Szydłowiecki proboszcz katechetą śp. Jadwigi Kaczyńskiej

Jadwiga Kaczyńska, z domu Jasiewicz, urodziła się 31 grudnia 1926 roku w Starachowicach. Matka Jarosława i tragicznie zmarłego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, była silnie związana z historią pobliskich Starachowic. Podczas wojny mieszkała wraz z rodziną na starachowickim osiedlu Bugaj.

W latach II wojny światowej była harcerką Szarych Szeregów. Wstąpiła do konspiracyjnego harcerstwa w 1941 r., miała wówczas 14 lat. Nadano jej pseudonim „Bratek”, należała do zastępu „Zioło” w drużynie im. Emilii Plater, zrzeszającego łączniczki. Jeszcze, jako uczennica szkoły powszechnej zdobyła krzyż harcerski. Po przyspieszonym kursie medycznym skierowano ją do pracy w starachowickim szpitalu, gdzie pierwsze miesiące spędziła pracują w ambulatorium a potem na oddziale chirurgii, gdzie trafiali żołnierze ranni w akcji "Burza".

W 1946 r. ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach i tutaj znajdujemy epizod z jej życia, który łączy się poprzez osobę księdza prefekta z Szydłowcem, oto bowiem tym katechetą był ksiądz Józef Słaby, który w latach 1973-1992 był proboszczem naszej parafii pw. św. Zygmunta w Szydłowcu.

Po wojnie, w 1948 r. poślubiła Rajmunda Kaczyńskiego, porucznika Armii Krajowej, uczestnika powstania warszawskiego, którego poznała na jednym z balów karnawałowych na Politechnice Warszawskiej. W 1949 r. urodziła synów Jarosława i Lecha. Pierwszy z nich został później premierem wolnej Polski, drugi - prezydentem. Jadwiga Kaczyńska ze swoimi synami przyjeżdżała po wojnie do Starachowic, zatrzymywała się u kuzynek: Ireny, Władysławy i Janiny Szydłowskich. Po ukończeniu studiów polonistycznych od 1953 r. pracowała w Instytucie Badań Literackich PAN oraz jako nauczycielka języka polskiego.

Rada Miejska w Starachowicach nadała pośmiertnie honorowe obywatelstwo dla Jadwigi Kaczyńskiej, które radni uzasadnili – honorowe obywatelstwo będzie z całą pewnością szczególnym wyrazem uznania dla niej nie tylko jako kobiety, która walczyła o wolność Ojczyzny, ale także jako matki, która swoją miłość do Ojczyzny potrafiła tak bardzo szczególnie przelać na swoich synów.

Jadwiga Kaczyńska zmarła 17 stycznia. W środę 23 stycznia o godz. 12.00 w intencji śp. Jadwigi Kaczyńskiej zostanie odprawiona Msza św. żałobna w kościele Świętego Krzyża. Pogrzeb odbędzie się na warszawskich Powązkach.

Ks Józef Słaby (1917-1995) Święcenia kapłańskie otrzymał w 1940 r. w Sandomierzu. Pełnił funkcje wikariusza w parafiach: św. Wawrzyńca w Niekłaniu i św. Mikołaja w Wysokiej. Następnie był prefektem w Starachowicach, a potem w Końskich. Przez wiele lat pracował jako katecheta w miejscowych szkołach. W czasie II wojny światowej był kapelanem AK-owskiego oddziału Potoka, należącego do obwodu Iłża. Posługiwał się wtedy pseudonimem Skład. W latach powojennych utworzył nową parafię w Stąporkowie. W 1973 r. został proboszczem w Szydłowcu. Był nim do roku 1992, kiedy to przeszedł na emeryturę pozostając kanonikiem i rezydentem tej parafii. Zmarł 25 września 1995 r. Dwa dni później zgodnie z jego ostatnią wolą został pochowany w Stąporkowie. Do jego zainteresowań należała literatura i historia.


Dodaj Komentarz