczyło około 40 pielgrzymów. Wyjazd zorganizował ks. Wincenty Chodowicz. msk Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.


Tagi:                                    

Dla Ojczyzny głos!

Dziś będziemy decydować o przyszłości naszej Ojczyzny, przez wyborczy głos wyrazimy jakiej Polski chcemy. Niech los Ojczyzny i nas samych nie będzie nam obojętny. Nasz wybór się liczy, ma siłę aby odmienić kształt spraw społecznych, przybliżyć Polskę Polakom, odnowić narodową solidarność. Zagłosujmy na uczciwego kandydata na prezydenta, nie oglądajmy się że nasze sprawy lepiej załatwią inni. msk

.


Tagi:                                    

Proboszcz parafii św. Zygmunta odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

Wczoraj w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego ks. probszcz Adam Radzimirski z rąk wojewody mazowieckiego otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, za działalność na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego. Księdzu Dziekanowi gratulujemy odznaczenia.

Przytaczamy kilka zdań o samym odznaczeniu. Krzyż Zasługi początkowo był najwyższym odznaczeniem dla osób cywilnych, które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku wyróżniły się w pracy dla kraju i społeczeństwa, spełniając czyny wychodzące poza zakres ich codziennych obowiązków. Pierwsza zbiorowa dekoracja Krzyżem Zasługi odbyła się z okazji piątej rocznicy odzyskania niepodległości, w dniu święta narodowego 11 listopada 1923 roku. Rozdano wówczas 27 Krzyży Srebrnych i 41 Krzyży Brązowych. Kolejne zbiorowe nadanie miało miejsce na początku 1924 roku, a trzecie w dniu 15 marca 1924 roku. Uhonorowanym Krzyżem Zasługi przysługiwało bierne prawo wyborcze do Senatu. Według ustawy z 1992, Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za: wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie. Drugie nadanie Krzyża tego samego stopnia ponownie oznacza się przez nałożenie na wstążkę Krzyża okucia w kształcie listewki. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć, co najmniej 3 lata; odstępstwa są dopuszczalne wyjątkowo. Nadawany jest przez Prezydenta RP. Odznaką Krzyża Zasługi jest krzyż równoramienny, zbliżony do krzyża kawalerskiego, zakończony na rogach ramion kulkami, o wymiarach 42 na 42 mm. Odznaka Złotego i Srebrnego Krzyża jest odpowiednio złocona lub srebrzona. opr. msk


Tagi:                                    

Dzieci otrzymały poświęcone różańce we wspomnienie M. B. Różańcowej

Dzieci przygotowujące się do I Komuni Świętej, otrzymały dziś poświęcone różańce. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. proboszcz Adam Radzimirski, który dokonał także poświęcenia różańcy i wręczył je dzieciom. Na nabożeństwie po mszy św., dzieci prowadziły modlitwę różańcową. Rzaem z nimi modlili się ich rodzice i bliscy. Modlitwa różańcowa jest prostą drogą postępowania w szkole wiary, na wzór Dziewicy Maryi. Warto przypomnieć że Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r. Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny papież - św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej - usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając jej swą troskę podczas odmawiania różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę. Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście tysięcy chrześcijańskich galerników; śmierć poniosło 27 tys. Turków, kolejne 5 tys. dostało się do niewoli. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej i zezwolił na jego obchodzenie w tych kościołach, w których istniały Bractwa Różańcowe. Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad Turkami odniesione pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół. W roku 1883 Leon XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie "Królowo Różańca świętego - módl się za nami", a w dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik. opr. msk


Tagi:                                    

Kto będzie prezydentem Polaków?

Polska Agencja Prasowa podała, że przewaga Donalda Tuska nad Lechem Kaczyńskim, według sondażu Polskiej Grupy Badawczej zmalała do 1 proc. Na kandydata PO chce głosować 32 proc. ankietowanych, kandydata PiS popiera 31 proc. Kosztowne kampania reklamowa D. Tuska, wydaje się że wyczerpała finansowo kandydata, wyrażnie jej dynamika osłabła. W kręgach Platformy Obywatelskiej, zauważa się panikę, po prażce w wyborach parlamentarnych, (PO zajęła wbrew sondażom dopiero drugie miejsce), teraz w oczy zagląda widmo drugiej porażki. Lech Kaczyński prze do przodu i w wyborach ma wielką szansę zwycięstwa. Dzień wyborów już bardzo blisko, od nas także zależy jego wynik. msk


Tagi:                                    

Starosta - nie do odwołania?

Wniosek o odwołanie Józefa Figarskiego, starosty szydłowieckiego po wielomiesięcznych dywagacjach podpisało i 5 września złożyło 8 radnych opozycji. Zarzucili staroście kompromitację rady i starostwa powiatowego w Szydłowcu. Od grudnia ubiegłego roku, starosta w pracy był tylko kilka dni. Ciągle przebywa na zwolnieniach lekarskich. Pomimo licznych zarzutów i praktycznej niemożności sprawowania swej funkcji, utracił przecież zaufania społeczne. Starosta wciąż jest na urzędzie. W Radzie Powiatu, nie kwapią się bowiem do zmiany tego stanu rzeczy, a starosta z własnej woli, nie zamierza zrezygnować. Wniosek o odwołanie, jak dotąd nawet nie został zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną, która z resztą w tej sprawie, od dnia złożenia wniosku jeszcze się wogóle nie zebrała. W przypadku oddalenia wniosku opozycji, starosta pozostanie na stanowisku i to pomimo 10 miesięcznej nieobecności w pracy. Razem z nim przy stanowisku pozostaną "koledzy" i "koleżanki" wybrani z list PSL i SLD Co na to mogą powiedzieć zwykli podatnicy? msk


Tagi:                                    

Bądźmy razem

Festyn integracyjny „Bądźmy razem” odbył się 2-go października 2005 na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu. Przygotowano wiele atrakcji dla tych, którzy chcieli pobyć razem w niedzielne popołudnie. Znany już nie tylko u nas Dariusz Bernatek rozpoczął festyn koncertem piosenek, głównie Niemena. Prezentował się Obertas i inni muzycznie uzdolnieni, którzy sprowokowali gości do wspólnej zabawy. W między czasie przy żywym komentarzu dziennikarza z radomskiego radia Eska, toczyły się różne konkursy, częstowano bigosem, napojami i słodyczami, sprzedawano atrakcyjne prace powstałe w warsztatach. Wręczano także nagrody. Nina Jakubczyk odebrała od przewodniczącej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Stanisławy Czerwiak i przewodniczącego Rady Powiatu Jana Guli, nagrodę dla Warsztatów w postaci maszyny do szycia. Panowie Bernatek i Cukrowski zostali nagrodzeni za reprezentowanie Szydłowca w ogólnopolskich konkursach - muzycznym i plastycznym. To sympatyczne spotkanie, zorganizowane przy udziale środków z projektu „Szydłowiec Kulturalną Stolicą Mazowsza”, zaszczyciło swoją obecnością i życzliwością wiele znanych w mieście osób, a przede wszystkim rodziny oraz dalsi i bliżsi przyjaciele szydłowieckich niepełnosprawnych. Zabawa trwała aż do zmroku. JP-D


Tagi:                                    

Rosną notowania kandydata na prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych notowania kandydata tej partii na prezydenta, Lecha Kaczyńskiego, wystrzeliły w górę. Wprawdzie ośrodki badania opinii publicznej nadal dają przewagę w sondażach Donaldowi Tuskowi, ale doświadczenie z wyborów parlamentarnych pozwala spokojnie odjąć kandydatowi PO 10 procent poparcia. Wszak dziś już wszyscy wiedzą, że notowania tej partii są systematycznie zawyżane, i to na skalę niemającą precedensu. Zresztą, nawet i ten "nadmuchiwany" sondażowy dystans między Kaczyńskim a Tuskiem systematycznie się kurczy. Skąd ten gwałtowny przyrost poparcia dla kandydatury Lecha Kaczyńskiego? Wygrana wyborcza PiS i szybkie zaprezentowanie wyborcom kandydata na premiera sprawiły, że program gospodarczy tej partii i jej wizja "Polski solidarnej" zaczęły przebijać się do opinii publicznej przez tradycyjnie nieżyczliwe media. To, co obserwujemy obecnie, to budząca się w ludziach nadzieja na wielką zmianę, na zerwanie z egoistycznym państwem neoliberalnym, tym samym, które usiłuje za wszelką cenę podtrzymać D. Tusk jego gospodarcze zaplecze, związane z wielką finansjerą. Obudzenie tej nadziei wpłynie zapewne na znaczny wzrost frekwencji przy urnach w porównaniu z wyborami do parlamentu. Pójdzie głosować na Lecha Kaczyńskiego część tych ludzi, których dotychczasowe doświadczenie pozbawiło wiary, że ich głos może coś zmienić. wg Nasz Dziennik


Tagi:                                    

Modlitwa przy grobie Jana Pawła II

Ordynariusz diecezji radomskiej ks. bp Zygmunt Zimowski, koncelebrował dziś w godzinach porannych mszę świętą przy grobie Ojca Świętego Jana Pawła II. We mszy świętej uczestniczyła grupa pielgrzymów z Pionek i z diecezji radomskiej. Ksiądz Biskup przebywa w Rzymie na Synodzie Biskupów na temat Eucharystii. msk


Tagi:                                    

Polacy pamiętają o Janie Pawle II

Pod oknem siedziby biskupów krakowskich na ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie, w niedzielny wieczór zgromadziło sie ponad 100 osób, które modliły się i wspominały odeszłego przed 6 miesiącami do DOMU OJCA, Jana Pawła II. Wierni odmówili różaniec i śpiewali pieśni. Do zebranych osób, około godz. 21.30 wyszedł ks arcybiskup Stanisław Dziwisz, który zaśpiewał z wiernymi oazową Barkęich i ich pobłogosławił. W czasie pielgrzymek do Ojczyzny Jan Paweł II spotykał się wieczorami z młodzieżą gromadzącą się pod przed budynkiem kurii krakowskiej, gdzie zatrzymywał się na noc . Okno na Franciszkańskiej, było świadkiem wielu takich spotkań. msk


Tagi:                                    

60–lecie „Sienkiewicza”

Szydłowieckie Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w ostatni weekend, odwiedziło ponad 300 absolwentów. Najstarsi z nich maturę zdawali w 1954 roku. Do Szydłowca przyjechali z wielu miast Polski i z zagranicy,na IV Zjazd Absolwentów, zorganizowany w związku z 60 rocznicą powstania szkoły. Pomysł utworzenia w Szydłowcu szkoły średniej zrodził się w lipcu 1945 roku. Była to śmiała inicjatywa, zważywszy na ówczesny stan miasta, zniszczonego działaniami wojennymi. Przez 60 lat mury szkoły opuściło ponad 4 tysiące absolwentów. Ci z nich, którzy przybyli odwiedzić szkolne mury, nie czuli się zawiedzeni. W czasie uroczystości, koncertował m.in. zespół POLL-ORFA prowadzony przez Tadeusza Gogacza, wystąpiła Halina Sowińska-Winiarska, eksponowane były obrazy Jerzego Turka, i prace plastyczne Alicji Czyż. Spotkano się w dawnych klasach, wspominano profesorów i kolegów, bawiono na „Balu u Henryka” . Na 60 lecie szkoły z dalekiego Schenectady w USA przybyła Józefa Drzymalska, emerytowana nauczycielka, jak powiedziała:, „aby spotkać kolegów i swoich wychowanków”. Liceum, w którym była 27 lat nauczycielką bardzo mile wspomina, podobnie jak i ówczesną szkolną młodzież, „która była bardzo sympatyczna i miła”. Wiktor Bąk, uczeń pani Drzymalskiej, dodaje: „To była wspaniała szkoła, nauczyciele mieli wysoki autorytet, ale też na niego pracowali, szczególnie pamiętam tych nauczycieli, którzy byli wymagający i sprawiedliwi”. Wiesław Długosz maturzysta z 1954 roku, przypomniał początki szkoły, trudności lokalowe i czas nauki w salach Ratusza. W szydłowieckim Sienkiewiczu, kształciło się wielu przyszłych kapłanów. W farze świętego Zygmunta, mszę świętą koncelebrowali niektórzy z nich, ks. Władysław Sroka, maturzysta 1 1955 roku, ks. Waldemar Gałązka maturzysta 1 1965 roku i ks. Wacław Depo maturzysta z 1972 roku, oraz ks. prefekt Wincenty Chodowicz. Późnym popołudniem na grobach zmarłych kolegów, przyjaciół, pedagogów złożone zostały wiązanki kwiatów. Modlitwą objęto tragicznie zmarłych białostockich maturzystów, którzy nie przekroczą już więcej murów swojej szkoły. W obchody 60 lecia szkoły, włączone były także Dni Sienkiewiczowskie. Młodzież szkolna uczestniczyła w powiatowym konkursie plastycznym, poświęconym tematyce sienkiewiczowskiej, zorganizowane były spektakle teatralne i imprezy towarzyszące. Przewodniczącym komitetu organizacujnego zjazdu był Tomasz Krzemiński. msk

zdjęcia w galerii