Triduum Paschalne. Wielki Piątek

Liturgia Kościoła wprowadza nas w dziś w tajemnicę Odkupienia, które dopełniło się w błogosławionej męce i śmierci krzyżowej Chrystusa. Zgodnie ze starożytna tradycją Kościół nie sprawuje dziś Eucharystii. Wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej składa się z czterech części:

Liturgii słowa w czasie, której odczytywane są między innymi proroctwo Izajasza o cierpieniu i śmierci Sługi Pańskiego, Mężu Boleści”, który wziął na siebie „winy nas wszystkich”, Ewangelia o męce Jezusa według św. Jana. Na zakończenie liturgii słowa wznoszone są do Boga wezwania modlitwy powszechnej. Za Kościół, za Papieża, za wszystkie stany Kościoła, za katechumenów, o jedność chrześcijan, za Żydów, za niewierzących w Chrystusa, za niewierzących w Boga, za rządzących państwami, za strapionych i cierpiących,

Adoracji krzyża. W czasie, której przynosi się zasłonięty krzyż i odsłania go przy śpiewie aklamacji „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata, pójdźmy z pokłonem”. Po odsłonięciu następuje adoracja krzyża, przez przyklęknięcie i zgodnie z miejscowym zwyczajem przez jego ucałowanie.

Komunia Święta. W czasie, której nakrywa się ołtarz obrusem i korporałem a następnie przenosi Najświętszy Sakrament z kaplicy adoracji i rozdziela wiernym w komunii świętej.

Przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Zgodnie z wiekowa tradycją w Wielki Piątek przenosi się Najświętszy Sakrament okryty welonem do kaplicy Grobu Pańskiego i wystawia w adoracji. Dzisiejszej Liturgii w kościele św. Zygmunta przewodniczył ks. Witold Witasek. Liturgie poprzedziło nabożeństwo drogi krzyżowej, które poprowadził ks. Adam Radzimirski. w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Grobu Pańskiego rozważano mękę Pańską śpiewając Gorzkie Żale. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.


Dodaj Komentarz