Tagi:                                    

Droga krzyżowa ulicami miasta

Tradycyjnie już, po rekolekcjach parafialnych, wielkie tłumy parafian uczestniczyły w Drodze Krzyżowej ulicami Szydłowca. Zapraszamy do galerii, gdzie prezentowane są zdjęcia z tej wielkiej manifestacji wiary i wielkopostnej pobożności. msk


Tagi:                                    

Orońsko: spotkanie w sprawie drogi ekspresowej

W dniu 27 marca 2007r. w Urzędzie Gminy w Orońsku odbyło się spotkanie informujące zorganizowane przez Romana Wodniaka - radnego Rady Powiatu w Szydłowcu, w sprawie planowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie przebudowy drogi krajowej Nr 7. W spotkaniu uczestniczyli: Zdzisław Bredłowski - Wójt Gminy Orońsko Roman Woźniak - radny Rady Powiatu w Szydłowcu Józef Stefański - Kierownik Rejonu w Radomiu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Marek Ruszczyk Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu, Marian Fajdek - Przewodniczący Rady Gminy w Orońsku, Krystyna Wójcik - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Orońsku, Radni Rady Gminy w Orońsku; z miejscowości: Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra - Rajmund Brzeziński z Orońska - Marianna Lech, - Krzysztof Rokita, Dariusz Tomczyk, z Dobruta Justyna Szczygłowska, z Wałsnowa - Maria Gajewska. W spotkaniu uczestniczyli także sołtysi z miejscowości: Krogulcza Sucha - Justyna Mazur, Krogulcza Mokra - Roman Wodniak, Orońsko Stanisław Makowski, Dobru - Jadwiga Kacprzyk, Wałsnów - Agnieszka Siwak oraz członkowie Rady Sołeckiej miejscowości Orońsko: Zygmunt Komór, Krzysztof Stanik i mieszkaniec Orońska Mirosław Białas. Zebrani zostali zapoznani z koncepcją planowanej przebudowy trasy krajowej Nr 7 na drogę kategorii ekspresowej na odcinku przebiegającym przez tren Gminy Orońsko.

Przedstawiono dwa warianty przebudowy. Wariant pierwszy oznaczony Nr 1 rozpoczynający się węzłem „Młodocin” położonym na gruntach Krogulczy Suchej i przebiegiem trasy śladem dotychczasowej trasy przechodzącej przez zabudowane tereny miejscowości Krogulcza Sucha, Orońsko, Dobrut i Wałsnów z węzłem i kładką dla pieszych w Orońsku, wiaduktem w Dobrucie i Wałsnowie. Ruch lokalny i autobusowy odbywałby się drogami pomocniczymi. Realizacja tego wariantu według oceny radnego Romana Woźniaka wiązałaby się z koniecznością wyburzeń kilku budynków mieszkalnych w Krogulczej Suchej i Orońsku. Dodatkowokonieczna byłaby budowa dróg lokalnych dojazdowych, utrudnianą komunikacją autobusową i samochodową. Zwiększyłby się ruch samochodowy w centrum Orońska ulicami Brandta, Osiedlową i Szkolną. Utrudniony byłby dostęp rolników do pól w miejscowości Krogulcza Sucha i Orońsko. Taki przebieg trasy stanowiłby barierę w rozwoju budownictwa mieszkaniowego i rozwoju gospodarczego w gminie Orońsko. Zakłóci dotychczasowy porządek urbanistyczny szczególnie w Orońsku niszcząc bezpowrotnie dotychczasową funkcjonalność, atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tej miejscowości. Wariant drugi oznaczony w koncepcji Nr 3 rozpoczynający się węzłem „Młodocin” (położonym w innym miejscu niż w wariancie Nr 1) na gruntach Krogulczy Suchej, po wschodniej stronie dotychczasowej trasy i przebiega nowym śladem stanowiąc w istocie obwodnicę miejscowości Krogulczej Suchej, Orońska, Dobruta i Wałsnowa. Cała planowana trasa przebiega przez niezabudowane i słabo wykorzystywane tereny rolnicze. Planowane jest wybudowanie wiaduktów w Krogulczy Suchej na drodze gminnej (na terenie Lasów Państwowych), w Orońsku na drogach powiatowych do Kowali i Rudy Wielkiej; w Dobrucie na drodze powiatowej do Śniadkowa i Jastrzębia oraz w Wałsnowie na drodze gminnej do Kuźni. Według radnego Romana Woźniaka realizacja tego wariantu w minimalny sposób ma zmiany komunikacyjne ruchu lokalnego, nie niszczy dotychczasowej organizacji i urbanistyki miejscowości Krogulczy Suchej, Orońska, Dobrut i Wałsnowa. Zyskujemy doskonałe połączenie lokalne pomiędzy Szydłowcem i Radomiem w postaci dotychczasowej drogi Nr 7. Obniżenie kategorii dotychczasowej drogi Nr 7 z drogi międzynarodowej na kategorię samorządową (wojewódzką lub powiatową) da możliwość zagospodarowania terenów do niej przyległych. Można spodziewać się rozwoju budownictwa, rozwoju gospodarczego i powstawanie firm handlowych i usługowych. Będzie to poważny impuls rozwoju Gminy Orońsko. Zebrani w głosowaniu niemal jednogłośnie (był tylko 1 głos wstrzymujący) opowiedzieli się za realizacją wariantu Nr 3 będącego obwodnicą Orońska i oznaczonego w dokumentacji kolorem zielonym. Wybrany wariant jest zgody ze stanowiskiem władz powiatu szydłowieckiego, przyjętego przez zarząd powiatu i komisję rozwoju, a oficjalnie prezentowanego przez Marka Sokołowskiego Przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu i Włodzimierza Górlickiego Starostę Szydłowieckiego, którzy opowiadają się za przebiegiem trasy na terenie powiatu poza zabudowanymi terenami miejscowości. Uczestnicy spotkania upoważnili Romana Woźniaka do przesłania pisemnego stanowiska do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. RoW


Tagi:                                    

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY GWARNY I RADOSNY!

21 marca 2007 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu odbył się Dzień Otwarty. Uczniowie okolicznych szkół gimnazjalnych wraz ze swoimi nauczycielami, mieli okazję odwiedzić naszą szkołę, dowiedzieć się czegoś o zasadach jej funkcjonowania oraz porozmawiać z nauczycielami i uczniami. Już przy „ścianie patrona” gimnazjalistów powitali przewodniczący szkoły oraz zastępca. Zainteresowani mogli zaopatrzyć się w foldery i ulotki o naszej szkole. Mieli również okazję obejrzeć kroniki szkolne (aktualne jak i archiwalne) oraz porozmawiać z uczniami liceum. Następnie gimnazjaliści, podzieleni na mniejsze grupy i pod opieką starszych kolegów z LO, rozpoczęli zwiedzanie naszej szkoły. W planie tej małej „wycieczki” była min. wizyta w pracowniach: polonistycznej, niemieckiej, angielskiej, biologicznej, informatycznej oraz w bibliotece szkolnej i centrum multimedialnym. W pracowni polonistycznej na uczniów czekała pani Katarzyna Szeloch, która przedstawiała im walory nowej klasy o profilu humanistyczno-dziennikarskim. Gimnazjaliści mieli okazję porozmawiać z naszą polonistką oraz uczniami klasy I a (o profilu humanistycznym). Kolejnym etapem zwiedzania była pracownia niemiecka, gdzie pani Iwona Różalska wraz ze swoimi wychowankami - uczniami klasy III c, służyła cenną radą oraz wskazówkami dotyczącymi nauki języków obcych w szkole. Zwiedzających urzekła swym niezwykłym wystrojem zwłaszcza pracownia biologiczna. Szczególne zainteresowanie wzbudziło akwarium pełne kolorowych rybek. Nauczycielka biologii, pani Małgorzata Dygas wraz z uczniami klasy I b, opowiedziała zwiedzającym o nauce w cieszącej się popularnością, klasie biologiczno-chemicznej. Ofertę nauczania w klasie z rozszerzonym programem języka angielskiego, która również cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, zaprezentował pan Ireneusz Kosno. Profesor przedstawiał pracę w klasie o tym profilu i szczegółowo odpowiadał na wszystkie pytania nurtujące uczniów. Pracownia informatyczna zaskoczyła gimnazjalistów dużą ilością sprzętu komputerowego, najnowszym oprogramowaniem oraz szybkim łączem internetowym. O walorach klasy matematyczo-informatycznej opowiadał profesor Jerzy Wiernicki. Wizyta gimnazjalistów w „szydłowieckim ogólniaku” upamiętniona została szeregiem zdjęć, z których kilka przedstawiamy. Większość znajduje się na stronie internetowej szkoły: www.liceum.webd.pl. Na wyrazy uznania zasługują również uczniowie naszej szkoły min. Kamil Szpunar, Mateusz Chrząszcz, Jarek Frankiewicz, Agata Minda, Marlena Wójcik, Ewelina Gil oraz Katarzyna Barszcz, którzy otoczyli swoich młodszych kolegów i koleżanki opieką, służyli radą i opowiadali o własnych doświadczeniach związanych z nauką w naszej szkole. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie Dnia Otwartego, również wszystkim gimnazjalistom, którzy nas odwiedzili – DO ZOBACZENIA W NASTĘPNYM ROKU SZKOLNYM! Anna Czarnecka

Od redakcji: Organizatorami Dnia Otwartego byli nauczyciele: Katarzyna Berus, Marzena Janowska, zaś współoraganizatorami Anna Czarnecka i Jerzy Wiernicki.


Tagi:                                    

Biskup Zygmunt Zimowski poprowadzi w Szydłowcu procesję z palmami i odprawi sumę w Niedzielę Męki Pańskiej

Biskup Zygmunt Zimowski w niedzielę 1 kwietnia, poprowadzi procesję Niedzieli Palmowej z szydłowieckiego Rynku do fary św. Zygmunta i odprawi mszę świętą o godzinie 12. W procesji od ubiegłego roku używana jest figura Pana Jezusa na osiołku, ludowa kopia słynnego oryginału rzeżby, który przechowywany jest w Muzeum Narodowym w Krakowie. Tradycyjnie juz w Szydłowcu w tym dniu odbędzie się kiermasz Wielkanocny.

Warto przypomnieć że dziś 30 marca, ulicami miasta przejdzie procesja drogi krzyżowej. Rozpoczęcie godz. 16.30 msza święta z komunią generalną, bezpośrednio po mszy świętej - droga krzyżowa. msk


Tagi:                                    

Powiatowy - Tenis stołowy.

24.03.2007 roku odbyły się zawody na szczeblu powiatowym w tenisie stołowym. Gospodarzami tychże zawodów był Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Poprzedziły je eliminacje szkolne, które miały na celu wyłonienie najlepszej czwórki tzw. "final four". Z 15 najlepszych uczniów w szkole (wyłonionych w Mistrzostwach Klas) do wzięcia udziału w eliminacjach zgłosiło się zaledwie 8 uczniów, spośród których najlepszymi okazali się: Zagdan Hubert (3D), Białek Jakub (3D), Dziwirek Radosław (3D), Jarząbek Damian (2D). Uczniowie ci reprezentowali na zawodach drużynę gospodarzy. Goście z ZSP nr 2 im. KOP w Szydłowcu wystąpili w następującym składzie: Bębenek Michał, Bębenek Rafał, Ślipek Dominik i Gałązka Paweł. Oprócz panów grały również niewiasty reprezentowane niestety tylko przez ekipę z ZSP Nr 2 w składzie: Buczek Elwira, Lachowska Monika, Cieloch Magdalena, Buczek Monika. Panowie zostali podzieleni na dwie grupy, w których rozgrywali bezpośrednie pojedynki metodą "każdy z każdym". Tylko po dwóch najlepszych z każdej grupy miało szansę wzięcia udziału w ścisłym finale. Zarówno w grupie pierwszej, jak i w grupie drugiej chłopców każdą szkołę reprezentowało po dwóch zawodników. U pań sytuacja była o tyle łatwiejsza do rozwiązania, że dziewczęta z ZSP nr 2 grały we cztery, w jednej grupie, też systemem "każdy z każdym". Po zaciętych i emocjonujących pojedynkach uzyskaliśmy następujące wyniki: -wśród chłopców: grupa I - 1. Zagdan Hubert ZSO nr 1 (sety 6:1) 2. Jarząbek Damian ZSO nr 1 (3:3) 3. Bębenek Rafał ZSP nr 2 (2:4) 4. Gałązka Paweł ZSP nr 2 (2:4) grupa II - 1. Białek Jakub ZSO nr 1 (6:3) 2. Bębenek Michał ZSP nr 2 (5:2) 3. Ślipek Dominik ZSP nr 2 (2:4) 4. Dziwirek Radosław ZSO nr 1 (2:5) W półfinale: Zagdan - Bębenek (0:2, I set 6:11; II set 8:11) Białek - Jarząbek (2:0, I set 11:4; II set 11:7) FINAŁ: mecz o 1 miejsce: Bębenek - Białek (2:0 I set 11:9, II set 11:9) mecz o 3 miejsce: Zagdan - Jarząbek (2:0 I set 11:9, II set 11:9) 1 miejsce Bębenek Michał ZSP nr 2 2 miejsce Białek Jakub ZSO nr 1 3 miejsce Zagdan Hubert ZSO nr 1 4 miejsce Jarząbek Damian ZSO nr 1 -wśród dziewcząt: 1 miejsce Buczek Monika (sety 6:1) 2 miejsce Cieloch Magdalena (5:2) 3 miejsce Lachowska Monika (2:4) 4 miejsce Buczek Elwira (0:6) wszystkie ZSP nr 2 Nagrody w postaci dyplomów wręczał koordynator powiatowego sportu Koniarczyk Andrzej, nadzorując przebieg imprezy. Opiekunami reprezentacji ZSP nr 2 byli mgr Mariusz Siwik, mgr Magdalena Wasik , opiekunem reprezentacji ZSO nr 1 im. H. Sienkiewicza był mgr Paweł Bloch. W tym czasie trwają przygotowania do kolejnych zawodów, rozgrywanych pomiędzy szydłowieckimi szkołami średnimi. Czas na koszykówkę (termin zawodów 18.04.2007r) kolejny raz w "Sienkiewiczu". Paweł Bloch


Tagi:                                    

Marsz dla Życia

Ważnym akcentem trwających w Polsce obchodów Trzeciego Narodowego Dnia Życia stał się „Marsz dla Życia” w Warszawie. Tysiące jego uczestników publicznie modliło się o pełną ochronę życia poczętego i o oddalenie widma zalegalizowania eutanazji, które zagraża każdemu żyjącemu człowiekowi, nie tylko ludziom starszym, mniej sprawnym, cierpiącym czy też nieuleczalnie chorym. Narodowy Dzień Życia zwrócił także uwagę na nasze aktualne problemy demograficzne i wprost z nimi związane sprawy prawnej i moralnej ochrony małżeństw. Każdego Polaka, a szczególnie polityków, powinien zasmucać fakt, że obecnie zawierane małżeństwa są mniej trwałe niż przed kilku czy kilkunastu laty. Znaczna jest liczba rozwodów i separacji. W samym tylko Radomiu, na każdy tysiąc nowo zawartych w 2005 roku małżeństw przypadało ponad 350 rozwodów, a blisko 20% procent dzieci rodzi się poza małżeństwem. I jeszcze jedna, bardzo niepokojąca statystyka. Otóż przeciętna Polka rodzi w swoim życiu tylko 1,24 dziecka - najmniej w całej Europie. To wszystko prowadzi do starzenia się ludności i zmniejszania się jej liczby. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego w 2030 roku będzie 35,7 miliona Polaków, a więc o kilka milionów mniej niż obecnie. Na dramatyzm tej sytuacji nakładają się z pewnością różne problemy, między innymi: bezrobocie, masowa emigracja za chlebem, czy tez brak mieszkań. Nie bez winy jest jednak i poprzedni parlament, który zlikwidował na przykład fundusz alimentacyjny, skrócił urlopy macierzyńskie i „zapomniał” o polityce parorodzinnej. Złe ustawy można szybko i niewielkim kosztem zmienić. Potrzebna jest tylko dobra wola i poczucie odpowiedzialności, których tym razem- miejmy nadzieję- nie zabraknie w polskim Sejmie! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Porozumienie zawarte

W Starostwie Powiatowym 27 marca 2007 zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej im Powstania Warszawskiego, Starostwem Powiatowym w Szydłowcu i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, dotyczące współpracy w zakresie utworzenia klasy o profilu ochrona granic. Ze strony Nadwiślańskiego O. SG porozumienie podpisał z-ca komendanta ppłk. Robert Gawryś, Powiat szydłowiecki reprezentował starosta Włodzimierz Górlicki, zaś szkołę dyrektor Maria Michajłow. Podpisanie dokumentów nastąpiło w obecności komendanta placówki Kielce kpt. Jarosława Muszyńskiego, por. Piotra Barańskiego. Radę Powiatu reprezentowali Marek Sokołowski i Waldemar Sowiński. Porozumienie zapewni szkole stałą instytucjonalna opiekę i pomoc Straży Granicznej w prowadzeniu klasy i organizacji świąt i uroczystości. msk


Tagi:                                    

Współczesny patriotyzm - zadanie i zobowiązanie każdego z nas

W dniu 20 marca br. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, odbyła się konferencja pt. „Patriotyzm elementem procesu wychowania”. Podczas konferencji w wystąpieniu podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Jacka Kotasa nakreślone zostały podstawowe przejawy współczesnego patriotyzmu.

  1. Znajomość historii, tradycji i wartości narodowych. Tak, jak nie można w sposób pełny i dojrzały kochać ludzi, których nie znamy, tak też nie można kochać i wspierać ojczyzny, jeśli nie znamy jej historii i nie rozumiemy jej potrzeb. Ważnym przejawem patriotyzmu jest interesowanie się własną ojczyzna, dobra znajomość jej historii i kultury, tradycji i wartości, a także obecnych uwarunkowań.


Tagi:                                    

Narodowy Dzień Życia

Od kilku dni trwają w naszej Ojczyźnie obchody III Narodowego Dnia Życia. Szkoda, że ten ważny dla społeczeństwa i jego przyszłości temat zauważają przede wszystkim media katolickie. Inne środki przekazu, szczególnie komercyjne, jak zwykle gonią za sensacjami i „przesłuchują” kolejne taśmy z plugawymi wypowiedziami prominentnych polityków i biznesmenów. Warto więc przypomnieć, że Narodowy Dzień Życia uchwalił Sejm RP, jeszcze w poprzedniej kadencji, w 2004 roku, i obchodzony jest corocznie 24 marca, a więc w przeddzień uroczystości Zwiastowania Pańskiego. W Kościele Katolickim Zwiastowanie Pańskie jest zarazem Dniem Świętości Życia. W tym roku, dzięki apelowi Ministra Edukacji Narodowej do przygotowania obchodów Narodowego Dnia Życia włączyły się liczne, choć nie wszystkie szkoły, które organizują dla uczniów zajęcia dotyczące ochrony życia. Uważam, że swój apel pan minister wypowiedział zbyt nieśmiało, jakby obawiał się że trafi on w próżnię. A przecież w każdej polskiej szkole pracują nauczyciele, którzy zajmują się wychowaniem do życia w rodzinie, i sprawa wychowywania dzieci i młodzieży jest nie tylko ich zawodowym, ale także moralnym obowiązkiem. Jestem przekonany, że w Polsce, mimo różnorakich przeszkód, szybko będzie poszerzał się krąg ludzi, także wśród polityków, świadomych faktu, że prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci jest niezbywalnym prawem każdego wolnego człowieka. Prawo to nie może więc być przedmiotem koalicyjnych targów, bo każdy wolny człowiek zawsze wybiera życie! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Mamy nowych ministrantów młodszych

W czwartek 22 marca, w czasie rekolekcji wielkopostnych dla uczniów klas ze szkoły podstawowej do grona ministrantów parafii św. Zygmunta w Szydłowcu, została przyjęta grupa dotychczasowych kandydatów. Po kilkumiesięcznym przygotowaniu duchowym i liturgicznym ministrantami zostali: Bąk Paweł, Marcin Indyka, Mateusz Jodła, Krzysztof Michalski, Adrian Nowak, Kamil Rogala, Mateusz Urbaniak, Emil Wielochowski, Maciej Wierzbowicz, Damian Ziółkowski. Nowym ministrantom życzymy wytrwałości i polecamy naszym modlitwom. Szczęść Boże. ks. Dariusz


Tagi:                                    

Apel Rady ds Rodziny Episkopatu Polski

Rada ds. Rodziny przy Episkopacie Polski apeluje do parlamentarzystów o konstytucyjne zagwarantowanie obrony życia ludzkiego od poczęcia. Specjalny list w tej sprawie podpisał jej przewodniczący bp Kazimierz Górny. Apeluje w nim również o modlitwę w tej intencji wszystkich wiernych oraz o rozmawianie z parlamentarzystami na ten temat. familiae.pl


Tagi:                                    

„Straszny” Trybunał

W okresie dyktatury komunistycznej sądy w Polsce były często miejscem sądowych zbrodni. Na śmierć i wieloletnie kary wiezienia skazywano politycznych przeciwników, ludzi niewinnych. To nie były sądowe pomyłki, ale z premedytacją orzekane zbrodnicze wyroki. Po roku 1989 polskie sądy zmieniły swoje oblicze; jest w nich obecnie więcej sprawiedliwości i prawa. Także prawa do życia i to każdego człowieka, nawet nienarodzonego. Nie wszyscy są z tego jednak zadowoleni i dlatego szukają „sprawiedliwości” dla siebie w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Niedawno unijni sędziowie, uznali, że Polska nie pozwalając na śmierć nienarodzonego dziecka złamała konwencję praw człowieka i podstawowych wolności. Matce, która w Polsce bezskutecznie zabiegała o aborcję, bo obawiała się pogorszenia swojego wzroku po porodzie, postanowiono przyznać „odszkodowanie” w wysokości 25 tysięcy euro. Jeżeli Polska nie odwoła się od tego wyroku do tak zwanej, nomen omen, Wielkiej Izby Trybunału, nasze Ministerstwo Zdrowia będzie musiało pokryć także znaczne koszty postępowania sądowego. Na tym przykładzie kolejny raz poznajemy ciemne strony unijnych instytucji i unijnych dyrektyw. Poznajemy jednak też i prawdziwe oblicze polskich prawników, etyków, lekarzy i polityków. Jest wśród nich wielu obrońców życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci! I w tym kontekście jakże ponuro i groźnie brzmi wołanie znanego posła - liberała, aby liderzy polityczni największych partii zobowiązali się do tego, że zaniechają działań na rzecz zmiany konstytucji i obowiązującej obecnie ustawy aborcyjnej. A wszystko być może po to, aby Trybunał w Strasburgu mógł cynicznie wydawać kolejne porażające wyroki! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Otwarcie kolejnego oddziału ZPO

19 marca b.r. w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym w Szydłowcu odbyło się otwarcie kolejnego oddziału zwiększającego bazę łóżkową. Prace remontowe i adaptacyjne pomieszczeń przeprowadzone zostały przez pracowników działu gospodarczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Starostwo Powiatowe w Szydłowcu przekazało kwotę 60 tys. na zakup niezbędnego wyposażenia, w tym łóżek. Dzięki pomocy poseł Ewy Kopacz, ZPO podpisał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczący świadczeń medycznych na opiekę długoterminową. Kontrakt ten pozwoli na samofinansowanie się Zakładu. Dyrektor SP ZZOZ Andrzej Piotrowski złożył Ewie Kopacz serdeczne podziękowania za okazane wsparcie i wyraził głębokie przekonanie o dalszej współpracy. PromStar


Tagi:                                    

Prawo do świątecznego wypoczynku

W Polsce dniami ustawowo wolnymi od pracy są niektóre święta kościelne, państwowe i wszystkie niedziele. W te dni każdy pracownik ma prawo do wypoczynku. Natomiast pracodawca, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy może wprawdzie zlecić wykonywanie pracy w niedziele i święta, ale tylko w wyjątkowych przypadkach. Jest sprawą oczywistą świąteczna praca w różnych służbach ratowniczych, w energetyce, transporcie osobowym, nawet w drobnym handlu i usługach. Ale czy wyjątkowym przypadkiem jest całodzienna, świąteczna praca w gęsto rozsianych po Polsce super i hipermarketach? Setki tysięcy pracowników tych handlowych gigantów praktycznie nie mają wolnych świąt i niedziel. Z punktu widzenia pracodawców ludzie ci uważani są jedynie za siłę roboczą. A przecież to są nasi rodacy. Nie wolno godzić się na odbieranie im prawa do życia rodzinnego i świątecznego wypoczynku. Obecnie jest to bardzo poważny problem społeczny. W ubiegłym tygodniu na spotkaniu ze związkowcami premier rządu podtrzymał, deklarowaną od lat wolę wprowadzenia ustawowego zakazu handlu w święta państwowe, przynajmniej w niektóre. Być może już w kwietniu Sejm podejmie prace nad ustawą o zakazie handlu w 12 głównych świąt w ciągu roku, m.in. Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało, Święto Niepodległości, 1 i 3 maja. Zakaz ten nie będzie dotyczył m.in. aptek czy stacji benzynowych. Projekt ma jednak bardzo wielu potężnych i majętnych przeciwników.


Tagi:                                    

"NAJAZD GIMNAZJALISTÓW"

Można śmiało przyznać, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KOP przeżył dziś tj pierwszego dnia wiosny, prawdziwy „najazd” trzecioklasistów z gimnazjów powiatu szydłowieckiego. Nie zmarnował się, więc wysiłek komisji rekrutacyjnej, dyrekcji i wszystkich ludzi, którzy sprawili, że Dzień Otwartej Szkoły był pełen atrakcji, a jednocześnie przebiegał sprawnie i odpowiedział na wiele pytań młodzieży szukającej drogi dalszego kształcenia. Wszystkich przybywających po kolei witała pani wicedyrektor Dorota Sokołowska, która udzielając informacji swoim humorem ożywiała niepewne twarze gimnazjalistów. Wspierana przez uczniowski chórek, zapraszała także do karaoke, a następnie zasięgania informacji u przedstawicieli Cechu Rzemiosł Różnych i do oglądania pokazu fryzjerskiego. Największą atrakcją okazało się jednak stoisko zorganizowane przez przedstawicieli Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z Kielc. Por. Zbigniew Chołuj wraz z współpracownikami prezentując sprzęt stosowany w pracy pograniczników np. kamerę termowizyjną, czy samochody wzbudzili duże zainteresowanie szczególnie wśród chłopców. Oprowadzani przez aktualnych uczniów szkoły gimnazjaliści mogli obejrzeć pracownie i przygotowane w nich pokazy oraz porozmawiać z nauczycielami i starszymi kolegami. Każdy mógł posilić się słodkim poczęstunkiem i wziąć ze sobą kolorową ulotkę informacyjną. Bardzo ważnym wydarzeniem tego dnia było również wręczenie nagród dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Starosta szydłowiecki i Rada Powiatu ufundowali odtwarzacze mp3 oraz atrakcyjne książki dla tych, którzy osiągnęli najwyższe średnie w pierwszym półroczu roku szkolnego 2006/07. Byli to w pionie klas licealnych: Jordan Sadza, Eulalia Pinda i Żaneta Stopa, w pionie technikalnych: Krzysztof Wojtaszewski, Mariusz Figlarski i Ewelina Jasik oraz w pionie klas zawodowych – Kamil Tarka.. Nagrody, które dowodzą szczerego zainteresowania powiatowych władz samorządowych szkołami im podległymi, wręczyli starosta Włodzimierz Górlicki, przewodniczący Rady Marek Sokołowski i wiceprzewodniczący Leszek Jaśkiewicz. Przy tej okazji Marek Sokołowski przekazał szkole od Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, na ręce pani dyrektor Marii Michajłow, złotą odznakę KOP, przeznaczoną do umieszczenia na tablicy pamiątkowej, której poświęcenie nastąpi 7 września tego roku. JPD


Tagi:                                    

Przygotowania do do objęcia patronatem Straży Granicznej obchodów 68 rocznicy Bitwy pod Barakiem

W ramach przygotowań do uroczystego nadanie Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych, imienia Korpusu Ochrony Pogranicza i obchodów 68 rocznicy Bitwy pod Barakiem, w której uczestniczyli żołnierze z Brygady KOP Podole z Czortkowa i Borszczowa; w Szydłowcu 20 marca przebywali na zaproszenie władz powiatu, oficerowie SG, pan kapitan Jarosław Uszyński komendant placówki Kielce, Nadwiślańskiego Oddziału SG i por. Piotr Barański, kierownik Sekcji Ogólnej Wydziału Prezydialnego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z Warszawy. Celem wizyty było omówienie programu uroczystości, które odbędą się 7 i 8 września 2007. Organizatorami tych uroczystości beda powiat szydłowiecki i Nadwiślański Oddział SG przy współorganizacyjnym zaangażowaniu władz miasta Szydłowiec i wójtów gmin powiatu szydłowieckiego. W czasie pobytu w Szydłowcu funkcjonariusze SG odwiedzili Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KOP, miejsca pamięci narodowej związane z walką żołnierzy KOP, na Ziemi Szydłowieckiej. Spotkali się także z władzami powiatu, burmistrzem Szydłowca i proboszczem fary św. Zygmunta księdzem dziekanem Adamem Radzimirskim. 21 marca w Dniu Otwartym w ZSP im. KOP, odbędzie sie prezentacja placówki Kielce SG, ma to związek z zamiarem utworzenia w szkole, od września 2007, klasy o profilu ochrona granic. msk


Tagi:                                    

Mapa zagrożeń

Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z priorytetów władz samorządowych powiatu. W styczniu przyjęta został program "Bezpieczny powiat Szydłowiecki", w ramach którego we współpracy z różnymi instytucjami, a przede wszystkim z władzami gmin powiatu, na kilka najbliższych lat zaplanowano działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa obywateli. Jednym z częstych zagrożeń są akty wandalizmu i inne z pozoru drobne zakłócenia porządku publicznego, które powodują wzrost poczucia zagrożenia i sprzyjają przestępczości. Skutecznym środkiem zapobieganiu tego typu naruszeniom prawa jest monitoring i wzmożony nadzór nad miejscami zagrożonymi. W tym celu w powiecie tworzona będzie mapa miejsc zagrożonych, które poddać trzeba wzmożonej kontroli lub przez inne działania odzyskać je dla społeczeństwa. Czasami wystarczy wyciąć krzaki, rozebrać pustostan, czy oświetlić zagrożone miejsce. Mieszkańcy Szydłowca zgłaszają choćby taki problem jak nocne "sportowe zawody" w celowaniu z butelek, czy puszek po piwie do pomnika zlokalizowanego przy Urzędzie Skarbowym. Interweniują także w sprawie objęcia nadzorem przejścia dla pieszych przy ulicy Kolejowej i Kościuszki, w porze porannej, kiedy to duża grupa dzieci kieruje się do szkoły na Folwarcznej z Osiedla przy Kolejowej. Takich miejsc zagrożonych w mieście i w powiecie jest znacznie więcej, jeśli ktoś z naszych czytelników chciałby wskazać inne miejsca jego zdaniem zagrożone przestępczością, może to uczynić poprzez interwencję do radnego ze swego rejonu lub do władz gminy, powiatu, czy bezpośrednio do szydłowieckiej policji. msk


Tagi:                                    

Uroczystość Świętego Józefa

19 marca, w liturgii Kościoła obchodzimy uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Bóg wybrał św. Józefa, aby troszczył się o Najświętsze Osoby na ziemi, o Jezusa Syna Bożego i Jego Dziewiczą Matkę Maryję. W historii Kościoła, zwracano uwagę na różne aspekty osobowości i misji św. Józefa, męża sprawiedliwego. Widziano w nim żywiciela Pana, opiekuna świętej Rodziny, troszczącego się o jej utrzymanie, podkreślano jego rolę jako stróża dziewictwa Matki Bożej, Jej Oblubieńca. W XIX wieku zwrócono uwagę na aspekt odpowiedzialności i opieki jaką św. Józef otaczał "pierwszy" Kościół, zgromadzony wokół Osoby Jezusa w Nazarecie. W 1870 roku, św. Józef został ogłoszony patronem Kościoła Powszechnego. Warto pamiętać o tym zawierzeniu, także teraz, kiedy tyle ataków godzi w Chrystusowy Kościół.

Papież Jan Paweł II w swej Adhortacje Apostolskiej „Redemptoris Custos” Zachęcał nas do kultu Świętego Józefa, do wzywania Jego orędownictwa przed Bogiem. Poniżej dwa fragmenty Adhortacje:


Tagi:                                    

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 19 marca, świętuje 15-lecie powstania. Jubileusz powiązany jest z nadaniem Ośrodkowi imienia Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, a także sztandaru. W kaplicy Ośrodka odprawiona została msza św. oraz dokonano poświęcenia sztandaru. W czasie uroczystości odbył się apel z okazji utworzenia COSSG. Nastąpiło otwarcie biblioteki i zaprezentowano dorobek Ośrodka. Odbył się również koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Ponadto, w dniu 20 marca 2007 roku, w godz. 9.00 – 14.00, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbędzie się dzień „Otwartej Szkoły”, w trakcie którego zwiedzającym zostanie zaprezentowana baza szkoleniowo - dydaktyczna. Minione 15 lat to dla Ośrodka okres trudnej, ale jednocześnie nowatorskiej pracy. Pierwsze zajęcia programowe w ramach Szkoły Specjalistów Służby Kandydackiej rozpoczęły się 22 czerwca 1992 roku. Od 1993 roku w Ośrodku prowadzono szkolenie funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej i stałej w zakresie szkoły podoficerskiej i chorążych. Przełomem dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej był rok 1995, gdy rozpoczęto szkolenie wymagane do mianowania na pierwszy stopień oficerski. Dzisiejsze oblicze Szkoły, to przede wszystkim dostosowanie jej do współczesnych potrzeb formacji. Nowocześnie wyposażona baza dydaktyczna i profesjonalnie przygotowana kadra stanowi o rzeczywistym potencjale Ośrodka. Szczególną troską kierownictwa Szkoły jest to, aby pobyt słuchaczy odbywał się w optymalnych warunkach, zarówno w odniesieniu do bazy socjalnej, jak i szkoleniowej. Duża część realizowanych projektów odbywa się przy wykorzystaniu środków z Funduszu Schengen. Z uwagi na potrzeby formacji wdrażane są nowe formy i kierunki szkoleń specjalistycznych. Należy do nich m.in. szkolenie kierowców, gdzie w ramach utworzonego Ośrodka Szkolenia Kierowców stało się możliwe prowadzenie nauki jazdy. Umożliwia to uzyskanie przez słuchaczy prawa jazdy kategorii „A” oraz prowadzenie zajęć doskonalących z jazdy taktycznej. Ponadto, kadra kładzie szczególny nacisk na naukę języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego). Przy współpracy z fundacją British Council wdrożony został nowy system szkolenia języka angielskiego. W ciągu 15 lat, mury Ośrodka opuściło ponad 1100 oficerów, 3500 chorążych oraz 2600 podoficerów, którzy realizują zadania na wszystkich granicach naszego kraju. W Koszalinie, jak i bezpośrednio w oddziałach Straży Granicznej, na różnego typu kursach i szkoleniach specjalistycznych, przeszkolono łącznie ponad 4900 funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. W obiektach koszalińskiego Ośrodka, w sposób ciągły, przebywa na szkoleniach realizowanych na różnych poziomach ponad 500 osób.

W Szydłowcu staraniem dyrekcji i nauczycieli ZSP im KOP, władz powiatu, za zgodą komendanta głównego SG gen. Mirosława Kuśmierczaka, przy czynnym zaangażowaniu dowództwa i funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału SG , już wkrótce utworzona zostanie klasa o profilu ochrony granic. Za kilka lat absolwenci tej klasy mają szanse dalszego szkolenia w koszalińskim Ośrodku, który od dziś nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Opr. msk


Tagi:                                    

Połączenie dwóch organizacji strzeleckich

Według informacji przekazanej przez inspektora Dariusza Nowińskiego z Łodzi, w imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego - 19 marca nastąpi oficjalne połączenie dwóch pokrewnych organizacji strzeleckich. Zgodnie z deklarację z dnia 26 listopada 2006 roku przyjętą w Szydłowcu (w gościnnym Domu Rzemiosła), o współpracy pomiędzy Związkiem Strzeleckim a Drużynami Strzeleckimi „Strzelec” oraz późniejszymi ustaleniami z dnia 26 i 27 stycznia b.r 19 marca nastąpi oficjalne połączenie dwóch organizacji strzeleckich. Połączenie zaakceptowało Walne zebranie członków Drużyn Strzeleckich z siedzibą w Tarnobrzegu, które postanowiło z dniem 15 marca zakończyć działalność organizacji a majątek przekazać na rzecz Związku Strzeleckiego z siedzibą w Łodzi. Obie organizacje z dniem 19 marca połączyły się zachowując tradycyjną nazwę z okresu II RP to jest Związek Strzelecki. Przedstawiciele DS „Strzelec” wejdą w skład Rady Związku Strzeleckiego. Dzięki połączeniu wzmocnił się potencjał kadrowy i organizacyjny Związku Strzeleckiego. Dzięki ujednoliceniu programów wychowawczo-szkoleniowych, w tym powołania wspólnej komisji, oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć, w tym: szkoleń, rajdów, zlotów, obozów, wzmocniło się oddziaływanie wychowawcze i promocyjne wspólnej organizacji. msk


Tagi:                                    

Rozmowy w sprawie drogi ekspresowej

23 marca mają odbyć się w Warszawie rozmowy władz samorzadowych z dyrektorem Dabrowskim dotyczace przebiegu drogi w rejonie Szydłowca. Obecnie rozważane sa dwie koncepcje przebiegu drogi, jedna obecnym śladem obwodnicy, druga za m. Szydłówek. msk


Tagi:                                    

Wyróżnienie najlepszych uczniów z ZSO nr 1 w Szydłowcu

13 marca br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, podczas V Sesji Popularnonaukowej, przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski oraz wicestarosta Roman Woźniak w imieniu Rady i Zarządu Powiatu wyróżnili najlepszych uczniów tej szkoły. Gratulacje za osiągnięte wyniki w nauce otrzymali: Agnieszka Ginter kl. Ic ( średnia za pierwsze półrocze 5,0), Paulina Kulita kl. Ib (4,86), Piotr Dróżdż kl. Ib ( 4,86), Joanna Sokołowska kl. Id ( 4,77) i Karolina Krzemińska kl. Ia (4,75). Wraz z życzeniami prymusom przekazane zostały upominki: odtwarzacze mp3 i egzemplarze albumu z apostolskich podróży Jana Pawła II wraz z dyplomami uznania. M. Depo


Tagi:                                    

Młodzieżowe rekolekcje u św. Zygmunta

W dniach 14-16 marca odbywają się w naszej parafii rekolekcje dla młodzieży ponadgimnazjalnej. W związku ze zbliżającym się nawiedzeniem naszej parafii przez Matkę Bożą w kopii obrazu Jasnogórskiego, tematem tych rekolekcji jest właśnie Maryja, jako nasza Matka, jako wspomożycielka i „asekuracja” podczas naszej życiowej drogi, jak również jako przykład wiary doskonałej dla każdego chrześcijanina. Pierwszy, jak i drugi dzień zaczął się porannym spotkaniem, które upłynęło na wychwalaniu Boga pieśnią oraz rozważaniu tego, co mówi do nas przez Słowo Boże. W naszych rozmyślaniach pomagają nam nauki ks. Damiana Drabikowskiego, który mówi między innymi o roli Maryi w naszym życiu oraz o potrzebie zawierzenia jej naszych życiowych planów. Wiele do myślenia dają również pantomimy. Wczorajsza, ukazywała zagubienie dzisiejszego człowieka na drogach naszego życia. Dzisiejsza, przedstawiała zjawisko, które niestety dość często możemy zaobserwować u współczesnej młodzieży: ucieczkę człowieka przed Panem Bogiem. Wieczorami młodzież gromadzi się w kościele, by spotkać się na rozmowie sam na sam z Jezusem ukrytym w małej Hosti. W rekolekcjach bierze udział około 500 młodych z dwóch szydłowieckich szkół ponadgimnazjalnych. Organizacyjne nad rekolekcjami czuwa ks. Wincentemu, dziękujemy mu za trud i zaangażowanie się w przygotowanie tych rekolekcji. Pomoc w zakresie dowozu młodzieży udzieliło także Starostwo Powiatowe. W wyniku rozmów starosty Włodzimierza Górlickiego, młodzież z okolic Szydłowca, na rekolekcje do kościoła w Szydłowcu, może dojechać w ramach wykupionego biletu miesięcznego specjalnymi kursami autobusów PKS Starachowice. JS


Tagi:                                    

Nowe kierunki w ZSP nr 2

"Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia, Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, aby samo wiedzieć chciało". Słowa Janusza Korczaka na najbliższe lata wytyczają kierunki pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych (od września) im. KOP w Szydłowcu. Naszą dumą staje się opieka nad szkołą Straży Granicznej. Dzięki tej nawiązanej współpracy chcemy wszystkich zaprosić na wrześniowe obchody nadania szkole nowego imienia i wielkie świętowanie sześćdziesięciu lat jej istnienia. Teraz jednak za oknem wiosna, czas budzenia do życia i czas wyborów. Gimnazjalistom, którzy dumają nad własną przyszłością, chcemy zaproponować bogatą ofertę edukacyjną. W szkole funkcjonują Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, dlatego na rok szkolny 2007/2008 przygotowaliśmy ogromny wybór.

W liceum ogólnokształcącym zapraszamy uczniów do klasy ochrona granic. To pierwsza w Polsce klasa, która w ramach zajęć w szkole realizować będzie podstawy funkcjonowania Straży Granicznej. Pojawią się treści związane ze służbą graniczną i prawem wykorzystywanym przez funkcjonariuszy, będą też elementy sztuk walki. Niektórzy nazywają tę klasę mundurową, bo zajęcia prowadzić będzie kapitan Nadwiślańskiej Jednostki Straży Granicznej z Kielc. Dla uczniów przewidziane zostały obozy szkoleniowe w stanicach lub placówkach pograniczników. Dla absolwentów przewidziano preferencje przy naborze do Straży Granicznej. Najlepsi uczniowie według otrzymanych zapewnień, o ile przejdą procedury przyjęcia będą mieli zagwarantowane przyjęcie do służby. Warunkiem jest dobre zdrowie i odpowiednia średnia na koniec nauki. Warto dodać, że najbliższa placówka SG znajduję się w Kielcach, w ciągu zaś dwóch lat ma powstać placówka SG w Radomiu. Doskonale przyjęła się u nas klasa prawno – europejska. Wymarzona dla wszystkich, którzy w przyszłości chcą studiować prawo, dziennikarstwo, socjologię, politologię lub nauki polityczne. Powinni ją wybrać ci, którzy zainteresowani są przedmiotami humanistycznymi. Uczniowie chodzący do prawno –europejskiej będą mieli więcej polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. W ramach nauki przewidziano wycieczki do teatru, Sejmu, na Giełdę Papierów Wartościowych. Uczniowie są zapraszani np. na sesję Rady Powiatu. Zaplanowaliśmy, że absolwenci tej klasy będą obeznani z życiem kulturalnym i społecznym kraju. Dla zainteresowanych sportem przygotowaliśmy klasę sportowo - turystyczną To idealna klasa dla lubiących wf, turystykę, piesze wędrówki i ducha rywalizacji. Wiemy, że dla wielu absolwentów gimnazjum wybór zawodu w wieku 16 lat to ogromny problem. Co dalej robić? AWF czy uniwersytet? Dlatego w ramach tej klasy dajemy szansę pomyślenia wszystkim tym, którzy są rozdarci między zaangażowaniem we własne życie sportowe lub w propagowanie sportu wśród innych. Wszyscy uczniowie będą mieli dodatkowe godziny wychowania fizycznego i każdy z nich wybierze sekcję sportową, w której chciałby się rozwijać. Może to być siatkówka, koszykówka, piłka nożna lub tenis stołowy czy nawet fitness. Ponadto uczniowie będą mieli więcej godzin geografii oraz języka obcego, po to by w przyszłości z powodzeniem mogli studiować np. turystykę. W klasie informatycznej z elementami grafiki komputerowej i aplikacji internetowych swoje miejsce na liście powinni znaleźć wszyscy, których zajmuje komputer i jego możliwości. Uczniom tej klasy proponujemy zgłębianie tajników wiedzy informatycznej oraz ukierunkowanie na przyszłą profesję. Po pierwszym roku nauki zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach. Każdy z przyjętych sam zdecyduje czy począwszy od drugiej klasy chciałby poznawać tajniki grafiki komputerowej czy aplikacji internetowych.


Tagi:                                    

„Sienkiewicz” proponuje.

Rozpoczął się nabór do Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu na rok szkolny 2007/2008. Niewątpliwym atutem szkoły jest bezpieczeństwo uczniów oraz dostępność szkoły dla dojeżdżających. Nauka języków obcych odbywa się z podziałem na grupy zaawansowania. Uczniowie wybierają dwa języki obce spośród: j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. francuski, j. rosyjski. W ofercie rekrutacyjnej znajdują się klasy o profilach od lat sprawdzonych i cieszących się dużym powodzeniem wśród uczniów: klasa biologiczno-chemiczna, ogólna z rozszerzonym językiem angielskim oraz informatyczno - matematycznym. Na nadchodzący rok szkolny przygotowujemy także nowe propozycje: klasę humanistyczno -dziennikarską oraz psychologiczno-pedagogiczną. Pierwszy profil dotyczyłby dziennikarstwa prasowego, telewizyjnego jak i radiowego. Zajęcia poparte byłyby warsztatami. Chcemy nawiązać stałą współpracę z mediami także lokalnymi. Klasa psychologiczno-pedagogiczna miałaby przygotowywać do studiów na pokrewnych kierunkach oraz do przyszłej pracy zawodowej. Wydatną pomoc w tworzeniu tej klasy szkoła otrzymuje od Pani Bożenny Kosieniewicz dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz jej pracownic. Z Jej inicjatywy w maju odbędą się warsztaty psychologiczne dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby rozpocząć naukę w tej klasie. Ponadto szkoła chce roztoczyć opiekę nad uczniami zdolnymi poprzez umożliwienie im kontaktu z pracownikami wyższych uczelni. Kontakty miałyby umożliwiać udział naszej młodzieży w sesjach popularnonaukowych, sympozjach a także podejmowanie wspólnych projektów dydaktycznych. Jesteśmy w trakcie rozmów z dwiema wyższymi uczelniami. W przygotowaniu jest umowa, którą szkoła chce podpisać z jedną z nich. Umowa dotyczyłaby między innymi objęcia całkowitą opieką nad tymi klasami. Mamy nadzieję, że tegoroczna oferta edukacyjna znajdzie uznanie w oczach „szydłowieckich” gimnazjalistów i ich rodziców. Stale rosnący poziom kształcenia, podnosząca się średnia ocen, dobre wyniki matur, dobra frekwencja uczniów oraz ich bezpieczeństwo (przyjmujemy uczniów z oceną z zachowania, co najmniej poprawną) to fakty. W szkole hołdujemy zasadzie, że każdy uczeń jest zdolny, należy jedynie tę zdolność w nim odkryć. Do zobaczenia w murach poczciwego „Sienkiewicza”. Dyrektor szkoły Karol Kopycki


Tagi:                                    

Było prawo...?

Od kilku dni wiemy na pewno, że w kilkuset gminach nie ma już groźby wcześniejszych wyborów samorządowych. Trybunał Konstytucyjny uznał, iż Parlament, i to jeszcze poprzedniej kadencji, przyjął ustawę regulującą porządek prawny, związany z wyborami samorządowymi, niezgodnie z Konstytucją. Dziś nawet wybitni znawcy prawa i Konstytucji, zwani konstytucjonalistami, nie maja już wątpliwości, że przy pozbawianiu mandatów samorządowców, którzy spóźnili się ze złożeniem stosownych oświadczeń majątkowych, naruszenie prawa było oczywiste. Wniosek z tego taki, że to nie samorządowcy z prezydentem stolicy naruszyli prawo, ale te rady, które posłuchały wojewodów i wygasiły mandaty swoim radnym i gospodarzom miast i gmin. Ci radni zaś, którzy mieli świadomość złamania prawa, chcieli być uczciwi i dobrowolnie złożyli mandaty, stracili je bezpowrotnie. Po prostu pospieszyli się i sami są sobie winni! Ale czy wolno było postąpić tak, jak inni w podobnej sytuacji, którym obowiązujące prawo naruszyło osobisty interes, ale nie chcieli się temu prawu podporządkować i podjęli walkę o jego zmianę? W tej konkretnej sprawie widać, że przepisy prawa szanują głównie ludzi rzetelni i odpowiedzialni. A może naiwni? Kiedyś mówiło się, że prawo obowiązuje tylko ludzi ubogich; bogaci zawsze sobie z nim poradzą. Od tego przecież są sądy i trybunały, a w nich też pracują... tylko ludzie. Bardzo bym chciał, aby przywołany przykład, ustanowionego przez Sejm „bubla”, nie zachwiał w nas oczywistego pragnienia prawa i sprawiedliwości! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Dobry dzień dla władz miasta

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, o niezgodności z Konstytucją RP przepisów o wygaszaniu mandatów, ma duże znaczenie także dla naszej lokalnej społeczności. Rozpoczęta procedurą wygaszenia mandatu burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego, dzięki takiemu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego należy spodziewać się że zostanie umorzona. Z pewnością służy to uspokojeniu sytuacji i merytorycznej pracy władz miejskich. Burmistrz A. Jarzyński w rozmowie z jedną gazet lokalnych powiedział, że orzeczenie Trybunału przyjął z ogromną ulgą. Z zaistniałej sytuacji wnioski wyciągnąć winni także twórcy prawa, które spowodowało tyle zamieszania. Dość powiedzieć że, niektórzy samorządowcy już utracili mandaty, tak się stało w pobliskim Jastrzębiu, gdzie rada gminy wygasiła mandaty czterem radnym, a wojewoda już zarządził ponowne wybory. msk


Tagi:                                    

Autobusy PKS Starachowice dowiozą młodzież na rekolekcje

W wyniku rozmów starań starosty Włodzimierza Górlickiego i władz powiatu, młodzież na rekolekcje do kościoła w Szydłowcu, będzie mogła dojechać w ramach wykupionego biletu miesięcznego specjalnymi kursami autobusów PKS Starachowice. Zarysowuje się bardzo udana współpraca w zakresie świadczenia przewozów pomiędzy PKS Starachowice a powiatem szydłowieckim. Wszystkie zgłaszane przez władze powiatowe postulaty zostały uwzględnione przez kierownictwo firmy, będzie to miało bardzo duży pozytywny wpływ na możliwości dojazdu do Szydłowca młodzieży szkolnej i innych pasażerów komunikacji zbiorowej. Więcej informacji na temat specjalnych kursów autobusów, można uzyskać w szkołach i na dworcu PKS w Szydłowcu. msk


Tagi:                                    

W trosce o godność od chwili poczęcia!

14 marca, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rozpocznie swoje 37 posiedzenie. Będzie to szczególna sesja, ponieważ porządek obrad może być uzupełniony o bardzo głośną od lat i ważną sprawę. Otóż Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP, w kwestii prawnej ochrony życia od momentu poczęcia, zakończyła trwające od sześciu miesięcy prace i zamierza przedłożyć Sejmowi gotowy projekt stosownej ustawy. Komisja przyjęła poprawkę mówiącą o tym, że człowiek posiada niezbywalną godność "od chwili poczęcia". O taki też zapis należy uzupełnić naszą Konstytucję! Od stycznia 1993 roku obowiązuje w Polsce ustawa „o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”. Już sam tytuł wskazuje jednoznacznie, że dopuszcza ona prawo do aborcji i uchyla karalność niektórych, konkretnie w czterech przypadkach, zabiegów przerywania ciąży. Kilkanaście lat temu ustawa to była swoistym kompromisem, zawartym po to, aby uchylić ustanowione przez komunistów w PRL-u zbrodnicze „prawo” do aborcji . Dziś nie mamy już wątpliwości, że śmierć milionów dzieci nienarodzonych, to największa tragedia w naszej Ojczyźnie. Zostawiona 14 lat temu „aborcyjna furtka” podważa bezwarunkowe przecież prawo do życia każdego człowieka, także już poczętego, choć jeszcze nie narodzonego. Wyrażam nadzieję, że podjęta przez prawicowych posłów próba prawnego zamknięcia tej furtki powiedzie się w tej kadencji, choć z pewnością nie będzie to łatwe! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Akcja Katolicka na spotkaniu w Ratuszu

6 marca odbyło się w Ratuszu spotkanie z członkiniami Akcji Katolickiej, które kwestowały na budowę pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II. Kwesta prowadzona była przed kościołem św. Zygmunta, w niedzielę 25 lutego, po wszystkich mszach świętych. W ciągu jednego dnia udało się zebrać prawie 3400 złotych. Wręczając podziękowania przybyłym na uroczystość burmistrz Andrzej Jarzyński powiedział: „Dzięki Państwa zaangażowaniu będzie możliwa realizacja tego szczytnego przedsięwzięcia upamiętniającego postać największego Papieża - Polaka”. W akcji zbierania funduszy wzięło udział 15 osób. Stosowne podziękowanie otrzymał również opiekun Akcji ks. Dariusz Maciejczak. Ponowna zbiórka na ten cel odbędzie się 18 marca.

prum


Tagi:                                    

Dziennikarze katoliccy apelują o wzmocnienie prawne ochrony życia

Z apelem o poparcie inicjatywy wzmocnienia prawnej ochrony życia człowieka poprzez szczegółowy zapis w konstytucji, zwrócił się w piątek 9 marca Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Chodzi o uzupełnienie art. 30 konstytucji o słowa: "Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi niezbywalne prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci". Komisja nadzwyczajna, zajmująca się projektem zmian w konstytucji w kwestii ochrony życia poczętego, przyjęła poprawkę zmieniającą art. 30 konstytucji, mówiącą o tym, że człowiek posiada niezbywalną godność "od chwili poczęcia". Autorzy apelu, przekazanego PAP, przypominają słowa papieża Jana Pawła II skierowane w 1987 roku do uczestników kongresu w Rzymie na temat "Prawo do życia a Europa". Ojciec Święty powiedział wówczas m.in.: "Bezwarunkowe poszanowanie prawa do życia osoby ludzkiej już poczętej, a jeszcze nie narodzonej, jest jednym z fundamentów, na których opiera się każde cywilizowane społeczeństwo (...) Nie trzeba powoływać się na zasady wiary chrześcijańskiej, by zrozumieć te podstawowe prawdy. Odwołując się do nich, Kościół nie dąży do wprowadzenia państwa chrześcijańskiego, pragnie jedynie popierać rozwój państwa ludzkiego. Takiego państwa, które uznaje za swój główny obowiązek obronę podstawowych praw osoby ludzkiej, a zwłaszcza najsłabszych". Symboliczne wydaje się autorom apelu wykorzystanie postkomunistycznego Święta Kobiet do podważania zasady i oczywistego obowiązku chronienia życia dziecka poczętego - do odrzucania nauczania pozostawionego nam przez Jana Pawła II. Autorzy apelu podkreślają "jasne określenie ochrony życia (...) prosto sformułowane językiem nauki: że kod genetyczny określa godność osoby ludzkiej, która ma swoje prawa od poczęcia do naturalnej śmierci, a prawo każdej osoby do życia to również potrzeba ochrony przed eksperymentami genetycznymi". Według autorów apelu, wolność wyrażania opinii, wolność słowa jest jedną z najbardziej podstawowych wartości, ale "nie wyższa od wartości najwyższej - życia ludzkiego". Wyrażają też głęboką nadzieję, że ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci "będzie podstawową wartością IV Rzeczpospolitej różniącą wyraźnie ten kolejny czas wzrastania w wolności Ojczyzny - od bolesnych "kompromisów" II i III RP". "Pamięć historyczna doświadczenia nazizmu i komunizmu oraz "trendy" współczesności, która próbuje aborcje i eutanazje ukonstytuować, mobilizuje nasze działania do rzeczywistej ochrony życia, jako najważniejszej wartości. Dziwny to czas, gdy człowiek walczy o prawo do własnego życia... gdy niepamięć zaciera tak szybko podstawy nauki Ojca Świętego Jana Pawła II" - podkreślają autorzy apelu.

autor artykułu: kk-pap


Tagi:                                    

Sesja bez gości

W piątek 9 marca w Sali kominkowej Zamku, odbyła się Sesja Rady Miasta, na której pod głosowanie poddano wniosek wojewody mazowieckiego Jacka Sasina, o wygaszenie mandatu burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego. Sesja zwołana dość konspiracyjnie, bez zaproszonych gości, przebiegła bez większych problemów dla burmistrza, radni bowiem nie wyrazili zgody na wygaszenie mandatu. Tylko jeden radny głosował za przyjęciem uchwały, zawnioskowanej przez wojewodę. Następny ruch teraz należy do wojewody, który jak można się spodziewać wyda uchwałę zastępczą. Rada Miasta biorąc pod uwagę wynik piątkowego głosowania, sprawę skieruje do Sądu. Ponowne wybory burmistrza, najprawdopodobniej mogą się odbyć za 3-6 miesięcy. Wcześniej w mieście może pojawić się komisarz. Wyborów może nie być, gdy wyrok Sądu, będzie korzystny dla obecnego włodarza miasta. ms


; Autor:
Tagi:                                    

Coraz więcej skandali, a coraz mniej prawdy w mediach

Coraz więcej skandali, a coraz mniej prawdy - tak według włoskiej Caritas często prezentują się media na całym świecie. Dlatego też organizacja lansuje kampanię mającą na celu stworzenie alternatywnych źródeł informacji. Inicjatywa jest owocem Światowego Forum Społecznego, które odbyło się w styczniu w Nairobi. Ukazano na nim jak bardzo media, szczególnie wielkie korporacje i agencje prasowe, uzależnione są od interesów politycznych i ekonomicznych. W konfrontacji z nimi często przegrywa prawda. Jako prosty przykład włoska Caritas pokazuje zapomniane przez światowe media konflikty w Afryce. Antidotum na tę sytuację mogłyby być niezależne źródła informacji. Caritas wymienia tu m.in. istniejące na danym terenie ruchy, organizacje czy choćby Kościoły lokalne. Liczy też na większą współpracę z lokalnymi mediami. Wskazuje przy tym, że aby móc utworzyć "wiarygodną i niezależną sieć informacyjną" trzeba zainwestować w przygotowanie kompetentnych pracowników. Tylko ci którzy "wsłuchują się w głos biednych i opuszczonych mogą nas prawdziwie informować o ich losie" - czytamy w komunikacie włoskiej Caritas. Organizacja zapowiada, że dołoży starań by w światowych mediach można było usłyszeć "głos tych, którzy głosu nie mają". KAI


; Autor:
Tagi:                                    

Gmina Szydłowiec ma uchwalony budżet na 2007 rok

7 marca na sesji Rady Miejskiej w Szydłowcu Radni głosowali nad przyjęciem budżetu na 2007 rok. Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Iwona Czarnota. Plan dochodów budżetu ujęty w budżecie zamyka się kwotą 36.798.912 zł Na kwotę tą składają się następujące dochody: 1.Dochody własne gminy 11.957.790 zł stanowiące 32,4% planu dochodów ogółem. 2.Dotacje celowe, środki pomocowe i środki pozabudżetowe ujęte w budżecie i przeznaczone po stronie wydatkowej na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy na podstawie wstępnych informacji Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz umowy z Urzędem Marszałkowskim - to kwota 9.773.706 zł, która stanowi 26,5 % planu dochodów ogółem 3. Subwencja ogólna dla gminy to kwota 15.133.906 zł i stanowi 41,1% planu dochodów ogółem. Planowane na 2007 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w kwocie 2.203.908 zł, co stanowi 5,98% planu dochodów ogółem . Planowane przychody w budżecie 2007 roku na realizację wydatków to zaciągnięcie pożyczki w kwocie 259.200 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie. Założona na rok 2007 nadwyżka budżetu wynosi 1.944.708 zł i pzeznaczona zostaje na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Plan wydatków budżetowych ujętych w budżecie gminy na 2007 rok zamyka się kwotą 34.854.204zł . w tym : - wydatki inwestycyjne i majątkowe to kwota 2.914.339 zł tj. 8,4 % planu finansowane : środki własne Gminy – 1.145.308 zł pożyczka z WFOŚiGW –259.200 zł planowane dotacje z FOGR – 100.000 zł planowane dotacje Kontrakt Wojewódzki – 250.000 zł wpłata Komitetu Społecznego – 164.000 zł pomoc finansowa komponent edukacja – 100.000 zł środki ze ZPORR i budżetu państwa – 475.831 zł pomoc finansowa – sport – 70.000 zł środki od Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” – 50.000 zł pomoc finansowa – wodociągowanie – 300.000 zł - wydatki bieżące kwota 31.939.865 zł, co stanowi 91,6 % planu - finansowane : środki własne gminy – 8.328.084 zł subwencje – 15.133.906 zł dotacje celowe – 8.477.875 zł W ramach wydatków bieżących zostały ujęte spłaty zobowiązań Oświaty za lata 2000-2002 w ogólnej kwocie 609.508 zł w tym : Umowa o ratalnej spłacie zobowiązań wobec ZUS - 609.508 zł Zatem na realizację zadań bieżących 2007 roku pozostaje kwota 31.330.357 zł. Na 20 obecnych na sesji radnych za przyjęciem budżetu głosowało 19 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. wg. promocja UM


; Autor:
Tagi:                                    

Wiosenne życzenia dla Pań!

Z okazji Dnia Kobiet, naszym czytelniczkom sładamy życzenia ciepła pięknej miłości. Wiele łaski Bożej w życiu osobistym i rodzinnym. Codziennie wielu powodów do prawdziwej radości. Niech szczęście, dobro i piękno towarzyszy na drogach życia. Redakcja


; Autor:
Tagi:                                    

Życzymy, życzymy...

Po raz pierwszy „dzień kobiet” obchodzono 150 lat temu za Oceanem w Nowym Jorku i nie miał on wówczas żadnego politycznego podtekstu. W Polsce obchody tego świeckiego „obrządku” upowszechniły się w czasach PRL-u, a oficjalne uroczystości państwowe, ze szczególnym adorowaniem pań organizowano jeszcze pod koniec lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Dla Organizacji Narodów Zjednoczonych jest to Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie. Wiele naszych pań i dziewcząt uważa, że właśnie dziś należą im się życzenia i kwiaty . Panowie w zasadzie podzielają ten pogląd i „święto kobiet” nadal jest popularne i to nawet bardziej niż lutowe „walentynki”. Wolny zaś rynek sprawił, że pięknych kwiatów i to po przystępnej cenie jest wiele; szkoda tylko, że w większości pochodzą z zagranicy. Natomiast życzenia koniecznie muszą być szczere, tradycyjnie uśmiechnięte i polskie. Jeżeli kogoś razi taka forma okazywania kobietom należnego szacunku i wdzięczności, może uczynić to na wiele innych sposobów. W internecie bez trudu znajdzie się obszerną propozycję okolicznościowych przemówień, wierszy, gotowych sms-ów , wirtualnych pocztówek. Jeżeli chodzi o mnie, to zdecydowanie preferuję czerwony goździk lub dwa tulipany. Kiedy spojrzymy w kalendarz w miesiącu marcu czeka nas jeszcze kilka „uśmiechniętych dni”, w które warto przyjaźnie nasze panie pozdrowić. Otóż 19 marca jest „dzień oświadczyn”, 21 –„pierwszy dzień wiosny”, a trochę wcześniej, 17 marca – „dzień łodzi podwodnej”. Jan Rejczak


; Autor:
Tagi:                                    

Wizyta przedstawicieli Straży Granicznej w Szydłowcu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KOP gościł 7 marca przedstawicieli Straży Granicznej z placówki Kielce Nadwiślańskiego Oddziału SG. Celem przyjazdu do Szydłowca, panów kapitana Jarosława Uszyńskiego i kapitana Grzegorza Dąbrowskiego, było omówienie z dyrekcja szkoły kwestii związanych z utworzeniem klasy „ochrony granic” i podjęciem innych form współpracy ze szkołą, nad którą opiekę objął Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. Już teraz zaproszono 30 uczniów szkoły na koszt SG, do Warszawy na uroczystości 16 lecia powołania Straży Granicznej, które odbędą się w maju przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Jednym z tematów spotkania było zapoznanie się z planem uroczystości zmiany imienia szkoły i nadania nowego sztandaru. Uroczystość przy bogatym zaangażowaniu Straży Granicznej planowana jest w pierwszych dniach września 2007 roku. Główne uroczystości odbędą się 8 września, w 68 rocznicę Bitwy pod Barakiem, w której uczestniczyli żołnierze Wojska Polskiego i formacji granicznej II RP: Korpusu Ochrony Pogranicza. msk


; Autor:
Tagi:                                    

88. rocznica śmierci płk Leopolda Lisa-Kuli.

Dziś 7 marca przypada 88. rocznica śmierci płk Leopolda Lisa-Kuli. Leopold Kula urodził się 11 listopada 1896 roku w Kosinie w powiecie łańcuckim, jako syn Tomasza-pracownika administracji kolei oraz Elżbiety z Czajkowskich. W 1912 roku wstępuje do Związku Strzeleckiego. Rok później kończy kurs oficerski z bardzo wysoką notą, co daje mu prawo do noszenia tzw. ”Odznaki Parasola” (według projektu Włodzimierza Przerwy-Tetmayera). Po powołaniu do życia Legionów Polskich, Lis-Kula pełni coraz to wyższe funkcje dowódcze. W czasie walk legionowych wsławił się w bitwach pod Krzywopłotami (9-21 listopada 1914 roku), Łowczówkiem (22-26 grudnia 1914 roku), Kamieniuchą, Kostiuchnówką, nad Nidą. W Wadowicach zdaje maturę. Za waleczność zostaje często wyróżniany, odznaczony odznaką „ Za Wierną Służbę”, a za udział w zdobyciu Kukli pruskim Krzyżem Żelaznym. 1916/1917 oddelegowany do Warszawy przez J. Piłsudskiego do tajnej POW, tam jest wykładowcą. Po tak zwanym ‘’kryzysie przysięgowym”zostaje wysłany na front włoski w ramach CK Armii. Ciężko ranny pod Cordelazzo, wraca na początku 1918 roku do Polski. Po powrocie aktywnie działa w POW. W listopadzie 1918 roku ogłosił mobilizację POW na Ukrainie, jej celem było wspomożenie walką Polaków o Kresy Południowo-wschodnie oraz odsiecz Lwowa. W grudniu 1918 roku awansowany do stopnia majora. Brał udział w ciężkich bojach pod Poryckiem (1-2 marca), i pod Torczynem (6-7 marca 1919 roku). W tej ostatniej bitwie poległ mając niespełna 23 lata życia. W komunikacie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wydanym 8 marca napisano: "Młoda armia polska straciła jednego z najlepszych swych oficerów”. Pogrzeb Lisa-Kuli był wielką manifestacją. Na wstędze wieńca od Naczelnika Państwa było napisane „Memu dzielnemu chłopcu-Józef Piłsudski”. Lis-Kula pochowany został na Cmentarzu na Pobitnem w Rzeszowie. Pośmiertnie został awansowany do stopnia podpułkownika wraz z weryfikacją do stopnia pułkownika. Kult bohaterskiego oficera Lisa-Kuli był bardzo żywy w okresie II RP. Z uwagi na bardzo młody wiek i wyjątkowe zdolności bojowe, organizacyjne i przywódcze, był wzorem dla młodego pokolenia w pracach wychowawczych, członków Związku Strzeleckiego, Harcerzy i innych. Postać Lisa-Kuli spopularyzowana został także dzięki autorom literackim, a szczególnie piosenka „Rapsod o pułkowniku Lisie-Kuli” autorstwa Adama Kowalskiego. W okresie PRL postać Lisa-Kuli znajdowała się na politycznym indeksie. Lis-Kula odznaczony był m.in. Krzyżem Virtuti Militari i pośmiertnie Krzyżem Niepodległości z Mieczami. Własnej rodziny nie założył. W młodości jego wychowaniem zajmowała się głównie matka, która uczyła syna umiłowania Ojczyzny i ludzi oraz prawości postępowania. II LO w Rzeszowie przy ul. Ks. Jałowego, szkoła do której przed laty uczęszczał nosi obecnie jego imię. opr. R. Burek


; Autor:
Tagi:                                    

Podziękowania od Wojewody

W odpowiedzi na list gratulacyjny z okazji objęcia funkcji Wojewody Mazowieckiego, nowo powołany wojewoda Jacek Sasin przesłał na ręce przewodniczącego Rady Powiatu Szydłowieckiego słowa wdzięczności za pamięć i okazaną sympatię. Jednocześnie zapewnił o swoim wsparciu w rozwiązywaniu wielu istotnych problemów, z jakimi mają do czynienia mieszkańcy miast i gmin mazowieckich. Wyraził nadzieję na dobrą współpracę i życzył sukcesów w działaniach podejmowanych na rzecz pomyślności mieszkańców naszego regionu. Pr.S.


; Autor:
Tagi:                                    

Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym

Szydłowiecki US organizuje w sobotę 24 marca "Dzień Otwarty" Urząd będzie czynny w tym dniu od 9.00 do 13.00 Celem tej ogólnopolskiej akcji jest przybliżenie podatnikom specyfiki pracy urzędu oraz pokazania, że jest on przyjazny podatnikom i otwarty na ich potrzeby. W trakcie „Dnia Otwartego” będzie można: -zapoznać się z codzienną praktyką funkcjonowania Urzędu Skarbowego (zasadami organizacji pracy Urzędu, specyfiką tej pracy na poszczególnych stanowiskach, zadaniami wykonywanymi przez Urząd, itp.), -uzyskać wszelkie informacje na temat rocznego rozliczenia podatku dochodowego PIT, -złożyć zeznanie podatkowe, -uzyskać informacje na temat zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym i złożyć stosowny wniosek, -wypełnić anonimową ankietę dotyczącą „ Dnia Otwartego”. Marta Jakubowska US


; Autor:
Tagi:                                    

Pełne zaćmienie

Tak, to już przedwiośnie. Dni coraz dłuższe a noce coraz piękniejsze i do tego księżyc w pełni! Z soboty na niedzielę mieliśmy okazję do podziwiania „gołym okiem” całkowitego zaćmienia Srebrnego Globu. Najciekawsze momenty tego zjawiska zaczęły się już przed północą i trwały przynajmniej godzinę; faza maksymalna wystąpiła dokładnie 21 minut po północy. Jeżeli ktoś przegapił i nie spojrzał na niebo w tę noc, to na następne zaćmienie naszego satelity, widoczne w Polsce, musi zaczekać do 21 lutego 2008 roku. Będzie ono jednak krótsze niż w tym roku, bo Księżyc zajdzie, zanim zaćmienie się skończy. Astronomia to fascynująca nauka. Astronomowie już od wielu tysięcy lat potrafią precyzyjnie przewidzieć szczególne zdarzenia związane z trajektoriami ciał niebieskich. Na tysiące lat „do przodu” wiemy, kiedy będzie zaćmienie słońca czy księżyca. I dotychczas w tej dziedzinie, nie było pomyłek. Można, więc powiedzieć, że sprawy „nieba” są bardziej przewidywalne niż jakiekolwiek wydarzenia na ziemi. I w tym kontekście konstatujemy, jak niedoskonałe są nasze prognozy dotyczące na przykład pogody w następnym miesiącu, zmian klimatycznych na kontynentach, nie mówiąc już o prognozach i preferencjach politycznych. Chociaż tylko w samej Polsce pracują setki uczonych profesorów od badania opinii publicznej, nastrojów społecznych, koniunktury gospodarczej, nikt z nich nie odważy się dokładnie określić, kiedy odbędą się na przykład najbliższe wybory, choć wiemy, że kadencja Parlamentu może trwać najwyżej cztery lata. Tego też zresztą na pewno nie wiemy, bo nawet w III Rzeczypospolitej różnie już bywało! Jan Rejczak


; Autor:
Tagi:                                    

Czy będą zmiany w Konstytucji RP?

W piątek 2 marca, sejmowa komisja nadzwyczajna, zajmująca się projektem zmian w konstytucji w kwestii ochrony życia poczętego, przyjęła poprawkę zmieniającą art. 30 konstytucji, mówiącą o tym, że człowiek posiada niezbywalną godność "od chwili poczęcia". Wspierajmy modlitwą prace nad zmianą Konstytucji, tak aby niezbywalna godność życia ludzkiego - od poczęcia do naturalnej śmierci - była w Polsce chroniona na mocy ustawy zasadniczej. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Sportowa sobota na hali ZS im Jana Pawła II

W sobotę 3 marca 2007 roku w hali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu, odbył się Otwarty Halowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Starosty Szydłowieckiego. Organizatorem Turnieju był Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa oraz Powiatowy Koordynator d/s Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Przybyłych zawodników, trenerów i sympatyków piłki siatkowej przywitała Pani Joanna Strzelecka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, zaś Pani Barbara Majewska – członek Zarządu Powiatu w Szydłowcu otworzyła Turniej. Wzięło w nim udział 6 drużyn w tym : z powiatu szydłowieckiego 3 drużyny- „Drastiki” z Szydłowca, „WITCH” z Szydłowca , „PEKIN” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KOP z Szydłowca, zaś z powiatu skarżyskiego też 3 drużyny- „GALA – Kadetki” ze Skarżyska – Kamiennej, drużyna z II LO ze Skarżyska – Kamiennej oraz „Gala – Junior” ze Skarżyska- Kamiennej. Wynikiem rozegranych meczy w systemie rozgrywek grupowych – „każdy z każdym” był awans drużyn do półfinału. Klasyfikacja ogólna: I miejsce drużyna - „Drastiki” z Szydłowca II miejsce drużyna – „Gala Junior” ze Skarżyska - Kamiennej III miejsce drużyna - „WITCH” z Szydłowca IV miejsce drużyna –„ GALA – KADETKI” ze Skarżyska – Kamiennej V miejsce drużyna – „PEKIN „z ZSP im. KOP z Szydłowca VI miejsce drużyna – LO II ze Skarżyska – Kamiennej Skład najlepszej drużyny: Mariola Zdziech, Aleksandra Jedynak, Agnieszka Jedynak, Katarzyna Kornacka, Małgorzata Gruszczyńska, Kamila Tomczyk, Wśród uczestników zawodów wyłoniono najmłodszą i najstarszą zawodniczkę . Najmłodsza zawodniczka – Magdalena Michalska z” GALI” ze Skarżyska- Kamiennej Najstarsza zawodniczka– Agnieszka Jedynak z drużyny „DRASTIKI” z Szydłowca Na zakończenie Turnieju zostały wręczone nagrody. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc (puchary, piłki, dyplomy), dla najmłodszej i najstarszej zawodniczki (statuetki i dyplomy). Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem sympatyków piłki siatkowej, którzy dopingowali swoje drużyny. Była to pożyteczna impreza upowszechniająca sport masowy wśród młodzieży i dorosłych. Joanna Strzelecka


; Autor:
Tagi:                                    

Z kart historii

5 marca mija 67 rocznica straszliwej zbrodniczej decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików, o wymordowaniu 14 700 jeńców i 11 000 obywateli polskich trzymanych w więzieniach w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Decyzja o zastosowaniu trybu specjalnego i rozstrzelaniu dotyczyła oficerów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Policji Państwowej, Straży Więziennej, urzędników, ziemian, księży i osadników wojskowych. W trzech obozach w Kozielsku, Starobielsku i w Ostaszkowie przetrzymywano w marcu 1940 roku 256 generałów, pułkowników i podpułkowników, 2080 majorów i kapitanów, 6049 poruczników, podporuczników i chorążych, 1030 oficerów i młodszych dowodzących policji, SG, SW, Żandarmerii, 5138 szeregowych policjantów, żandarmów, służby więziennej, 144 urzędników, księży i osadników, w zachodniej Białorusi i w zachodnich obwodach Ukrainy więziono ponadto 18 632 aresztowanych, w tej liczbie 1207 oficerów rezerwy i 5141 policjantów i żandarmów, oraz osób uznanych za agentów wywiadu. Wszyscy oni na wniosek Berii, decyzją Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa, Kalinina i Kaganowicza, zostali skazani na śmierć. Jednym z zamordowanych w Katyniu kapłanów był major Jan Ziółkowski , w latach 1932 -1937 kapelan Brygady KOP Podole. Warto pamiętać że w wyniku agresji 17 września 1939 roku ZSRR na Polskę, będącej realizacją tajnej umowy zawartej 23 sierpnia 1939 roku pomiędzy ZSRR a III Rzeszą Niemiecką, oraz w konsekwencji paktu rosyjsko-niemieckiego o granicach i przyjaźni z dnia 28 września 1939 roku 201,7 tys. km2 Polski, to jest 51,6 % przedwojennego terytorium polskiego i 12 325 tys. ludności zaanektowano do ZSRR. Dodatkowo na tym terenie znajdowało się ponad 500 tysięcy ludności z centralnych i zachodnich województw, która zbiegła na tereny wschodniej Polski przed wojskami faszystowskich Niemiec. Na terenach województw: wileńskiego, nowogródzkiego, białostockiego, poleskiego, wołyńskiego, [HTML_REMOVED] województwa lwowskiego, tarnopolskiego oraz na terenie 3 powiatów województwa warszawskiego: łomżyńskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego zajętych przez Armię Czerwoną znajdowały się także liczne oddziały Wojska Polskiego. W wyniku aresztowań i zsyłek do łagrów i więzień radzieckich mogło trafić nawet 2 miliony obywateli polskich. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Bp Depo o antyewangelizacji

O antyewangelizacji, która próbuje wmówić światu, że życie kończy się na śmierci mówił biskup zamojsko-lubaczowski Wacław Depo. Przewodniczył on wieczorem, 1 marca Mszy świętej w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu. Po trzech miesiącach przerwy powrócił na szlak nawiedzenia wizerunek maryjny i tym samym rozpoczął się drugi etap peregrynacji obrazu w diecezji radomskiej.

W homilii bp Wacław Depo zauważył, że w "ważnych etapach życia Kościoła, jakim jest Adwent, Wielki Post i Boże Narodzenie podstawia się światu tematy zastępcze". - Blisko dwa lata temu słyszeliśmy o urnie Jakuba, brata Jezusa, żeby powiedzieć, że to tylko człowiek. Na progu obecnego Wielkiego Postu pokazuje się nam kolejną próbę, że odnaleziono urnę ze szczątkami Jezusa, a więc On nie zmartywchwstał! A Kościół was oszukuje, wy jesteście godni politowania idąc za Nim, za Maryją! Ona jest pierwszym świadkiem człowieczeństwa Jezusa, jako syna Bożego, dlatego jest niewygodna! Wygodny będzie Kościół, który będzie pokazywany tylko w tajemnicy zdrady, przestępstw, korupcji, obłudy i kłamstwa - wołał bp Depo. Dalej ordynariusz zamojsko-lubaczowski mówił, że "w imię tego absurdalnego poglądu na świat, że wszystko kończy się grobem, nie ma sensu stawiać pytania o życie wieczne". - Ostrzegał nas Jan Paweł II, że świat który nas otacza, podsyła nam takie tezy, że nie ma sensu pytać się o sens życia. Dzisiaj chciejmy na nowo przyjąć tego niezwykłego świadka Jezusa Chrystusa. Prośmy Maryję, powiedz Chrystosowi o nas, o naszym trudnym polskim dziś, dla Kościoła i ludzi przechodzących przez tę ziemię - mówił w homilii bp Wacław Depo. Podczas uroczystości Rycerze Kolumba - największej na świecie organizacji charytatywnej katolików świeckich zawierzyli swoją posługę Matce Bożej - Hetmance Narodu Polskiego. To właśnie od Polski Rycerze Kolumba rozpoczęli swoją misją na kontynencie europejskim. Radio Plus


; Autor:
Tagi:                                    

Będą duże zmiany…

Do konsultacji rozesłany został nowy projekt ustawy o administracji skarbowej, jeśli nowe prawo wejdzie w życie, zapowiadają się duże zmiany. Likwidacji uległyby Izby Skarbowe, Urzędy Celne i obecna forma Urzędów Skarbowych. W ich miejsce powołany zostałaby zespolona Administracja Skarbowa. Obecni pracownicy otrzymaliby nowe propozycje pracy albo wymówienia. Zmiany objęłyby również podległość terytorialną nowych Urzędów Skarbowych. Obecnie Urząd Skarbowy w Szydłowcu obsługuje tylko powiat szydłowiecki. Kilka lat temu powstał nowy Urząd Skarbowy w Przysusze, czy tak będzie nadal, na razie nie wiadomo. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Finały międzypowiatowe w piłce ręcznej

Po wygraniu finału powiatowego Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Ziemi Radomskiej w piłce ręcznej chłopców w Szydłowcu. Mieliśmy okazję, dzięki zaangażowaniu nauczycieli w-f z Przysuchy, wziąć udział w finałach międzypowiatowych, w tej odzyskującej popularność wśród młodzieży dyscyplinie sportu. Problemy finansowe, które dla nas wszystkich są wielką bolączką nie pozwoliły, żeby w turnieju finałowym wzięły udział wszystkie reprezentacje szkół średnich z okolicznych powiatów. W turnieju wzięły udział następujące drużyny: Przysucha - Zespół Szkół nr 2, Szydłowiec - ZSO nr 1 im. H. Sienkiewicza i ze Zwolenia Zespół Szkół Licealnych. Pierwsze spotkanie rozegrali gospodarze i licealiści ze Zwolenia. Przysucha wygrała ten mecz 14:10. Następnie gospodarze po zaciętej walce pokonali chłopców z "Sienkiewicza" 10:8 (szkoda szczególnie 3 jak się okazało bardzo bolesnych i znamiennych "strat" w końcówce meczu). Po tym spotkaniu już jasne było kto zajmuje pierwsze miejsce. W pojedynku decydującym o honorze drużyny nie zabrakło emocji. Mnóstwo mocnych starć i ostrej gry w pierwszej połowie zapowiadało walkę do ostatniej sekundy meczu (5:6 dla Zwolenia - po I połowie). Wyrównany pojedynek zakończył się wraz ze zdobyciem przez licealistów ze Zwolenia 7 bramki. Od remisu 7:7 bramki zdobywali już tylko uczniowie "Sienkiewicza", ostatecznie rozprawiając się z twardym przeciwnikiem 11:7. Finał międzypowiatowy w piłce ręcznej zakończył się następującymi wynikami: 1 miejsce Przysucha, 2 miejsce Szydłowiec, 3 miejsce Zwoleń. Paweł Bloch


; Autor:
Tagi:                                    

Czas pomyśleć o wyborze nowej szkoły

Absolwenci gimnazjów mogą składać dokumenty do nowych szkół od 8 do 18 maja. Dopiero jednak 14 czerwca poznają swoje wyniki egzaminów gimnazjalnych, wtedy też mogą jeszcze zmienić swój wybór szkoły. Będą mieli na to czas od 13 do 19 czerwca. Władzom powiatu szydłowieckiego zależy na przygotowaniu takiej oferty oświatowej, która będzie atrakcyjna dla uczniów gimnazjów z powiatu i szydłowieckiego i powiatów sąsiednich. Wkrótce zostanie przedstawiona nowa atrakcyjna oferta szydłowieckich szkół ponadgimnzajalnych, już teraz jest duże zainteresowanie zapowiadanym w ZSP im. KOP, kierunkiem „ochrony granic”, tworzonym we współpracy i pod patronatem Straży Granicznej. Jeśli uda się załatwić na czas wszystkie niezbędne formalności, taki kierunek nauczania będzie funkcjonował już w nowym roku szkolnym. Starania ZSP nr 2 prowadza do utworzenia jeszcze innych nowych kierunków kształcenia, a może do łask wróca zawody mechaniczne? Na pewno będzie kontynuowany nabór do funkcjonującego w Zespole Szkół, Technikum Żywienia, które cieszy się dużą popularnością oraz lklas licealnych o kierunku prawno-europejskim. W Liceum im. Sienkiewicza dyrekcja szkoły zamierza od września 2007 r. pod patronatem Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, utworzyć klasę licealną o profilu psychologiczno-pedagogicznym. Tego typu klasa może być bardzo atrakcyjną ofertą dla szydłowieckiej młodzieży, tym bardziej że Akademia z Kielc oferuje pomoc w opiece nad zdolnymi uczniami poprzez seminaria, konferencje i konsultacje. W szydłowieckim "Sienkiewiczu", każdy uczeń jeszcze w tym semestrze będzie miał do wyboru dwie godziny zajęć dodatkowych, takich jak: warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, język łaciński, j. włoski i kultura włoska, zajęcia na pływalni , jazdę konną, tenis ziemny lub zajęcia teatralne. Gdyby jeszcze poprawiło się funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, szczególnie z takich miejscowości jak Majdów, Wierzbica, Mirów, czy z niektórych, miejscowości z gminy Orońsko, do Szydłowca, z pewnością wielu uczniów chętnie skorzystałoby z możliwości nauki w szydłowieckich szkołach. Zapowiedzi aktywniejszej postawy w tej materii składane są przez przedstawicieli władz powiatu. Dużym walorem szydłowieckich szkół, w porównaniu z ościennymi miastami jest wyższy poziom bezpieczeństwa. Szkoły nasze mają opinię bezpiecznych i przyjaznych uczniom. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej znów na szlaku Nawiedzenia

Po trzech miesiącach przerwy spowodowanej doroczną konserwacją, Obraz Nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej powraca dzisiaj na szlak peregrynacji po diecezji radomskiej.

W związku z tym o. Hieronim Leśniewski, kustosz Obrazu Nawiedzenia powiedział: Obraz ok. 17-tej dotrze do parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu. Rok 2007 przeżywany jest na Jasnej Górze w duchu wdzięczności za peregrynację po Polsce kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej. W tym roku mija 50 lat od rozpoczęcia wędrówki Ikony Nawiedzenia. Główne uroczystości odbędą się 26 sierpnia. Idea wędrówki Obrazu Nawiedzenia narodziła się w trudnym dla Kościoła i narodu polskiego czasie. W latach 1953 - 56 ks. kard. Stefan Wyszyński opracował program duchowego przygotowania narodu do jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski. Istotną częścią tych przygotowań stała się peregrynacja rozumiana jako ingres Maryi w życie codzienne społeczeństwa.


; Autor:
Tagi:                                    

W marcu cieplej

Marzec zaczął się ciepło; w polityce nawet gorąco. Znów zagrożony jest byt koalicji rządzącej, chociaż marszałek Sejmu jest spokojny i nie wierzy, że się ona rozpadnie. Prawdę mówiąc to, czy rząd będzie „większościowy, czy mniejszościowy”, w żadnym wypadku nie powinno być przedmiotem wiary, nawet najwyższych dostojników w państwie. Jest jednak coś na rzeczy. Przed Sejmem protestowało pół tysiąca rolników, przygniecionych górą niesprzedanej wieprzowiny. Trudno to ustalić, ale być może są to te same osoby, które wielokrotnie w ostatnich latach manifestowały w stolicy pod hasłem „Balcerowicz musi odejść”. Dziś hasło się zmieniło. W miejsce byłego prezesa NBP wpisano nazwisko wicepremiera Leppera! Tak to już jest w polityce. Jaką bronią się wojuje, od takiej się ginie. Protestują też kolejarze. Tym razem na dwie godziny wstrzymano ruch pociągów na dworcu w Katowicach. Kolejarze są zniecierpliwieni brakiem porozumienia płacowego z zarządem kolei. Domagają się podwyżek płac. Myślę, że pieniądze dla kolejarzy się znajdą, i to w naszych kieszeniach, gdyż od dzisiaj zdrożały bilety na przejazdy pociągami. A teraz przyjemniejsza wiadomość, ale głównie dla ptaków. Od marca do końca lipca trwa okres ochronny związany z ich lęgami . W tym czasie nie można prowadzić żadnych prac budowlanych na spornym odcinku obwodnicy wokół Augustowa. Nie wolno też wycinać drzew. Ekolodzy nie muszą więc dalej ich pilnować, a nie chcąc ptakom przeszkadzać, opuszczają dolinę Rospudy. Jan Rejczak