Zmiany na Strażackiej!

W wyniku protestów i akcji związkowców strażackich, doszło do zmiany na stanowisku komendanta powiatowej jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu. Dotychczasowego komendanta Dariusza Pytlaka zastąpił młodszy brygadier, Krzysztof Banaszek. Nowo mianowany komendant był dowódcą Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Pionkach.

Nadbryg. Gustaw Mikołajczyk - Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, przyjął rezygnację st. kapitana Dariusza Pytlaka - komendanta powiatowego Państowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, pozostawiając go w swojej rezerwie kadrowej.

Powołał zaś po zasięgnięciu opinii starosty szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego nowego Komendanta Powiatowego. Oficjalna uroczystość z tym związana odbyła się 17 lutego, w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Strażackiej. Licznie przybyli: strażacy, reprezentanci władz samorządowych: w tym przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, starosta Włodzimierz Górlicki, wicestarosta Roman Woźniak, burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński. Obecni byli wójtowie gmin: Jastrząb, Mirów, Chlewiska i liczni przedstawiciele służb powiatowych.

Ustępujący komendant Dariusz Pytlak otrzymał podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie w służbę. Obejmujący to stanowisko młodszy brygadier K. Banaszyk zaś życzenia aby jego bogate doświadczenie zawodowe, jak najlepiej służyło mieszkańcom naszego powiatu i podległym mu strażakom, którymi będzie dowodził!

Dobrym podsumowaniem uroczystości były słowa Komendanta Wojewódzkiego Mazowieckiej Straży Pożarnej nadbrygadiera Gustawa Mikołajczyka: "Praca byłego już komendanta Pytlaka jest w tej jednostce bardzo widoczna chociażby w garażach czy w poprawie warunków socjalnych. Za komendanta Pytlaka zakupiono nowy samochód gaśniczy, zakupiono podnośnik, samochód operacyjny, ale przede wszystkim wykonano szereg remontów. Chciałbym mu w tym miejscu podziękować za te trzy lata służby na stanowisku komendanta z nadzieją, że zdobyte doświadczenie, pozwoli mu się spełniać w innej roli służąc Państwowej Straży Pożarnej. Od dziś ta jednostka zaczyna nowy rozdział z nowym komendantem Krzysztofem Banaszkiem, który w służbie jest już 27 lat. Cały czas w jednej jednostce w Pionkach. Doświadczony na stanowisku dowódcy. Jestem przekonany, że będzie dobrym komendantem, mówię tak bo dobrze znam komendanta Banaszka. Do was drodzy koledzy strażacy, apeluję abyście z chęcią współpracowali z waszym nowym dowódcą. Wszystkim władzom samorządowym dziękuję za dotychczasową pomoc dla tej jednostki i proszę o więcej. "

W przemówieniu starosty Włodzimierz Górlickego odnotować należy słowa podziękowanie dla st. kpt. D. Pytlaka za długoletnią służbę pożarniczą na terenie powiatu szydłowieckiego i wykazaną w niej ofiarność, zaangażowanie i determinację w działaniach na rzecz modernizacji taboru pożarniczego i zaplecza jednostek PSP i OSP a także gratulacje dla obejmującego obowiązki komendanta mł. bryg. Krzysztofa Banaszka. Starosta w imienu powiatu szydłowieckiego zadeklarował pomoc i wsparcie dla działań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu.


Dodaj Komentarz