Odrowążów” uzgodnienia”

W ramach porozumienia „Ziemia Odrowążów” w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu spotkali się dziś przedstawiciele czterech powiatów: koneckiego, opoczyńskiego, przysuskiego i szydłowieckiego, aby zaplanować wspólne przedsięwzięcia na kolejny rok współpracy.

Dyskusja starostów obejmowała także kwestie bieżące, takie jak sprawa państwowego ratownictwa medycznego, które ma być zrejonizowane w bardzo dużych rejonach, pomijając obecne struktury i doświadczenia i zarazem otwierając szeroko bramę do działania na tym rynku dużych podmiotów prywatnych bardzo często zagranicznych. Podobne zaniepokojenie wzbudza projekt likwidacji sadów rejonowych, co może dotknąć powiaty objęte porozumieniem.

Dzielono się także doświadczeniem w rozwiązywaniu bieżących spraw mieszkańców, co jest ważne w kontekście szybko zachodzących zmian w warunkach działania urzędów, związanych z zamrożeniem i likwidacja różnych zarządzanych na poziomie rządowym, czy wojewódzkim funduszy celowych. Pogarsza to stan finansów powiatowych i odbija się niekorzystnie szczególnie na możliwościach niwelowania negatywnych społecznie skutków bezrobocia. W ocenie starostów postępują negatywne zjawiska demontażu instytucji państwowych, ulokowanych na szczeblu miast powiatowych, co w dalszej konsekwencji zagraża znaczeniu miast powiatowych, jako lokalnym ośrodkom administracji. Kłopotów dostarcza także sytuacja w oświacie, gdzie następują duże zmiany wprowadzane przez Ministerstwo Edukacji, a dotyczące szkół zawodowych i liceów.

W zakresie wspólnych przedsięwziąć społecznych, gospodarczych i promocyjnych ustalono że w ramach środków z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury będą przygotowywane wspólne wnioski o dofinansowanie z tego źródła przebudowy dróg powiatowych łączących sąsiednie powiaty. Podjęte zostanie działanie w celu rejestracji porozumienia na prawach stowarzyszenia. Wydany będzie informator turystyczny z mapą "Ziemi Odrowążów" oraz będą kontynuowane obecne formy współpracy, takie jak choćby kwartalnik "Ziemia Odrowążów". W ramach spotkania odbył się także panel poświęcony tworzonemu klastrowi gospodarczemu obejmującemu dawny Centralny Okręg Przemysłowy.


Dodaj Komentarz