Tagi: ,

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Czytelnikom którzy zaglądają na prowadzoną przez mnie stronę internetową „Dom na Skale” życzę w imieniu własnym i moich najbliższych radosnych Świąt Bożego Narodzenia, opromienionych blaskiem Bożej Dzieciny. To Jezus jest światłem życia, kto za Nim idzie nie będzie chodził w ciemności.

Niech czas świątecznych, rodzinnych spotkań, uczestnictwo w liturgii Kościoła, utwierdzają na szlakach światła. Niech pozwolą doświadczać mocy Nowonarodzonego Jezusa, który może odmienić nasze życie, również w jego wymiarze społecznym i narodowym.

Obok Jezusa przy żłóbku jest Najświętsza Matka i Święty Józef. Niech oni pokazują nam jak zachować godność ludzką, dobro i piękno. Oby nasza wspólna Ojczyzna, była miejscem w którym buduje się przyszłość. Bóg jest gwarancją naszego ocalenia. Złóżmy w nim naszą nadzieję.


Tagi:

Niedzielne refleksje adwentowe

W nadchodzącym tygodniu mamy szanse na kilka dni słonecznej pogody. Poniedziałek przywita nas pewnie deszczem , więc tym bardziej prognoza jeszcze kilku słonecznych dni cieszy. Z każdym dniem bliżej do zimowego przesilenia i do świat Bożego Narodzenia. Dzisiejsza niedziela była ważnym dniem w przygotowaniu do Świąt. 8 grudnia niedziela adwentowa połączona z uroczystością Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. W liście biskupów polskich odczytanym dziś w kościołach możemy przeczytać że adwentowe oczekiwanie ma kilka wymiarów. Biskupi przypominają że adwent to nie czas umartwień, ale to szkoła czekania, czas porządkowania sumień i naszego życia, w szczególnej łączności z Maryją i jej Oblubieńcem św. Józefem.

Oczekując Bożego Narodzenia, - napisali biskupi - warto uzbroić się w cierpliwość, pogłębić relacje z Bogiem poprzez uczestnictwo w roratach, rekolekcjach adwentowych i poprzez skorzystanie z sakramentu pokuty. W liście wskazany jest także na inny czas oczekiwania, zbliżająca się 1050 rocznica Chrztu Polski, którą będziemy przeżywać za 3 lata. To historyczne wydarzenie wymaga także naszego przygotowania. Od Chrztu Polski w 966 roku, zaczęły się nasze dzieje ojczyste budowane na tym fundamencie. Biskupi napisali że „Świętowanie tej rocznicy jest ważne, ale nie może być celem samym w sobie. Znajomość naszej przeszłości pozwala odkrywać i doceniać chrześcijańskie korzenie, z których wyrastamy. Służy to patrzeniu na teraźniejszość przez pryzmat wiary w Boga, by w konsekwencji budować naszą przyszłość na fundamencie doświadczenia żywego spotkania z Chrystusem. Chcemy, by wspomnienie historycznego wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu dla chrześcijaństwa i państwowości na naszej ziemi, stało się impulsem do odnowienia i umocnienia naszej wiary.”

I jeszcze jedno przesłanie tej adwentowej niedzieli to rozpoczynający się pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego” rok pracy duszpasterskiej. Będziemy w czasie tego roku duszpasterskiego przeżywać kanonizację dwóch wielkich papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Wiara jest darem i zadaniem zarazem, chrześcijanin ma powinność kierowania się zasadami wiary i dawania świadectwa w najbliższym otoczeniu i obrony Kościoła. Wiara żywa to taka która przenika myślenie i działanie, pracę nad sobą i apostolstwo. Przykładem żywej wiary jest Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta, której tak bardzo zaufał błogosławiony Jan Paweł II.


Tagi:

Bierzmowani w farze

Sto młodych osób z parafii: św. Zygmunta w Szydłowcu i Matki Bolesnej w Sadku, zostało bierzmowanych w szydłowieckiej farze przez ordynariusza radomskiego ks. bp. Henryka Tomasika. Msza święta z udzieleniem sakramentu konfirmacji, rozpoczęła się 30 maja o godz. 18.

W asyście ordynariusza radomskiego, który był szafarzem Sakramentu, można było zobaczyć wicedziekana ks. Zenona Ociesę, ks. kan. Krzysztofa Śliwaka oraz miejscowych księży z ks. dziekanem Adamem Radzimirskim na czele. W świątyni licznie zebrali się bliscy bierzmowanych. Bierzmowanie to wielkie święto młodości, tej zanurzonej w Duchu Świętym.

Dzisiejszą uroczystość poprzedziły trwające od września 2012 roku, przygotowania. Są one szansą poznania oczekiwań młodych, ale także szukania z nimi ścieżek wiary, próbą rozpalenia charyzmatów Ducha Świętego, które mogą dać im osobistą radość i jednocześnie odnawiać Kościół. To wielka radość obu wspólnot parafialnych, że ci młodzi ludzie reprezentujący różne rodziny i środowiska, różne talenty i aspiracje, przyjęli za pośrednictwem posługi bp. Henryka, dary Ducha Świętego.