Nie wypalaj - nie zabijaj

Wystarczyło kilka słonecznych dni, a na terenie powiatu szydłowieckiego rozpoczął się "gorący okres". Jest to okres, kiedy strażacy z terenu naszego powiatu interweniują najczęściej. Wypalanie traw i pozostałości roślinnych, choć pozornie naturalne, wręcz tradycyjne powoduje szereg niebezpiecznych a czasami także tragicznych zdarzeń.

Mimo wielu zagrożeń utrzymuje się moda na bezmyślne podpalanie wszystkiego, co porośnięte jest usychającą trawą w różnych jej siedliskach: na łąkach, w przydrożnych rowach, wypalanie zarośli, trzcinowisk na wysychających stawach, torfowiskach, uschniętych chwastów i resztek słomy pozostawionej na polach po zeszłorocznych zbiorach. Podpalacze pytani, dlaczego to robią, odpowiadają z reguły: "Palimy chwasty, aby nie rozsiewały się ich nasiona". Należy w tym miejscu wyjaśnić, iż jest to błędne myślenie. Często bywa tak, że to właśnie chwasty - takie jak perz - dzięki głęboko ukrytym w glebie kłączom, są odporne na krótkotrwałe pożary powstające przy wypalaniu traw.

Wypalanie traw jest szkodliwe, niedozwolone i bardzo niebezpieczne a mimo tego co roku setki nierozważnych i bezmyślnych osób (rolników, działkowców, dozorców..) właśnie w ten sposób "oczyszcza" swoje pola, łąki i trawniki, co stanowi genezę powstania niniejszego programu.


Korespondencja z Białegostoku i Podlasia

W dniach 16-17 maja zaplanowano w Białymstoku centralne uroczystości związane z 22. rocznicą powstania Straży Granicznej. W czwartek 16 maja odbyły się uroczystości religijno-patriotyczne oraz okolicznościowy koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej SG oraz artystów opery białostockiej. W piątek odbędzie się uroczysty apel służbowy z promocją oficerską. Na uroczystości do Białegostoku zostali zaproszeni przez Komendanta Głównego SG i Komendanta Podlaskiego Oddziału SG, także przyjaciele Straży Granicznej z Szydłowca.

Mszę św. sprawowaną w bazylice archikatedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku o godz. 11.00. koncelebrowało 20 kapłanów pod przewodnictwem bp. Antoniego Dydycza oraz bp Henryka Ciereszko. W kazaniu ks. bp A. Dydycz powiedział że to Bóg jest najpewniejszym Stróżem, najwaleczniejszym Strażnikiem. Przypomniał chlubną kartę polskich stanic kresowych i żołnierzy KOP-u. Zaapelował aby współcześni oficerowie, funkcjonariusze i funkcjonariuszki SG byli świadkami polskości.

Wieczorem w amfiteatrze Opery i Filharmonii Białostockiej odbył się koncert oraz część związana z nadaniem stopni i odznaczeń państwowych i resortowych. Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej SG z Nowego Sącza (znanej choćby z wrześniowych obchodów Bitwy pod Barakiem, także w Szydłowcu) , wywołał w Białymstoku wielki aplauz i dużo pozytywnych emocji.