Tagi:

W Szydłowcu odnowiono cmentarz z pierwszej wojny światowej

Na usytuowanym w starej części cmentarza parafialnego, cmentarzu wojennym z I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku, wykonano prace remontowe. Gmina Szydłowiec wydała na ten cel wsparcie finansowe od Wojewody Mazowieckiego, w wysokości 10 000 złotych. W ramach remontu poprawiono częściowo ogrodzenie uszkodzone przy wykonywaniu prac na sąsiednich grobach. Wykonano utwardzenie nawierzchni grysem i wymieniono na chodnikach płyty z piaskowca oraz zabezpieczono położone na poziomie trawnika płyty nagrobne.

W ubiegłym roku staraniem Gminy Szydłowiec wykonano prace budowlane na cmentarzu żołnierzy poległych w bitwie pod Barakiem we wrześniu 1939 roku. Za przyznaną dotację w wysokości 18 tys. złotych i środki z budżetu Gminy, wykonano chodniki między mogiłami żołnierzy. Łącznie ułożono 260 m² kostki brukowej. Zamontowano także nowe obrzeża – oporniki granitowe, a na części czołowej pomnika płyty granitowe, do składania wiązanek i ustawienia zniczy. Wymienione było także kilka uszkodzonych słupów ogrodzenia oraz zamontowane 5 nowych przęseł. Uporządkowano także zieleń.

Obecnie jednak w związku z Uroczystością Wszystkich Świętych, trzeba zauważyć pustki na mogiłach. Osoby odwiedzające cmentarz z pewnością będą jak co roku chętnie tutaj zapalać znicze i ustawiać kwiaty.


Wyborcze spotkanie Prawa i Sprawiedliwości

Przedwyborcze spotkanie kandydatów do Sejmu i Senatu z list Prawa i Solidarności, odbyło się w lokalu Kacperek na Rynku Wielkim, wieczorem 20 października. Z mieszkańcami Szydłowca spotkali się ubiegający się o mandat poselski: Marek Suski, Agnieszka Górska i Adam Bielan, ubiegający się o mandat senatorski. W pierwszej części spotkania Agnieszka Górska zaprezentowała w najważniejszych punktach program Prawa i Sprawiedliwości, w szczególności w odniesieniu do sytuacji Południowego Mazowsza.

Zdaniem A. Górskiej jedynie program PiS i Zjednoczonej Prawicy, odpowiada realnej sytuacji i potrzebom polskich rodzin. Wskazała przy na te punkty programu PiS, które dotyczą subregionu Południowego Mazowsza: odbudowanie przemysłu, likwidację NFZ, gimnazjów, wprowadzenie dotacji 500zł na drugie i kolejne dzieci ( a w szczególnych przypadkach także na pierwsze dziecko w rodzinie, przebudowa systemu podatkowego. Wskazała także na źródła, które pozwolą sfinansować przedstawione przez propozycje programowe: środki unijne – strategia KE do 2020r. – priorytet to reindustrializacja Europy, opodatkowanie instytucji finansowych i hipermarketów, zasadnicza reorganizacja systemu podatkowego. Pozyskane środki jej zdaniem, mają pomóc pomogą w powstawaniu nowych zakładów produkcyjnych.

Z kolei Marek Suski wiele miejsca poświęcił jak określił, nieudolnym rządom obecnej koalicji PO -PSL, wspomaganej w Sejmie przez SLD i inne mniejsze partie. Przedstawił kwestię uchodźcach, którzy tak naprawdę w zdecydowanej większości są imigrantami ekonomicznymi. Premier Ewa Kopacz mówił - zobowiązała się przyjąć ich w liczbie bliżej nieznanej, choć oficjalnie mówi się o kilku tysiącach. Każdy samorząd został zobowiązany do określenia liczby osób jaką jest w stanie przyjąć. Wskazywał także na afery tego rządu, które nie zostały do dziś wyjaśnione. Na jego nieudolność w wielu ważnych sprawach dla Polski. Wspominał o medialnym froncie, zorganizowanym przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Zachęcił do głosowania na kandydatów z list Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu i Adama Bielana, jako jedynego kandydata Zjednoczonej Prawicy- i PiS do Senatu.


Sanktuarium Świętej Rodziny. Oazowa modlitwa za rodziny

Pierwszy dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie odbył się 10 października Sanktuarium Świętej Rodziny w Studziennie koło Opoczna. Uczestniczyły w nim rodziny z Domowego Kościoła, młodzież oazowa, a także ministranci i scholanki. W Sanktuarium posługę od ponad 300 lat pełnią Księża Filipini. Motywami pielgrzymowania do tego miejsca było uczczenie, obchodzonego w tym roku jubileuszu 500-lecia urodzin św. Filipa Neri – stygmatyka Ducha Świętego, oraz modlitwa w intencji Nadzwyczajnego Synodu Biskupów o Rodzinie.

Dzień Wspólnoty to ważne wydarzenie dla wszystkich członków Ruchu Światło-Życie. Uczestników modlitewnego spotkania w Bazylice z cudownym Obrazem Św. Rodziny, przywitał ks. kustosz Jerzy Cedrowski COr . Eucharystii przewodniczył ks. kan. Dr Daniel Swend. Homilię wygłosił ks. Bolesław Mikrut. Na zakończenie spotkania modlitwę za rodziny i Synod poprowadzili Ewelina i Michał Podlewscy wraz z dziećmi.

Sanktuaryjne spotkanie było dla młodzieży kolejnym etapem przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, a dla rodzin okazja do oddania swoich rodzin pod opiekę Świętej Rodziny z Nazaretu. Uczestnikami dnia wspólnoty były także rodziny z parafii św. Zygmunta w Szydłowcu. Z dekanatu szydłowieckiego i z parafii św. Jana w Jastrzębiu.