Tagi:

Świętowali policjanci z Szydłowca

Policja państowa 24 lipca obchodzi święto formacji. W związku z tym organizowane są uroczystości, na których są wręczane awanse, wyróżnienia i wypowiadane jest wiele ciepłych słów pod adresem funkcjonariuszy, którzy, na co dzień pełnią ważną, ale często stresującą służbę publiczną, w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

Szydłowieccy policjanci, z tej okazji świętowali już dziś 20 lipca. Uroczystość rozpoczęła się zbiorką przy Powiatowej Komendzie Policji, następnie z Miejską Orkiestrą Dętą pod batutą kapelmistrza Henryka Kapturskiego przemaszerowano na Zamek. Na salach zamkowych, odbyła się oficjalna uroczystość, którą poprowadził naczelnik wydziału prewencji KP Policji w Szydłowcu, aspirant sztabowy Dariusz Kalita. Nadkomisarz Jarosław Popczyński – komendant KPP Szydłowiec podziękował funkcjonariuszom i pracownikom szydłowieckiej jednostki, za bardzo dobrą służbę, a zaproszonym gościom za okazywana pomoc i współpracę.

W uroczystości uczestniczyli przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, wicestarosta Roman Wożniak, burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, wójt Gminy Jastrząb Zofia Kosno, wójt Gminy Chlewiska Krzysztof Adamczyk, p.o. wójta Mirowa Albert Bobrowski, prokurator Marzena Karpeta – szefowa Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze, komendant PSP w Szydłowcu mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Banaszek oraz przedstawiciele Niezależnego Związku Zawodowego Polcjantów.

Święto Policji było okazją do uroczystego wręczenia wyróżnień i nominacji na wyższe stopnie służbowe oraz medali za zasługi dla Policji. Wszystkim awansowanym, nominowanym i wyróżnionym policjantom składamy gratulacje. Wszystkim szydłowieckim policjantom i policjantkom oraz pracownikom cywilnym podziękowanie za pracę na rzecz dobra wspólnego, w zakresie przestrzegania prawa i zapewniania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu szydłowieckiego. Z inicjatywy NZZ Policjantów, świąteczne spotkanie zakończył integracyjny uroczysty obiad.


Dodaj Komentarz