Wola Korzeniowa. Strażacy ochotnicy mają samochód pożarniczy!

Zbiórką jednostek OSP przed strażnicą w Woli Korzeniowej i mszą polową celebrowaną przez ks. kapelana Adama Radzimirskiego, rozpoczęły się 13 listopada uroczystości przekazania strażakom z OSP Wola Korzeniowa, średniego samochodu gaśniczego Renault. W kazaniu ks. kan. A. Radzimirski przypomniał postać św. Floriana żołnierza rzymskiego zamęczonego za wiarę w Chrystusa za czasów cesarza Dioklecjana. Ten bohaterski żołnierz jest wzorem strażaków, w ich poświęceniu dla bliźnich.

Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i złożeniu meldunku rozpoczęły się oficjalne uroczystości przekazania samochodu. Odznaczenia strażackie z rąk wiceprezesa ZW OSP Zbigniewa Gołąbka i burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego otrzymali wyróżniający się strażacy ochotnicy z Woli Korzeniowej.

Burmistrz A. Jarzyński wraz z przewodniczącym Markiem Zdziechem i zastępcą komendanta ZW OSP druhem Zbigniewem Gołąbkiem przekazali następnie kluczyki druhowi Arturowi Sewerynowi. Poświęcenia samochodu dokonał powiatowy kapelan strażaków ks. Kan. A. Radzimirski.

Do zebranych przemawiali poseł Marek Suski, W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP – Z. Gołąbek, przewodniczący Marek Zdziech, burmistrz Andrzej Jarzyński, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Dariusz Pytlak, prezes zarządu Powiatowego OSP druh Aleksy Sasin, prezes OSP w Sadku Tadeusz Piętowski.

Prezes OSP w Woli Korzeniowej w swoim wystąpieniu podziękował władzom miasta, przybyłym gościom i mieszkańcom Woli Korzeniowej za okazaną pomoc. Materialnym wyrazem dziękczynienia były szklane puchary, które otrzymali między innymi: Z. Gołąbek, A. Jarzyński, Krzysztof Ziółkowski, Marek Sokołowski, Włodzimierz Górlicki, D. Pytlak, A. Sasin, Arkadiusz Madej, Agnieszka Górska, Henryk Kapturski.

Uroczystość w Woli Korzeniowej zorganizowali miejscowi strażacy wespół z pracownikami Urzędu Miejskiego w Szydłowcu. Uświetniła ją Miejska Orkiestra Dęta pod batuta kapelmistrza H. Kapturskiego. Nowo poświęcony samochód pożarniczy może być wykorzystywany do gaszenia lasów, jest uterenowiony i wyposażony w duży zbiornik wody o pojemności 2800 litrów.


Dodaj Komentarz