Z dziejów powiatu szydłowieckiego – sesja druga

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza licznie zgromadzeni mieszkańcy powiatu szydłowieckiego i zaproszeni goście, m.in. reprezentanci Straży Granicznej i powiatu skarżyskiego, mogli wysłuchać kilku referatów- efektów badań historycznych nad dziejami powiatu szydłowieckiego.

„Szczególnie cieszy mnie fakt odkrywania przeszłości gmin powiatu szydłowieckiego, które nie są tak obszernie zbadane jak Szydłowiec. Wierzę, że wiedza o przeszłości Chlewisk, Jastrzębia, Mirowa i Orońska będzie umacniała związki mieszkańców całego powiatu szydłowieckiego” – mówi we wstępie do sprawozdania z sesji Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki. I rzeczywiście wśród przedstawionych referatów w Zespole Szkół, 29 października 2010r. i zamieszczonych w wydrukowanym sprawozdaniu są: „Sumariusz dochodów i wydatków z dóbr chlewiskich z lat 1676-1678. Przyczynek źródłowy do dziejów gospodarczych okolic Szydłowca w dobie staropolskiej” opracowany przez Jacka Pielasa, „Hrabstwo szydłowieckie u schyłku XVIII wieku” , które ukazał Jacek Wijaczka, „Dobra Chlewiska w czasach Stanisława i Romana Sołtyków” przedstawił w swym artykule Robert Fidos, „Mieszkańcy ziemi szydłowieckiej w armii rosyjskiej 1832-1914” to wyniki dociekań Jacka Legiecia przedstawiające zupełnie nieznaną dotąd kwestię, „Ziemia szydłowiecka w latach I wojny światowej” została nakreślona przez Marka Przeniosło,

„Podziemie niepodległościowe na ziemi szydłowieckiej w latach 1945-1947” napisał i przedstawił Michał Zawisza,

„Gospodarka powiatu szydłowieckiego w latach 1954-1975”, gdzie najważniejsze wiadomości o przeobrażeniach w rolnictwie, handlu, przemyśle, usługach, modernizacji infrastruktury i komunikacji przedstawił Grzegorz Miernik. Prof. Grzegorz Miernik na co dzień pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przewodniczył sesji, a uroczystość prowadziła Anna Gwarek. Na koniec Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki i Przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski podziękowali gościom za przybycie, a autorom za współpracę. Starosta wyraził nadzieję na kontynuację projektu, który „przyniesie kolejne wartościowe referaty, przybliżając dumę i lokalny patriotyzm mieszkańców naszego powiatu”. Książka p.t. „Z dziejów powiatu szydłowieckiego – sesja II” zawierająca referaty przedstawione podczas sesji, została rozdana wszystkim gościom. Będzie ją też można wypożyczyć w bibliotekach na terenie powiatu i w bibliotekach uniwersyteckich w kraju. Publikacja jest też do ściągnięcia ze strony internetowej powiatu www.szydlowiecpowiat.pl


Dodaj Komentarz