Trwa pamięć o żołnierzach "Rozłoga" i "Roberta".

W Wysokiej koło Szydłowca 22 maja, na uroczystości 67 rocznicy bitwy żołnierzy Armii Krajowej z oddziałów porucznika „Rozłoga” (Jerzego Sztajgerwalda) i „Roberta” (Mieczysława Hoffmana), zebrali się kombatanci, samorządowcy, strażacy i mieszkańcy Wysokiej aby uczcić poległych w walce z niemieckim okupantem.

Poczty sztandarowe Armii Krajowej i Ochotniczych Straży Pożarnych i uczestnicy uroczystości udali się sprzed kościoła św. Mikołaja, na cmentarz nad mogiły poległych. W krótkim słowie prezes kpt. Edward Małachowski podkreślił wagę pamięci narodowej. Naród który traci pamięć traci wolność. Moje pokolenie- mówił, zna cenę wolności i cenę jaka trzeba było płacić w okupacyjnej niewoli.

Prochom poległym salutowały AK-owskie i stażacke sztandary. Utwór "Cisza", nad grobami żołnierzy, solo na trąbce wykonała Aleksandra Sala, następnie przedstawiciele kombatantów, burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński wraz z delegacją Rady Miasta i Urzędu Miejskiego oraz przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski złożyli wiązanki kwiatów na grobach poległych bohaterów.

Uczestników uroczystości przed kościołem św. Mikołaja w Wysokiej powitał tutejszy proboszcz ks. Andrzej Madej. Proboszcz celebrował także mszę świętą i wygłosił kazanie, mówił – przyszliśmy do świątyni patrzeć na historię i uczyć się jej.

We wrześniu 1939 roku - powiedział Kaznodzieja - żołnierz zostawiał swój dom, swoją rodzinę, by pójść w nieznane i często oddawał życie za Ojczyznę. Dziś obecni są wśród nas świadkowie zmagania o wolną Polskę z lat 1939-1945. Armia Krajowa dała się mocno Niemcom we znaki, ile jednak ofiar złożono – Bóg jeden wie. Byli z honorem wierni Bogu i Ojczyźnie. Boli więc gdy dziś słowo Bóg jest przez wielu wyśmiewane, honor sprzedawany, a Ojczyzna niepotrzebna bo jest Unia. Bez zasad, bez Boga, - bo przeszkadza. Przeszkadza im w niemoralnym życiu, w karierze. Czy o taką Polskę pytał retorycznie kaznodzieja, walczyli żołnierze Polski podziemnej.

Żołnierze Armii Krajowej wykonali dobrze szlachetny obowiązek obrony Ojczyzny. Wartością wielką była dla nich wiara święta, zasłużyli na naszą pamięć i cześć!

Po mszy świętej wiązankę kwiatów złożono przy tablicy wmurowanej w ściany świątyni, a poświęconej żołnierzom Armii Krajowej z 72 pułku piechoty poległym i pomordowanym w latach 1939-1945.

Po przejściu do PSP w Wysokiej i powitaniu przez dyrektora placówki Małgorzatę Jakubowską – Kwietniewską, zgromadzeni uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniająca patrona szkoły legendarnego dowódcę AK i wodza Państwa Podziemnego generała dywizji Stefana „Grota” Roweckiego. Srebrny medla Opiekuna miejsc pamięci narodowej otrzymała dyrektor szkoły z Ciepłej Lidia Kruk.

Uczniowie szkoły zaprezentowali krótki program muzyczny, a następnie poczęstowano gości grochówką.

Następnie uczestnicy uroczystości oddali hołd przy obelisku w miejscowości Ciepła, 13 pomordowanym w latach okupacji i po tak zwanym „wyzwoleniu” żołnierzy i cywilów ze wsi Ciepła.

Kwiaty w imieniu władz powiatu złożył pod obeliskiem wicestarosta Roman Wożniak. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Prawicy RP.


Dodaj Komentarz