Tagi: , ,

Z dawna Polski Tyś Królową. Maryjo!

Maj to miesiąc dedykowany w Kościele Matce Bożej! U jego progu obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.Łączy ono elementy patriotyczne z religijnymi. Nawiązuje do macierzyństwa Maryi i wybrania Jej przez naród polski na swą Królową. Święto NMP Królowej Polski zatwierdził w 1920 roku papież Benedykt XV, wyznaczając dzień jego obchodów na 1 kwietnia, na pamiątkę dnia ślubów króla Jana Kazimierza. Ojciec Święty Pius XI w 1923 roku, przeniósł to święto na dzień 3 maja. W tym roku dekretem Kongregacji ds. Kultu i Sakramentów uroczystość została przesunięta na 2 maja. W polskiej tradycji uroczystość NMP Królowej Polski i państwowe święto Konstytucji 3-go Maja, splotły się ze sobą, tak jak od tysiąca lat splatają się dzieje narodu i Kościoła.

Tytuł Matki Bożej jako Królowej Nieba i Ziemi, znany jest już od IV wieku. W religijności polskiej, tytuł ten sięga genezą czasów chrztu polskiego narodu.

Ojciec Święty Jan Paweł II, w 1983 roku w Częstochowie powiedział "To poprzez to wydarzenie z 966 roku, poprzez Chrzest, u początku naszych dziejów Jezus Chrystus został zaproszony do Ojczyzny, jakby do polskiej Kany. I zaproszona z Nim, przybyła Matka Jego." Od wieków rozbrzmiewa w naszym narodzie pieśń Bogurodzica.

Odnowienie przymierza z Maryją i potwierdzenia Królowanie Maryi dokonał uroczyście Episkopat Polski, tuż po zakończeniu II wojny światowej. Akt oddania narodu i kraju Niepokalanemu Sercu Maryi miała miejsce na Jasnej Górze 8 września 1946 roku. Kolejny akt na trwale zapisany w dziejach narodu i Kościoła miała miejsce także na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. Był to akt odnowienia ślubów króla Jana Kazimierza, złożonych przed trzystu laty. Śluby narodu zredagowane przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego, były początkiem wielkiego programu duszpasterskiego, w Polsce otrząsającej się po czasach stalinizmu. Następnie obchody Tysiąclecia Chrztu Polski, 600 lecia Obrazu Jasnogórskiego. Ta wielka sprawa wciąż trwa, dokonują się rzeczy niezwykłe, tej sprawie jak mówił święty Jan Paweł II na imię Królowa Polski, na imię Maryja.


Dodaj Komentarz