Tagi: , ,

Wigilia Paschalna w farze św. Zygmunta

Pierwsza część wielkosobotniej modlitwy Kościoła to Liturgia Światła. Początek jej odbywała się na zewnątrz świątyni przy płonącym ognisku. Celebrans ks. Krzysztof Nowosielski pozdrowił wiernych słowami uczestniczących w tym świętym obrzędzie słowami „Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc, w którą nasz Pan Jezus Chrystus, przeszedł ze śmierci do życia Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu.”

Kapłan następnie na paschale wyżłobił rylcem krzyż, nad krzyżem grecką literę Alfa, pod krzyżem literę Omega, a na czterech polach między ramionami krzyża liczbę bieżącego roku. Jednocześnie wypowiadając słowa:

Chrystus wczoraj i dziś Początek i koniec Alfa i Omega Do Niego należy czas i wieczność Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Po wyżłobieniu krzyża i innych znaków, kapłan umieszcza pięć symbolicznych gwoździ, w formie krzyża, mówiąc przy tym głośno:

Przez swoje święte rany jaśniejące chwałą niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen.

Następnie Celebrans poświęcił ogień, bowiem od rozpalonego na zewnątrz świątyni ogniska, zapalona została świeca paschalna, symbol Zmartwychwstałego Chrystusa. Mówiąc przy tym „Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.” Procesyjnie zapalony Paschał został wniesiony do świątyni. W świątyni Celebrans zaśpiewał trzykrotnie wezwanie Światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Od płonącej świecy paschalnej, zapalane były świece duchowieństwa i wiernych. Następnie po umieszczeniu Paschału w przygotowanym świeczniku ks. Norbert Skawiński wyśpiewał radosne orędzie wielkanocne „Exsultet”. Rozpoczynający się od zdań „ Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj, się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele święty, Matko nasza! Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. A zatem proszę was, bracia najmilsi, którzy stoicie tutaj, podziwiając jasność tego świętego płomienia, byście razem ze mną wzywali miłosierdzia Wszechmogącego Boga. Niech Ten, który bez moich zasług raczył mnie uczynić swoim sługą, zechce mnie napełnić światłem swojej jasności i pozwoli godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy…..”

W części drugiej rozpoczęła się Liturgia Słowa.

Na Wigilię Paschalną lekcjonarz podaje dziewięć czytań z Pisma św.: siedem ze ST i dwa z NT (epistoła i Ewangelia). W praktyce duszpasterskiej najczęściej zmniejsza się liczbę czytań ze ST. Czytanie słowa Bożego to podstawowa część Wigilii Paschalnej. W tym roku czytania biblijne w naszej parafii czytały i psalmy responsoryjne śpiewały osoby z różnych ruchów działających w parafii św. Zygmunta.

Część trzecia to: Liturgia chrzcielna

Kapłan z ministrantami, podszedł do misy z wodą, ustawionej w prezbiterium. W farze nie było chrztów dzieci ani katechumenów, w związku z tym odbyło się tylko błogosławieństwo wody chrzcielnej i odnowienie przez wiernych przyrzeczeń złożonych w czasie chrztu świętego. Organista z wiernymi odśpiewali także Litanie do Wszystkich Świętych. Na zakończenie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnicy ks. K. Nowosielski poświęcił wiernych w świątyni wodą święconą.

Po modlitwie wiernych rozpoczęła się ostania część wigilii paschalnej Liturgia Eucharystyczna. Koncelebrowali ją pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Nowosielskiego, uczestniczący w Liturgii Wigilii Paschalnej: proboszcz ks. kan. Adam Radzimirski, ks. Andrzej Kania, ks. Norbert Skawiński i ks. kan. Bogusław Mleczkowski.


Dodaj Komentarz