Wybory w powiatowym PSL

W Polskim Stronnictwie Ludowym, trwa kampania sprawozdawczo wyborcza w powiatach, przed Zjazdem Wojewódzkim, który zaplanowano w Warszawie 29 września. Krajowy Kongres parii ma się odbyć w listopadzie. W powiecie szydłowieckim Ludowcy zebrali się na Zjeździe Powiatowym 24 sierpnia, aby ocenić ustępujący Zarząd i wybrać nowy. Na szefa powiatowych struktur PSL na 4 letnią kadencję, delegaci wybrali Romana Woźniaka. Delegatami na Zjadz Wojwódzki wybrani zostali Krzysztof Adamczyk, Tadeusz Piętowski, Janina Bodo, Marek Sadownik, Adam Wlazło i R. Woźniak. Ten ostatni wybrany został także na przedstawiciela powiatowych struktur PSL w Szydłowcu, na Kongres Krajowy.

Podziękowania złożono ustępującemu prezesowi A. Wlazło, który nie ubiegał się o ponowny wybór. Gościem Zjazdu był marszałek Adam Struzik. Dobrze ocenił on działalność struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, w powiecie szydłowieckim. W ostatnich wyborach do Sejmiku Mazowieckiego, na terenie powiatu kandydaci ludowców otrzymali ponad 5 tysięcy głosów. Partia w wyborach do Sejmiku na Mazowszu osiągnęła 23% poparcie.

Marszałek Struzik odniósł się także do aktualnej sytuacji w kraju, gdzie jak powiedział pan z symbolem śmierci w klapie (marihuany), nawołuje do destabilizacji, w czasie, gdy Polska negocjuje przyszły kształt budżetu UE. Jest w „samym ogniu” tych trudnych negocjacji. Osłabienie Polski będzie wykorzystane na jej niekorzyść. Polska jest największym beneficjentem polityki spójności, destabilizacja Polski w tym czasie byłaby ciosem w nasz przyszły rozwój. Bardzo ważną rolą PSL jest więc budowanie stabilnych warunków rozwoju Polski.


Obchody 68 rocznicy Bitwy pod Ciechostowicami

W kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Budkach, Gmina Chlewiska ks. proboszcz Wiktor Bąka odprawił dziś mszę świętę, w intencji żołnierzy Armii Krajowej z oddziału „Marii” ppor. Ignacego Pisarskiego i oddziału „Huragana” por. Kazimierza Aleksandrowicza. Ołtarz otoczyły poczty sztandarowe. W kazaniu ks. W. Bąk podkreślił oddanie żołnierzy Armii Krajowej sprawom Ojczyzny.

Przypomniał tekst Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego. Ich wypełnienie zaowocowałoby sprawiedliwością, a Polski prawej i sprawiedliwej z utęsknieniem oczekujemy. W czasie wojny, okupanci wywozili pojmanych w łapankach Polaków, na roboty do Rzeszy. Dziś po latach, w wolnej Polsce ciągną tam nadal ci, którzy szukają na Zachodzie, pracy i chleba, bo brakuje go w Ojczyźnie. Czy o taką Polskę walczyli ci, którzy oddali jej swoje młode życie? Pytał retorycznie Kaznodzieja.

Po mszy świętej uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik na leśnej polanie pod Huciskiem. Odbył się tam Apel Poległych poprowadzony przez strzelców ze Związku Strzeleckiego. Delegacje złożyły wiązanki białoczerwonych kwiatów, niektóre z nich zostały ozdobione wrzosami, partyzanckimi kwiatami.