Gala medalowa na Zamku

11 listopada jak co roku Szydłowianie licznie uczestniczyli w uroczystych obchodach 92. rocznicy Odzyskania Niepodległości. W tym roku świętowano wyjątkowo uroczyście. Dzień Święta Niepodległości, był okazją do wręczenia odznaczeń minister pani Ewie Kopacz i radcy ministra w MEN pani Czesławie Kunkiewicz-Waligórze. Panie wydatnie przyczyniły się do rozwoju miasta i gminy Szydłowiec.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech odczytał treści uchwały w sprawie nadania tytułów „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec”, jako wyraz wyróżnienia i uznania za wybitne osiągnięcia mające znaczenie dla rozwoju naszego miasta. Kapituła zdecydowała o nadaniu medalu biskupowi ordynariuszowi zamojsko-lubaczowskiemu Wacławowi Depo, minister zdrowia Ewie Kopacz oraz radcy Ministra Edukacji Narodowej Czesławie Kunkiewicz-Waligórze.

Burmistrz w swoim przemówieniu podkreślił, jak ważna to historyczna chwila po raz pierwszy uhonorować ludzi, którzy na trwałe wpisali się w historię gminy. Serdecznie dziękował gościom honorowym za tak owocną współpracę i wsparcie szydłowieckiego samorządu. Burmistrz Andrzej Jarzyński i Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech, w obecności wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Krystyny Bednarczyk i Józefa Jarosińskiego uroczyście wręczyli medale wraz uroczystymi aktami ich nadania.

Jestem dumna z tego miasta - mówiła Ewa Kopacz. Z rozrzewnieniem wspominała znajomych i swoją działalność w Szydłowcu. Podkreślała rolę dobrej pracy samorządu gminy na rzecz rozwoju Szydłowca i zapewniła, że jej gabinet będzie zawsze otwarty dla szydłowieckich przyjaciół. Następnie głos zabrała radca ministra Czesława Kunkiewicz-Waligóra. W swoim podziękowaniu podkreślała wysiłek władz miejskich i konsekwencję w dążeniu do zapewnienia szydłowieckim uczniom jak najlepszych warunków nauki. Mówiła o staraniach, jakie władze miasta i gminy czynią od kilku lat, aby zapewnić szydłowieckiej oświacie jak najlepszą bazę lokalową i o osiągnięciach odniesionych w tej dziedzinie. Zrobię wszystko, aby dalej wspierać Szydłowiec– zapewniła na koniec swojego przemówienia.

Obowiązki nie pozwoliły na przyjazd do Szydłowca ordynariusza zamojsko-lubaczowskiego, ks. biskupa Wacława Depo. Burmistrz odczytał list jego z podziękowaniami za otrzymany tytuł i poinformował, że ks. Biskup Wacław Depo odbierze odznaczenie 2 maja, podczas Szydłowieckich Zygmuntów.

W kolejnej części uroczystości głos zabrali: przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski i starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki. Podziękowali Pani Minister za życzliwą pomoc, dzięki której szydłowiecki powiat wiele zyskał i wręczyli minister Ewie Kopacz tytuł „Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego”, nadany przez Radę Powiatu, uchwała z 31 marca 2010 roku. Najwyższy Tytuł honorowy nadawany przez samorząd powiatowy pani Ewa Kopacz pierwotnie miała otrzymać na zakończeniu obchodów 200–lecia powiatu 1 X 2010 roku. Ważne obowiązki ministerialne stanęły na przeszkodzie i uniemożliwiły, pomimo wcześniejszych planów, przyjechać w tym dniu do Szydłowca.

Na koniec zgromadzona na sali publiczność wysłuchała pięknego koncertu w wykonaniu szydłowieckiego chóru "Gaudium Canti" . Nastrój dostojnych, patriotycznych pieśni udzielił się zebranym. Sądząc z frekwencji oraz nastrojów panujących wśród zaproszonych gości takich spotkań nigdy dosyć. Na wyjątkowe obchody Święta Niepodległości zaprosił Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, Rada Miejska i Związek Strzelecki Oddział Szydłowiec.


Dodaj Komentarz