Pożegnanie matki biskupa - ś.p. Leokadii Depo

W Szydłowcu zakończyły się uroczystości pogrzebowe zmarłej 3 października sp. Leokadii Depo, matki biskupa Wacława Depo. Mszę świętą pod przewodnictwem ks. bpa Depo koncelebrowało 6 października w farze św. Zygmunta, kilkunastu biskupów i blisko trzystu księży. Bardzo licznie przybyli wierni z szydłowieckiej parafii i wielu stron Polski.

W kazaniu ks. prałat Edward Poniewierski, przypomniał życie śp. Leokadii Depo. Urodziła się 9 grudnia 1922 roku, w 1941 zawarła sakramentalny związek małżeński z Kazimierzem Depo. Po śmierci męża w 1970 roku, samotnie wychowywała synów.

Wiele uwagi i troski – mówił kaznodzieja- poświęcała ich religijnemu wychowaniu. Ofiarowała Kościołowi syna Wacława, przeżywała radość jego święceń kapłańskich w 1978 roku i konsekracji biskupiej w 2006 roku.

Żyła Eucharystią, była czcicielką Matki Bożej, gorliwie pielęgnowała modlitwę różańcową. Od dzieciństwa związana z różańcem, w miesiącu różańca świętego odeszła do Boga!

Ksiądz Prałat podsumował „Zmarła uchwyciła się przez modlitwę różańcową Matki Boga i odniosła sukces w życiu. Ufamy że Matka Boska tak jak czuwała nad jej życiem, tak czuwała w chwili jej śmierci i pomogła jej wejść do domu Ojca. Na koniec dodał „ wielkie serce matki wydało wielkie serce dzieci”.

Na zakończenie mszy świętej głos zabrał ks. abp Józef Michalik, a także inni biskupi i kapłani, aby przekazać pogrążonym w żałobie synom Zmarłej: Księdzu Biskupowi Wacławowi, oraz Jerzemu i Janowi z rodzinami, a także całej rodzinie i wszystkim odczuwającym ból po śmierci ś.p. Leokadii, słowa współczucia i wsparcia.

W końcowym słowie ks. bp. W. Depo podziękował przybyłym: biskupom: ks. abp. J. Michalikowi, ks. abp. M. Mokrzyckiemu, ks. bp. H. Tomasikowi, ks. bp. E. Materskiemu, ks. bp. K. Górnemu, ks. bp. A. Odzimkowi, ks. bp. S. Siczce ks. bp. K. Gurdzie, ks. bp. M. Cisło, ks. bp. M. Leszczyńskiemu. Podziękował przybyłym kapłanom ze zgromadzeń zakonnych i diecezji: sandomierskiej, radomskiej, zamojsko-lubaczowskiej, lubelskiej. Bp Depo podziękował wszystkim, którzy okazali solidarność i słowa wsparcia. Podziękował obecnym na uroczystości pogrzebowej przedstawicielom władz państwowych z minister Ewą Kopacz, władzom samorządowym, łączącym się w modlitwie, w tym modlitwie zanoszonej do Boga, za pośrednictwem Telewizji Trwam i Radia Maryja, w różnych miejscach kraju i świata. Szczególne słowa podziękowań skierował Ksiądz Biskup do swych rodaków, do rodziny, do najbliższych, sóstr zakonnych i tych wszystkich, którzy wspierali ś.p. Leokadię, w okresie choroby i cierpienia.

Obrzędy pogrzebowe przy trumnie Zmarłej, celebrował ks. bp W. Depo, po ich zakończeniu i błogosławieństwie, kondukt żałobny wyszedł ze świątyni, aby odprowadzić śp. Leokadię na miejsce spoczynku jej doczesnych szczątek na parafialny cmentarz na ulicy Kamiennej. Po ostatnich modlitwach i pożegnaniu na cmentarzu trumnę złożono w rodzinnym grobie.

W słoneczny jesienny dzień 6 października nasza parafia i rzesze wiernych, kapłanów i biskupów, pożegnało skromna kobietę, matkę, chrześcijankę, która ukochała Boga i wiernie do końca wypełniła swe macierzyńskie i chrześcijańskie powołanie. Nad trumną pochyliły się poczty sztandarowe: powiatu szydłowieckiego, Liceum im H. Sienkiewicza w Szydłowcu, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim i sztandar I baonu 72 pp AK z Szydłowca. Trębacz zagrał Ciszę, której dźwięki żeganły ś.p. Leokadię i wprowadzały ją wraz z płynącymi szeptami modlitw, w ciszę wiecznej szczęśliwości! Niech odpoczywa w pokoju wiecznym!


Komentarze

Anita7 Paź 2011, 09:08 # 1

Czcigodny Księże Biskupie! Droga Rodzino! Proszę przyjąć moje wyrazy współczucia. Ogromnie mi przykro. Będę pamiętać o Was w modlitwie. Niech Boże Miłosierdzie opromienia duszę Ś.P. Pani Leokadii.


historia10 Paź 2011, 13:53 # 2

Panie Marku , zachowaj te zdjęcia, albo pozwól ściągnąć. Takiego orszaku pogrzebowego chyba już w Szydłowcu nie zobaczymy. I nie widzieliśmy. Fantastyczne i ciekawe zdjęcia.


Dodaj Komentarz