Wola Korzeniowa. Strażacy ochotnicy mają samochód pożarniczy!

Zbiórką jednostek OSP przed strażnicą w Woli Korzeniowej i mszą polową celebrowaną przez ks. kapelana Adama Radzimirskiego, rozpoczęły się 13 listopada uroczystości przekazania strażakom z OSP Wola Korzeniowa, średniego samochodu gaśniczego Renault. W kazaniu ks. kan. A. Radzimirski przypomniał postać św. Floriana żołnierza rzymskiego zamęczonego za wiarę w Chrystusa za czasów cesarza Dioklecjana. Ten bohaterski żołnierz jest wzorem strażaków, w ich poświęceniu dla bliźnich.

Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i złożeniu meldunku rozpoczęły się oficjalne uroczystości przekazania samochodu. Odznaczenia strażackie z rąk wiceprezesa ZW OSP Zbigniewa Gołąbka i burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego otrzymali wyróżniający się strażacy ochotnicy z Woli Korzeniowej.

Burmistrz A. Jarzyński wraz z przewodniczącym Markiem Zdziechem i zastępcą komendanta ZW OSP druhem Zbigniewem Gołąbkiem przekazali następnie kluczyki druhowi Arturowi Sewerynowi. Poświęcenia samochodu dokonał powiatowy kapelan strażaków ks. Kan. A. Radzimirski.