Nowe Liceum Uzupełniające w Szydłowcu

W miniony piątek w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu działalność swą rozpoczęło niepłatne Publiczne Liceum Uzupełniające na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

– Zajęcia w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej będą odbywać się w cyklu zaocznym. Średnio dwa razy w miesiącu w piątki i soboty – informuje Karol Kopycki dyrektor ZSO w Szydłowcu. - Obecnie mamy 20 słuchaczy chcących pobierać naukę w nowo utworzonej szkole i jest to optymalna liczba osób, aby rozpocząć zajęcia – dodaje.

Aby zostać przyjętym na nowo powstały profil kształcenia należy posiadać świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, wypełnić kwestionariusz osobowy oraz dostarczyć zdjęcie potrzebne do indeksu do sekretariatu szkoły przy ul. Zamkowej 1.

– Zakres nauki w Liceum Uzupełniającym obejmował będzie przedmioty podstawowe, przede wszystkim przygotowujące do matury, ale i te wynikające z rozporządzenia. Będą to: język polski, język obcy, matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka – dodaje K. Kopycki.

Podstawowym warunkiem zaliczenia semestru bądź roku będzie frekwencja na zajęciach. Nie mniej ważne będą także aktywność słuchaczy podczas zajęć oraz ich dobre przygotowanie. W tym celu szkoła będzie udostępniać szereg materiałów pomocniczych

– Ofertę Liceum Uzupełniającego przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza kierujemy do dwóch grup, czyli osób, chcących uzupełnić wykształcenie na bazie liceum na potrzeby pracy zawodowej a także osób starszych, będących tuż po ukończeniu szkoły zawodowej, których celem jest ukończenie liceum, zdobycie matury oraz dalsza kontynuacja nauki. Ponadto chcę także poinformować, że istnieje możliwość zaliczenia przedmiotów osobom, które rozpoczęły naukę w liceach lub technikach i ze znanych sobie przyczyn tę naukę przerwały. Będzie to możliwe wtedy, gdy osoba będzie miała zaliczony i udokumentowany pierwszy semestr - powiedział na zakończenie dyrektor ZSO K. Kopycki.

Niedawno powstałe Publiczne Liceum Uzupełniające w Szydłowcu zapowiada się być dobrą alternatywą dla osób mieszkających w powiecie szydłowieckim, które chcą uzupełnić swoje wykształcenie. Z pewnością też dla tych osób, sporym udogodnieniem będzie krótszy czas dojazdu od odległych miast takich jak Skarżysko czy Radom.

Więcej szczegółów na ten temat można uzyskać w sekretariacie ZSO ul. Zamkowa 1, 26 – 500 Szydłowiec lub telefonicznie (48) 617-00-06.


Dodaj Komentarz