Tagi:

Szydłowieckie obchody rocznicy katyńskiej

W Szydłowcu odbyła się dziś uroczystość upamiętniająca polskich oficerów pomordowanych na Wschodzie. Na obchodach 75 rocznicy tych tragicznych wydarzeń, przy pomniku Katyń 1940, zgromadziły się poczty sztandarowe, przedstawiciele środowisk kombatanckich, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz delegacje jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i instytucji. Wicedyrektor PSP nr 1 Grażyna Oleńska powitała zebranych i zaprosiła do odśpiewania Hymnu Państwowego.

Modlitwę za ofiary zbrodni katyńskiej poprowadził ks. kan. Adam Radzimirski proboszcz szydłowiecki. Przy pomniku rys historyczny wydarzeń z kwietnia i maja 1940 roku, przedstawił tradycyjnie już Rafał Arak – nauczyciel z PSP nr 1.

„Miednoje, Piatichatki, Kuropaty, Bykownia – to nazwy miejsc kaźni polskich żołnierzy. Jednak to Katyń stał się symbolem męczeństwa polskich jeńców: oficerów, podoficerów i osób cywilnych w z rąk Sowietów. To w Katyniu zginęło około 4,5 tys. oficerów – jeńców obozu w Kozielsku. Prawdę o tej okrutnej zbrodni władze radzieckie ukrywały przez ponad 50 lat, Dopiero w latach 90-tych XX wieku rząd Rosji oficjalnie przyznał, że za tamtą bestialską masakrę odpowiedzialne były ówczesne służby bezpieczeństwa Związku Radzieckiego.”

Glos zabrał także burmistrz Artur Ludew, który podkreślił wagę zachowania w pamięci potomnych, ofiary życia tylu polskich obywateli, stanowiących elitę przedwojennej Polski.

Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku upamiętniającym zbrodnię katyńską, a następnie udali się do PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie uczniowie zaprezentowali wzruszający montaż słowno-muzyczny „Katyń – morze polskiej krwi”. Widowisko przygotowali uczniowie klas IV b i VI a pod kierunkiem nauczycielek: Grażyny Olesińskiej, Edyty Góreckiej i Renaty Gromek. Wśród gości obecnych na przedstawieniu był ks. Krzysztof Nowosielski z Parafii Św. Zygmunta w Szydłowcu i więzień sowieckich obozów Józef Grabowiecki, syn komisarza przedwojennej Policji Sylwestra Grabowieckiego. W wieku 7 lat we wrześniu 1939 wywieziony z rodziną z Zaleszczyk na Syberię, w łagrach przebywał do 14 roku życia.

Na zakończenie akademii glos zabrali: dyrektor Małgorzatą Świercz, która podziękowała dzieciom i młodzieży za piękne, pełne zadumy przedstawienie. Burmistrz Szydłowca Artur Ludew wyraził słowa uznania za wzruszającą akademie dedykowaną Poległym na Wschodzie, szczególnie pełna emocji dla rodziców, których dzieci tak głęboko przedstawiły wydarzenia, które domagają się aby były na stałe zapisane w pamięci Narodu. Słowa uznania dla nauczycieli i uczniów wyraziła także przewodnicząca Koła Szydłowiec ŚZŻAK Zofia Pawlak, podkreślając ogromny patriotyzm środowiska szkolnego PSP nr 1.

Organizatorami 75 rocznicy zbrodni katyńskiej byli: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego, który pielęgnuje pamięć zamordowanego w Katyniu kpt. Stanisława Szmoniewskiego, przedwojennego nauczyciela Szkoły w Szydłowcu oraz Urząd Miejski w Szydłowcu.

Warto dodać na kanwie tych uroczystości, że pod numerem 8224, wśród martyrologium ofiar Wschodu, w katedrze polowej umieszczone jest nazwisko, urodzonego w Szydłowcu22 lutego 1894 roku, kpt. Piotra Lenarczyka. Był mgr farmacji, służył w głównej składnicy sanitarnej nr 1. Zmarł w 1940 roku w Charkowie.

Szkoda że dziś w 5 rocznicę tragicznej śmierci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i całej prezydenckiej delegacji udającej się na 70 rocznice do Katynia, nie było reminiscencji do tych wydarzeń. Jedynym akcentem 10 kwietnia 2010 roku jest pamiątkowa tablica dedykowana pamięci ordynariusza wojskowego ks. bp. gen. broni Tadeusza Płoskiego, który zginał w samolocie wraz z Prezydentem RP. Biskup polowy7 września 2007 roku, odwiedził tą powiatową Szkołę, celebrował mszę świętą i poświęcił jej nowy sztandar. Dziś ten sztandar wraz z pocztem sztandarowym oddał cześć naszym przodkom, zamordowanym w katyńskim lesie i w innych miejscach kaźni na Wschodzie.


Dodaj Komentarz