Radni powiatowi w ogniu nauczycielskiej krytyki

Nauczyciele protestują przeciwko przepisom uchwalonym 9 maja regulującym zasady wynagradzania nauczycieli. Ku ich bowiem zaskoczeniu Rada Powiatu, dokonała zmniejszenia o połowę i tak niskiego dodatku, który pedagodzy otrzymują z tytułu wychowawstwa. Rada obniżyła ponad to dodatek motywacyjny z 6 do 5% pensji zasadniczej i z 20% do 10% dodatek za szkodliwe warunki pracy. Doszło więc do liczącej się obniżki nauczycielskich wynagrodzeń, które w Powiecie Szydłowieckim i tak już nie były podnoszone od 4 lat. W tym czasie wzrosły w Samorządzie Powiatowym, chyba tylko: pensja Starosty i diety radnych.

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. KOP, w liście skierowanym do Rady Powiatu, dodatkowo, wskazuje że nauczyciele, muszą z własnych środków finansować pomoce i materiały niezbędne w pracy dydaktycznej i organizacji imprez szkolnych, jak np. papier, materiały piśmiennicze, książki. Korzystają w pracy czy to z własnych laptopów, czy innego sprzętu elektronicznego. Ponoszą koszty służbowych rozmów telefonicznych z uczniami, rodzicami i różnymi instytucjami.

Praca nauczyciela co warto zauważyć, wbrew przyjętym obiegowym opiniom jest mocno angażująca także czasowo. Polski nauczyciel przepracowuje tygodniowo około 46,5 godziny. Po za prowadzeniem lekcji, dużą część czasu zajmuje prowadzenie wymaganej dokumentacji. Angażujące czasowo są sprawy i problemy wychowawcze, których w szkołach nie brakuje.


Tagi: ,

Dlugodystansowa dyscyplina

Dzień Ojca, to międzynarodowe święto, będące wyrazem szacunku i wdzięczności dla ojców. Zwyczajowo tatusiom skladane są dziś życzenia. Odarowywani są także drobnymi upominkami. Ojcostwo to "dyscyplina długodystansowa". Przygotowania do startu w niej trwają wiele lat. Zwycięstwo w niej zaś to wysiłek całego życia.

Święty Jan Paweł II napisał: "Przyszłość świata idzie przez rodzinę". Fundamentem ocalenie świata jest przywrócenie szacunku dla ojcostwa i macierzyństwa., dla etosu ojcostwa i macierzyństwa. Świat potrzebuje ojców, którzy bronią życia i wychowują nowe życie, wychowują każde swoje dziecko "Na dobrego, uczciwego, mądrego, pomocnego, kochającego i odważnego człowieka". Niech to będzie życzeniem i jeszcze, w tej karierze ojca stanowczej wierności powołaniu małżeńskiemu i dobrych relacji z żonami, bo to jest fundamentem udanych relacji rodzinnych. Szacunku, podziwu i uznania od małżonek, aby tak było potrzeba trudu samowychowania, znajomości siebie. Odpowiedzialności za los rodziny, postawy szacunku i miłości wobec żony i dzieci. Takich cech jak: opiekuńczość, cierpliwość, konsekwencja, stanowczość w realizacji dobra, wyrozumiałość, życzliwość, poczucie humoru, uporządkowana hierarchia wartości. Prawda, to trudna, ale jakże satysfakcjonująca ojcowska dyscyplina. 100 lat Ojcowie!

Warto dziś swoim tatom powiedzieć: "Dziękuję ci nie tyle za to, czego mnie nauczyłeś albo co mi dałeś - ale po prostu za to, że jesteś sobą."