Obchody 68 rocznicy Bitwy pod Ciechostowicami

W kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Budkach, Gmina Chlewiska ks. proboszcz Wiktor Bąka odprawił dziś mszę świętę, w intencji żołnierzy Armii Krajowej z oddziału „Marii” ppor. Ignacego Pisarskiego i oddziału „Huragana” por. Kazimierza Aleksandrowicza. Ołtarz otoczyły poczty sztandarowe. W kazaniu ks. W. Bąk podkreślił oddanie żołnierzy Armii Krajowej sprawom Ojczyzny.

Przypomniał tekst Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego. Ich wypełnienie zaowocowałoby sprawiedliwością, a Polski prawej i sprawiedliwej z utęsknieniem oczekujemy. W czasie wojny, okupanci wywozili pojmanych w łapankach Polaków, na roboty do Rzeszy. Dziś po latach, w wolnej Polsce ciągną tam nadal ci, którzy szukają na Zachodzie, pracy i chleba, bo brakuje go w Ojczyźnie. Czy o taką Polskę walczyli ci, którzy oddali jej swoje młode życie? Pytał retorycznie Kaznodzieja.

Po mszy świętej uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik na leśnej polanie pod Huciskiem. Odbył się tam Apel Poległych poprowadzony przez strzelców ze Związku Strzeleckiego. Delegacje złożyły wiązanki białoczerwonych kwiatów, niektóre z nich zostały ozdobione wrzosami, partyzanckimi kwiatami.

W uroczystości oprócz rodzin poległych, weteranów AK, obecni byli szydłowieccy samorządowcy: przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Adam Wlzało i samorządowcy z Gminy Szydłowiec, współorganizatora uroczystości: wiceprzewodniczący Rady Miasta Leszek Jakubowski, przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Tadeusz Poziomkowski i sekretarz Gminy Dorota Kubiś, Kierownik Miejskiego Centrum Informacji Jadwiga Kopycka i kierownik Referatu Promocji, Sportu i Turystki Justyna Jezierska.

Do zebranych słowo skierował mjr Edward Małachowski - prezes Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK w Radomiu. Z goryczą mówił o obecnej sytuacji w Polsce, zaapelował o poszanowanie praw ojczystych. Żołnierze Armii Krajowej wierni byli hasłu Bóg-Honor-Ojczyzna. Za Polskę wierną tym zasadom walczyli i ginęli.

Zebrani odśpiewali Modlitwę partyzancką

O, Panie , któryś jest na niebie, Wyciągnij sprawiedliwą dłoń ! Wołamy z cudzych stron do Ciebie O polski dach i polską broń. O, Boże, skrusz ten miecz, Co siekł nasz Kraj, Do wolnej Polski nam Powrócić daj ! By stał się twierdzą nowej siły Nasz Dom, nasz Kraj.

O, usłysz, Panie skargi nasze, O, usłysz nasz tułaczy śpiew ! Znad Warty, Wisły, Sanu, Bugu Męczeńska do Cię woła krew !

Dowódcą uroczystości był kpt. w stanie spoczynku Tadeusz Grotek. Uroczystość poprowadził Tomasz Krzemiński.

Z historii. Przed 68 laty w nocy z 26/27 i w dzień 27 sierpnia 1944, żołnierze Armii Krajowej stoczyli w ramach Akcji „Burza”, ciężki bój z okupacyjnymi wojskami niemieckimi złożonymi głównie z żołnierzy ukraińskich tak zwanych "własowców".

W walce poległo 7 partyzantów AK z ubezpieczenia kompanii ppor. Ignacego Pisarskiego pseud. „Maria”. Mieszkańcy Huciska pochowali poległych w miejscu walki. Do dziś w tej leśnej mogile spoczywają prochy 3 żołnierzy. Przed 25 laty na tym miejscu staraniem kolegów i rodzin poległych postawiony został pomnik. Jednym z budowniczych pomnika był Zygmunt Płachta pseud. "Maciek". Odsłonięcie pomnika odbyło sie 20 września 1987 roku.


Dodaj Komentarz