Chrzest dzieci w kościele św. Zygmunta

W chrześcijański obchód Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wpisuje się starodawna tradycja udzielania sakramentu chrztu świętego. Poprzez mękę – pisze św. Augustyn- Pan przeszedł z śmierci do życia. Chrzest święty sakrament zanurzony w paschalnym wydarzeniu zbawczym, jest przejściem katechumena ze śmierci grzechu do życia łaski. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, w kościele św. Zygmunta 21 dzieci przyjęło ten sakrament inicjacji chrześcijańskiej.

Mszę świętą o godz. 13.15 celebrował i sakramentu chrztu św. udzielił ks. Kan. Adam Radzimirski. W kazaniu ks. Proboszcz przypomniał wiernym licznie zebranym na tej uroczystości, podstawowe obowiązki chrześcijańskie, wśród nich obowiązek świętowania niedzieli. Wydarzenie to skupiło wielu rodziców, krewnych i przyjaciół ochrzczonych dzieci.

Z katechizmu Kościoła Katolickiego.

Obrzęd chrztu świętego rozpoczyna Znak Krzyża, który wyciska pieczęć Chrystusa, na tym który ma do Niego należeć. Głoszenie Słowa Bożego oświeca kandydata i zgromadzenie wiernych prawdą objawioną i pobudza do udzielenia odpowiedzi wiary. Egzorcyzm, wypowiadany nad kandydatem do chrztu, oznaczający wyzwolenie od grzechu i od kusiciela, czyli diabła. Istotnym obrzędem chrztu świętego jest zanurzenie trzykrotne lub polanie trzykrotne wodą głowy kandydata, któremu towarzyszą słowa: „N.. ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Obrzęd chrztu świętego dopełnia namaszczenie krzyżmem świętym, wonnym olejem poświęconym przez biskupa, oznacza on dar Ducha Świętego dla ochrzczonego. Symbolizuje jego włączenie w królewską, kapłańską i prorocką misję Chrystusa. Biała szata i światło świecy wskazuje na przyobleczenie się ochrzczonego w Chrystusa, symbolizuje stan łaski uświęcającej. Na zakończenie kapłan udziela błogosławieństwa, szczególnie błogosławi się matki niemowląt przyniesionych do chrztu świętego.


Dodaj Komentarz