Udany rok w Oazie

W niedzielne popołudnie 17 czerwca, w na grillowaniu spotkali się oazowicze z Domowego Kościoła. Tydzień temu na mszy świętej na zakończenie cylku formacyjnego, podziękowali oni Bogu za owocny rok. Dziś w radosnej, plenerowej atmosferze spotkali się ze sobą, aby pogłębić przyjacielskie więzy i obdarować wzajemną życzliwością.

W spotkaniu wzięli udział ks. moderator Andrzej Kania oraz nowo wybrana para rejonowa Jola i Adam Pietrasowie. Podziękowali oni animatorom za wkład pracy i służbę rodziniew kończącym sie roku foracyjnym. W szydłowieckich 4 kręgach skupionych jest 16 małżeństw, które wspierają się w drodze do chrześcijańskiej dojrzałości w życiu małżeńskim i rodzinnym. W czasie wakacji w Różnych formach rekolekcyjnego skupienia weźmie udział 8 małżeństw. Gospodarzom oazowego spotkania dziękowano za życzliwa gościnę i trud organizacji. W Szydłowu pierwsze kręgi Domowego Kościoła powstały w 1997 roku z incjatywy ks. Mirosława Kęski.

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie, którego założycielem jest ks. Franciszek Blachnicki, pomaga małżonkom czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa. Uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.


Tagi:

Pionki. Rozesłanie Par Animatorskich.

W Domu Rekolekcyjnym 17 czerwca 2012-06-17 odbyło się rozesłanie par małżeńskich, które będą pełnić posługę rekolekcyjną na letnich rekolekcjach oazaowych. Eucharystię z wręczeniem świecy oazy, celebrował ks. Maciej Korczyński. Homilię głosił dk. Krzysztof Bochniak. W modlitewnym spotkaniu wzięli udział: ks. Grzegorz Korczyński, s. Anna Baćmaga i para diecezjalna Anna i Marek Kwiatkowscy.

W rodzinnej atmosferze po mszy świętej spożyto obiad. Anna i Marek Kwiatkowscy przekazali uczestnikom spotkania istotne kwestie dotyczące letnich rekolekcji. Przede wszystkim zasadę generalna, zachowania charyzmatu Ruchu Światło-Życie. Uczestnicy spotkania otrzymali także niezbędne materiały rekolekcyjne. W czasie spotkania księża moderatorzy podkreśli znaczenie budowania wspólnoty. Wspólnoty, która jest naszym domem, która buduje Kościół, jeśli w Centrum jej jest Słowo Boże, Eucharystia modlitwa osobista i miłość Boga i bliźniego. W tegorocznych rekolekcjach wakacyjnych Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie diecezji radomskiej, weźmie udział kilkaset osób. W czasie spotkania w Pionkach, wspólnie modlono się o dobre owoce tych rekolekcji. Każda z par animatorskich otrzymała świecę Oazy, odpaloną od diecezjalnej świecy Oazy Wielkiej "Syjon", z Krościenka przekazanej przez Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie ks. Adama Wodarczyka. Ten sam Ogień Ducha Świętego będzie płonął na każdej z Oaz.

Z Szydłowca w różnych formach rekolekcji oazowych weźmie udział 8 rodzin, w tym dwie będzie pełnić będzie posługę ewangelizacyjną.


Twórca Gromu Sławomir Petelicki nie żyje..

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o znalezieniu ciała śp. gen. Sławomira Petelickiego z ranami postrzałowymi. Twórca GROM-u był bez wątpienia wielkim patriotą, któremu na sercu leżało, by Polska rosła w siłę i była potęgą. Komu to przeszkadzało...?

Na stronie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy opublikowany jest wywiad z gen. Petelickim, przeprowadzony w maju 2011 roku przez red. Agnieszkę Piwar z Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Wywiad, choć z ubiegłego roku, nie traci na swojej aktualności. Pierwszy dowódca GROM-u widział, że źle się dzieje w naszym państwie. Miał odwagę o tym mówić! Być może właśnie za tą odwagę poniósł najwyższą ofiarę.. . Na stronie KSD opublikowany jest także LIST OTWARTY gen. Sławomira Petelickiego do z Donalda Tuska, w związku z katastrofą Tu-154M w Smoleńsku.

"...a na zakończenie zacytuję może słowa, które mi utkwiły bardzo w pamięci... ostatnie słowa, jakie słyszałam, prezesa Kurtyki... prezesa IPNu. Powiedział te słowa tuż po konferencji katyńskiej, jaka miała miejsce 6 kwietnia 2010 roku. Wyszedł z tej konferencji bardzo zdenerwowany i rzucił takie słowa "DEMONTAŻ PAŃSTWA JUŻ SIĘ SKOŃCZYŁ. TERAZ ZACZNĄ ZNIKAĆ LUDZIE"."


Oświadczenie Obywatelskiej Komisji Etyki Mediów - w sprawie podgrzewania atmosfery przemocy podczas Euro2012.

Wyrażamy dezaprobatę dla sposobu informowania przez główne media w ostatnich tygodniach o Euro2012, szczególnie przed meczem Polska-Rosja. Media głównego nurtu i ich portale przed wizytą rosyjskich kibiców zagrzewały Polaków do walki, udzielając nam przyspieszonych lekcji historii konfliktów rosyjsko-polskich i przypominając krzywdy doznane od władców Kremla. W mediach publicznych kilkakrotnie doszło do „omyłkowego” nazwania Rosji Związkiem Radzieckim i używania flagi ZSRS.

Takie tytuły na okładkach, jak choćby „Polska-Rosja. Bitwa warszawska” („Newsweek”), wiązanie wyniku meczu z honorem i odpowiedzialnością przed „historią” („Wyborcza”), podgrzewanie w niedzielę i poniedziałek przed meczem atmosfery w telewizjach, zarówno publicznych, jak i prywatnych (mówiono o marszu kibiców rosyjskich w kontekście powstania warszawskiego czy zaborów), styl komentarzy w prasie i radiostacjach – nakręcały atmosferę konfliktu między Polakami a Rosjanami. Na ten zachęcający do przemocy styl zwróciło uwagę wielu niezależnych komentatorów i dziennikarzy o sławnych nazwiskach. Na tym się jednak nie skończyło. Mimo bardzo ograniczonego zasięgu bijatyk, niewielu (poniżej 200) jak na masową imprezę zatrzymań, zaledwie dwudziestu paru osób skazanych na niewielkie wyroki z zawieszeniem, media zajęły się obecnie tworzeniem rodzaju matriksu, który można by określić jako coraz większy dym bez ognia. Codziennie skala i znaczenie wydarzeń rośnie w opisach. Wynika to ze stylu informowania i komentarzy, a nie z analizy rzeczywistych wydarzeń. Ten rodzaj zniekształcania prawdy służy być może części polityków, nie ma jednak wiele lub nic wspólnego z rzeczywistością.

Wyrażamy dezaprobatę dla tego rodzaju postępowania dziennikarzy i redakcji zaangażowanych w ten proces, krzywdzący prawdę i czytelników. Tomasz Bieszczad, Teresa Bochwic, Anna T. Pietraszek, ks. dr Roman Piwowarczyk, Ewa Stankiewicz, Jan Żaryn Warszawa, 17.06.2012


Pogranicznicy z Szydłowca w drodze do Koszalina

Dziś w niedzielny poranek z zatoki, przy Skwerze Marszałka Józefa Piłsudskiego, w podróż do Koszalina wyruszyli uczniowie klasy licealnej ochrona granicy państwowej z Zespołu Szkół im KOP. 29 uczniom towarzyszy i opiekę nad nimi sprawuje 3 nauczycieli: Beata Sokołowska, Joanna Plewa-Dziubek i Krzysztof Piwowarski.

W ramach pobytu w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im Józefa Piłsudskiego, uczniowie będą mieli zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z charakterystyką służby granicznej. Zapoznają się z historią formacji granicznych oraz będą mieli możność uczestniczenia w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez wykładowców Ośrodka.Będa mogli poznać przepisy Straży Granicznej, sprzęt stosowanym do kontroli osób i pojazdów, a także zaznajomią się z podstawowymi tajnikami techniki kryminalistycznej.

Oprócz tego będą uczestniczyć w zajęciach z technik interwencji, pierwszej pomocy przedmedycznej, musztry oraz wychowania fizycznego. Odwiedza także placówkę w Kołobrzegu gdzie bazują jednostki pływające SG. Opiekę nad młodzieżą z Szydłowca z ramienia COSSG, sprawować będzie przyjaciel szydłowieckiej Szkoły ppłk SG Wojciech Grobelski.