Pożegnanie matki biskupa - ś.p. Leokadii Depo

W Szydłowcu zakończyły się uroczystości pogrzebowe zmarłej 3 października sp. Leokadii Depo, matki biskupa Wacława Depo. Mszę świętą pod przewodnictwem ks. bpa Depo koncelebrowało 6 października w farze św. Zygmunta, kilkunastu biskupów i blisko trzystu księży. Bardzo licznie przybyli wierni z szydłowieckiej parafii i wielu stron Polski.

W kazaniu ks. prałat Edward Poniewierski, przypomniał życie śp. Leokadii Depo. Urodziła się 9 grudnia 1922 roku, w 1941 zawarła sakramentalny związek małżeński z Kazimierzem Depo. Po śmierci męża w 1970 roku, samotnie wychowywała synów.

Wiele uwagi i troski – mówił kaznodzieja- poświęcała ich religijnemu wychowaniu. Ofiarowała Kościołowi syna Wacława, przeżywała radość jego święceń kapłańskich w 1978 roku i konsekracji biskupiej w 2006 roku.