Zarabiają mniej

W wyniku przyjęcia przez Rząd uchwały budżetowej, w tym roku zmalały pensje osób zajmujących kierownicze stanowiska - w tym diety radnych, wynagrodzenia wójtów i burmistrzów. Stało się to za sprawą pomniejszonej kwoty bazowej z 1836,35 zł do 1788,46 zł.

Zazwyczaj kwota bazowa była podnoszona, dzięki czemu diety radnych obliczane na jej podstawie rosły. Była to dogodna sytuacja, ponieważ zdejmowała z rad podjęcie niepopularnej w oczach opinii publicznej decyzji o podwyżce. W tym roku jest inaczej.

W wyniku pomniejszonej kwoty bazowej, diety są następujące: radny powiatowy otrzymuje 1020 zł zamiast 1059 zł, przewodniczący komisji 1298 zł zamiast 1348 zł, wiceprzewodniczący rady 1391 zł zamiast 1445 zł, przewodniczący rady 1854 zł zamiast 1927 zł, członek zarządu 1483 zł zamiast 1541 zł.