Tagi:                                    

Rzym: Benedykt XVI otworzył Rok św. Pawła

Podczas sobotnicj nieszporów (28.06), które rozpoczęły się o godz. 17.30 w Bazylice św. Pawła za Murami, Benedykt XVI uroczyście otworzył Rok św. Pawła. Jubileusz dwutysięcznej rocznicy urodzin Apostoła Narodów trwać będzie do 29 czerwca 2009 r. W niedzielę w Bazylice Watykańskiej odprwina została Msza św. z okazji uroczystości świętych Piotra i Pawła, podczas której papież wręczył paliusze 41 metropolitom. Na sobotnich nieszporach i niedzielnej liturgii eucharystycznej obecny był m.in. patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I. Razem z papieżem wygłosił on homilię, odmówił wyznanie wiary i udzielił końcowego błogosławieństwa. Rok św. Pawła będzie czasem szczególnych modlitw, pielgrzymek, wydarzeń kulturalno-artystycznych i sesji naukowych. Benedykt XVI życzył dziś natomiast, by ten całoroczny jubileusz pomógł chrześcijanom odnowić zaangażowanie ekumeniczne i przyniósł nowe inicjatywy służące przywróceniu jedności wszystkich uczniów Chrystusa.

marf (KAI) / Rzym


Tagi:                                    

Szydłowieckie Centrum Informacji

Nie tylko internet, ale całą gamę innych użytecznych usług oferuje mieszkańcom Szydłowieckie Centrum Informacji mieszczące się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wschodniej 19. Szydłowieckie Centrum Informacji powstało w styczniu 2005 we współdziałaniu Urzędu Miejskiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który pokrył połowę kosztów adaptacji pomieszczeń i zakupu sprzętu – mebli, komputerów i oprogramowania. Zakres działalności Centrum był wytyczony przez umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy i od początku ukierunkowany przede wszystkim na pomoc bezrobotnym w zdobyciu pracy. Centrum oferuje im dostęp do nowoczesnych technologii i przekazu informacji. Z czasem działalność Centrum poszerzono o nowe elementy wynikające z oczekiwań osób korzystających z jego usług, lecz nadal jego głównym zadaniem jest aktywna współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy. Szydłowieckie Centrum Informacji przekazuje na bieżąco aktualne oferty pracy, prowadzi szkolenia dla osób aktywnie poszukujących zatrudnienia, odbywają się w nim kursy i konferencje. Z usług Szydłowieckiego Centrum Informacji oprócz bezrobotnych korzystają pracodawcy, chcący znaleźć odpowiednich pracowników lub skorzystać z różnych form dofinansowania ich zatrudnienia, oferowanych przez programy europejskie. Centrum Informacji jest obsługiwane przez pracowników Urzędu Miejskiego. W Centrum pracuje w sposób ciągły, w zależności od potrzeb, od 2 do 4 osób, w tym kierująca nim insp. Jadwiga Kopycka oraz osoby zatrudniane czasowo w ramach stażu absolwenckiego lub funduszu interwencyjnego. W Centrum Informacji ma również siedzibę Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, którego sekretarzem jest insp. Jadwiga Kopycka. Centrum współpracuje z innymi wydziałami Urzędu Miejskiego w zakresie organizacji imprez okolicznościowych, kursów i szkoleń, przewozu dzieci niepełnosprawnych. W salach Centrum znajdują się cztery stanowiska komputerowe wyposażone w stałe łącze internetowe, drukarki, kserokopiarka, skaner. Ze wszystkich urządzeń odwiedzający Centrum mogą korzystać nieodpłatnie. Pracownicy Centrum chętnie udzielają pomocy wszystkim potrzebującym informacji o działalności gminy, procedurach załatwiania różnych spraw w Urzędzie Miejskim, a w okresie wakacyjnym także turystom, którzy są wtedy częstymi gośćmi. Szydłowieckie Centrum Informacji zaprasza wszystkich, którzy szukają informacji na temat zatrudnienia, wolnych miejsc pracy, którzy poszukują pracowników, informacji w internecie, potrzebują usług kserograficznych, wiadomości o procedurach załatwiania spraw w Urzędzie. Centrum pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. UMPro


Tagi:                                    

Zmiany w mieście..

Trwają prace przy budowie nowych parkingów przed pawilonami handlowymi przy ul. Wschodniej /Pizzeria „Nova”/, a także na tzw. „placu pod handel koszykowy” na rogu Wschodniej i Spółdzielczej. Inwestycja obejmuje także wykonanie drogi dojazdowej do posesji pomiędzy ulicą Wschodnią a budynkiem banku PKO BP. Prace wykonuje firma „Gres”. Odbiór zaplanowany jest na 10 lipca. Koszt inwestycji wynosi 362 tys.693 zł.

Nową siedzibę ma od 25 czerwca Miejskie Wysypisko Śmieci w Szydłowcu. Biuro jest w lokalu przy ul. Zamkowej 20. W nowej siedzibie załatwiane są wszelkie sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Nr telefonu: 048/6174892. Kierownictwo Jednostki Budżetowej Miejskie Wysypisko Śmieci przeprasza wszystkich interesantów za utrudnienia. UMPro


Tagi:                                    

XIX Ogólnopolski Bieg Uliczny w Sadku

W niedzielę 22 czerwca już po raz dziewiętnasty Sadek gościł biegaczy z całej Polski i z zagranicy. W ramach XIX Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego, zorganizowanego przez Radę i Urząd Miejski w Szydłowcu, SCK – Zamek, PSP im. Janusza Kusocińskiego i Klub Biegacza w Sadku, na dystansach od 60 m do 10 km rywalizowało ponad 200 zawodników. Przyjechali z wielu miejsc w Polsce – między innymi z Warszawy, Łodzi, Lublina, Katowic, Częstochowy, Radomia, Ostrowca Świętokrzyskiego, Puław, Kraśnika, Piaseczna. Licznie stawiła się grupa pań i panów z Kowla na Ukrainie. W kategorii dzieci i młodzieży najlepsi byli: na 60m roczników 2003-2004 Nikola Metzger i Radosław Kraska, na tym samym dystansie roczników 2001 – 2002 Weronika Wiśnios i Bartek Michalczyk, na 200 m roczników 1999-2000 Wiktoria Karpeta i Szymon Boruń, na 400 m roczników 1997-1998 Joanna Gwarek i Mateusz Borkowski z LKB Rudnik, na 800 m roczników 1995 – 1996 Aleksandra Michalska i Piotr Jagieła z LKB Rudnik, a na 1000 m roczników 1993-1994 Dominika Golińska i Kamil Pietras.

W biegu głównym na 10 km wystartowało 75 zawodników. I miejsce w kategorii mężczyzn zajął Mikołaj Juchimczuk z Kowla, obecny mistrz Ukrainy w tym dystansie z czasem 31 min i 5 sek. Jako drugi linię mety przekroczył Andrzej Lachowski ze Stąporkowa z czasem 31 min i 30,56 sek., trzeci był Andrzej Błasiński z UKS Technik New Balans z czasem 31 min i 48,3 sek. W kategorii kobiet najlepsza okazała się Edyta Lewandowska z RKS Łódź (czterokrotna mistrzyni Polski w półmaratonie). Przybiegła na metę w czasie 35 min i 32,76 sek., zajmując I miejsce. II miejsce zajęła Dorota Ustianowska z Częstochowy z czasem 35 min i 35,64 sek., na III miejscu znalazła się Renata Paradowska z Enervit Team z Piaseczna (zwyciężczyni XVI i XVII Biegu w Sadku w kat. kobiet). Przekroczyła linię mety w czasie 35 min i 47,48 sek.


Tagi:                                    

Satysfakcjonujące porozumienie

W Starostwie Powiatowym w Szydłowcu 26 czerwca, odbyło się spotkanie, poświęcone realizacji porozumienia, o współpracy pomiędzy Powiatem Szydłowieckim, Zespołem Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza a Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w Warszawie. Wynikiem zawartego w marcu 2007 roku porozumienia; w szydłowieckiej szkole została utworzona klasa licealna „Ochrona granicy państwowej”. W spotkaniu którego celem było podsumowanie dotychczasowej współpracy wzięli udział z-ca komendanta Nadwiślańskiego Oddziału SG ppłk Piotr Bona i rzecznik prasowy NOSG chor. Monika Czeczot, komendant placówki SG w Kielcach kpt. Jarosław Uszyński, z-ca komendanta Placówki mjr Grzegorz Dąbrowski, dyrektor ZS im KOP Małgorzata Maria Michajłow, wychowawca klasy Beata Sokołowska, i gospodarz spotkania starosta Włodzimierz Górlicki oraz przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. Wszyscy uczestnicy stan realizacji porozumienia ocenili jako bardzo zadowalający, zadeklarowano utworzenie w roku szkolnym 2008/2009 kolejnego oddziału klasowego. W przyszłości brana jest pod uwagę, możliwość tworzenia dwóch klas równoległych, jeśli będzie tak duże zainteresowanie młodzieży wyborem tego kierunku kształcenia. W trakcie spotkania omówiono także przygotowania do obchodów 69 rocznicy Bitwy pod Barakiem i Święta Zespołu Szkół im KOP. W tej części spotkania uczestniczył wiceburmistrz Krzysztof Ziółkowski. Goście z Warszawy odwiedzili szkołę, oraz zwiedzili kościół farny św. Zygmunta i inne zabytki Szydłowca. Przyjacielska współpraca Straży Granicznej z Zespołem Szkół im KOP ma także wyraz materialny. Szkoła jest beneficjentem pomocy przekazywanej przez Straż Graniczną, w postaci umundurowania i sprzętu kwatermistrzowskiego. msk


Tagi:                                    

Ministerstwo zdrowia i ...aborcji

Wielu ludzi, nie tylko wierzących, głęboko poruszyła sprawa ciąży 14 letniej dziewczyny z Lublina. Przez kilka dni wydawało się, że młodociana matka urodzi dziecko. Znalazły się nawet rodziny, które chciałyby je adoptować. Matka dziewczyny, jako prawny opiekun nieletniej córki, skazała jednak nienarodzone dziecko na śmierć. Podpierając się obowiązującym prawem, przez kilka dni była bardzo aktywna i co najtragiczniejsze w tym wszystkim, skuteczna - znalazła miejsce na zamordowanie swojego nienarodzonego wnuka. Trzeba z przerażeniem podkreślić, że utworzył się swoisty front popleczników tej zbrodni. Wprawdzie ciąża nie jest chorobą, ale „ktoś” doradził, aby udać się z tą sprawą nie do prokuratury czy do ministerstwa sprawiedliwości, które to urzędy w sposób szczególny są zobligowane do przestrzegania prawa, ale … do rzecznika praw pacjenta. I rzeczywiście tam znaleziono „zrozumienie i pomoc”. Ministerialni urzędnicy, czując przyzwolenie swoich rządowych decydentów zadziałali nad podziw sprawnie i szybko. Prawie natychmiast wskazano szpital, czyli swoistego „egzekutora” do wykonania aborcji, nomen omen, prawdopodobnie w Gdańsku. Ten pośpiech związany był z obłudną„troską” o to, aby przypadkiem nie złamać prawa! Otóż obecne prawo, uregulowane w „ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r” stanowi, że wolno „legalnie zabić” dziecko, jeżeli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni! Gdyby więc ministerstwo chciało dokładnie przyjrzeć się sprawie, spytać się na przykład o zdanie ojca dziecka i jego prawnych opiekunów, mogłoby nie zdążyć z legalną aborcją i wtedy ….naraziłoby się na krytykę a nawet na zaskarżenie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Być może ministerstwo wolało uniknąć tych „nieprzyjemności” i stąd zgoda na zabicie nienarodzonego dziecka. W ministerstwo zdrowia pracuje wielu lekarzy, także na najwyższych stanowiskach. Każdy lekarz, otrzymując dyplom przyrzeka że będzie „służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu”. Czyżby fakt bycia jednocześnie funkcjonariuszem państwowym zwalniał lekarza z tej przysięgi? To bardzo smutne, że w cywilizowanych społeczeństwach są nadal ludzie, którzy zagłuszają swoje sumienia i nie chcą wiedzieć, czym jest zabicie nienarodzonego dziecka i jakie skutki zdrowotne i psychiczne niesie każda aborcja. Jakże naiwne jest tłumaczenie, że skoro dziś można legalnie, choć na szczęście tylko w kilku skrajnych przypadkach, zabić nienarodzone dziecko, to zobowiązani jesteśmy takiemu prawu się podporządkować! Dlaczego ministerstwo nie zauważyło, że niektóre szpitale i lekarze odmówili zgody na przeprowadzenie aborcji, a działają przecież pod rygorami tego samego prawa? Z ministerstwa nadal docierają do opinii publicznej aroganckie i cyniczne wypowiedzi: aborcję wykonano zgodnie z prawem, dziecko już nie żyje, urząd dopełnił rolę, nie mamy poczucia winy, sprawa skończona! Ponadto niektórzy ministerialni funkcjonariusze i urzędnicy, wtórują proaborcyjnym mediom i naigrywają się z tych, którzy próbowali ratować nieletnią matkę i dziecko w jej łonie, i nazywają ich starania tragikomedią! Czy naprawdę nikt nie ponosi odpowiedzialności za tę zbrodnię, a winne jest jedynie ułomne prawo ustanowione w 1993 roku? Jeżeli dla rządu wszystko jest „w porządku” to nazwijmy resort po prostu, adekwatnie do jego aktualnej „aktywności” - ministerstwem zdrowia i aborcji. Jan Rejczak


Tagi:                                    

Suchedniów. Uroczystości Jubileuszu 50 lecia kapłaństwa ks. infułata Józefa Wójcika

Parafia św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie, świętowała jubileusz kapłaństwa ks. infułata Józefa Wójcika. Mszę św. Jubilat koncelebrował z prymasem Polski kard. Józefem Glempem, ks. arcyb. Stanisławem Nowakiem metropolitą częstochowskim, ks. bp Zygmuntem Zimowskim, ks. bp Wacławem Depą, bp. Edwardem Materskim i wielu kapłanami. W uroczystościach wzięli udział: przezydent Ryszard Kaczorowski, duchowieństwo, parlamentarzyści, władze państwowe, samorządowe, przedstawiciele Policji i Straży Granicznej, przedstawiciele zakonów rycerskich, leśnicy, liczni goście, w tym zagraniczni opraz parafianie. List oklicznościowy do Jubilata skierował prezydent Rzeczpospolitej prof. Lech kaczyński. List odczytał przewodniczący Klubu Poselskiego PiS, Przemysław Gosiewski. Uroczystość uświetniła oprawa muzyczna Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Mszę świętą jubileuszu kapłaństwa ks. infułata Józefa Wójcika transmitowała była w Telewizjia Trwam i Radio Maryja.

Ksiądz dr Józef Wójcik urodził się 2 listopada 1934 roku w Gałkach koło Gielniowa. Święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa Lorka przyjął 15 VI 1958 roku. Proboszczem w Suchedniowie jest od 1972 roku. Zasłynął w okresie PRL, swoją niezłomną postawą wobec władz komunistycznych. Wielokrotnie był karany aresztem i grzywnami za obronę Kościoła i Krzyża Chrystusowego. Uwolnił w 1972 roku, kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Obrazowi MB władze PRL "zakazały" peregrynacji po kraju. Dzięki postawie ks. Józefa Wójcika Obraz wrócił na szlak Nawiedzenia.


Tagi:                                    

Trzecioklasiści z "Kopernika" pożegnali się ze szkołą

W czerwcowe popołudnie, już 19.06 młodzież klas trzecich Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu pożegnała się ze swoją szkołą. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13.00 i zgromadziła licznych gości, nauczycieli, rodziców, uczniów i oczywiście szczególnie odświętnie prezentujących się młodych ludzi – „świeżych” absolwentów tej szkoły. Gospodarzem spotkania był nowa pani dyrektor szkoły, Krystyna Hanc, ale na sali nie zabrakło pani Ewy Maziarek, która pełniła funkcję dyrektora przez cały okres pobytu w szkole tegorocznych absolwentów i zyskała od nich gromkie brawa na powitania. Padło wiele ciepłych słów, podziękowań i życzeń. Młodzież tradycyjnie uhonorowała swoich nauczycieli nagrodami – „Kopernikami” – w różnych kategoriach, a szkoła wraz z Radą Rodziców nagrodziła najlepszych uczniów, tych, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem, nagrodami książkowymi. Nagrody otrzymali również uczniowie z najlepszą frekwencją, laureaci różnych konkursów, działacze szkolnego sklepiku, klubu miłośników książki i oczywiście sportowcy wielokrotnie reprezentujący szkołę w zawodach. Ciekawą inicjatywą wykazała się pani Maria Piotrkowska, która ufundowała nagrody dla uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym. Ogółem Gimnazjum im. Kopernika ukończyło w tym roku 121 uczniów w tym 29 zasłużyło na świadectwo z „biało - czerwonym paskiem”, czyli uzyskało średnią ocen minimum 4,75. Wszystkim gratulujemy i życzymy dobrych wyborów na przyszłość. jpd


Tagi:                                    

Nowy duszpasterz w Szydłowcu

W czwartek, dnia 19 czerwca 2008r , Ks. Bp. Zygmunt Zimowski zamianował do naszej parafii nowego księdza wikariusza. Został nim ks. Andrzej Kania z 13- letnim stażem kapłańskim. Przez 6 ostatnich lat pracował w Radomiu w parafii MB Miłosierdzia. Pochodzi z Końskich, z parafii Św. Mikołaja. W Szydłowcu rozpocznie swoją posługę w najbliższą niedzielę 22 czerwca. Serdecznie go witamy i życzymy mu owocnej pracy w naszej parafii. Św. Zygmuncie nasz patronie miej go w swojej opiece. AR


Tagi:                                    

Boże błogosław Irlandię!

Wygrana głosu rozsądku w referendum nad Traktatem Lizbońskim jest z pewnością dobrą wiadomością dla całej Europy. Społeczeństwo irlandzkie, które jako jedyne mogło wypowiedzieć się na temat traktatu, będącego de facto konstytucją Unii Europejskiej, stało się wyrazicielem opinii wszystkich wolnych narodów. Wynik referendum jest wotum nieufności dla całej unijnej biurokracji, które jednak – zgodnie z praktyką „demokratów” – może zostać zlekceważone.

Warto zauważyć, że Irlandczycy, którzy są w większości zwolennikami obecności swego kraju w UE głosowali przeciwko traktatowi nie tylko dlatego, że trafiały do nich argumenty eurosceptyków, zagłuszanych przez rządową propagandę, ale również dlatego, że „nie wiedzieli o co chodzi”. Widzimy tu więc różnicę między zakompleksionymi polskimi parlamentarzystami, nie do końca czującymi się Europejczykami, a rzeczowymi, rozsądnymi Irlandczykami. Ci pierwsi pomimo, że nie byli w stanie przebrnąć przez lekturę traktatu, woleli na wszelki wypadek – żeby nie wyjść na zacofanych „ciemnogrodzian” – ogłosić swoje poparcie dla traktatu, z kolei ci drudzy wiedząc, że nie muszą nikomu udowadniać swojej europejskości, nie zamierzali podpisywać jakiejś umowy, jeśli jej nie rozumieją. Wydaje się też, że większość głosujących dostrzegła po prostu obłudę i nieszczerość unijnej biurokracji, której przedstawiciele próbowali przekupić Irlandczyków obiecując im rozmaite profity. Dokument o tak dużym znaczeniu dla przyszłości kilkuset milionów Europejczyków usiłowano wszak wprowadzić „tylnymi drzwiami”, nawet specjalnie nie ukrywając, że jest on nieco tylko zmodyfikowaną wersją traktatu konstytucyjnego odrzuconego przed kilku laty przez Holendrów i Francuzów.


Tagi:                                    

Nowy klomb na Placu Marii Konopnickiej

Estetyka i czystość miasta to bardzo ważne oczekiwania mieszkańców Szydłowca, cieszy więc fakt że coś w tej sprawie się dzieje. Na Placu Marii Konopnickiej, przed budynkiem Starostwa Powiatowego, pojawiły się ozdobne rośliny wieloletnie, co znacznie poprawiło estetykę tego miejsca. Prace wykonali pracownicy Urzędu Miasta Szydłowca. Przed budynkiem Starostwa zamontowane zostały także trzy maszty, na których wyeksponowane zostały flagi Rzeczpospolitej Polskiej, Powiatu Szydłowieckiego i barwy Unii Europejskiej. Mieszkańcy Szydłowca oczekiwaliby aby takich zadbanych miejsc było jak najwięcej. msk


Tagi:                                    

Młodzi turyści w Szydłowcu- rajd i konferencja PTSM

W sobotę i piątek 6 i 7 czerwca w Szydłowcu spotkała się turystyczna młodzież .Okazją był kolejny już „VIII Rajd po Ziemi Radomskiej” tym razem połączony z III Konferencją Historyczno-Programową Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych . Głównym organizatorem imprezy był Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTSM „Ziemia Radomska” w Radomiu, zaś organizatorem rajdu SK PTSM przy PSP w Zalesicach, a konferencji Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne PTSM w I LO im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu. Kierownikiem Rajdu był pan Tomasz Różycki Pierwszego dnia młodzież wędrowała ze swoimi opiekunami na trasie wiodącej ze Skarżyska Kamiennej przez Górę Skarbową do Szydłowca. W wędrówce wzięło udział 8 zespołów , które po przewędrowaniu trasy zatrzymały się na nocleg w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Skałka” mającym swoją siedzibę w Zespole Szkół im. KOP, przy ulicy Kościuszki. Miły pobyt przygotowali grupom turystów z Radomia, Wierzbicy, Jastrzębi, Parznic , Jedlni- Letniska i Woli Szczerbackiej pracownicy schroniska pod kierownictwem pani Teresy Czarnieckiej. Po obiadokolacji młodzież wzięła udział w konkursie na temat zdrowego stylu życia, a także w ognisku na Korzonku oraz dyskotece. Kierownikiem Rajdu był pan Tomasz Różycki. W sobotę od rannych godzin powędrowali szydłowiecką interdyscyplinarną ścieżką edukacyjną .Na kolejnych punktach obserwacyjnych szczegółowych informacji udzielali młodzi przewodnicy z naszego szydłowieckiego ogólniaka. Uczestnicy imprezy zwiedzili Muzeum Instrumentów Ludowych oraz w Bibliotece Miejsko-Gminnej wystawę dorobku poszczególnych Szkolnych Kół PTSM , znaczków rajdowych, kronik obrazujących ich dokonania. Specjalnie z tej okazji na znacznej części powierzchni ekspozycyjnej zamkowej biblioteki Grupa Fotograficzna ”Młodzi, piękni i bez Przyszłości ?” przygotowała pod kierownictwem Pani Anny Michałow oraz Ingi Pytko-Sobutki wystawę pod tytułem: „Szydłowiec To… „. Rozpoczęcia III Konferencji Historyczno-Programowej w sali kominkowej szydłowieckiego zamku dokonał Prezes Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTSM „Ziemia Radomska” pan Henryk Marciniak. Wręczył on również zasłużonym działaczom wyróżnienia przyznane przez Zarząd Główny PTSM. M.in. Brązowa Odznaka PTSM została przyznana pani Agnieszce Zarębie opiekunce Koła w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu. W imprezie wzięli udział członkowie Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTSM, obecni i byli kierownicy schronisk młodzieżowych, zasłużeni działacze na czele z nestorem panem Mieczysławem Żelaznym. Miejscowe władze reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu pan Marek Sokołowski. Referat na temat historii PTSM na Ziemi Radomskiej przedstawił Janusz Piwowarczyk- członek Zarządu Mazowieckiego, opiekun SKKT -PTSM w I LO w Szydłowcu. Przedstawił on w swoim wystąpieniu podstawowe cele, kierunki w turystyce szkolnej i młodzieżowej, omówił początki ruchu schronisk młodzieżowych w Polsce oraz historię powstania i funkcjonowanie stałych szkolnych schronisk młodzieżowych w Radomiu, Szydłowcu i Solcu nad Wisłą. Zapoznał słuchaczy z sylwetka prekursora młodzieżowej i szkolnej turystyki na Ziemi Radomskiej, znanego w środowisku nauczycielskim Leona Chrusta- pioniera pracy krajoznawczo-turystycznej w regionie radomskim. Omówił również działania Zarządu Oddziału PTSM w Radomiu po II Konferencji, a szczególnie imprezy organizowane przez Szkolne Koła na naszym terenie oraz ich udział w imprezach centralnych. W drugiej części Konferencji Mateusz Szymkiewicz z klasy Ia o kierunku humanistyczno-dziennikarskim naszego liceum przedstawił multimedialna prezentację na temat :Przeszłość Szydłowca od XV do połowy XVII wieku, a Aleksandra Piwońska i Martyna Bujak zaśpiewały kilka piosenek ze swojego repertuaru. Wystąpienie Mateusza oraz występ Oli i Martyny bardzo gorąco przyjęte przez młodych i dorosłych słuchaczy i było ostatnim punktem pobytu młodych turystów na szydłowieckim zamku. Przed wyjazdem do domu szkolna stołówka w LO przygotowała dla uczestników smaczny obiad. Janusz Piwowarczyk


Tagi:                                    

Rzeczpospolita: Anatomia manipulacji

Według naszych postępowców przekonywanie 14-letniej dziewczynki do dokonania aborcji jest właściwe, natomiast postawa przeciwna wymaga polityczno-prawnej interwencji – pisze publicysta Rzeczpospolitej Bronisław Wildstein. Ciemnogród kontratakuje – zatrzęsła się z oburzenia postępowa Polska. „Odmówili aborcji zgwałconej 14-latce” – wołał weekendowy tytuł Gazety Wyborczej. Do obrony prawa do aborcji dziewczynki ruszyły najróżniejsze autorytety: feministki, instytucje w rodzaju Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, SLD w ogólności i jego poszczególni działacze z nowym przewodniczącym w szczególności, prof. Jan Widacki (tak, tak, to ten) itd. - czytamy. Jeszcze w weekend sprawa wyglądała następująco. Zgwałconej 14-latce pomimo podstaw prawnych odmówiono dokonania aborcji w dwóch szpitalach w Lublinie - pisze Wildstein. Sabat, który, jak twierdzono, wokół zgwałconej dziewczyny zorganizował niechętny aborcji ciemnogród, wzruszył media - czytamy. Pojawiły się już doniesienia o roli, jaką odegrało w nim Radio Maryja i współpracownicy Romana Giertycha. W poniedziałek okazało się jednak – i trzeba było to ogłosić – że dziewczyna nie została zgwałcona, a sprawcą ciąży jest jej rówieśnik. Ponadto wszystko wskazuje na to, iż nie tyle uniemożliwiono jej aborcję, ile nie zgodziła się ona na nią, pomimo presji ze strony matki, tudzież gromadki feministek. Informacje te wyczytać można, zestawiając teksty z kolejnych wydań Wyborczej – weekendowego i poniedziałkowego - opisuje Wildstein, cytuje też fragmenty tych artykułów. Jednocześnie „Gazeta” nie uznała za stosowne przeprosić ani choćby jednoznacznie wskazać popełnionych przez siebie nadużyć - czytamy. Wildstein przywołuje też audycję w radiu Tok FM podczas której publicystka Polityki Janina Paradowska wspólnie z Izabelą Jarugą-Nowacką 'biadała nad oburzającym zachowaniem polskich księży, którzy doprowadzili nieletnią lubliniankę do rezygnacji z aborcji".

Przekonywanie 14-letniej dziewczynki do dokonania aborcji jest więc zjawiskiem ze wszech miar właściwym i postępowym i nie budzi wątpliwości, natomiast postawa przeciwna wymaga zdaniem naszych postępowców polityczno-prawnej interwencji. Wezwania te głoszone są pod hasłem laickości, czyli rozdzielenia państwa od Kościoła, gdy w rzeczywistości prowadzić mają do drastycznych restrykcji pod jego adresem i uniemożliwienia mu głoszenia i przekonywania do swoich zasad. Nie chodzi zresztą tylko o Kościół, ale o poglądy, które nie mieszczą się w ramach europejskiej poprawności - pisze Wildstein. żródło: IDK


; Autor:
Tagi:                                    

Abp Muszyński: przyszłością Polski jest rodzina

Musimy sobie w końcu uświadomić, że przyszłością Polski jest rodzina. Musimy wreszcie zrozumieć tę prawdę, że rodzina to fundament naszej godności i demokracji - mówił dziś, 8 czerwca, w Winnej Górze abp Henryk Muszyński. Metropolita gnieźnieński przewodniczył Mszy św. sprawowanej w intencji Ojczyzny z okazji 190. rocznicy śmierci gen. Henryka Dąbrowskiego. Abp Muszyński cytując strofy Mazurka Dąbrowskiego - „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy...” - przypomniał, że nasza Ojczyzna była kiedyś śmiertelnie zagrożona. Dziś jest wolna. Czujemy się bezpieczni, bo nie zagraża nam żaden zewnętrzny wróg. Ale czy nasza Ojczyzna faktycznie nie jest zagrożona? „Bolesna prawda – mówił abp Muszyński – Polska należy do narodów wymierających. W naszym kraju rodzi się coraz mniej dzieci. Pora to sobie uświadomić i wyciągnąć wnioski – dodał metropolita gnieźnieński.

Stwierdził również, że od naszych rodzin, od ich kondycji zależy przyszłość naszego kraju. „Mamy obowiązek zadbać, by w naszych rodzinach nie zabrakło miłości, by nie brakowało w nich miejsca dla nowego człowieka” – mówił. Nawiązał również do toczącej się mediach i polityce dyskusji nt. równouprawnienia par homoseksualnych. Jak stwierdził, musimy pamiętać, że rodziny nie konstytuują żadne ustawy, ale wielkie plany Boga, który stworzył mężczyznę i kobietę i przykazał im, idźcie i rozmnażajcie się. Te słowa, choć dobrze znane trzeba nieustannie powtarzać, bo okazuje się, że rzeczy oczywiste przestały być oczywiste.


; Autor:
Tagi:                                    

Nowe witraże w szydłowieckiej farze

W środę 4 czerwca ks. Bp. Wacław Depo na zakończenie uroczystości związanej z udzieleniem sakramentu bierzmowania młodzieży, na prośbę ks. proboszcza dokonał poświęcenia: ostatniego (9) już obrazu z kolekcji – Polscy święci kanonizowani przez JP II . Obraz przedstawia św. Józefa Sebastiana Pelczara. U samej góry zostało miejsce na obraz Jana Pawła II – czekamy tylko na jego kanonizację. Jest propozycja, aby, wydać dla wiernych krótką broszurę przedstawiająca drogi do świętości tych osób. Są bowiem one bardzo ciekawe i mogą służyć nam wielką pomocą, w naszej drodze do świętości. Następnie Ks. Biskup przeszedł do kaplicy Św. Stanisława, gdzie poświęcił dwa witraże wykonane w znanej krakowskiej firmie „Furdyna”. Większy przedstawia pierwszego biskupa naszej dziecezji radomskiej Edwarda Materskiego wraz z wizerunkiem MB Ostrobramskiej, a drugi mniejszy Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego z wizerunkiem MB Częstochowskiej. Koszty tych prac zostały pokryte z ofiar złożonych przez parafian przy pobieraniu opłatków bożonarodzeniowych. Firma ma naprawić także uszkodzone podczas włamań do świątyni dwa okna w prezbiterium – w oknach są tzw. gomółki w kolorze biało żółtym, oprawione w ołowiu. A.R.


; Autor:
Tagi:                                    

Szydłowieckie szkoły, to dobre i bezpieczne szkoły!

Gimnazjalisto! Jeszcze ciągle możesz wybrać dobrą dla Ciebie szkołę. Podania do szkół ponadgimnazjlnych zostały już złożone. Bieg rekrutacji trwa i nabierze tempa, gdy trzecioklasiści dostarczą do wybranych przez siebie szkół wyniki egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia szkoły. Wtedy zacznie się zliczanie punktów i podejmowanie wiążących decyzji. Wszystko jest, więc jeszcze możliwe. Wielu gimnazjalistów dostanie się do szkół wybranych w sposób przemyślany, wielu zostanie zaproponowany inny kierunek, czy profil, a jeszcze inni niezdecydowani do ostatniej chwili pójdą za wskazaniem kolegów, może rodziców, lub po prostu przypadek zdecyduje za nich. W Szydłowcu jest miejsce dla każdego ucznia. Szkoły oferują cała gamę kierunków ogólnokształcących i zawodowych. W Zespole Szkół im. KOP funkcjonuje od roku licealna klasa mundurowa. W Polsce jest tylko 100 szkół z klasami mundurowymi. Szkół prowadzących nabór do klas o profilu zbliżonym do szydłowieckiej klasy mundurowej "ochrona granicy państwowej: jest tylko kilka w Polsce. W Szydłowcu można spotkać się z opinią, jakoby Skarżysko było lepszym miejscem do kontynuowania edukacji. Biorąc pod uwagę poziom szydłowieckich szkół i bezpieczeństwo uczniów, jest to mit, któremu niestety ulega pewna część gimnazjalistów. Szkoła buduje swoją renomę opierając się na ludziach – uczniach i nauczycielach. Mamy w Szydłowcu dwie dobre szkoły średnie, bywa czasem jednak tak jak w przysłowiu, "cudze chwalicie, swego nie znacie". Obydwie szydłowieckie szkoły starają się sprostać dzisiejszym czasom, wzbogacają swoją ofertę i cały rok szkolny realizują postawione sobie zadania. Oprócz pracy w klasie, kształcenie odbywa się poprzez inne działania uatrakcyjniające cały proces edukacji. Wystarczy zajrzeć na strony internetowe szkół by przekonać się ile tam się dzieje. Weźmy choćby pod uwagę wiosnę w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Konkursy międzyszkolne i międzypowiatowe - matematyczny, ekonomiczny, językowy, kulinarny, a także zawody sportowe. Wiele pięknych sukcesów. Uczniowie uczestniczyli także w warsztatach teatralnych, zaczęli przygotowania do wystawienia sztuki, wyjeżdżali do teatru. Doskonalili się w dziedzinie techniki w czasie spotkań z adiunktem Wydziału Mechatroniki Politechniki Świętokrzyskiej, zarówno na miejscu w szkole jak i w siedzibie PŚ w Kielcach. Odbyła się prezentacja uczniowskiego projektu „Świat kolorów”. Zorganizowano wiele wystaw: „Wolny Tybet”, „Człowiek w świecie informacji”, upamiętniającą ofiary holokaustu, aż w końcu prezentującą plastyczne talenty uczniów. W międzyczasie odbyło się pożegnanie maturzystów i sam egzamin maturalny. Kwitła współpraca ze Strażą Graniczną. Przedstawiciele szkoły brali udział w święcie SG w Koszalinie i Warszawie, a w końcu maja 30 osobowa grupa szkoliła się przez tydzień w Centralnym Ośrodku Szkolenie SG w Koszalinie animesub~ baza baza2 baza2~ comments.txt downloads drupal-pl-arche-6-0.3.po Ichi.Upload-by-ghiengame.Xvid-NaSaMo.part1.rar Ichi.Upload-by-ghiengame.Xvid-NaSaMo.part2.rar Ichi.Upload-by-ghiengame.Xvid-NaSaMo.part3.rar Ichi.Upload-by-ghiengame.Xvid-NaSaMo.part4.rar Ichi.Upload-by-ghiengame.Xvid-NaSaMo.part5.rar Ichi.Upload-by-ghiengame.Xvid-NaSaMo.part6.rar Ichi.Upload-by-ghiengame.Xvid-NaSaMo.part7.rar Ichi The Killer (2001) (Japanese) import import~ index.php Katalog komentarze komentarze~ Last Exile - 01.avi Last Exile - 01.txt list list~ manga Muzyka Obrazy pliczek Publiczny Pulpit rapidcheck~ shock.nfo skrypt~ Stuff Visitor Q.avi Visitor Q.txt wget-log Windows.XP.Pro.PL.Corporate.SP3.Integrated-AmA www zdjęcia w galerii). Jakby tego było mało dodajmy jeszcze spotkanie profilaktyczne z raperem reprezentujący Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” i warsztaty z dworactwa zawodowego. Złośliwi powiedzą, że w takim gąszczu zajęć dodatkowych nie ma czasu na naukę. Jednakże współczesne zdobywanie i przekazywanie wiedzy to nie tylko kreda, tablica, książka. Szkoła powinna dbać o wszechstronny rozwój wychowanków. Szydłowieckie udawadniają , że jest to możliwe. JP-D, msk


; Autor:
Tagi:                                    

Irlandia: sondaże niekorzystne dla zwolenników przyjecia Traktatu Lizbońskiego

Na kilka dni przed referendum w sprawie przyjęcia Traktatu Lizbońskiego, liczba Irlandczyków opowiadających się przeciwko niemu po raz pierwszy przewyższyła liczbę jego zwolenników - wykazał najnowszy sondaż, którego wyniki zamieścił w swym serwisie internetowym dziennik "Irish Times". Jak informuje portal prawy.pl, z badania przeprowadzonego przez instytut TNS/mrbi wynika, że 35 proc. ankietowanych zamierza w zaplanowanym na 12 czerwca referendum głosować przeciwko Traktatowi. Poparcie dla niego wyraziło 30 proc. respondentów, natomiast 28 proc. jest niezdecydowanych. W ostatnich tygodniach liczba przeciwników przyjęcia Traktatu ciągle rosła. Jeszcze trzy tygodnie temu chęć głosowania na „nie” deklarowało jedynie 17 proc. Irlandczyków, podczas gdy za jego przyjęciem opowiadało się 35 proc. z nich. W sondażu opublikowanym przez tygodnik "Sunday Business Post" pod koniec maja liczby te wynosiły odpowiednio 33 i 41 proc. Tymczasem Traktat Lizboński może wejść w życie jedynie pod warunkiem jego akceptacji przez każde z państw członkowskich - podkreśla prawy.pl. Przeciwnicy Traktatu są zdania, że w ramach zapisanej w nim redukcji od 2014 r. liczby komisarzy unijnych, Irlandia utraci swojego komisarza. Obawiają się również zakwestionowania statusu podatkowego Irlandii, oraz zrujnowania miejscowego rolnictwa, poprzez otworzenie unijnego rynku żywności na import tańszych produktów. Natomiast dominujący w Irlandii katolicy obawiają się, że Traktat umożliwi UE zmuszenie Irlandii do złagodzenia rygorystycznego zakazu aborcji oraz zezwolenia na małżeństwa osób tej samej płci – podaje portal. W roku 2001 Irlandczycy odrzucili w referendum Traktat Nicejski, który miał usprawnić działanie Unii po przyjęciu 10 nowych krajów z Europy Środkowej i Południowej. Rząd premiera Aherna, krytykowany za brak wystarczającej kampanii informacyjnej, postanowił wówczas powtórzyć referendum i ostatecznie Irlandczycy poparli traktat. Obecnie władze wykluczają możliwość ponowienia głosowania – informuje prawy.pl. Spośród 27 państw członkowskich UE, tylko w Irlandii istnieje ustawowy wymóg poddania traktatu reformującego UE pod referendum. W pozostałych krajach o ratyfikacji decydują parlamenty. Źródło: prawy.pl


; Autor:
Tagi:                                    

Wędrówki Regionalne po Ziemi Szydłowieckiej

W maju odbyła się VII edycja międzyszkolnego konkursu „Wędrówki regionalne po Ziemi Szydłowieckiej”. Idea konkursu powstała w Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika, a jego autorkami i organizatorkami są dwie nauczycielki; Marzena Pielas i Katarzyna Nikodym. Honorowy patronat nad konkursem objęli Starosta Szydłowiecki i Burmistrz Miasta Szydłowca. W tegorocznych zmaganiach konkursowych wzięło udział 5 zespołów, reprezentujących gimnazja i szkoły ponadgimnazjalnej powiatu szydłowieckiego; Publiczne Gimnazjum nr 1 z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika, gimnazjum z Zespołu Szkół im. biskupa Jana Chrapka w Majdowie, Publiczne Gimnazjum w Orońsku, PG w Orońsku i Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Uczestnicy musieli się wykazać rozległą i szczegółową wiedzą o historii regionu, przygotować kalendarz na rok 2008 uwzględniający najważniejsze wydarzenia z dziejów Ziemi Szydłowieckiej, ilustrowany fotografiami ciekawych i ważnych miejsc. Ciekawym wymogiem konkursowym było przygotowanie prezentacji multimedialnej przybliżającej sylwetki ludzi związanych z miastem, gminą i powiatem. Umiejętności uczestników oceniała komisja konkursowa – Ewa Walczak i Roksana Jóźwik z Wydziału Edukacji, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego i Agnieszka Niziołek z Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego. I miejsce wywalczył zespół z Liceum Ogólnokształcącego w Szydłowcu, któremu wręczył nagrodę burmistrz Andrzej Jarzyński. II miejsce przypadło zespołowi z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II. Nagrodę ufundowana przez starostę szydłowieckiego wręczyła zespołowi Agnieszka Niziołek. III miejsce zdobyła szkoła gospodarzy – Publiczne gimnazjum i Mikołaja Kopernika. Nagrodę wręczyła zespołowi przewodnicząca komisji oświaty Rady Miejskiej, Maria Piotrowska. Pozostałe zespoły otrzymały wyróżnienia, a wszyscy uczestnicy indywidualne nagrody i dyplomy, ufundowane przez burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego, starostę Włodzimierza Górlickiego, Radę Rodziców Publicznego Gimnazjum Nr 2 a także Krystynę Czubak – właścicielkę „Księgarni Współczesnej” w Szydłowcu. Burmistrz A. Jarzyński pogratulował uczniom wiedzy i podkreślił naprawdę wysoki i wyrównany poziom, jaki reprezentowali wszyscy uczestnicy. Najciekawsze prace przygotowane na konkurs zostaną zaprezentowane publicznie we wrześniu, w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, które przebiegać będą pod hasłem: „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny.” K. Prześlakowski


; Autor:
Tagi:                                    

Gimnazjaliści z Szydłowca i Sadku przyjęli sakrament bierzmowania

W parafii św. Zygmunta 4 czerwca 2008 do bierzmowania przystąpili trzecioklasiści z Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika, sąsiadującego z szydłowiecką farą. Wśród nich byli również młodzi ludzie z parafii w Sadku. Całorocznym przygotowaniem młodzieży do tego sakramentu, zwanego sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, zajmował się ks. Dariusz Maciejczyk wspierany przez katechetkę Kamilę Sadownik. Tradycyjnie już pamiątką przyjęcia sakramentu bierzmowania był krzyż zawieszany na piersi każdej dziewczyny i chłopaka. Uroczystość była o tyle szczególna, że sakramentu bierzmowania udzielił młodzieży biskup lubaczowsko-zamojski, pochodzący z Szydłowca, ks.Wacław Depo. Proboszcz Adam Radzimirski powitał, więc dostojnego gościa tradycyjnymi sławami „Witaj w domu”. I wyraźnie ksiądz biskup czuł się w naszym kościele jak u siebie. W kazaniu skierowanym do młodych nazwał człowieka istotą ciągle poszukującą. Czego? Sensu życia i śmierci, Boga, szczęścia … . Przywołał encyklikę Jana Pawła II, w której rozum i wiara porównane są do skrzydeł. Czy można latać mając tylko jedno skrzydło? Wzrastając, dążąc wciąż w górę trzeba budować na solidnych fundamentach, na skale, jaką jest Bóg. Dary Ducha świętego mają wesprzeć człowieka w świadomym trwaniu przy Chrystusie i Jego Kościele oraz konsekwentnym realizowaniu Jego nauki. Pod koniec mszy św. biskup W. Depo poświęcił najnowszy obraz do kolekcji świętych kanonizowanych przez papieża Polaka znajdującej się w naszej świątyni, przedstawiający św.Józefa Sebastiana Pelczara oraz witraże w kaplicy św. Stanisława. JP-D


; Autor:
Tagi:                                    

Nowa era w połączeniach kolejowych

Dziś o godz. 8.48 z radomskiego dworca do Warszawy odjechał po raz pierwszy nowoczesny pociąg typu „Flirt”. Kilkanaście minut wcześniej odbyła się jego prezentacja. Pociąg mierzy 74 metry długości i posiada 212 miejsc siedzących oraz 284 stojące. Wagony środkowe zostały wyposażone w pomieszczenia wielofunkcyjne na wózki, rowery i duży bagaż. Są także miejsca dla osób niepełnosprawnych. Pociąg ma klimatyzację i system monitoringu. Kolejne pociągi będą dostarczane do końca roku. Na ten cel Samorząd Mazowsza przeznaczył 222 mln złotych. Podobne pociągi obsługują połączenia w Szwajcarii, Niemczech, we Włoszech i na Węgrzech. Na trasie Skarżysko-Kamienna, Radom i Warszawa będą kursowały od września większe składy tzw. bombardiery.

No cóż my na "dworcu" PKP w Szydłowcu, mamy, „sławojke” na pierwszym peronie i zamkniętą od lutego kasę biletową i to pomimo faktu, że na szydłowieckiej stacji zatrzymują się pociągi pośpieszne.


; Autor:
Tagi:                                    

Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika ma sztandar

W czasie mszy świętej koncelebrowanej przez ks. W. Chodowicza i ks. D. Maciejczyka wikariuszy parafii św. Zygmunta został poświęcony sztandar Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu. Poprzedni sztandar fundowany w 1977 roku dla Zbiorczej Szkoły Podstawowej, w związku z reformą szkolnictwa stracił swoją aktualność.

W budynku szydłowieckiej szkoły odbył się dalszy ciąg uroczystości. Głos zabrali zaproszeni goście: burmistrz A. Jarzyński i wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk. Fudatorzy sztandaru wbili pamiątkowe gwoździe. Młodzież gimnazjalna zaprezentowała program artystyczny i prezentacje multimedialne. W szkolnej stołówce podjęto przybyłych na uroczystość poczęstunkiem: wędlinami i ciastem. Gratulując Publicznemu Gimnazjum nowego sztandaru, życzymy dalszych udanych przedsięwzięć i przynoszącego satysfakcję uczniom, nauczycielom i szydłowieckiej społeczności dalszego funkcjonowania szkoły. msk


; Autor:
Tagi:                                    

I Dzień Dziękczynienia - Msza na Polach Wilanowskich

Po raz pierwszy, 1 czerwca z inicjatywy metropolity warszawskiego abp. Kazimierza Nycza obchodzono Dzień Dziękczynienia. Tłumy warszawiaków uczestniczyły na Polach Wilanowskich w uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem Prymasa Polski. Abp Nycz podczas liturgii wypowiedział Akt Dziękczynienia Polski. Dziękował w nim Bogu. za wolną Polskę i Jana Pawła II. Tego dnia nie tylko w Warszawie ale w całym kraju w różny sposób, przede wszystkim w kościołach, obchodzono Dzień Dziękczynienia. Metropolita warszawski na początku uroczystości zachęcał do dziękczynienia Bogu za wszelkie dary życia osobistego, narodowego i państwowego. W szczególności dziękował Bogu za wolną Polskę i za pontyfikat Jana Pawła II. W homilii abp Nycz powiedział, że "za wypowiadanym wobec Boga i drugiego człowieka prostym słowem stoi postawa wdzięczności i przekonanie, że człowiek nie jest samowystarczalny". Metropolita podkreślał również, ze wdzięczność buduje jedność między ludźmi: w rodzinach i wszystkich społecznościach. Zasada wdzięczności, zaznaczył hierarcha, dotyczy także życia w naszej ojczyźnie.

Abp Nycz zachęcał do wdzięczności m. in. za "pierwszą europejską konstytucję sprzed dwustu lat, która uchwalił Sejm Czteroletni" a także za wybór na Stolicę Piotrową papieża Polaka w 1978 roku. - zwracał uwagę na szczególną potrzebę wdzięczności za odzyskanie wolności i niepodległosci w 1989 roku. -Na pamiątkę tego wydarzenia oraz papieskich pielgrzymek do Polski, w pierwszą niedzielę czerwca będzie co roku obchodzony Dzień Dziękczynienia - zapowiedział.


; Autor:
Tagi:                                    

Uroczystość dedykacji kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Nadolnej

Parafia w Nadolnej 1 czerwca przeżywała swój wielki dzień, świątynia parafialna została uroczyście dedykowana Bogu w akcie liturgicznym sprawowanym przez ordynariusza radomskiego ks. bp. Zygmunta Zimowskiego. Ryt poświęcenia kościoła stosownie do zatwierdzonych po Soborze Watykańskim II przez Stolicę Apostolską obrzędów, obejmował pokropienie wodą święconą ścian świątyni, tabernakulum i ołtarza, okadzenie ołtarza i murów, namaszczenie ołtarza poświęconym olejem, zapalenie światła, nakrycie ołtarza i uroczysta celebracja mszy świętej.

Dekret Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego z 29 maja 1979 r., zalicza poświęcenie kościoła i ołtarza do najbardziej uroczystych aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem Kościoła, świątyni Boga zbudowanej z żywych kamieni. Ołtarz natomiast, wokół którego gromadził się lud święty, aby uczestniczyć w Ofierze Pana i przy którym posila się podczas uczty niebiańskiej, jest znakiem Chrystusa, który jest kapłanem, żertwą i ołtarzem własnej ofiary".