Pożegnanie Wojewody?

W Radomiu 4 października wojewoda Jacek Kozłowski spotkał się z samorządowcami subregionu radomskiego. Było to szczególne podsumowanie roku i zarazem czteroletniego pełnienia funkcji wojewody mazowieckiego. W czasie spotkania wyróżniającym się policjantom J. Kozłowski w imieniu Prezydenta RP wręczył złote, srebrne i brązowe medale za długoletnią służbę.

Wojewodzie towarzyszyli wicewojewoda Dariusz Piątek, komendant mazowiecki policji nadinspektor Ryszard Szkotnicki, mazowiecki wojewódzki inspektor ochrony środowiska Adam Ludwikowski oraz pełnomocnik wojewody d/s programu powodziowego Aleksandra Czyżewska. Waga poruszanych spraw była bardzo istotna, referowano tematy: bezpieczeństwa obywateli, tworzonego programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowe, czy też kwestię tzw ustawy śmieciowej, która w całym kształcie wejdzie w życie 1 lipca 2013 roku. Koszt tego programu, który ma przyjąć rząd w 1013 roku to inwestycje rzędu 20 miliardów złotych. Wydatkowano by je w ramach programu o ile doczeka się realizacji latach 2014-2030.

Głównym jednak punktem programu było wystąpienie Wojewody, który dokonał prezentacji swej działalności w latach 2007-2011. Całość materiałów, w tym podsumowanie wojewody J. Kozłowskiego samorządowcy otrzymali na płycie CD. Wojewoda Jacek Kozłowski otrzymał kwiaty od samorządowców, w delegacji których był burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński i starosta kozienicki Janusz Stąpór. Ciepłe oklaski były odpowiedzią na słowa pożegnania Wojewody i jego podziękowania samorządowcom za współpracę. Kadencja rządu upływa w terminach konstytucyjnych wraz z zakończeniem kadencji parlamentu. Wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie. Wojewoda Jacek Kozłowski w okresie 4 letniego pełnienia tej funkcji dał się poznać jako sprawny i kompetentny urzędnik. W Szydłowcu wiele osób mogło go poznać bliżej, w czasie konsultacji i spotkań w sprawie budowy drogi ekspresowej S7, która póki co jest na liście rezerwowej w rządowym planie budowy dróg i autostrad.