W biskupim Zamościu!

Biskup Wacław Depo, w farze św. Zygmunta, w piątek 30 września modlił się w intencji swej chorej mamy. W niedzielę zaś, w czasie wizytacji parafii św. Brata Alberta w Zamościu, nawiązał do piątkowych odwiedzin domu rodzinnego, do spotkania ze swą mamą.

Do modlących się na różańcu w Kółkach Różańcowych mówił o jej zawierzeniu Bogu i wiernie praktykowanej modlitwie różańcowej! Modlitwa mówił Ordynariusz Zamojski jest nam konieczna, aby wobec tych, którzy wystawiają naszą wiarę na próbę, w różnych okolicznościach życia, dawać świadectwo radosnego zawierzenia Bogu.

Parafia św. Brata Alberta w Zamościu, powstała w 1994 roku. Od 1996 roku duszpasterstwo odbywa się w tymczasowej kaplicy. Duża bryła świątyni wznosząca się obok kapilcy, imponuje swą wielkością, jeszcze jednak wiele pracy przed pięciotysięczną wspólnotą parafialną, aby móc w jej nowych murach zaśpiewać Bogu dziękczynne „Te Deus laudanum”.